Încheierea și executarea contractului individual de muncă

Licență
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 14496
Mărime: 67.57KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I: Generalităţi privind contractul individual de muncă 4
 3. 1.1. Reglementarea contractului individual de muncă 4
 4. 1.2. Definiții ale contractului individual de muncă 4
 5. 1.3. Elementele contractului individual de muncă 5
 6. 1.4. Trăsăturile caracteristice ale contractului individual de muncă 7
 7. 1.5. Durata contractului individual de muncă 8
 8. 1.5.1. Contractului individual de muncă pe durată nedeterminată 8
 9. 1.5.2. Contractul individual de muncă pe durată determinată 9
 10. 1.6. Conținutul contractului individual de muncă 12
 11. CAPITOLUL II: Încheierea contractului individual de muncă 20
 12. 2.1. Generalității privind încheierea contractului individual de muncă 20
 13. 2.2. Condiţii la încheierea contractului individual de muncă 21
 14. 2.3. Verificarea aptitudinilor şi a pregătirii profesionale. 26
 15. 2.4. Examenul medical 29
 16. 2.5. Informarea persoanei care solicită angajarea 30
 17. 2.6. Documente necesare la încheierea contractului individual de muncă. 31
 18. 2.7. Forma și înregistrarea contractului individual de muncă 32
 19. CAPITOLUL III: Executarea contractului individual de muncă 37
 20. 3.1. Puterea obligatorie a contractului individual de muncă 37
 21. 3.2. Drepturile și obligațiile angajatorului 38
 22. 3.3. Drepturile și obligațiile salariatului 39
 23. STUDIU DE CAZ 44
 24. CONCLUZII 49
 25. BIBLIOGRAFIE 52

Extras din licență

INTRODUCERE

Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației muncii, actualitatea ei fiind asigurată însă de evoluția continuă a relațiilor individuale de muncă, în contextul unei piețe naționale a muncii aflate într-o continuă dinamică, cu influențe normative și sociale din spațiul comunitar, pe de o parte și marcate de procesul globalizării pe de altă parte.

Reglementarea juridică a contractului individual de muncă ca instituţie de drept distinctă are o istorie relativ scurtă. Necesitatea unei astfel de reglementări a apărut în ţările dezvoltate la începutul sec. XIX, iar pentru România, problema a devenit stringentă la finele acestui secol.

Dacă la început contractul de muncă era un contract de închiriere a muncii şi era asigurat de regulile dreptului civil, la sfârşitul sec. XIX prin complexitatea şi diferenţierea relaţiilor de muncă s-a constatat necesitatea reglementării specifice a prestării muncii, pentru care se primea un salariu, reglementare ce interesa atât angajatorul cât şi angajatul, reglementarea se referea la crearea unui cadru de disciplină specific, la protecţia mai eficientă a salariatului, la răspunderi şi jurisdicţii cu mare grad de specificitate.

Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind:, un contract în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumită salariu”.

Însă pentru a încheia un contract de muncă valabil este necesar a fi îndeplinite anumite condiţii, care pot fi generale, adică comune şi altor tipuri de contracte (capacitatea, consimţământul, obiectul şi cauza), precum şi îndeplinirea unor condiţii specifice, care caracterizează contractul individual de muncă (de exemplu: obligaţia de a informa, examenul medical, avizul, autorizaţia, etc.).

Dreptul muncii reglementează încheierea unor contracte de muncă ce prezintă situaţii speciale în materie, cerându-se a fi îndeplinite anumite condiţii speciale la încheierea lor, de pildă pentru ca un cetăţean străin să poată fi încadrat în baza unui contract individual de muncă în România trebuie să deţină autorizaţia de muncă pe teritoriul ţării.

După ce s-a încheiat etapa negocierilor între angajator şi cel care doreşte a se încadra în muncă, sau ulterior câştigării concursului pentru ocuparea unui post, viitorul angajat trebuie să întocmească dosarul cu actele necesare în vederea încheierii propriu-zise a contractului individual de muncă. Practic după acest moment are loc încheierea contractului individual de muncă între angajator şi salariat.

Consecinţa încheierii contractului individual de muncă fără îndeplinirea condiţiilor cuprinse în dispoziţiile legale, constă în nulitatea acestui contract, ca o sancţiune a încălcării dispoziţiilor legale sau scopului acestor dispoziţii.

Legea 53/2003 a cunoscut foarte multe modificări cauzate de o nevoie cât mai mare de a fi în consens cu evoluţia societăţii, precum şi cu aderarea României la Uniunea Europeană. Astfel în ziua de azi încheierea contractului individual de muncă are la bază principiul liberei negocieri şi a respectării drepturilor şi obligaţiilor ce revin celor două părţi, această situaţie fiind circumstanţiată prin lege care, bineînţeles, este perfectibilă.

CAPITOLUL I

Generalităţi privind contractul individual de muncă

1.1. Reglementarea contractului individual de muncă

Inițial, contractul individual de muncă a fost reglementat de art. 1470 pct.1 din Codul civil anterior, alături de contractul de antepriză și de cel de transport, ca una din felurile de locațiune a lucrărilor, și anume, aceea prin care persoanele se obligă să pună lucrările în serviciul altora. Era cunoscut sub denumirea de contract de locațiune de muncă.

Ulterior contractul individual de muncă, a făcut obiect principal de reglementare atât pentru Codul muncii din 1950, cel din 1972, cât și pentru Codul muncii, în vigoare de la 1 martie 2003

În principal, contractul individual de muncă este reglementat de Codul muncii. Acesta conține un întreg titlu (II), intitulat „Contractul individual de muncă”, cel mai cuprinzător din structura sa, înglobează nouă capitole (art.10-110), ceea ce reprezintă aproximativ o treime din textele Codului muncii.

Contractul individual de muncă este instituția reglementată exhaustiv, motiv pentru care putem aprecia că actualul cod al muncii este, cu prioritare, o lege a acestui contract.

1.2. Definiții ale contractului individual de muncă

Conform art. 37 din Legea din anul 1929, contractul individual de muncă era convențiunea prin care una din părți denumită salariat se obligă să presteze munca sau serviciile sale pentru un timp determinat sau pentru o lucrare determinată, unei părți denumită patron, care la rândul său se obligă să remunereze pe cel dintâi.

Art. 12 din Codul muncii din 1950 definea contractul individual de muncă

„drept înțelegerea scrisă, potrivit căreia o parte, angajatul se obliga a presta munca unei alte părți, aceluia care angajează în schimbul unei remunerații”.

Preview document

Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 1
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 2
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 3
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 4
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 5
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 6
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 7
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 8
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 9
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 10
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 11
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 12
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 13
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 14
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 15
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 16
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 17
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 18
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 19
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 20
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 21
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 22
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 23
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 24
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 25
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 26
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 27
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 28
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 29
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 30
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 31
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 32
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 33
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 34
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 35
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 36
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 37
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 38
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 39
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 40
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 41
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 42
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 43
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 44
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 45
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 46
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 47
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 48
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 49
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 50
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 51
Încheierea și executarea contractului individual de muncă - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat

INTRODUCERE Dreptul comunitar (dreptul muncii în Uniunea Europeană) este constituit din ansamblul normelor (regulilor) juridice, elaborate de...

Răspunderea Patrimonială a Angajatorului

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 1.1 . Definiţia răspunderii patrimoniale (noţiune) Principala modificare de esenţă...

Nulitatea Contractului Individual de Munca

1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND NULITATEA Nulitatea contractului individual de munca asa cum este reglementata ca institutie juridica pentru...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Dreptul Diplomatic și Consular

Introducere Dreptul internațional reprezintă corpul de reguli referitoare la drepturile și obligațiile staatelor în relațiile dintre ele, iar...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Te-ar putea interesa și

Munca și Conflictele de Munca

CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOARE LA MUNCĂ ŞI LA CONFLICTELE DE MUNCĂ Munca reprezintă o activitate inseparabilă de existenţa fiinţei umane Munca...

Organizația Internațională a Muncii

Introducere Modificările de bază aduse dreptului muncii prin legile apărute după 1990 se referă la modalitatea stabilirii drepturilor și...

Conflictele Colective de Muncă

Introducere Motivul pentru care am ales această temă, intitulată: ,,Conflictele colective de muncă”, se datorează faptului că este o problemă...

Contractul Individual de Muncă

CAPITOLUL I NOŢIUNEA, TRĂSĂTURILE, REGLEMENTAREA ŞI ELEMENTELE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ. Sectiunea 1 : Definiţii legale şi doctrinare ale...

Conflicetele de Munca

INTRODUCERE Motto: “ Lucrătorii pretind că patronul câstigă prea mult şi deci cer sporirea salariilor. Patronii, din contră, pretind că pierd în...

Încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Munca prin agent de muncă temporară

Capitolul I DREPTUL MUNCII-RAMURĂ DE DREPT 1.1.Semnificația termenului „muncă” Dreptul muncii este inseparabil legat de muncă, aflată, la...

Întreprinderea în mediul competitiv - studiu de caz realizat la SC Crama Ceptura SRL

CAPITOLUL I : PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI I. 1. Scurt istoric Cat priveste informatiile de identificare ale firmei, sediul social se afla in...

Ai nevoie de altceva?