Munca prin agent de muncă temporară

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 18646
Mărime: 78.82KB (arhivat)
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Capitolul I 4
 2. DREPTUL MUNCII-RAMURĂ DE DREPT 4
 3. 1.1.Semnificația termenului „muncă” 4
 4. 1.2. Reglementarea muncii 6
 5. 1.3. Definiția și obiectul dreptului muncii 7
 6. 1.4. Izvoarele dreptului muncii 10
 7. Capitolul II 16
 8. NOȚIUNI GENEREALE PRIVIND CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 16
 9. 2.1. Noțiunea de contract individual de muncă 16
 10. 2.2 Trăsăturile contractului individual de muncă 20
 11. 2.3.Conținutul contractului individual de muncă 25
 12. 2.4. Speciile contractului individual de muncă 34
 13. Capitolul III 40
 14. MUNCA PRIN AGENT DE MUNCĂ TEMPORARĂ 40
 15. 3.1.Noțiune 40
 16. 3.2. Reglementarea legală 42
 17. 3.3 . Părțile contractului 43
 18. 3.4.Clauzele contractului 49
 19. Capitolul IV 56
 20. ASEMĂNĂRI ȘI DEOSEBIRI ÎNTRE MUNCA TEMPORARĂ ȘI CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ CU TIMP PARȚIAL ȘI DURATĂ DETERMINATĂ 56
 21. 4.1.Contractul individual de muncă cu timp parțial 56
 22. 4.2. Contractul de muncă pe durată determinată 58
 23. 4.3.Asemănări 60
 24. 4.4. Deosebiri 61
 25. CONCLUZII 65
 26. Concluzii și Propuneri: 65
 27. BIBLIOGRAFIE 73
 28. 1.Bibliografie selectivă 73
 29. 2.Acte normative 74

Extras din licență

Capitolul I

DREPTUL MUNCII-RAMURĂ DE DREPT

1.1.Semnificația termenului „muncă”

Dreptul muncii este inseparabil legat de muncă, aflată, la rândul ei, în osmoză cu existența individuală și socială. Munca reprezintă o necesitate sub aspect social. Însă, indiscutabil, munca are - în afara vocației de a crea noi valori - si un rol formativ important asupra personalității umane.

Termenul, provenit din limba slavonă - monka, are mai multe sensuri.

Un prim sens, principal, este acela de activitate productivă (a presta o muncă eficientă, importantă), dar și de rezultatul acestei activități (o muncă reușită, de succes).

Al doilea sens, secundar, este de loc de muncă (a avea o muncă, un serviciu, o slujbă), dar și ansamblul lucrătorilor.

Manuală sau intelectuală, munca reprezintă o necesitate vitală, sursă de existență, mijloc de realizare a marilor opere de artă, instrument de implinire și afirmare a personalității umane.

Criza socială generată de apariția și dezvoltarea șomajului ne arată că munca este un factor de socializare de neînlocuit.

Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se reintregrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din punct de vedere material și spiritual, creează premisele dezvoltării generațiilor viitoare .

In dicționarul general al limbii române, munca este definită astfel: „activitățile fizice sau intelectuale îndreptate spre un anumit scop, activități în procesul cărora omul modifică și adaptează lucrurile din natură, pentru satisfacerea trebuințelor sale ”.

In pofida denumirii sale, dreptul muncii nu privește orice formă de muncă, ci numai pe cea subordonată, el reglementând situația celui ce muncește în favoarea și sub autoritatea altuia, în schimbul unui salariu.

In același timp, obiectul său nu se limitează la relațiile de muncă propriu-zise, ci el se referă și la acele raporturi juridice conexe (formarea profesională, partenerii sociali, securitatea și sănătatea în muncă, jurisdicția muncii) .

Totodată, dreptul muncii nu are în vedere munca personală, pentru sine și nici pe cea independentă sau a liber profesioniștilor. Desfășoară activități economice independente persoanele fizice și asociațiile familiale, autorizate în temeiul Legii nr. 300/2004 .- abrogat de oug 44/2008.

Prin acte normative speciale sunt reglementate o serie de profesiuni din care unele exclusiv liberale, astfel:

- expert contabil și contabil autorizat;

- notar public;

- avocat;

- medic veterinar;

- auditor financiar;

- persoanele autorizate să realizeze și să verifice lucrările de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei;

- executor judecătoresc;

- arhitect;

- asistent medical și moașă;

- medic dentist, medic, farmacist;

- mediator.

Munca subordonată opusă muncii pentru sine ori celei independente este munca prestată de o persoană fizică pentru un beneficiar persoană juridică sau fizică sub autoritatea acestui din urmă. Este cazul celei indeplinite de salariați, ca urmare a incheierii contractului individual de muncă, demnitari, diplomați, militari.

De asemenea, este muncă subordonată, cea prestată de voluntari, în temeiul contractului de voluntariat potrivit Legii nr. 195/2001 , precum și cea, consecință a unor obligații legale, de pildă, de :

- persoanele care execută sau prestează o muncă neremunerată în folosul comuntății;

- persoanele apte de muncă din familiile pentru care se asigură un venit minim garantat, obligate să presteze lunar diverse activități intr-un volum de cel mult 72 de ore .

Bibliografie

1.Bibliografie selectivă

-Ion Traian Ștefănescu, Tratat teoretic și practic de drept al muncii, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2013.

-Horațiu Sasu, Drepturile angajațiilor în România, editura Rentrop&Straton, București, 2013.

-Radu Razvan Popescu, Dreptul muncii, ed. a III-a revăzută și adăugită, editura Universul Juridic, București, 2013.

-Alexandru Țiclea, Tratat de Dreptul Muncii,Ediția a VII-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2013.

-Vlad Barbu, Dreptul muncii, Curs Universitar, Editura Cermaprint, București, 2008.

-Alexandru Țiclea, Tratat de Dreptul Muncii, Editura Universul Juridic, București, 2007.

-Jean Pelissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, Droit du travaille, 23 edition,Editura Dalloz,2006.

-Vlad Barbu, Dreptul muncii, Editura Național, București, 2003.

-Ion Traian Ștefănescu, Tratat de dreptul muncii, Editura Lumina Lex, 2003, București.

-Sanda Ghimpu, Alexandru Țiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura All Beck,București, 2002.

-Romulus Gidro, Opinii asupra unor dispoziții din proiectul codului muncii privind încheierea și criteriul individual de muncă,Revista română de dreptul muncii, nr.1/2002.

-Ovidiu Tinca, Contractul de muncă pe timp parțial și contractul de muncă temporar, in Revista de Drept comercial,nr.5/2002.

-Denis Gatumel, Le droit du travail en france, ed. Francis le Fevre, Paris , 1998.

-Alexandru Athanasiu, Spre un conținut al contractului de muncă-clauza de neconcurență, Dreptul, nr.12/1991.

-Magda Volonciu, Libertatea muncii, principiul fundamental al dreptului muncii, Studii de drept românesc, nr. 3-4/1991

2.Acte normative

-Constituția României

-Codul Muncii- Legea nr. 53/2003 - actualizat prin Legea nr. 255/2013 și de Legea nr. 187/2012.

-Contractul Colectiv de Muncă unic la nivel național.

-Directiva nr. 96/71/C.E. pentru plasarea lucrătorilor cu ocazia furnizării de servicii.

-Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat - modificată și completată de Legea nr. 276/2010

-Legea nr.279/2005 privind contractul de ucenicie.

-Hotărârea de Guvern nr.226/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 938/2004 privind condițiile de înființare și funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară

-Hotărârea de Guvern nr.938/2004 privind condițiile de înființare și funcționare a agenților de muncă temporară.

-Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției - modificată și completată de Legea nr. 284/2010 și de O.U.G. nr. 37/2011.

-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.65/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003.

-Legea nr.203/1999 privind permisele de muncă

-Ordonanța Guvernului nr.42/1997 prinvind navigația civilă.

-Hotărârea de Guvern nr.618/1997.

Preview document

Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 1
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 2
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 3
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 4
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 5
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 6
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 7
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 8
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 9
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 10
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 11
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 12
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 13
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 14
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 15
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 16
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 17
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 18
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 19
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 20
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 21
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 22
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 23
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 24
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 25
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 26
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 27
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 28
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 29
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 30
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 31
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 32
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 33
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 34
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 35
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 36
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 37
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 38
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 39
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 40
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 41
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 42
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 43
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 44
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 45
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 46
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 47
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 48
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 49
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 50
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 51
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 52
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 53
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 54
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 55
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 56
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 57
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 58
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 59
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 60
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 61
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 62
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 63
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 64
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 65
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 66
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 67
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 68
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 69
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 70
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 71
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 72
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 73
Munca prin agent de muncă temporară - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Munca prin agent de munca temporara.doc

Alții au mai descărcat și

Traficul și consumul ilicit de droguri

CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Secțiunea I. Traficul de droguri. Noțiune și Cadrul legal O sursă de insecuritate în sociatatea de astăzi o...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial

1. Reglementare Astăzi, din dorinţa de a îmbina studiile universitare cu dobândirea experienţei pe piaţa muncii, tot mai multe persoane aleg...

Contractul de Munca de Tip Particular

CAP.I. Contractul individual de muncă de tip particular. Consideraţii generale Ca orce altă ramură a dreptului,şi dreptul muncii reprezintă un...

Traficul de Droguri

Conform Dictionarului Explicativ al Limbii Romane prin termenul "drog" se intelege o "substanta de origine vegetala, animal a sau minerala care se...

Egalitate de șanse între bărbați și femei

ARGUMENTUM Principalele probleme care preocupa cetatenii Uniunii Europene, Uniune la care este invitata sa adere si România în 2007, sunt:...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Aplicație informatică privind asistarea operațiilor unei agenții de recrutare de personal

Introducere Dacă secolul XX se spune pe drept cuvânt ca a aparţinut tehnologizării, culminând în ultimii ani cu informatizarea şi dezvoltarea...

Contractul Individual de Munca de Tip Particular

Capitolul I Contractul individual de munca de tip particular – caracteristici generale Ca orice alta ramura a dreptului, si dreptul muncii...

Aplicarea cunoștințelor specifice managementului resurselor umane în raport cu dinamica mediului economico-social

CAP.1 IDENTIFICAREA PREVEDERILOR LEGISLATIVE REFERITOARE LA RAPORTURILE DE MUNCĂ I PREVEDERILE CODULUI MUNCII DIN 2003 (actualizat la 13 august...

Contractele de muncă speciale reglementate de codul muncii

INTRODUCERE Codul muncii reprezintă un reper major în buna desfăşurare a relaţiilor de muncă stabilite între un angajator şi salariaţii săi....

Contractul de Munca de Tip Particular

CAP.I. Contractul individual de muncă de tip particular. Consideraţii generale Ca orce altă ramură a dreptului,şi dreptul muncii reprezintă un...

Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular

Capitolul 1.Contractul individual de muncă. Concepte şi clasificări Contractul reprezintă un acord liber consimţit între două sau mai multe...

Contractul Individual de Munca de Tip Particular

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA DE TIP PARTICULAR Actualul Cod al muncii regelementeaza pe langa contactul individual de munca si o serie de...

Contractele de Muncă de Tip Particular

Contractele de muncă de tip particular O bună perioadă de timp (sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX) contractul individual de muncă a...

Ai nevoie de altceva?