Drept Comercial

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4241
Mărime: 40.90KB (arhivat)
Publicat de: Oliver Georgescu
Puncte necesare: 9
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ ION IONESCU DE LA BRAD DIN IAŞI FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

Cuprins

  1. 1. Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial
  2. 2. Delimitarea dintre dreptul comercial şi celelalte ramuri de drept privat
  3. 3. Raportul dintre dreptul comercial şi unele ramuri de drept public
  4. 4. Evoluţia istorică a dreptului comercial
  5. 5. Evoluţia istorică a dreptului comercial în România
  6. 6. Izvoarele dreptului comercial
  7. 7. Raportul dintre izvoarele dreptului civil şi cele ale dreptului comercial
  8. 8. Bibliografie

Extras din proiect

DREPT COMERCIAL

Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial

Dreptul comercial şi dreptul civil sunt cele două ramuri distincte care aparţin dreptului privat. Devenirea lor ca ramuri separate s-a produs în timp, sub forma unui proces de lungă durată, finalizat cu desprinderea din trunchiul dreptului civil şi instituirea altor norme de drept, distincte, compatibile cu natura şi spiritul operaţiilor comerciale. Separarea dintre cele două ramuri ale dreptului privat, cunoscută sub denumirea de dulaismul dreptului privat sau al autonomiei dreptului comercial, nu are însă un caracter total şi absolut. Dreptul comercial rămâne ataşat principiilor fundamentale ale dreptului civil în măsura în care acestea sunt compatibile cu regulile de practicare a comerţului (Petrescu, R., 1995).

Denumirea drept comercial sugerează ideea că dreptul comercial constituie ansamblul de norme juridice care reglementează comerţul (Cărpenaru, St., D., 2012).

O asemenea definire este în mare măsură corectă. Dar, pentru a fi pe deplin înţeleasă noţiunea dreptului comercial este necesar să precizăm noţiunea de comerţ.

În sens etimologic, expresia de “comerţ” provine din latinescul “commercium”, care la rândul său reprezintă o juxtapunere a cuvintelor “cum” şi “merx”, ceea ce înseamnă “cu marfa”. Deci, comerţul ar consta în operaţiuni cu mărfuri.

În sens economic, comerţul este definit ca o activitate care are ca scop schimbul şi, prin aceasta, circulaţia bunurilor de la producător la consumator. Sub acest aspect, comerţul ar consta în operaţiunile cuprinse în intervalul dintre momentul producerii mărfurilor şi intrării lor în circulaţie, până în momentul ajungerii acestora la consumatori.

În sens juridic, noţiunea de comerţ are un conţinut mai larg decât cel al noţiunii definite în sens economic. Ea cuprinde nu numai operaţiunile de interpunere şi circulaţia mărfurilor, pe care le realizează negustorii, ci şi operaţiunile de producere a mărfurilor, prin transformarea materiilor prime, materialelor, etc. şi obţinerea unor rezultate de o valoare mai mare, pe care le realizează fabricanţii sau, în general, întreprinzătorii.

Având în vedere accepţiunea juridică a noţiunii de comerţ, dreptul comercial are o sferă mai cuprinzătoare, acesta reglementând activitatea comercială, definită ca o activitate de producere şi circulaţie a mărfurilor (http://ebooks.unibuc.ro).

Determinarea obiectului dreptului comercial, a sferei sale de aplicare, este legată de opţiunea legiuitorului pentru un anumit sitsem.

Potrivit concepţiei clasice a dreptului comercial, există două sisteme care permit stabilirea sferei dreptului comercial.

Într-un sitem, denumit sistemul subiectiv, dreptul comercial are ca obiect normele juridice aplicabile comercianţilor. Deci, dreptul comercial este un drept profesional; el se aplică tuturor persoanelor care au calitatea de comerciant.

Sistemul subiectiv a stat la baza primelor reglementări legale ale activităţii comerciale, anterioare marii codificări a dreptului comercial, de la începutul secolului al XIX –lea. Ulterior, sistemul subiectiv a fost adoptat de Codul comercial german din anul 1900.

Conform sistemului obiectiv, dreptul comercial cuprinde normele juridice aplicabile comerţului, indiferent de persoana care le săvârşeşte. Deci, în acest sistem, normle dreptului comercial se aplică unei categorii de acte juridice, fapte şi operaţiuni, iar nu unei categorii de persoane (Cărpenaru, St., D., 2012).

Sistemul obiectiv afost inspirat de ideile Revoluţiei franceze din 1789, care au impus suprimarea corporaţiilor şi recunoaşterea principiului egalităţii civile. Acest sistem a stat la baza Codului comercial francez din 1807 şi a inspirat reglementările comerciale din alte ţări.

Normele juridice de drept comercial au ca obiect de reglementare, în principal, relaţiile sociale patrimoniale, care prezintă caracter comercial şi, în secundar, relţiile personal-nepatrimoniale.

În legătură cu relaţiile personal-nepatrimoniale care privesc unele atribute de identificare ale comercianţilor persoane fizice sau persoane juridice (societăţi comerciale) – numele comercial, firma, sediul, emblema etc. - în dreptul comercial acestea dobândesc natură patrimonială. În consecinţă, încălcarea lor este apărată printr-o acţiune patrimonială, fie în concurenţă neloială, fie în contrafacere, fie în daune.

Cu toate acestea, în dreptul comercial există şi relaţii personal-nepatrimoniale reglementate de normele juridice de drept comercial, cum ar fi, dreptul de a alege şi de a fi ales în organe de conducere ale societăţii (Smaranda Angheni).

Din cele arătate în legătură cu noţiunea de comerţ şi obiectu comercial rezultă elemente pe baza cărora se poate defini dreptul comercial.

Preview document

Drept Comercial - Pagina 1
Drept Comercial - Pagina 2
Drept Comercial - Pagina 3
Drept Comercial - Pagina 4
Drept Comercial - Pagina 5
Drept Comercial - Pagina 6
Drept Comercial - Pagina 7
Drept Comercial - Pagina 8
Drept Comercial - Pagina 9
Drept Comercial - Pagina 10
Drept Comercial - Pagina 11
Drept Comercial - Pagina 12
Drept Comercial - Pagina 13
Drept Comercial - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Drept Comercial.docx

Alții au mai descărcat și

Concursul de infracțiuni

CONCURSUL DE INFRACTIUNI 1.Consideratii generale privind “concursul de infractiuni” Potrivit teoriei dreptului penal, preluata si consacrata in...

Concursul de Infracțiuni

1. Explicaţii preliminare, Codul penal în vigoare prevede şi reglementează două forme ale pluralităţii de infracţiuni, deci două cazuri în care o...

Profesionistul persoană fizică subiect de dreptul afacerilor

Introducere: Societatea moderna este bazata pe relatii sociale, rapoarte juridice, cu caracter patrimonia sau nepatrimonial. Aceste relatii sunt...

Recidivă

Recidiva 1.Noțiuni introductive: În doctrină, știința dreptului penal a fost definita ca acea ramură a științelor juridice care cuprinde...

Definiția și principiile dreptului civil

CAPITOLUL I INTRODUCERE Pentru studentul în drept, dreptul civil este, cel puțin la început, o simplă materie de studiu, la fel ca oricare alta....

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Patrimoniul societății comerciale - organizarea fondului de comerț

Capitolul I. Noţiunea şi Definiţia Societăţii Comerciale. Secţiunea 1. Noţiunea de societate comercială. § 1- Societatea civilă şi societatea...

Dreptul Comercial - Aspecte Generale

CONCEPTE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1.1. Definiţia noţiunii de drept comercial Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde...

Originalitatea Dreptului Comercial

DREPTUL COMERCIAL CA DISCIPLINĂ COMPLEXĂ Cu privire la dreptul comercial există nişte întrebări, cum ar fi: Ce este dreptul comercial?, Cum şi,...

Izvoarele Dreptului Comercial - Drept Comercial

Dreptul comercial, ca ramură a dreptului privat, este alcătuit dintr-un ansamblu de norme juridice aplicate în raporturile juridice, în care cel...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI  Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Drept Comercial

Capitolul Noţiuni introductive privind dreptul comercial 1.1 NOŢIUNEA, OBIECTUL ŞI DEFINIŢIA DREPTULUI COMERCIAL 1.1.1 Noţiune Denumirea...

Ai nevoie de altceva?