Raportul Juridic de Drept Internațional Privat

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3291
Mărime: 19.41KB (arhivat)
Publicat de: Petre Alexe
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Teodor Bodoasca

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 1
 2. Noţiunea şi caracterele raportului juridic cu elemente de extraneitate 1
 3. 1.1.Raporturile de drept internaţional public şi cele de drept internaţional privat 1
 4. 1.2.Elementul de extraneitate 3
 5. 1.3.Caracterele raportului juridic cu element de extraneitate 4
 6. CAPITOLUL 2 5
 7. Raporturile care pot fi şi cele care nu pot fi obiect al dreptului internaţional privat 5
 8. 2.1.Felurile raporturilor cu element străin care formează obiectul dreptului internaţional privat 5
 9. 2.2.Raporturile cu element străin care nu pot fi obiect al dreptului internaţional privat 5
 10. 2.3.Corelaţia între dreptul internaţional privat şi dreptul penal 6
 11. 2.4.Situaţia pedepselor civile 6
 12. 2.5.Corelaţia între dreptul internaţional privat şi dreptul administrativ 7
 13. 2.6.Corelaţia între dreptul internaţional privat şi dreptul financiar 7
 14. 2.7.Obiectul dreptului internaţional privat 7
 15. BIBLIOGRAFIE 10

Extras din referat

CAPITOLUL 1

Noţiunea şi caracterele raportului juridic cu elemente de extraneitate

1.1. Raporturile de drept internaţional public şi cele de drept internaţional privat

Relaţiile politice, economice, tehnico – ştiinţifice, culturale şi de altă natură care se stabilesc între state îşi găsesc expresia atât în raporturi juridice dintre state, ca subiecte de drept internaţional public, cât şi în raporturi dintre persoane fizice şi juridice aparţinând acestor state. Astfel, de exemplu, statele încheie tratate comerciale, acorduri de cooperare economică şi tehnico – ştiinţifică sau alte acorduri internaţionale prin care îşi reglementează problemele vamale, fiscale, de credit, transportul internaţional, relaţiile lor comerciale, de cooperare economică sau alte aspecte care prezintă interes reciproc. Relaţiile dintre state pot îmbrăca diferite alte forme, dintre care menţionăm: declaraţiile comerciale, comunicatele comune, memorandumul, protocolul, convenţia comercială provizorie.

În aceste condiţii, activitatea persoanelor fizice şi a celor juridice se desfăşoară nu numai în cadrul intern al fiecărui stat, înăuntrul frontierelor acestuia, ci şi în cadrul vieţii internaţionale, ceea ce înseamnă naşterea unor raporturi în care părţi sunt aceste pesoane fizice ori juridice şi în care unul sau mai multe elemente sunt "străine", "internaţionale" sau de "extraneitate".

Potrivit art. 1, alin. 2 din Legea nr.105/1992, raporturile juridice de dept internaţional privat sunt raporturile juridice civile, comerciale, de muncă, de procedură şi alte raporturi juridice de drept privat cu elemente de extraneitate.

Deci, aşa cum expres prevede art. 1, alin. 2 din Legea nr.105/1992, sunt raporturi de drept internaţional privat următoarele categorii de raporturi juridice:

- raporturile juridice civile, adică acele raporturi juridice în care părţile sunt pe poziţie de egalitate juridică;

- raporturile juridice comerciale, adică acele raporturi juridice în care cel puţin una dintre părţi are calitate de comerciant ori săvârşesc fapte obiective de comerţ;

- raporturi juridice de muncă, adică raporturile juridice dintre angajat şi angajator;

- raporturile juridice de procedură civilă, adică raporturile juridice ce se stabilesc între părţile aflate în litigiu şi instanţa de judecată sau între părţile litigante, adică între pârât şi reclamant;

- alte raporturi juridice de drept privat;

Astfel, de exemplu, firme române încheie cu firme străine contracte de vânzare – cumpărare de mărfuri ori licenţă pentru folosirea invenţiilor sau a procedeelor tehnologice sau contracte în temeiul cărora specialiştii români efectuează în străinătate operaţiuni de prospecţiuni miniere, petroliere ori construiesc acolo uzine şi fabrici care montează diferite instalaţii industriale şi maşini de tot felul. De asemenea, se pot încheia contracte în temeiul cărora specialiştii străini desfăşoară în ţara noastră diferite activităţi cu caracter tehnic sau prin care se convine cu privire la crearea unor societăţi comerciale cu capital total sau parţial străin, având sediul în ţara noastră sau în străinătate. Comerţul exterior, poate îmbrăca cele mai diferite forme, în acest sens, activitatea de comerţ exterior desemnează operaţiile comerciale sau de cooperare economică şi tehnico – ştiinţifică în raporturile cu străinătatea privind: vânzarea, cumpărarea sau schimburile de mărfuri, prestările de serviciu, transportul şi expediţiile internaţionale, proiectarea şi executarea de lucrări, asistenţa sau colaborarea tehnică, vânzarea sau cumpărarea de licenţe pentru folosirea brevetelor de invenţii sau a procedeelor tehnologice, consignaţia sau depozitul, reprezentarea şi comisionul, operaţiunile financiare, valutare, asigurările, turismul şi în general, orice sau acte sau fapte de comerţ, precum şi prospectările, ofertele, demersurile, tratativele şi înţelegerile privind asemenea operaţii. Dezvoltarea şi adâncirea relaţiilor dintre state pot să determine forme noi de comerţ exterior. Astfel, de exemplu, cooperarea economică internaţională de poate înfăptui în următoarele domenii de activitate; în producţie, tehnico – ştiinţifică, în comerţ şi servicii, în domeniul bancar şi al creditului.

Prin raporturile stabilite între state, ca subiecte de drept internaţional public, şi cele dintre persoanele fizice sau/şi juridice cu element de extraneitate, fiecare stat participă la schimbul internaţional de valori materiale şi spirituale, la diviziunea internaţională a muncii.

Preview document

Raportul Juridic de Drept Internațional Privat - Pagina 1
Raportul Juridic de Drept Internațional Privat - Pagina 2
Raportul Juridic de Drept Internațional Privat - Pagina 3
Raportul Juridic de Drept Internațional Privat - Pagina 4
Raportul Juridic de Drept Internațional Privat - Pagina 5
Raportul Juridic de Drept Internațional Privat - Pagina 6
Raportul Juridic de Drept Internațional Privat - Pagina 7
Raportul Juridic de Drept Internațional Privat - Pagina 8
Raportul Juridic de Drept Internațional Privat - Pagina 9
Raportul Juridic de Drept Internațional Privat - Pagina 10
Raportul Juridic de Drept Internațional Privat - Pagina 11

Conținut arhivă zip

 • CUPRINS.doc
 • Raportul Juridic de Drept International Privat.doc

Alții au mai descărcat și

Teoria Conflictelor de Legi

CAPITOLUL I. CALIFICAREA ŞI CONFLICTUL DE CALIFICĂRI 1. NOŢIUNE ŞI DEFINIRE În cazul unui raport juridic cu element de extraneitate, pentru a...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

1. Noţiunea şi elementele caracteristice ale izvoarelor dreptului internaţional public Caracterul specific şi elementele distinctive ale Dreptului...

Retrimiterea - Instituție a Dreptului Internațional Privat

Retrimiterea este o institutie de drept international privat. Retrimiterea ofera posibilitatea legii straine declarate competente sa faca o...

Actul Juridic de Drept Internațional Privat

Actul juridic de drept internaţional privat 1.Norma conflictuală privind actul juridic 1.1. Generalităţi Prin condiţii de fond ale actului...

Calificarea și Conflictul de Calificări în Dreptul Internațional Privat

Introducere În cazul unui raport juridic cu element de extranietate se ridică probleme stabilirii legii competente chemate să soluţioneze...

Statul - izvor de drept internațional public

I.INTRODUCERE În accepţiunea sa cea mai largă, dreptul internaţional public, reprezintă ansamblul de norme juridice care reglementează raporturile...

Dreptul fundamental la un mediu sănătos - Recunoașterea dreptului la un mediu sănătos în jurisdicțiile europene

1. Introducere. Noțiunea de ,,drept al omului la un mediu sănătos” Noțiunea de drept al mediului reprezintă o ramură autononă în cadrul sistemului...

Aspecte de Natură Conceptuală în Materia Dreptului Internațional Privat

Introducere Potrivit legisatiei noastre raporturile de drept internaţional privat sunt raporturi civile, comerciale, de muncă, de familie, de...

Te-ar putea interesa și

Fundamente ale Dreptului Internațional și Moralității

Introducere În primul capitol din prezenta lucrare am realizat o prezentare, într-un mod general a dreptului internaţional. Prima parte prezintǎ...

Izvoarele Dreptului Internațional Privat

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ Teoria dreptului face de principiu distincţia între noţiunea de izvor de drept în sens material şi în sens...

Calificarea și Conflictul de Calificări în Dreptul Internațional Privat

Introducere În cazul unui raport juridic cu element de extranietate se ridică probleme stabilirii legii competente chemate să soluţioneze...

Aspecte de Natură Conceptuală în Materia Dreptului Internațional Privat

Introducere Potrivit legisatiei noastre raporturile de drept internaţional privat sunt raporturi civile, comerciale, de muncă, de familie, de...

Drept internațional privat

1.Definiţi raportul juridic cu element de extraneitate? Raportul de drept internatioanal privat sunt raporturi civile ,comerciale ,de munca ,de...

Caracterizarea Metodelor de Reglementare în DIP

Obiectul dreptului international privat il reprezinta raporturile juridice de drept privat in sens larg, cu element de extraneitate inchieiate...

Drept Internațional Privat

PARTEA GENERALA Capitolul I CONSIDERATII PRELIMINARE Sectiunea 1 NOTIUNEA DREPTULUI INTERNATIONAL PRIVAT SI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT...

Drept Civil

CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Notiunea de drept Notiunea de drept are mai multe sensuri. Într-un sens, prin drept se...

Ai nevoie de altceva?