Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 23186
Mărime: 217.87KB (arhivat)
Publicat de: Eugen Grigore
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Dr. Florea Vlad
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

Cuprins

 1. CAPITOLUL I: Locul şi rolul industriei turistice în cadrul economiei naţionale 6
 2. 1.1 Turismul – ramură în plină dezvoltare a economiei naţionale
 3. 1.2 Contribuţia activităţii turistice la creşterea calităţii vieţii
 4. 1.3 Tendinţe ale dezvoltării turistice
 5. CAPITOLUL II: Coordonatele sezonalităţii turistice
 6. 2.1 Piaţa turistică
 7. 2.2 Sezonalitatea turistică: variaţii sezoniere, cicluri de sezonalitate
 8. 2.3 Factorii sezonalităţii turistice
 9. 2.4 Evaluarea sezonalităţii turistice
 10. 2.4.1 Utilizarea statisticii în analiza sezonalităţii activităţii turistice
 11. 2.4.2 Forme de turism şi tipuri de consumatori turistici sezonieri şi extrasezonieri
 12. 2.5. Implicaţiile sezonalităţii asupra eficienţei economice a unităţilor turistice
 13. 2.5.1 Implicaţiile sezonalităţii asupra veniturilor unităţilor turistice
 14. 2.6. Implicaţiile forţei de muncă asupra calităţii produsului turistic
 15. CAPITOLUL III: Studiu de caz privind factorul sezonier - SC„CONTINENTAL”SRL
 16. 3.1 Prezentare generala a SC CONTINENTAL SRL
 17. 3.2 Analizarea principalilor indicatori ai circulaţiei turistice
 18. 3.3 Analizarea sezonalităţii numărului de turişti
 19. 3.4 Analiza indicatorilor economico-financiari
 20. CONCLUZII
 21. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

CAPITOLUL I

Locul şi rolul industriei turistice în cadrul economiei naţionale

1.1 Turismul – ramură activă a economiei naţionale româneşti

Creşterea proporţiilor turismului şi integrarea sa într-o măsură crescândă, pe de-o parte, în sfera necesităţilor populaţiei, iar pe de altă parte, în sfera activităţilor umane au determinat preocupări din partea unor specialişti şi oameni de ştiinţă din diverse domenii, pentru anumite aspecte pe care practica turistică le ridică în faţa teoriei.

Analiza ştiinţifică a diverselor aspecte de ordin practic se impune atât din necesităţi, caracteristice oricărui domeniu al cunoaşterii umane cât şi din nevoia de a veni în sprijinul practicii însăşi, căreia i se asigură, în acest fel o orientare clară. Printre asemenea aspecte, un loc aparte l-a ocupat şi îl ocupă definirea stadiului atins de complexul de activităţi turistice în cadrul economiei naţionale.

Nevoia de călătorie a oamenilor, s-a manifestat încă din cele mai vechi timpuri. Dar satisfacerea unor astfel de nevoi a fost, vreme îndelungată, condiţionată de o serie de factori între care un loc important l-au ocupat transporturile. Dezvoltarea acestora nu a condus la creşterea însemnată a călătoriilor turistice, ceea ce a impus apariţia unor activităţi menite să satisfacă nevoia în ansamblul ei – activităţi care formează sfera serviciilor turistice. Desfăşurate la început în cadrul unor sectoare adiacente celui turistic aceste activităţi au urmat un proces îndelungat de autonomizare, trecând prin diferite forme de organizare, proces în urma căruia s-au constituit într-un sector distinct al economiei naţionale.

Instituţionalizarea turismului pe plan naţional şi organizarea lui în continuare şi pe plan internaţional au determinat un avânt continuu al acestuia şi au făcut ca prin ritmurile de dezvoltare atinse, turismul să constituie alături de revoluţia tehnico-ştiinţifică, unul din cele mai spectaculare fenomene ale epocii noastre, cu consecinţe sociale, politice, economice şi umane deosebit de importante. Astfel, se poate afirma că turismul s-a detaşat, constituindu-se într-o activitate economico-socială distinctă.

În majoritatea ţărilor, transformarea turismului într-o activitate economico-socială organizată pe scară naţională s-a produs numai în ultimele decenii din epoca contemporană, ceea ce a permis desprinderea din sectorul terţiar al prestărilor de servicii, a unei noi ramuri a economiilor naţionale, cunoscută sub denumirea de industria turismului.

Din punct de vedere economic şi social, dezvoltarea turismului se concretizează printr-o cerere crescândă a populaţiei pentru o gamă largă mereu sporită de diverse bunuri şi servicii, cerere care stimulează sectoarele producătoare şi prestatoare de servicii, antrenând o creştere a activităţii economice şi a consumului intern, independentă, în ceea ce priveşte activitatea de turism internaţional, de evoluţia normală a tendinţelor de consum ale pieţei interne.

Ca o consecinţă, această creştere a consumului turistic, provocată de deplasările masive sezoniere ale populaţiei spre anumite destinaţii de interes turistic şi de creştere a numărului de vizitatori străini, se repercutează în mod favorabil asupra dezvoltării comlexe a economiei unor zone turistice şi a ansamblului economiilor naţionale a ţărilor care îşi dezvoltă industria turismului.

Astfel, în pas cu creşterea cererii de servicii turistice s-a dezvoltat treptat o ofertă de servicii specifice, ale cărei volum şi structură au impus organizarea şi perfecţionarea continuă a unui aparat economico-organizatoric adecvat, capabil să dirijeze prestaţiile de servicii solicitate de masele de turişti.

Dezvoltarea crescândă a activităţilor turistice, investiţiile ridicate directe care au permis crearea bazei infrastructurii turistice actuale, dar şi investiţiile efectuate de alte ramuri de activitate concretizate în dezvoltarea reţelei de autostrăzi, construcţia şi extinderea aeroporturilor, lucrări de aprovizionare cu apă şi energie care nu au fost subvenţionate din fondurile de investiţii ale turismului, inplicaţiile asupra altor sectoare economice, consecinţele de ordin social ale extinderii lor au făcut ca industria turistică românească să se transforme într-o ramură activă a economiei naţionale, ramură care îşi aduce aportul ei propriu la dezvoltarea economiei naţionale în ansamblul ei. Evaluarea turismului drept „ramură a economiei naţionale” s-a datorat deci, măsurii dezvoltării activităţii turistice şi creşterii rolului lui economico-social.

Afirmarea turismului ca ramură, în foarte multe ţări, este reflectată şi de ponderea crescândă a acestuia în produsul intern brut şi în comerţul exterior. Ponderile ridicate sunt expresia unei vaste activităţi de cazare şi de alimentaţie, rezultatul prestaţiilor destinate agrementului – divertismentului şi al altor activităţi implicate în procesul satisfacerii diverselor trebuinţe ale oamenilor în postura lor de turişti.

Bibliografie

Balaure, V., Marketing în alimentaţie publică şi turism, Editura ASE, Bucureşti, 1985;

Barbu, Gh., Turismul şi calitatea vieţii, Editura Politică, Bucureşti, 1980;

Dicţionar de economie politică;

Dimitriu, P., Aspecte metodologice ale analizei calităţii vieţii în volumul Calitatea vieţii, Bucureşti, 1977;

Florea Vlad ,Tehnologia hoteliera, Editura Eurostampa, Timişoara, 2008;

G. Postelnicu, Introducere în teoria şi practica turismului, Editura Dacia, Cluj, 1997;

Olteanu Valerică., Marketingul serviciilor, Editura Uranus, Bucureşti, 1999;

Olteanu Valerică, Sezonalitatea activităţii turistice, Teză de doctorat, Editura ASE, Bucureşti, 1984.

Turcu Daniela, Relaţii publice, Editura Eurostampa, Timisoara, 2008;

Turcu Vasile, Economia şi gestiunea întreprinderilor, Editura Eurostampa, Timişoara, 2008.

Preview document

Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 1
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 2
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 3
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 4
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 5
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 6
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 7
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 8
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 9
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 10
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 11
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 12
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 13
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 14
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 15
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 16
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 17
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 18
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 19
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 20
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 21
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 22
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 23
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 24
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 25
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 26
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 27
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 28
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 29
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 30
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 31
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 32
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 33
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 34
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 35
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 36
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 37
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 38
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 39
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 40
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 41
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 42
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 43
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 44
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 45
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 46
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 47
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 48
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 49
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 50
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 51
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 52
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 53
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 54
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 55
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 56
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 57
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 58
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 59
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 60
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 61
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 62
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 63
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 64
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 65
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 66
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 67
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 68
Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Strategii de Dezvoltare si Diversificare a Activitatii Desfasurate la SC Continental SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurarea calității și securității alimentare în industria berii - Studiu de caz la S.C. ROMAQUA GROUP

Un factor important de competitivitate este reprezentat de calitatea produselor. Calitatea își pune amprenta în succesul pe termen lung al oricarei...

Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională

Capitolul 1 : Introducere în comerţul electronic De-a lungul istoriei omenirii, schimbul de produse şi servicii a cunoscut mai multe forme. Dacă...

Managementul calității în domeniul bancar - studiu de caz la BCR Sucursala județeană Covasna

Introducere Tema lucrării de faţă o constituie «Managementul calităţii in domeniul banca - studiu de caz la B.C.R. Sucursala Judeţeană Covasna »....

Implementarea unui Plan de Afaceri

INTRODUCERE Planul de afaceri este un mijloc pentru intreprinzatori cu ajutorul caruia poate sa obtina niste prognoze bune datorita carora...

Analiza Proiectării Posturilor și Satisfației Angajațiilor la SC Orlando Select SRL

INTRODUCERE Într-o lume în schimbare caracterizată prin criza acută a resurselor, se impune ca necesitate regândirea resursei umane, singura care...

Inovarea și dezvoltarea durabilă

INTRODUCERE Procesul de inovare sau pe scurt, inovarea este o succesiune de activităţi pe care le desfăşoară conducerea unei firme pentru a...

Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare

Introducere Turismul reprezintă cel mai dinamic sector al economiei, devenind, în prezent, o activitate la fel de importantă ca și cele din...

Asigurarea creditelor în comerțul internațional

INTRODUCERE Asigurările au devenit din ce în ce mai importante atât la nivel național cât și la nivel mondial. Asigurările dobândind un rol...

Ai nevoie de altceva?