Abuzul de drept și contractele de muncă

Proiect
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 338 în total
Cuvinte : 77512
Mărime: 994.55KB (arhivat)
Publicat de: Pavel Iancu
Puncte necesare: 14
Abuzul de drept si contractele de munca Teza de doctorat ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

Cuprins

 1. C U P R I N S 3
 2. PARTEA I-a. Abuzul de drept. Caracteristici generale 10
 3. CAPITOLUL 1. Consideratii introductive 10
 4. I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept 10
 5. II. Necesitatea analizei abuzului de drept în cadrul contractelor 16
 6. de munca. 16
 7. CAPITOLUL 2. Evolutia teoretica a institutiei abuzului de drept 21
 8. I. Negarea existentei abuzului de drept 21
 9. II. Nasterea teoriei abuzului de drept 27
 10. III. Teoria subiectiva 30
 11. IV. Teoria obiectiva 35
 12. V. Teoria asimilarii abuzului de drept cu raspunderea civila delictuala
 13. si cvasidelictuala. 40
 14. VI. Abuzul de drept în dreptul socialist 45
 15. CAPITOLUL 3. Teoria contemporana a abuzului de drept 48
 16. I. Reglementarea abuzului de drept 48
 17. II. Notiunea abuzului de drept în dreptul civil 51
 18. A. Principiile exercitarii dreptului subiectiv. 51
 19. B. Exercitarea dreptului subiectiv civil cu nesocotirea legii si a
 20. moralei. 52
 21. C. Exercitarea dreptului subiectiv cu rea-credinta. 55
 22. 4
 23. D. Exercitarea dreptului subiectiv civil cu depasirea limitelor sale.
 24. 63
 25. E. Exercitarea dreptului subiectiv civil prin nesocotirea scopului
 26. economic si social pentru care a fost recunoscut 66
 27. F. Elementele definitorii ale abuzului de drept. 70
 28. CAPITOLUL 4. Natura juridica a abuzului de drept 74
 29. I. Existenta dreptului subiectiv – conditie intrinseca a existentei
 30. institutiei abuzului de drept 74
 31. II. Delimitarea abuzului de drept de fapta juridica ilicita 76
 32. III. Abuzul de drept si notiunea de cauza a actului juridic. 81
 33. IV. Interesul si abuzul de drept 85
 34. PARTEA a II-a. Abuzul de drept în dreptul muncii 88
 35. CAPITOLUL 5. Aspecte generale 88
 36. I. Sediul materiei 88
 37. II. Drepturi din continutul raportului de munca nesusceptibile de
 38. abuz. 92
 39. A. Caracterul special al drepturilor nesusceptibile de abuz. 92
 40. B. Enumerarea drepturilor din continutul raportului de munca
 41. nesusceptibile de abuz 95
 42. III. Interesul si contractele de munca 97
 43. IV. Norme internationale si comunitare în materia abuzului de drept
 44. 99
 45. A. Norme internationale referitoare la abuzul de drept în dreptul
 46. muncii 99
 47. 5
 48. B. Norme comunitare referitoare la abuzul de drept în dreptul
 49. muncii 102
 50. CAPITOLUL 6. Abuzul de drept si contractul individual de munca
 51. 112
 52. I. Consideratii generale 112
 53. II. Abuzul de drept savârsit cu ocazia încheierii contractului
 54. individual de munca 116
 55. A. Savârsirea abuzului de drept de catre angajator 116
 56. B. Savârsirea abuzului de drept de catre persoana selectata în
 57. vederea angajarii 126
 58. III. Abuzul de drept savârsit cu ocazia executarii, modificarii si
 59. suspendarii contractului individual de munca 129
 60. A. Exercitiul abuziv al drepturilor angajatorului 130
 61. B. Exercitiul abuziv al drepturilor salariatului 137
 62. IV. Abuzul de drept savârsit cu ocazia încetarii contractului
 63. individual de munca 148
 64. A. Probleme specifice interventiei abuzului de drept cu ocazia
 65. încetarii contractului individual de munca 148
 66. B. Exercitiul abuziv al drepturilor angajatorului 150
 67. C. Exercitiul abuziv al drepturilor salariatului 189
 68. V. Ipoteze false de abuz de drept savârsit în raporturile individuale de
 69. munca. 194
 70. A. Exercitiul drepturilor angajatorului: 194
 71. B. Exercitiul drepturilor salariatului 203
 72. BIBLIOGRAFIE 317

Extras din proiect

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept

A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa

importanta care, în curentele de idei si în conceptiile socio-juridice, se

acorda, în functie de perioadele istorice, ideii de putere a statului sau a

colectivitatii, ori, dupa caz ideii de libertate individuala.

Dreptul subiectiv constituie o institutie esentiala a dreptului

în general si a dreptului civil în special. El reprezinta, totodata, si un

mijloc tehnic datorita caruia starea de fapt, constând în prerogativele pe

care oamenii le au în relatiile lor unii cu altii, precum si în limitele sferei

în care aceste prerogative pot fi exercitate, se transforma într-o stare de

drept protejata de ordinea juridica.

Este de retinut ca în formularea doctrinara a definitiilor dreptului

subiectiv civil, s-a avut în vedere faptul ca legiuitorul român nu ofera nici

o definitie generala acestei notiuni.

B. Institutia dreptului subiectiv a fost definita, în timp, în stiinta

dreptul din România sub forme dintre cele mai diverse1.

1 Pentru alte definitii ale dreptului subiectiv civil a se vedea: N. Popa – Teoria

generala a dreptului, Tipografia Universitatii Bucuresti, Bucuresti, 1992, p. 197 – 198;

11

Dreptul subiectiv a fost apreciat ca fiind puterea ce o are fiecare

individ de a pretinde ca facultatile, aptitudinile, si puterile sale care nu

sunt îngradite, sau, mai exact în limita în care ele nu sunt îngradite prin

lege, sa fie nu numai respectate, adica nesuparate de altii sau de societate

prin organele sale, ci sa fie, atunci când ele s-au tradus în acte de vointa

creatoare de raporturi juridice cu altii, sprijinite de societate prin organele

sale spre a fi aduse la îndeplinire efectele raporturilor create.2

În doctrina a fost formulata o definitie în care dreptul subiectiv

apare ca fiind posibilitatea juridica a titularului sau de a desfasura în

limitele legii, o anumita conduita în virtutea careia poate pretinde

persoanei obligate sa aiba o comportare corespunzatoare, ce poate fi

impusa, în caz de necesitate, prin forta coercitiva a statului3.

Potrivit unei alte opinii dreptul subiectiv este puterea sau

prerogativa recunoscuta de dreptul obiectiv persoanelor fizice sau

persoanelor juridice (denumite titulare ale dreptului) în calitatea lor de

subiecte active ale raportului juridic, de a pretinde subiectelor pasive sa

dea, sa faca ori sa nu faca ceva (sa savârseasca sau sa se abtina de la

G. Bobos – Teoria generala a dreptului – note de curs -, Universitatea Independenta

„Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj, Imprimeria Ardealul, Cluj-Napoca,

1992, p. 152; I. Ceterchi, I Craiovan – Introducere în teoria generala a dreptului,

Editura All, Bucuresti, 1993, p. 57; I. Dogaru – Elemente de teorie generala a

dreptului, Editura Oltenia, Craiova, 1994, p. 257 – 259;

2 M. Cantacuzino – Elementele dreptului civil, Editura Cartea Româneasca, Bucuresti,

1921, p.30.

3 Teofil Pop – Tratat de drept civil, vol. I, Partea generala, Editura Academiei,

Bucuresti, 1989, p. 70-71.

12

savârsirea unei actiuni) folosind, la nevoie, aparatul de constrângere al

statului.4

În concluzie, dreptul subiectiv civil este posibilitatea recunoscuta de

legea civila subiectului activ – persoana fizica ori juridica – în virtutea

careia acesta poate, în limitele dreptului si moralei, sa aiba o anumita

conduita, sa pretinda o conduita corespunzatoare – de a da, de a face ori

de a nu face ceva – de la subiectul pasiv si sa ceara concursul fortei

coercitive a statului în caz de nevoie5.

C. Din definitia dreptului subiectiv civil, rezulta ca acest drept este

o posibilitate juridica, în timp ce exercitiul dreptului reprezinta tocmai

posibilitatea juridica materializata. În acest context, se observa ca nu

întotdeauna un drept subiectiv civil este si exercitat deoarece, în dreptul

nostru, exercitarea unui drept este lasata la latitudinea titularului.

Exercitarea drepturilor subiective civile este dominata de

urmatoarele principii:

- exercitarea dreptului subiectiv se face potrivit cu scopul lui

economic si social;

- exercitarea dreptului subiectiv nu se poate realiza decât cu

respectarea legii, ordini publice si moralei;

- dreptul subiectiv trebuie exercitat cu buna credinta;

4 E. Roman – Tratat de drept civil, vol. I, Partea generala, Editura Academiei,

Bucuresti, 1967, p. 182.

5 Gh. Beleiu – Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului

civil, Casa de Editura si presa Sansa SRL, Bucuresti, 1993, pag. 75

13

- dreptul subiectiv se exercita în limitele sale date de normele

dreptului obiectiv si moralei.

Exercitarea drepturilor subiective civile cu respectarea stricta a principiilor

enuntate fereste pe titularii acestora de pericolul vatamarii altor subiecte

de drept.

Drepturile subiective ce intervin în raporturile sociale constituie nu

numai mijloace juridice de limitare a comportamentului celorlalti fata de

titularii lor, dar si frontiere ale comportamentului titularilor de drepturi

subiective fata de ceilalti. În concluzie dreptul subiectiv constituie

simultan atât un temei pentru a solicita altora un anumit comportament,

cât si o limitare a conduitei titularului sau.

Preview document

Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 1
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 2
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 3
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 4
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 5
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 6
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 7
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 8
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 9
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 10
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 11
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 12
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 13
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 14
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 15
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 16
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 17
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 18
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 19
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 20
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 21
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 22
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 23
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 24
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 25
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 26
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 27
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 28
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 29
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 30
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 31
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 32
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 33
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 34
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 35
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 36
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 37
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 38
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 39
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 40
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 41
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 42
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 43
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 44
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 45
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 46
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 47
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 48
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 49
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 50
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 51
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 52
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 53
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 54
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 55
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 56
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 57
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 58
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 59
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 60
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 61
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 62
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 63
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 64
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 65
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 66
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 67
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 68
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 69
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 70
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 71
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 72
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 73
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 74
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 75
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 76
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 77
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 78
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 79
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 80
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 81
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 82
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 83
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 84
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 85
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 86
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 87
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 88
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 89
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 90
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 91
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 92
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 93
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 94
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 95
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 96
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 97
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 98
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 99
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 100
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 101
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 102
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 103
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 104
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 105
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 106
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 107
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 108
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 109
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 110
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 111
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 112
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 113
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 114
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 115
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 116
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 117
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 118
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 119
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 120
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 121
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 122
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 123
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 124
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 125
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 126
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 127
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 128
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 129
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 130
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 131
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 132
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 133
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 134
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 135
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 136
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 137
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 138
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 139
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 140
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 141
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 142
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 143
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 144
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 145
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 146
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 147
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 148
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 149
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 150
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 151
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 152
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 153
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 154
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 155
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 156
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 157
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 158
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 159
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 160
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 161
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 162
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 163
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 164
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 165
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 166
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 167
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 168
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 169
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 170
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 171
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 172
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 173
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 174
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 175
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 176
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 177
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 178
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 179
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 180
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 181
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 182
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 183
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 184
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 185
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 186
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 187
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 188
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 189
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 190
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 191
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 192
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 193
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 194
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 195
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 196
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 197
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 198
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 199
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 200
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 201
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 202
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 203
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 204
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 205
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 206
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 207
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 208
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 209
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 210
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 211
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 212
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 213
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 214
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 215
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 216
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 217
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 218
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 219
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 220
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 221
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 222
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 223
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 224
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 225
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 226
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 227
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 228
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 229
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 230
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 231
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 232
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 233
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 234
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 235
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 236
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 237
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 238
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 239
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 240
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 241
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 242
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 243
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 244
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 245
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 246
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 247
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 248
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 249
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 250
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 251
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 252
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 253
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 254
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 255
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 256
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 257
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 258
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 259
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 260
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 261
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 262
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 263
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 264
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 265
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 266
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 267
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 268
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 269
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 270
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 271
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 272
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 273
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 274
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 275
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 276
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 277
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 278
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 279
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 280
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 281
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 282
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 283
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 284
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 285
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 286
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 287
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 288
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 289
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 290
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 291
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 292
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 293
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 294
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 295
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 296
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 297
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 298
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 299
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 300
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 301
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 302
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 303
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 304
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 305
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 306
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 307
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 308
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 309
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 310
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 311
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 312
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 313
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 314
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 315
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 316
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 317
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 318
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 319
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 320
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 321
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 322
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 323
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 324
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 325
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 326
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 327
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 328
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 329
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 330
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 331
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 332
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 333
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 334
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 335
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 336
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 337
Abuzul de drept și contractele de muncă - Pagina 338

Conținut arhivă zip

 • Abuzul de Drept si Contractele de Munca.pdf

Alții au mai descărcat și

Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat

INTRODUCERE Dreptul comunitar (dreptul muncii în Uniunea Europeană) este constituit din ansamblul normelor (regulilor) juridice, elaborate de...

Nulitatea Contractului Individual de Munca

1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND NULITATEA Nulitatea contractului individual de munca asa cum este reglementata ca institutie juridica pentru...

Încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Dreptul Diplomatic și Consular

Introducere Dreptul internațional reprezintă corpul de reguli referitoare la drepturile și obligațiile staatelor în relațiile dintre ele, iar...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Egalitatea de tratament și principiul nondiscriminarii în dreptul muncii

Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un...

Abuzul în Serviciu

INTRODUCERE Faptul că fenomenul abuzul a existat din cele mai vechi timpuri, constituind până în prezent unul dintre cele mai grave şi mai...

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Te-ar putea interesa și

Organizația Internațională a Muncii

Introducere Modificările de bază aduse dreptului muncii prin legile apărute după 1990 se referă la modalitatea stabilirii drepturilor și...

Conflictele de muncă - privire specială asupra grevei

CUVÂNT ÎNAINTE ______________________________ Conflictele de muncă au fost considerate dintotdeauna o problemă extrem de delicată, iar...

Organizarea Muncii

INTRODUCERE Prezenta lucrare a urmarit sa întreprinda studiul aspectelor principale ale organizarii si disciplinei muncii, inclusiv a raspunderii...

Încetarea contractului individual de muncă

CONSIDERATII GENERALE Procesul muncii dezvaluie o bogatie de aspecte economice, sociale, morale si juridice, de o importanta fundamentala pentru...

Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă

INTRODUCERE Oamenii îşi desfăşoară activitatea în societate. Între indivizi se stabilesc diferite relaţii sociale. O parte dintre aceste relaţii...

Clauza de Neconcurență

Clauza de neconcurenţă este o clauza specifica a contractului indiviudual de munca, alaturi de alte clauze cum ar fi: clauza cu privire la formarea...

Încetarea de Drept a Contractului Individual de Muncă

Încetarea contractului de muncă – instituţie fundamentală a dreptului de muncă Contractul este definit ca fiind acordul între două sau mai multe...

Abuzul de Drept și Contractul Colectiv de Muncă

CAPITOLUL 1 Necesitatea analizei abuzului de drept în cadrul contractelorde muncă A. Deşi constituie o instituţie specifică dreptului civil –...

Ai nevoie de altceva?