Elemente de Drept

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 35825
Mărime: 502.18KB (arhivat)
Publicat de: Rada Necula
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Titlul I ELEMENTE DE TEORIA GENERALA A DREPTULUI. 9
 2. 1 Notiuni generale despre stat si drept . 9
 3. 1.1 Conceptul dreptului. 9
 4. 1.2 Statul si dreptul . 11
 5. 1.3 Sistemul si izvoarele dreptului . 13
 6. 2 Norma juridica . 17
 7. 1.1 Definitie si caracteristici . 17
 8. 2.2 Elementele si clasificarea normelor juridice . 17
 9. 2.3 Interpretarea normelor juridice . 23
 10. 2.4 Aplicarea normelor juridice în timp si spatiu. 25
 11. 3 Raporturile juridice . 31
 12. 3.1 Premisele si definirea raportului juridic. 31
 13. 3.2 Elementele componente ale raporturilor juridice. 32
 14. Teste de autoevaluare. 37
 15. Titlul II ELEMENTE DE DREPTUL MUNCII . 41
 16. 1. Notiuni generale . 41
 17. 1.1. Principiile fundamentale ale dreptului muncii . 41
 18. 1.2. Izvoarele dreptului muncii . 43
 19. 2. Contractul individual de munca . 45
 20. 2.1. Încheierea contractului . 45
 21. 2.2. Executarea contractului individual de munca . 52
 22. 2.3. Modificarea contractului individual de munca . 54
 23. 2.4. Suspendarea contractului individual de munca. 56
 24. 2.5. Încetarea contractului individual de munca . 58
 25. 2.6. Contractul individual de munca pe durata determinata. 63
 26. 3. Timpul de munca si timpul de odihna. 64
 27. 3.1. Timpul de munca. 64
 28. 3.2. Repausurile periodice. 66
 29. 3.3. Concediile . 67
 30. 4. Contractele colective de munca . 70
 31. 5. Raspunderea juridica în dreptul muncii . 72
 32. 5.1. Raspunderea disciplinara . 72
 33. 5.2. Raspunderea patrimoniala. 73
 34. 5.3. Raspunderea contraventionala . 74
 35. 5.4. Raspunderea penala. 75
 36. 6. Jurisdictia muncii . 76
 37. Teste de autoevaluare. 79
 38. Titlul III ELEMENTE DE DREPT COMERCIAL .81
 39. 1. Notiuni introductive . 81
 40. 1.1. Notiunea si obiectul dreptului comercial. 81
 41. 1.2. Izvoarele dreptului comercial . 82
 42. 2. Subiectele dreptului comercial . 88
 43. 2.1. Comerciantii. Aspecte generale. 88
 44. 2.2. Exercitarea comertului în limitele concurentei licite. 91
 45. 2.3. Fondul de comert. 94
 46. 3. Obligatiile comerciale si proba lor . 100
 47. 3.1. Specificul obligatiilor comerciale . 100
 48. 3.2. Libertatea probatiunii obligatiilor comerciale. 102
 49. Teste de autoevaluare . 104
 50. Bibliografie. 106
 51. Glosar de termeni . 107

Extras din curs

OBIECTIVELE CURSULUI

 Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale

dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii si

statului de drept, a corelatiei dintre stat si drept, dintre

subsistemul dreptului si celelalte subsisteme societale: economic,

social, politic, cultural, militar

 Familiarizarea cu principalele notiuni si concepte din teoria

generala a dreptului: acceptiunile termenului drept, sistemul

dreptului, ramura de drept, institutia juridica, izvorul de drept,

norma juridica, aplicarea în timp si spatiu a dreptului, raportul

juridic, raspunderea juridica

 Initierea studentului în studiul legislatiei, deprinderea procedeului

coroborarii normelor juridice, însusirea principalelor metode si

tehnici de interpretare a normelor juridice

 Întelegerea principiilor de realizare si aplicare a dreptului prin

organele specializate ale statului, actele si fazele procesului de

aplicare

 Formarea deprinderilor studentului de a utiliza instrumentele

juridice în exercitarea viitoarei profesii de economist, în studierea

si abordarea fenomenelor si proceselor din societate

Titlul I

ELEMENTE DE TEORIA GENERALA A DREPTULUI

1 Notiuni generale despre stat si drept

1.1 Conceptul dreptului

1.1.1 Definitia si acceptiunile termenului de drept

Etimologic, termenul drept provine din adjectivul latin „directus” ce

avea sensul de drept, direct. Aceeasi etimologie o au si termenii din italiana

(diritto) sau si franceza (droit).

Dreptul poate fi definit ca totalitatea regulilor instituite si garantate

de catre stat în scopul organizarii si disciplinarii comportamentului uman

în cadrul principalelor relatii din societate.

În limbajul filozofic, conceptul de drept s-a conturat pornind de la ideile

lui Platon si Aristotel în sensul de echitate, justete, respectiv îndatorirea de a trai

onest, si de a da sau a recunoaste fiecaruia ceea ce îi apartine sau i se cuvine.

Juristul roman Celsus a formulat o prima definitie a dreptului: Jus est ars aequi

et boni (dreptul este arta echitatii si a binelui).

În limbajul juridic se remarca mai multe acceptiuni sau semnificatii.

Distingem astfel, pe de o parte:

Dreptul obiectiv sau norma agendi (în limba engleza law) – totalitatea

normelor de conduita impuse indivizilor si colectivitatilor în cadrul vietii

sociale, a caror respectare e asigurata, ultima ratio, prin coercitia etatica.

Caracterul obiectiv rezulta din aceea ca normele de conduita nu depind de

participantii la raporturile juridice concrete.

Dreptul subiectiv sau facultas agendi (în limba engleza right) –

prerogativa, facultatea, posibilitatea, aptitudinea conferita unui subiect de drept

de a avea sau a pretinde celorlalti o anumita conduita în scopul apararii sau

valorificarii unui interes legitim într-un raport juridic concret. Drepturile

subiective decurg întotdeauna din dreptul obiectiv.

O semnificatie distincta o are dreptul pozitiv – totalitatea normelor

juridice active (în vigoare) la un moment dat într-un stat, adica dreptul aplicabil

imediat si continuu, obligatoriu si susceptibil de a fi dus la îndeplinire prin

organele coercitive ale statului.

Pe de alta parte, distingem:

Dreptul material – totalitatea normelor juridice ce reglementeaza

raporturile juridice dintr-o anumita sfera a relatiilor sociale.

Dreptul procesual – totalitatea normelor juridice ce reglementeaza

procedura de judecare a litigiilor si modul de executare a hotarârilor pronuntate,

respectiv aplicarea dreptului material, valorificarea drepturilor si obligatiilor

participantilor la raporturile juridice.

1.1.2 Clasificarea stiintelor juridice

Stiintele juridice studiaza, în principal, legile existentei si dezvoltarii

statului si dreptului, evolutia si formele institutiilor politice si juridice. Ele pot fi

împartite în trei grupe principale:

a) stiinte juridice istorice cerceteaza evolutia statului si dreptului: istoria

dreptului, doctrinele politico-juridice

b) stiinte juridice generale trateaza aspectele de esentialitate si generalitate

ale dreptului: teoria generala a dreptului, filosofia dreptului

c) stiinte juridice de ramura analizeaza normele si raporturile juridice

aferente unui anumit domeniu: dreptul constitutional, dreptul administrativ,

dreptul muncii etc.

O categorie aparte de stiinte juridice o constituie cele auxiliare, ce ajuta

la elaborarea si aplicarea eficienta a normelor juridice si a tehnicilor de

preventie a eludarii acestora: medicina legala, logica juridica, psihologia

judiciara, victimologia, statistica judiciara, criminalistica, informatica juridica,

criminologia etc.

1.1.3 Aparitia dreptului

Este indisolubil legata de aparitia statului, în zorii societatii umane

(dupa unele opinii, acum circa 6000 de ani în Egipt, Babilon, China), pe masura

ce a devenit necesara o noua forma de organizare sociala si un nou sistem de

reguli sociale. Aparitia si formarea dreptului a avut loc în cadrul unui proces

complex, normele din perioada timpurie a societatii fiind împletite cu o

multitudine de obiceiuri, datini sau practici religioase.

Primele legiuiri au aparut în Orientul Antic, ramânând pâna în zilele

noastre opere de referinta pentru istoria dreptului:

 cea mai veche culegere de legi o reprezinta Codul legilor lui

Hammurabi, din Babilon, datând din secolele XVIII-XVII

î.e.n.;

 în Egipt, primul legiuitor a fost Menes, care a publicat o lege în

materie de împrumut;

 în India, cea mai importanta legiuire a fost Codul lui Manu;

 în China, cel mai vechi cod de legi i se datoreaza împaratului

Mu, un cod penal cu peste 3000 de articole.

În Europa, primele legiuiri consemnate documentar au fost:

 în Sparta, Legile lui Lycurg, sec. X-IX î.e.n.;

 în Atena, Legile lui Dracon si Solon;

 în Roma, Legea celor XII table;

 la franci, Legea salica.

Preview document

Elemente de Drept - Pagina 1
Elemente de Drept - Pagina 2
Elemente de Drept - Pagina 3
Elemente de Drept - Pagina 4
Elemente de Drept - Pagina 5
Elemente de Drept - Pagina 6
Elemente de Drept - Pagina 7
Elemente de Drept - Pagina 8
Elemente de Drept - Pagina 9
Elemente de Drept - Pagina 10
Elemente de Drept - Pagina 11
Elemente de Drept - Pagina 12
Elemente de Drept - Pagina 13
Elemente de Drept - Pagina 14
Elemente de Drept - Pagina 15
Elemente de Drept - Pagina 16
Elemente de Drept - Pagina 17
Elemente de Drept - Pagina 18
Elemente de Drept - Pagina 19
Elemente de Drept - Pagina 20
Elemente de Drept - Pagina 21
Elemente de Drept - Pagina 22
Elemente de Drept - Pagina 23
Elemente de Drept - Pagina 24
Elemente de Drept - Pagina 25
Elemente de Drept - Pagina 26
Elemente de Drept - Pagina 27
Elemente de Drept - Pagina 28
Elemente de Drept - Pagina 29
Elemente de Drept - Pagina 30
Elemente de Drept - Pagina 31
Elemente de Drept - Pagina 32
Elemente de Drept - Pagina 33
Elemente de Drept - Pagina 34
Elemente de Drept - Pagina 35
Elemente de Drept - Pagina 36
Elemente de Drept - Pagina 37
Elemente de Drept - Pagina 38
Elemente de Drept - Pagina 39
Elemente de Drept - Pagina 40
Elemente de Drept - Pagina 41
Elemente de Drept - Pagina 42
Elemente de Drept - Pagina 43
Elemente de Drept - Pagina 44
Elemente de Drept - Pagina 45
Elemente de Drept - Pagina 46
Elemente de Drept - Pagina 47
Elemente de Drept - Pagina 48
Elemente de Drept - Pagina 49
Elemente de Drept - Pagina 50
Elemente de Drept - Pagina 51
Elemente de Drept - Pagina 52
Elemente de Drept - Pagina 53
Elemente de Drept - Pagina 54
Elemente de Drept - Pagina 55
Elemente de Drept - Pagina 56
Elemente de Drept - Pagina 57
Elemente de Drept - Pagina 58
Elemente de Drept - Pagina 59
Elemente de Drept - Pagina 60
Elemente de Drept - Pagina 61
Elemente de Drept - Pagina 62
Elemente de Drept - Pagina 63
Elemente de Drept - Pagina 64
Elemente de Drept - Pagina 65
Elemente de Drept - Pagina 66
Elemente de Drept - Pagina 67
Elemente de Drept - Pagina 68
Elemente de Drept - Pagina 69
Elemente de Drept - Pagina 70
Elemente de Drept - Pagina 71
Elemente de Drept - Pagina 72
Elemente de Drept - Pagina 73
Elemente de Drept - Pagina 74
Elemente de Drept - Pagina 75
Elemente de Drept - Pagina 76
Elemente de Drept - Pagina 77
Elemente de Drept - Pagina 78
Elemente de Drept - Pagina 79
Elemente de Drept - Pagina 80
Elemente de Drept - Pagina 81
Elemente de Drept - Pagina 82
Elemente de Drept - Pagina 83
Elemente de Drept - Pagina 84
Elemente de Drept - Pagina 85
Elemente de Drept - Pagina 86
Elemente de Drept - Pagina 87
Elemente de Drept - Pagina 88
Elemente de Drept - Pagina 89
Elemente de Drept - Pagina 90
Elemente de Drept - Pagina 91
Elemente de Drept - Pagina 92
Elemente de Drept - Pagina 93
Elemente de Drept - Pagina 94
Elemente de Drept - Pagina 95
Elemente de Drept - Pagina 96
Elemente de Drept - Pagina 97
Elemente de Drept - Pagina 98
Elemente de Drept - Pagina 99
Elemente de Drept - Pagina 100
Elemente de Drept - Pagina 101
Elemente de Drept - Pagina 102
Elemente de Drept - Pagina 103
Elemente de Drept - Pagina 104
Elemente de Drept - Pagina 105
Elemente de Drept - Pagina 106

Conținut arhivă zip

 • Elemente de Drept.pdf

Alții au mai descărcat și

Uciderea din Culpă

Codul Penal În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupa primul loc în ierarhia valorilor. În primul articol al Constitutiei se prevede ca...

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 1.1. Caracterul penal al faptei Caracterul penal sau...

Contractul Individual de Muncă

CAPITOLUL I NOŢIUNEA, TRĂSĂTURILE, REGLEMENTAREA ŞI ELEMENTELE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ. Sectiunea 1 : Definiţii legale şi doctrinare ale...

Probleme de ordin criminologic privind traficul de ființe umane

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Asociat şi cu denumirea de sclavie moderna, traficul de persoane reprezintă o ameninţare pentru libertatea, integritatea...

Dreptul Muncii

CAP. I - Introducere în dreptul muncii 1.1. Izvoarele dreptului muncii Pentru ştiinţele juridice, cuvântul izvor de drept are două înţelesuri...

Constituția cutumiară și constituția scrisă

Constitutia cutumiara sau nescrisa se intalneste intr-un numar restras de state (Marea Britanie, Israel, Noua Zeelanda). Termenul de „constitutie...

Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului

OBLIGĂŢIA PROFESIONALĂ A COMERCIANTULUI DE ÎNMATRICULARE ŞI PUBLICITĂTE PRIN REGISTRUL COMERŢULUI Capitolul I Noţiuni introductive 1.1Noţiuni...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Capacitatea civilă a persoanei fizice

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele...

Capacitatea de folosință și capacitatea de exercițiu a persoanei fizice

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele...

Primirea de Foloase Necuvenite

INTRODUCERE Corupţia constituie o serioasă poluare a vieţii sociale, faptele de corupţie reprezentând un pericol social pentru populaţie prin...

Diagnosticul Juridic

Capitolul 1 Diagosticul in evaluarea intreprinderii 1.1. Notiuni conceptula privind diagnosticul juridic Diagnosticul juridic are drept scop...

Raportul Juridic de Drept Internațional Privat

CAPITOLUL 1 Noţiunea şi caracterele raportului juridic cu elemente de extraneitate 1.1. Raporturile de drept internaţional public şi cele de...

Elemente de Drept

CAPITOLUL I ELEMENTE DE TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1: Originea dreptului Înaintea apariţiei societăţii organizate în structuri şi...

Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept

Tema 1 NOŢIUNEA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PRIVAT ŞI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT Amplificarea şi diversificarea relaţiilor internaţionale...

Ai nevoie de altceva?