Asigurarea creditelor în comerțul internațional

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 16119
Mărime: 1.08MB (arhivat)
Publicat de: Madalina T.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ.dr. Constantin Georgescu

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I. CONSIDERENTE GENERALE 4
 3. 1.1. Scurt istoric 4
 4. 1.2. Conceptul de asigurare 7
 5. 1.3. Clasificarea asigurărilor 9
 6. 1.4. Funcțiile asigurărilor 16
 7. 1.5. Elementele asigurărilor 18
 8. CAPITOLUL II. ASIGURAREA CREDITELOR 21
 9. 2.1. Generalități ale asigurări creditelor 21
 10. 2.2. Asigurarea creditelor interne 25
 11. 2.3. Asigurarea creditelor de export 28
 12. 2.4. Asigurarea creditelor de consum 37
 13. 2.5. Asigurării de credite pentru investiții 39
 14. CAPITOLUL III. STUDII DE CAZ 40
 15. 3.1. Studiu de caz I. EximBank România 40
 16. 3.2. Studiu de caz II. Atradius 50
 17. BIBLIOGRAFIE 61

Extras din licență

INTRODUCERE

Asigurările au devenit din ce în ce mai importante atât la nivel național cât și la nivel mondial. Asigurările dobândind un rol important în economia țărilor, dar și în viața de zi cu zi a cetățenilor.

În capitolul I voi prezenta un scurt istoric al asigurărilor și modul de dezvoltare al acestora. Cum s-a ajuns la idea de asigurare și de unde a pornit această idee. Voi prezenta elementele care trebuiesc cunoscute atunci când se încheie o poliță de asigurare, câte tipuri de asigurări există ș ice riscuri acoperă acestea. Cele mai cunoscute asigurări sunt cele de viață, de răspundere socială și de bunuri, însă pe piața economică mondială mai există și alre tipuri de asigurări mai puțin cunoscute.

În capitolul II voi vorbi despre asigurarea de credit și rolul acestuia în comerțul international. Această asigurare nu este foarte cunoscută fiind utilizată mai mult la nivelul companiilor. Asigurarea de credit pentru comerțul international a devenit un produs bancar utilizat de din ce în ce mai multe entități economice, fie că sunt bănci sau instituții de specialitate, fie că lucrează în nume și cont propriu sau nume și cont de stat.

În ultimul capitol vor fi prezentate două companii. Una care acționaeză în nume și cont de stat șu una care acționaeză în nume și cont propriu. Prima instituție menționată estea Banca de Import-Export a României, și vor fi prezentate polițele ce pot fi încheiate dar și statistici privind evoluția asigurărilor sau evoluția importului și a exportului, banca este prezentă pe piața românească de mai bine de 25 de ani și prin urmare experiența s-a în banking este mai vastă față de cea de doua instiuție prezentată. Atradius este o companie care a intrat pe piața românească în 2017 prin urmare în lucrare vor fi prezentate promisiunile făcute de aceasta clienților, riscurile asigurare și polițele încheiat.

Am ales acestă temă deoarece consider că asigurările joacă un rol important în viața oricăruia iar asigurarea creditelor a devenit indispensabilă pentru comerțul international de bunuri și servicii.

CAPITOLUL I. CONSIDERENTE GENERALE

1.1. Scurt istoric

Istoria confirmă faptul că încă din vremuri străvechi, oamenii erau preocupați de prevenirea și în deosebi de acoperirea pagubelor provocate din diverse motive prin contribuții comune. Se crede că asigurările sunt la fel de vechi ca și bani, odată cu apariția banilor au apărut și riscurile.

Cel mai vechi document descoperit până în momentul actual în care se vorbește despre asigurări este considerat că a fost redactat în urmă cu aproximativ 6500 de ani. Primii oameni care au pus bazele asigurărilor au fost meșteșugarii din Egiptul de Jos, acestea au propus un fond de întrajutorare pentru acoperirea pagubelor la care contribuiau toți locuitorii.

Prima asigurare obligatorie cunoscută este cea instituită de un înțelept atenian pe nume Solon, acesta a obiligat societățile meșteșugărești și politice să formeze un fond comun. Fondul era destinat prejudiciilor apărute pe parcurs acesta era alimentat lunar.

În celebrul artefact denumit ”Codul lui Hummurabi” este prezentată o formă de asigurări maritimă, aceasta datează încă din anul 1750 î. Hr. În cod sunt prezentați negustorii care călătoreau maritim și modul în care aceștia își asigurau marfa. Acest lucru era posibil prin plătirea unei sume adițională creditorului, care îi asigură în cazul în care negustorului i se fură marfa acesta nu mai este nevoit să ramburseze împrumutul creditului. De aici se poate trage concluzia că prima formă de asigurare legiferată este cea contra furtului.

Colectarea rezervelor bănești în mod unitar într-un fod comunal rezervelor poate fi considerat principiul de bază al asigurărilor. Asigurările se poate spune că sunt formate în sistem de relații economice, construirea acestora este condiționată de un număr cât mai mare de persoane fizice sau juridice participante la aportul bănesc.

Din punct de vedere juridic este necesar să capete o anumită formă, această formă este concretizată într-un anumit contract. Legea activității de asigurare are în componența s-a contractul

Bibliografie

1. Albu-Cîrnu Iulia, Asigurarea creditului, Editura Rosetti, București , 2002.

2. Alexandru Felicia, Armeanu Daniel, Asigurări de bunuri și persoane (Aspecte teoretice, Aplicații practice), Editura Economică, București, 2003

3. Ardelean Daniel ,Asigurări și reasigurări, Editura Fundației Academia Comercială, Satu-Mare, 2007

4. Atradius, Leadership and Governance, 2019

5. Bratu Ştefan, Galiceanu Ion, Economia asigurărilor, Editura Universitaria, Craiova, 1996

6. Bristiceanu Gheorghe, Sistemul asigurărilor în România, Ed. Universală, București, 2010

7. Ciumaș Cristina, Economia asigurărilor, Editura Casa Cărții de Știință Cluj-Napoca, 2003.

8. Caprian Iulia, Covalschi Tatiana, Ulian Ecaterina, Apariția și evoluția asigurărilor în lume, Universitatea de Stat din Moldova, 2014

9. Ciurel Violeta, Asigurări și reasigurări: abordări teoretice și practici internaționale, Ed. All Beck, București, 2000.

10. Comerțul Internațional, Anuarul Statistic al României, 2007

11. Constantinescu Dan Anghel, Asigurări și reasigurări, Editura Tehnică, București, 1998.

12. Constantinescu Dan Anghel, Dobrin Marinică, Introducere în asigurări, Editura Tehnică, București,1998.

13. Constantinescu Dan Anghel, Tratat de asigurări, Ed.Economică., București, 2004.

14. Cozorogi Angela, Asigurări Internaționale, Suceava, 2013.

15. Deak Francisc, Tratat de drept civil (contracte speciale), Editura ACTAMI, București, 1999.

16. Dobrin Marinică, Asigurări și reasigurări, Editura Fundației România de Mâine, București, 2000.

17. Dobrin Marinică, Tănăsescu Paul, Teoria și practica asigurărilor, Ed. Economică, 2003.

18. Fotescu Stanislav, Țugulschi Anatol, Asigurări si reasigurări, Chișinău, 2006

19. Negru Titel, Asigurări. Ghid practic, Ed. C. H. Beck, București, 2006

20. Nemes Vasile, Dreptul Asigurarilor, Ed. Hamangiu, Bucuresti ,2009

21. Nicolau Ana-Irina, Asigurări Internaționale, Editura ProUniversitaria, București, 2013

22. Sferdian Irina, Dreptul Asigurarilor,Ed.C.H.Beck, Bucuresti, 2009

23. Ștefan Camelia, Enache Sorin, Gheordunescu Maria, Asigurări și reasigurări în afacerile economice - aplicații

24. Tănăsescu, Paul, Șerbănescu Cosmin, Ionescu Roxana, Popa Mariana, Novac Laura Elly, Asigurări comerciale moderne, Editura CH BECK, București, 2007.

25. Tudor Mihaela, Asigurările maritime, Editura Lumina Lex, București, 1998

26. Vaughan Emmet, Vaughan Therese,Fundamentals of risk and insurance ,ed. John Willey and Sons, New York,1999

27. Vishnu Gopie, General Manager, Atradius, 2019

Bibliografie virtuală

https://fci.nl/en/home - Factors Chain International (FCI)

www.bancherul.ro - In ce conditii asigura Eximbank exporturile firmelor romanesti

www.eximbank.ro- Asigurarea EximBank

https://group.atradius.com - Atradius

https://www.baar.ro - Istoria asigurărilor

Bibliografie legislativă

Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A..

Preview document

Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 1
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 2
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 3
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 4
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 5
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 6
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 7
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 8
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 9
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 10
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 11
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 12
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 13
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 14
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 15
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 16
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 17
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 18
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 19
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 20
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 21
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 22
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 23
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 24
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 25
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 26
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 27
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 28
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 29
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 30
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 31
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 32
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 33
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 34
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 35
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 36
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 37
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 38
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 39
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 40
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 41
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 42
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 43
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 44
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 45
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 46
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 47
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 48
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 49
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 50
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 51
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 52
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 53
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 54
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 55
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 56
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 57
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 58
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 59
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 60
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 61
Asigurarea creditelor în comerțul internațional - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Asigurarea creditelor in comertul international.docx

Alții au mai descărcat și

Asigurarea calității și securității alimentare în industria berii - Studiu de caz la S.C. ROMAQUA GROUP

Un factor important de competitivitate este reprezentat de calitatea produselor. Calitatea își pune amprenta în succesul pe termen lung al oricarei...

Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională

Capitolul 1 : Introducere în comerţul electronic De-a lungul istoriei omenirii, schimbul de produse şi servicii a cunoscut mai multe forme. Dacă...

Managementul calității în domeniul bancar - studiu de caz la BCR Sucursala județeană Covasna

Introducere Tema lucrării de faţă o constituie «Managementul calităţii in domeniul banca - studiu de caz la B.C.R. Sucursala Judeţeană Covasna »....

Implementarea unui Plan de Afaceri

INTRODUCERE Planul de afaceri este un mijloc pentru intreprinzatori cu ajutorul caruia poate sa obtina niste prognoze bune datorita carora...

Analiza Proiectării Posturilor și Satisfației Angajațiilor la SC Orlando Select SRL

INTRODUCERE Într-o lume în schimbare caracterizată prin criza acută a resurselor, se impune ca necesitate regândirea resursei umane, singura care...

Inovarea și dezvoltarea durabilă

INTRODUCERE Procesul de inovare sau pe scurt, inovarea este o succesiune de activităţi pe care le desfăşoară conducerea unei firme pentru a...

Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare

Introducere Turismul reprezintă cel mai dinamic sector al economiei, devenind, în prezent, o activitate la fel de importantă ca și cele din...

Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL

CAPITOLUL I Locul şi rolul industriei turistice în cadrul economiei naţionale 1.1 Turismul – ramură activă a economiei naţionale româneşti...

Te-ar putea interesa și

Piața Internațională a Creditului

Introducere În cursul ultimelor decenii, dupa cel de-al doilea razboi mondial, volumul schimburilor economice internationale nu a încetat sa...

Plăți Internaționale

Capitolul 1. Platile internationale 1.1 Platile internationale: concept, sfera de cuprindere Cresterea interdependentelor economice a atras dupa...

Rolul Creditării Externe în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Activitatea pe piaţa internaţională a creditului cunoaşte în prezent o structură flexibilă atît sub...

Eximbank - banca de export-import a României

INTRODUCERE SI SCURT ISTORIC Infiintata in 1992 ca societate pe actiuni, Banca de Export Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. este singura banca din...

Acordarea și Garantarea Creditelor pentru Exporturi și Importuri de Către

CAPITOLUL I – CREDITUL INTERNAŢIONAL 1.1. CREDITUL INTERNAŢIONAL – NOŢIUNI GENERALE Creditul internaţional reprezintă un mecanism important de...

Relații Economice Internaționale

1. Businessul în sfera economică mondială. Unele direcţii şi forme. 1. Noţiunea de leasing. Particularităţile operaţiunilor leasing...

Tranzacții Comerciale Internaționale

II. Conditionãri si cunostinte prerechizite Disciplina Tranzactii economice internationale asigurã informarea si pregãtirii studentilor de la...

Drept Comercial

Societatea comercială poate fi definită drept o grupare de persoane constituită pe baza unui act constitutiv şi beneficiind de personalitate...

Ai nevoie de altceva?