Documente publicate de Petre Alexe

Petre Alexe

Petre Alexe

9 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Formele de Răspundere ale Notarului Public

1.Precizări prealabile Legislaţia în vigoare conţine prevederi detaliate cu privire la răspunderea disciplinară a notarului public. Ea cuprinde şi dispoziţii sumare referitoare la incidenţa răspunderii civile. Actuala reglementare nu beneficiază de prevederi particulare asupra răspunderii penale a notarului... citește mai departe

13 pagini 8 puncte Extras Preview

Subiecte Dreptul Muncii

1. Definiţia dreptului muncii Dreptul muncii este un ansamblu de norme juridice care reglementează relaţiile sociale de muncă stabilite între angajatori(patroni) şi angajaţi(salariaţi). Angajatorul este acea persoană fizică sau juridică care poate potrivit legii să angajeze forţe de muncă pe bază de contract... citește mai departe

76 pagini Gratis Extras Preview

Raportul Juridic de Drept Internațional Privat

CAPITOLUL 1 Noţiunea şi caracterele raportului juridic cu elemente de extraneitate 1.1. Raporturile de drept internaţional public şi cele de drept internaţional privat Relaţiile politice, economice, tehnico – ştiinţifice, culturale şi de altă natură care se stabilesc între state îşi găsesc expresia atât în... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Aspecte generale privind arbitrajul comercial internațional

CAPITOLUL 1 Conceptul de arbitraj Majoritatea litigiilor dintre participanţii la relaţiile comerciale internaţionale se soluţionează de către arbitrajul pentru comerţ exterior. Arbitrajul este un mijloc corespunzător de a reglementa rapid şi echitabil litigiile care pot rezulta din tranzacţiile comerciale... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Comisia Europeană

Metode de Tratare Termica a Deseurilor1. Comisia, parte a sistemului instituţional comun Comisia Europeană este o instituţie comunitară a cărei organizare se regăseşte în dreptul primar. Comisia este formată din persoane desemnate, de comun acord, de către guvernele statelor membre. Comisia, împreună cu Consiliul,... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Extras Preview

Infracțiuni contra Familiei

Capitolul I. Aspecte comune 1. Aspecte generale Relaţiile de familie constituie un aspect deosebit de important al convieţuirii sociale. Familia reprezintă unul dintre factorii cei mai eficienţi ai formării şi perfecţionării continue a personalităţii umane. Raporturile juridice complexe cu conţinut nepatrimonial,... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Efectele Adopției

1. Aspecte introductive Încuviinţarea adopţiei produce, în principiu, aceleaşi efecte indiferent că este vorba despre o adopţie internă sau despre o adopţie internaţională. Într-adevăr, potrivit art.41 din Legea nr.273/2004, care este dispus în Capitolul IV, consacrat producerii adopţiei internaţionale, adopţia... citește mai departe

10 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Nulitatea Actelor de Procedură

1. Nulitatea actelor de procedură 1.1. Noţiune Pentru nerespectarea condiţiilor prevăzute de legiuitor cu privire la actele de procedură civilă se pot aplica diferite sancţiuni: perimarea cererii, prescripţia dreptului de a cere executarea silită, sancţiuni pecuniare, sancţiuni disciplinare, însă cea mai... citește mai departe

16 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Încetarea Căsătoriei

CAPITOLUL I. Încetarea căsătoriei 1. Aspecte generale privind încetarea căsătoriei Potrivit art.37, alin.1 Codul Familiei căsătoria încetează prin moartea unuia dintre soţi sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi. Căsătoria poate înceta şi prin moartea ambilor soţi. Încetarea căsătoriei... citește mai departe

10 pagini Gratis Cuprins Extras Preview