Drept Comercial

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 44060
Mărime: 246.62KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Societatea comercială poate fi definită drept o grupare de persoane constituită pe baza unui act constitutiv şi beneficiind de personalitate juridică, în care societarii se înţeleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comerţ, în scopul realizării şi împărţirii beneficiilor rezultate.

Avem trei componente principale care ar trebui să fie reunite cumulativ pentru existenţa societăţii:

- un contract, denumit şi pact societar.

- constituirea unui fond comun, alcătuit din aporturi ale membrilor.

- scopul asociaţilor de a realiza câştiguri şi de a le împărţi între ei.

Între societatea civilă şi cea comercială există asemănări şi deosebiri.

Referitor la asemănări ambele au aceeaşi esenţă, reprezentând o grupare de persoane şi de bunuri (capitaluri) cu scop lucrativ. Asociaţii urmăresc realizarea şi împărţirea beneficiilor.

Şi societatea civilă şi cea comercială iau naştere printr-un contract de societate, elementele esenţiale ale contractului de societate civilă fiind aceleaşi cu cele ale contractului de societate comercială.

O altă asemănare este aceea că şi societatea comercială şi societatea civilă au personalitate juridică.

Referitor la deosebiri, prima este aceea a obiectului sau naturii operaţiilor realizate de societate.

O societate este considerată ca fiind comercială când are ca obiect efectuarea unor operaţiuni cconsiderate de Codul comercial ca fiind fapte de comerţ.

Atunci când societatea are ca obiect realizarea unor activităţi care nu sunt fapte de comerţ, ea este o societate civilă.

Acele persoane care exercită profesiuni liberale (medici, avocaţi, profesori, arhitecţi, contabili etc.) nu se pot asocia când obiectul activităţii îl constituie exercitarea profesiunii respective (liberale) decât sub forma de societăţi civile.

Ultima deosebire se referă la condiţiile de constituire, funcţionare şi dizolvare.

Societatea comercială se poate constitui în 5 forme (în nume colectiv, în comandită simplă, în comandită pe acţiuni, pe acţiuni şi cu răspundere limitată).

1. CLASIFICAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

Societăţi de persoane

Societăţile de persoane sunt caracterizate printr-un număr redus de membri, pentru că la baza asocierii stă cunoaşterea reciprocă, onestitatea, priceperea profesională, spiritul de iniţiativă, conştiinciozitatea, puterea de muncă, solvabilitatea, devotamentul fiecăruia.

Societatea în nume colectiv este cea mai veche formă de societate comercială.

- Răspunderea asociaţilor este nelimitată în sensul că, indiferent de contribuţia fiecărui asociat la constituirea societăţii comerciale (aport) fiecare răspunde pentru datoriile societăţii comerciale cu întreaga avere personală, nu în limita aportului. Răspunderea este şi solidară, în sensul că, în caz de neplată a datoriilor sociale, oricare dintre asociaţi poate fi obligat să plătească întreaga datorie (nu doar în limita aportului său).

Această răspundere este subsidiară pentru că societatea comercială are personalitate juridică proprie şi trebuie întâi urmărită la plata propriilor datorii, iar în cazul în care nu poate plăti creditorii societăţii se vor îndrepta împotriva asociaţilor. Dreptul asociaţilor de a cere cu prioritate urmărirea bunurilor din patrimoniul societăţii şi numai după aceea, subsidiar, bunurile din patrimoniul unuia dintre asociaţi, corespunde beneficiului în discuţiune ce aparţine asociaţilor, în acest sens asemănarea cu fidejusorii fiind relevantă. Acest beneficiu conferă caracterul subsidiar al răspunderii.

- Capitalul social este împărţit în părţi de interes, care nu sunt negociabile şi nu pot fi transmise, în principiu. Transmiterea părţilor de interes sau transmiterea lor în caz de deces al unui asociat operează numai dacă în actele constitutive se prevede, în mod expres, continuarea activităţii cu moştenitorii celui decedat sub forma clauzei de continuitate cu succesorii. În reglementarea actuală societăţile de persoane au obligaţia să verse integral capitalul social subscris chiar de la data constituirii.

- Nu este permisă emiterea de acţiuni sau obligaţiuni, motiv pentru care asociaţii nu sunt acţionari.

- Nu pot fi atraşi asociaţi pe baza subscripţiei publice.

- Puterile majorităţii societarilor sunt limitate, în sensul că, în afară de stipulaţie contrară, majoritatea asociaţiilor nu poate decide să schimbe sau să modifice tipul de societate, contractul, obiectul activităţii, pentru că principiul de decizie este al unanimităţii.

- Toţi asociaţii au dreptul de a administra societatea pe baza prezumţiei (presupunerii) că şi-au acordat reciproc mandat în această privinţă (pot fi administratori asociaţii sau terţe persoane).

- Asociaţii nu pot fi asociaţi şi în alte societăţi concurente cu acelaşi obiect de activitate, nici să facă operaţiuni în contul lor sau al altora, în acelaşi fel de comerţ sau unul asemănător ; totuşi, asociaţii pot îndeplini astfel de activităţi dacă au consimţământul expres sau tacit al celorlalţi (se consideră tacit consimţământul dat când participarea la astfel de activităţi a fost cunoscută de ceilalţi asociaţi şi aceştia nu au interzis continuarea lor).

- Fiecare asociat răspunde cu averea personală, care va trebui să o declarată la constituire.

- Sunt admise aporturi de bunuri în natură, dar şi în creanţe.

- Controlul activităţii economico-financiare se realizează de regulă de către asociaţi, numirea cenzorilor fiind facultativă.

- La societăţile de persoane, printre cauzele ce determină dizolvarea pot fi menţionate retragerea, excluderea, incapacitatea, falimentul sau moartea unui asociat, dacă astfel colectivul se reduce la un singur membru, fără să existe în actul constitutiv o clauză de continuitate cu succesorii sau o altă modalitate de a asigura pluralitatea de membri.

Numărul minim de asociaţi la societăţile de persoane este de doi membri.

- În cazul societăţilor de persoane nu este obligatoriu un capital social minim la constituire.

- Firma cuprinde numele asociaţilor, sau cel puţin a unuia din ei, cu menţiunea „şi alţii”.

- Actul constitutiv este contractul de societate, nefiind necesară redactarea unui statut ; actul constitutiv este obligatoriu a fi încheiat în formă autentică la societăţile de persoane.

Preview document

Drept Comercial - Pagina 1
Drept Comercial - Pagina 2
Drept Comercial - Pagina 3
Drept Comercial - Pagina 4
Drept Comercial - Pagina 5
Drept Comercial - Pagina 6
Drept Comercial - Pagina 7
Drept Comercial - Pagina 8
Drept Comercial - Pagina 9
Drept Comercial - Pagina 10
Drept Comercial - Pagina 11
Drept Comercial - Pagina 12
Drept Comercial - Pagina 13
Drept Comercial - Pagina 14
Drept Comercial - Pagina 15
Drept Comercial - Pagina 16
Drept Comercial - Pagina 17
Drept Comercial - Pagina 18
Drept Comercial - Pagina 19
Drept Comercial - Pagina 20
Drept Comercial - Pagina 21
Drept Comercial - Pagina 22
Drept Comercial - Pagina 23
Drept Comercial - Pagina 24
Drept Comercial - Pagina 25
Drept Comercial - Pagina 26
Drept Comercial - Pagina 27
Drept Comercial - Pagina 28
Drept Comercial - Pagina 29
Drept Comercial - Pagina 30
Drept Comercial - Pagina 31
Drept Comercial - Pagina 32
Drept Comercial - Pagina 33
Drept Comercial - Pagina 34
Drept Comercial - Pagina 35
Drept Comercial - Pagina 36
Drept Comercial - Pagina 37
Drept Comercial - Pagina 38
Drept Comercial - Pagina 39
Drept Comercial - Pagina 40
Drept Comercial - Pagina 41
Drept Comercial - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Drept Comercial
    • Material1.doc
    • Material2.doc
    • Material3.doc

Alții au mai descărcat și

Faptele de comerț

FAPTELE (ACTELE) DE COMERT 1.Generalitati Din punct de vedere terminologic, operatiunile de comert pot sa fie atat “fapte de comert”, cat si...

Obligațiile comerciale

I. Noţiunea de obligaţie În sens larg, prin obligaţie se înţelege raportul juridic în conţinutul căruia intră „dreptul de creantă", (latura...

Fondul de comerț

1. Fondul de comerț Desfășurarea unei activități comerciale impune existența și folosirea unor instrumente de lucru adecvate. Acestea pot fi, în...

Fondul de comerț

1. Notiunea fondului de comert Desfasurarea unei activitati comerciale impune existenta si folosirea unor instrumente de lucru adecvat.Acestea pot...

Contracte Speciale

CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE 1. Contractul de vânzare-cumparare comerciala 1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPARARE COMERCIALA. Întrucât...

Legislație și Protecția Consumatorului

Curs de Legislație și Protecția Consumatorului Tema: Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în România 1. Obiective, excepţii de...

Fapte de comerț

1. Obiectul reglementării dreptului comercial îl reprezintă faptele de comerţ si activitatea comercianţilor. Criteriul principal de delimitare a...

Drept Comercial Maritim

SECTIUNEA I NOTIUNEA SI OBIECTUL DREPTULUI COMERCIAL MARITIM în definirea notiunii de Drept Comercial Maritim numerosi autori si sustinatori ai...

Te-ar putea interesa și

Patrimoniul societății comerciale - organizarea fondului de comerț

Capitolul I. Noţiunea şi Definiţia Societăţii Comerciale. Secţiunea 1. Noţiunea de societate comercială. § 1- Societatea civilă şi societatea...

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial Dreptul comercial şi dreptul civil sunt cele două ramuri distincte care...

Dreptul Comercial - Aspecte Generale

CONCEPTE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1.1. Definiţia noţiunii de drept comercial Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde...

Originalitatea Dreptului Comercial

DREPTUL COMERCIAL CA DISCIPLINĂ COMPLEXĂ Cu privire la dreptul comercial există nişte întrebări, cum ar fi: Ce este dreptul comercial?, Cum şi,...

Izvoarele Dreptului Comercial - Drept Comercial

Dreptul comercial, ca ramură a dreptului privat, este alcătuit dintr-un ansamblu de norme juridice aplicate în raporturile juridice, în care cel...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI  Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Ai nevoie de altceva?