Abuzul în Serviciu

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 17239
Mărime: 74.72KB (arhivat)
Publicat de: Claudia J.
Puncte necesare: 10
UNIVERSITATEA „CONSTATIN BRÂNCUŞI” TG.-JIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI JURIDICE SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLUL I ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE INFRACŢIUNII 7
 3. 1.1. Sistematizarea infracţiunilor 7
 4. 1.2. Cadrul juridic general instituit prin Constituţia din 1991 8
 5. 1.3. Referinţe istorice 9
 6. 1.4. Elemente de drept comparat 10
 7. 1.5. Concept 17
 8. 1.6. Latura obiectivă 17
 9. 1.7. Elementul material 18
 10. 1.8. Cerinţe esenţiale 19
 11. 1.9. Urmarea imediată 19
 12. 1.10. Legătura de cauzalitate 21
 13. 1.11. Latura subiectivă 23
 14. 1.11.1. Elementul subiectiv (art. 19 alin. 2 şi 3 C. pen.) 23
 15. 1.11.2. Mobilul 24
 16. 1.11.3. Scopul 25
 17. CAPITOLUL II Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor 27
 18. 2.1. Conţinutul legal 27
 19. 2.2. Obiectul infracţiunii 28
 20. 2.3. Subiecţii infracţiunii 28
 21. 2.4. Situaţia premisă 30
 22. 2.5. Conţinutul constitutiv 31
 23. 2.6. Forme. Modalităţi. Sancţiuni 33
 24. CAPITOLUL III Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi 34
 25. 3.1. Conţinutul legal 34
 26. 3.2. Obiectul infracţiunii 34
 27. 3.3. Subiecţii infracţiunii 35
 28. 3.4. Conţinutul constitutiv 36
 29. 3.5. Forme. Modalităţi. Sancţiuni 38
 30. CAPITOLUL IV Abuzul în serviciu contra intereselor publice 40
 31. 4.1. Conţinutul legal 40
 32. 4.2. Obiectul infracţiunii 40
 33. 4.3. Subiecţii infracţiunii 41
 34. 4.4. Situaţia premisă 42
 35. 4.5. Conţinutul constitutiv 42
 36. 4.6. Forme. Modalităţi. Sancţiuni 46
 37. CAPITOLUL V Abuzul în serviciu în formă calificată 47
 38. 5.1. Conţinutul legal 47
 39. 5.2. Conţinutul constitutiv 47
 40. 5.3. Forme. Modalităţi. Sancţiuni 49
 41. CAPITOLUL IV CONCLUZII SI PROPUNERI 51
 42. CAPITOLUL V JURISPRUDENŢĂ ŞI ANALIZA UNEI SPEŢE 55
 43. 5.1. Jurisprudenţă 55
 44. 5.1.1. SPEŢA 1 55
 45. 5.1.2. SPEŢA 2 56
 46. 5.1.3. SPEŢA 3 57
 47. 5.1.4. SPEŢA 4 57
 48. 5.1.5. SPEŢA 5 58
 49. 5.2. Analiza unei speţe 60
 50. 5.3. Obiectul infracţiunii 61
 51. 5.4. Subiecţii infracţiunii 61
 52. 5.5. Situaţia premisă 62
 53. 5.6. Conţinutul constitutiv 62
 54. 5.7. Forme. Modalităţi. Sancţiuni 63
 55. 5.8. Abuzul de încredere – art. 213 65
 56. BIBLIOGRAFIE 66

Extras din proiect

INTRODUCERE

Faptul că fenomenul abuzul a existat din cele mai vechi timpuri, constituind până în prezent unul dintre cele mai grave şi mai răspândite comportamente ale unor persoane cu funcţii de răspundere, este o afirmaţie ce nu suscită îndoială.

Fenomen social, abuzul este inamicul deosebit de periculos al vieţii sociale civilizate, organizate statal, a ordinii de drept, a democraţiei, putând determina dispariţia acestora.

Actualizarea problemei se impune mai ales din cauza impactului negativ, foarte puternic al fenomenului abuzului asupra democraţiei statului, echităţii sociale, a justiţiei şi a respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Modalităţile de atribuire, conform legislaţiei în vigoare, înconjoară o arie largă de aspecte privind achiziţiile publice. Ele se aplică în funcţie de situaţia efectivă creată de activul care face obiectul procedurii de atribuire, de cerinţele contractantului pe de o parte şi posibilităţile financiare ale acestuia pe de altă parte, fireşte de ofertanţi şi alţi factori de influentă.

Lucrarea de faţă constituie o încercare de a aborda problema abuzului şi a formelor lui sub aspectul teoretic al dreptului penal cu implicaţie în achiziţiile publice şi, implicit în licitaţii.

Deoarece criminologia este o ştiinţă complexă de studiu, lucrarea conţine referiri la aspectul normativ – juridic, social şi istoric al subiectului, precum şi analize comparative ale legislaţiei altor state şi studiul expertizei pozitive acumulate de alte state în contracararea acestui fenomen.

Se propune prin prezenta lucrare îmbunătăţirea cadrului normativ existent, pentru a determina aplicarea eficientă a normelor de drept în practică nu doar la nivel teoretic, a elimina textele cu interpretare ambiguă şi cu posibilităţi de eludare a legii şi de evitare a răspunderii. Necesită de asemenea adoptarea unui şir de măsuri spre perfecţionarea aparatului public, spre ridicarea responsabilităţii funcţionarilor, publicitatea în activitatea factorilor de decizie şi transparenţa activităţii lor, informarea largă a societăţii civile despre modul de rezolvare a intereselor ei, precum şi controlul eficient din partea organelor de control competente, mass – media şi societăţii civile, asupra aparatului public.

Astfel s-a obţinut o lucrare ce reflectă pe larg fenomenul abuzului, prin prisma achiziţiilor publice prin licitaţii, a evenimentelor petrecute, cât şi a viziunii proprii asupra fenomenului în cauză.

Este o abordare teoretică a fenomenului abuzului cu referiri la sistemul militar, la licitaţiile ce se desfăşoară în acest sector. De menţionat că atât timp, cât acest fenomen va fi abordat doar teoretic, dar nu şi practic, cât timp societatea îl va tolera, acesta va dăinui în stat. Depinde de fiecare dintre noi în parte în ce fel de societate existăm, cine ne conduce şi cum vom trăi în viitor.

CAPITOLUL I

ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE INFRACŢIUNII

1.1. Sistematizarea infracţiunilor

Autorii Codului penal de la 1969, prin folosirea consecventă a criteriului adoptat de sistematizare a părţii speciale a Codului penal au cuprins în Titlul VI al părţii speciale infracţiunile care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege. Caracteristic infracţiunilor incluse în conţinutul acestui titlu este faptul că prin săvârşirea lor se vatămă relaţii sociale de aceeaşi natură şi anume relaţiile care se constituie şi se dezvoltă în jurul unor valori importante pentru societate cum sunt: buna desfăşurare a activităţii unităţilor publice sau de interes public, înfăptuirea justiţiei, siguranţa circulaţiei pe căile ferate, regimul stabilit pentru anumite activităţi reglementate de lege.

Acest element comune şi fundamental uneşte toate aceste numeroase şi variate infracţiuni justificând tratarea lor unitară în cadrul aceluiaşi titlu al părţii speciale.

Preview document

Abuzul în Serviciu - Pagina 1
Abuzul în Serviciu - Pagina 2
Abuzul în Serviciu - Pagina 3
Abuzul în Serviciu - Pagina 4
Abuzul în Serviciu - Pagina 5
Abuzul în Serviciu - Pagina 6
Abuzul în Serviciu - Pagina 7
Abuzul în Serviciu - Pagina 8
Abuzul în Serviciu - Pagina 9
Abuzul în Serviciu - Pagina 10
Abuzul în Serviciu - Pagina 11
Abuzul în Serviciu - Pagina 12
Abuzul în Serviciu - Pagina 13
Abuzul în Serviciu - Pagina 14
Abuzul în Serviciu - Pagina 15
Abuzul în Serviciu - Pagina 16
Abuzul în Serviciu - Pagina 17
Abuzul în Serviciu - Pagina 18
Abuzul în Serviciu - Pagina 19
Abuzul în Serviciu - Pagina 20
Abuzul în Serviciu - Pagina 21
Abuzul în Serviciu - Pagina 22
Abuzul în Serviciu - Pagina 23
Abuzul în Serviciu - Pagina 24
Abuzul în Serviciu - Pagina 25
Abuzul în Serviciu - Pagina 26
Abuzul în Serviciu - Pagina 27
Abuzul în Serviciu - Pagina 28
Abuzul în Serviciu - Pagina 29
Abuzul în Serviciu - Pagina 30
Abuzul în Serviciu - Pagina 31
Abuzul în Serviciu - Pagina 32
Abuzul în Serviciu - Pagina 33
Abuzul în Serviciu - Pagina 34
Abuzul în Serviciu - Pagina 35
Abuzul în Serviciu - Pagina 36
Abuzul în Serviciu - Pagina 37
Abuzul în Serviciu - Pagina 38
Abuzul în Serviciu - Pagina 39
Abuzul în Serviciu - Pagina 40
Abuzul în Serviciu - Pagina 41
Abuzul în Serviciu - Pagina 42
Abuzul în Serviciu - Pagina 43
Abuzul în Serviciu - Pagina 44
Abuzul în Serviciu - Pagina 45
Abuzul în Serviciu - Pagina 46
Abuzul în Serviciu - Pagina 47
Abuzul în Serviciu - Pagina 48
Abuzul în Serviciu - Pagina 49
Abuzul în Serviciu - Pagina 50
Abuzul în Serviciu - Pagina 51
Abuzul în Serviciu - Pagina 52
Abuzul în Serviciu - Pagina 53
Abuzul în Serviciu - Pagina 54
Abuzul în Serviciu - Pagina 55
Abuzul în Serviciu - Pagina 56
Abuzul în Serviciu - Pagina 57
Abuzul în Serviciu - Pagina 58
Abuzul în Serviciu - Pagina 59
Abuzul în Serviciu - Pagina 60
Abuzul în Serviciu - Pagina 61
Abuzul în Serviciu - Pagina 62
Abuzul în Serviciu - Pagina 63
Abuzul în Serviciu - Pagina 64
Abuzul în Serviciu - Pagina 65
Abuzul în Serviciu - Pagina 66
Abuzul în Serviciu - Pagina 67
Abuzul în Serviciu - Pagina 68
Abuzul în Serviciu - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Abuzul in Serviciu
  • continut bun.doc
  • coperta.doc
  • cuprins.doc
  • pagina anterioara copertei.doc

Alții au mai descărcat și

Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îi prezintă pe funcţionarii publici din administraţia publică, trăsăturile, etica şi valorile etice ale acestora,...

Litera și spiritul legii - abuzul de drept, fraudă la lege

Capitolul I: Conceptul dreptului Secţiunea 1: Geneza dreptului. De la animalitate spre umanitate Este cunoscut faptul că dreptul nu a existat din...

Delapidarea

CAP. I OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN MIJLOACE DE DREPT PENAL SECŢIUNEA l NOŢIUNEA DE PATRIMONIU - OBIECT AL OCROTIRII PENALE Încă din cele mai...

Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu

INTRODUCERE Societatea a acumulat în decursul dezvoltării sale o anumită experienţă, lucru care a dus la formarea unor reguli care să-i asigure...

Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici

I N T R O D U C E R E Răspunderea juridică a funcţionarilor publici reprezintă o parte, foarte importantă, a acestei instituţii. Însăşi legea –...

Înșelăciunea

Cuvânt înainte Deşi avem o constituţie nouă, potrivit căreia avem şi o structură politică şi statală nouă, cu sute de partide politice şi cel...

Minoritatea făptuitorului - Cauză de neimputabilitate

I. Considerații generale privind răspunderea penală a minorilor Pe parcursul existenței sale, persoana fizică nu urmează o traiectorie...

Eradicarea Corupției în Sectorul Public Condiție a Integrării României în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Fenomenul corupţiei a devenit de-a lungul anilor un subiect fierbinte, atrăgând atenţia guvernelor, agenţiilor internaţionale de...

Te-ar putea interesa și

Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îi prezintă pe funcţionarii publici din administraţia publică, trăsăturile, etica şi valorile etice ale acestora,...

Aspecte Interdisciplinare Privind Criminalitatea în Domeniul Corupției

INTRODUCERE Coruptia in Romania este evaluata ca fiind foarte mare de catre diverse studii (Transparency International, PricewaterhouseCoopers,...

Infracțiuni contra intereselor publice săvârșite de funcționari publici și alți funcționari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu

INTRODUCERE Societatea a acumulat în decursul dezvoltării sale o anumită experienţă, lucru care a dus la formarea unor reguli care să-i asigure...

Corupția și licitația

Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pâna în prezent unul dintre cele mai grave si mai raspândite...

Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român

Capitolul I. Infracţiunea de abuz în serviciu în general 1.1. Preliminarii. Primul capitol al titlului VI din Codul penal român consacrat...

Infracțiuni săvârșite de funcționarii publici

Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public au altor activităţi reglementate de lege Viata sociala a pus dintotdeauna...

Înșelăciunea potrivit NCP

CAPITOLUL I – PATRIMONIUL ȘI DREPTUL PENAL Secțiunea I – Patrimoniul – Valoare socială ocrotită de legea penală 1.1. Definiție. O definiție...

Ai nevoie de altceva?