Traficul și consumul ilicit de droguri

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 22584
Mărime: 95.03KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE 6
 2. Secțiunea I. Traficul de droguri. Noțiune și Cadrul legal 6
 3. Secțiunea II. Legislația română 7
 4. Secțiunea III. Aspecte de drept comparat 10
 5. CAPITOLUL II. INFRACȚIUNEA DE TRAFIC ȘI CONSUM ILICIT DE DROGURI 13
 6. Secțiunea I. Aspecte generale 13
 7. Secțiunea II. Obiectul juridic 14
 8. Subsecțiunea I. Obiectul juridic generic al infracțiunilor de trafic și consum ilicit de droguri 14
 9. Subsecțiunea II. Obiectul juridic special al infracțiunilor de trafic și consum ilicit de droguri 14
 10. Subsecțiunea III. Obiectul material al infracțiunilor de trafic și consum ilicit de droguri 15
 11. Secțiunea III. Subiecții infracțiunii 18
 12. Subsecțiunea I. Subiectul activ 18
 13. Subsecțiunea II. Subiectul pasiv 18
 14. Secțiunea IV. Conținutul constitutiv 18
 15. Subsecțiunea I. Latura obiectivă 18
 16. Subsecțiunea II. Latura subiectivă 22
 17. Secțiunea V. Forme, modalități, regim sancționator 23
 18. CAPITOLUL III. INFRACȚIUNEA DE TRAFIC DE DROGURI 24
 19. Secțiunea I. Conținutul legal al infracțiunii de trafic internațional de droguri 24
 20. Secțiunea II. Obiectul juridic al infracțiunii de trafic internațional de droguri 24
 21. A. Obiectul juridic principal 24
 22. B. Obiectul juridic special 24
 23. C. Obiectul material 25
 24. Secțiunea III. Subiecții infracțiunii de trafic internațional de droguri 25
 25. A. Subiectul activ 25
 26. B. Subiectul pasiv al infracțiunii 25
 27. Secțiunea IV. Conținutul constitutiv al infracțiunii de trafic internațional de droguri 26
 28. A. Latura obiectivă 26
 29. B. Latura subiectivă 28
 30. Secțiunea V. Forme, modalități, regim sancționator 28
 31. CAPITOLUL IV. CONSUMUL ILICIT DE DROGURI 30
 32. CAPITOLUL V. PUNEREA LA DISPOZIȚIE A UNEI LOCAȚII SAU TOLERAREA CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI 32
 33. Secțiunea I. Conținutul legal 32
 34. Secțiunea II. Obiectul juridic 32
 35. Secțiunea III. Subiecții infracțiunii 32
 36. Secțiunea IV. Conținutul constitutiv al infracțiunii 33
 37. Secțiunea V. Forme, modalități, regim sancționator 33
 38. CAPITOLUL VI. FURNIZAREA DE INHALANȚI CHIMICI TOXICI CĂTRE UN MINOR 34
 39. Secțiunea I. Conținutul legal 34
 40. Secțiunea II. Obiectul juridic al infracțiunii 34
 41. Secțiunea III. Subiecții infracțiunii 34
 42. Secțiunea IV. Conținutul constitutiv 35
 43. Secțiunea V. Forme, modalități, regim sancționator 35
 44. CAPITOLUL VII. ÎNDEMNUL LA CONSUMUL ILICIT DE DROGURI 36
 45. Secțiunea I. Conținutul legal 36
 46. Secțiunea II. Obiectul juridic al infracțiunii 36
 47. Secțiunea III. Subiecții infracțiunii 36
 48. Secțiunea IV. Conținutul constitutiv 37
 49. Secțiunea V. Forme, modalități, regim sancționator 37
 50. CAPITOLUL VII. UTILIZAREA DROGURILOR SUB CONTROL MEDICAL 38
 51. Secțiunea I. Prescrierea ilicită a drogurilor de mare risc 38
 52. Subsecțiunea I. Conținutul legal 38
 53. Subsecțiunea II. Obiectul juridic al infracțiunii 38
 54. Subsecțiunea I. Obiectul juridic principal 38
 55. Subsecțiunea II. Obiectul juridic secundar 38
 56. Subsecțiunea III. Obiectul material al infracțiunii 39
 57. Subsecțiunea IV. Subiecții infracțiunii 39
 58. Subsecțiunea V. Conținutul constitutiv 40
 59. Subsecțiunea VI. Forme, modalități și regim sancționator 41
 60. CAPITOLUL IX. ADMINISTRAREA ILICITĂ A DROGURILOR DE MARE RISC 42
 61. Secțiunea I. Conținutul legal 42
 62. Secțiunea II. Obiectul juridic 42
 63. Secțiunea III. Subiecții infracțiunii 44
 64. Secțiunea IV. Conținutul constitutiv 44
 65. Subsecțiunea I. Latura obiectivă 44
 66. Subsecțiunea II. Latura subiectivă 45
 67. Subsecțiunea III. Forme, modalități, regim sancționator 46
 68. CAPITOLUL X. INFRACȚIUNEA DE ORGANIZARE, CONDUCERE SAU FINANȚARE A INFRACȚIUNILOR LA REGIMUL DROGURILOR 47
 69. Secțiunea I. Conținutul legal 47
 70. Secțiunea II. Obiectul juridic 47
 71. Secțiunea III. Subiecții infracțiunii 48
 72. Secțiunea IV. Conținutul constitutiv 49
 73. Subsecțiunea I. Latura obiectivă 49
 74. Subsecțiunea II. Latura subiectivă 50
 75. Subsecțiunea III. Forme, modalități, regim sancționator 50
 76. CAPITOLUL XI. CAUZE SPECIFICE DE AGRAVARE ŞI DE ATENUARE A REGIMULUI SANCŢIONATOR ÎN MATERIA INFRACŢIUNILOR LA REGIMUL DROGURILOR ŞI PRECURSORILOR 51
 77. Secţiunea I. Cauze specifice de agravare 51
 78. Secţiunea II. Cauze specifice de nepedepsire și atenuare a regimului sancționator 55
 79. CAPITOLUL XI. COMBATEREA TRAFICULUI ȘI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI ȘI PRECURSORI PRIN MIJLOACE DE DREPT PENAL 60
 80. Secțiunea I. Aspecte privind urmărirea și judecarea infracțiunilor 60
 81. Secțiunea II. Utilizarea investigatorilor sub acoperire 63
 82. Secțiunea III. Livrări supravegheate și procurarea drogurilor 70
 83. Secțiunea IV. Confiscarea specială și distrugerea drogurilor confiscate 72
 84. Subsecțiunea I. Distrugerea drogurilor confiscate 74
 85. Subsecțiunea II. Confiscarea sumelor de bani obținute din vânzarea drogurilor 75
 86. CAPITOLUL XII. CONCLUZII 77

Extras din licență

CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE

Secțiunea I. Traficul de droguri. Noțiune și Cadrul legal

O sursă de insecuritate în sociatatea de astăzi o reprezintă proliferarea fenomenelor antisociale din sfera criminalității organizate.

Una dintre formele de manifestare a crimei organizate o reprezintă traficul și consumul illicit de droguri care, pe lângă reacția socială în fața unui asemenea fenomen, implică și consecințe transfrontaliere fără precedent.

Acțiunea fiziologică, toxică și curativă a unor substanțe a fost cunoscută atât în antichitate, cât și în prezent. Prin urmare, traficul și consumul unor atare substanțe care creează în organismul uman reacții toxice sau curative, după caz, nu este o noutate pentru societatea contemporană, ba din contră.

Cu toate acestea, consecințele unor atare fapte, de trafic și consum de astfel de substanțe au fost diferite de-a lungul timpului și, în funcție de consecințele produse asupra unei societăți, legiuitorul român și nu numai, a înțeles să includă în sfera ilicitului penal faptele de trafic și consum ilicit de droguri.

Primele legiuiri care făceau referire la utilizarea otrăvii și prin care era interzisă circulația ilicită a substanțelor toxice au fost Cartea românească de învățătură de la pravilele împărătești a lui Vasile Lupu, Letopisețul Țării Moldove de la Dabija Vodă până la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat.

În România, în prezent consumul de droguri sub control național, fără prescripție medicală este interzis. Legiuitorul nu îl incriminează în mod direct ca infracțiune de sine-stătătoare ci, ceea ce incriminează este cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea de droguri de risc sau de mare risc, pentru consumul propriu, fără drept, faptă sancționată indifferent de cantitatea deținută.

Legiuitorul însă a înțeles să aplice sancțiuni mai blânde deținătorii dependenți de droguri care le folosesc per se, față de acei deținători care le vor trafica.

Cu alte cuvinte, în legislația românească legiuitorul s-a axat mai mult pe politica criminalizării drogurilor, având ca scop eliminarea consumului de droguri prin intimidarea consumatorilor cu pedepse penale. Din punctul nostru de vedere, o astfel de atitudine din partea legiuitorului nu prezintă rezultate pe termen lung, deoarece acest rol preventiv pe care îl joacă pedeapsa penală în acest caz nu conduce în nici un caz la renunțarea la consumul de droguri.

Cu alte cuvinte, scopul scontat de legiuitor, deși este unul de dorit pe viitor, nu poate fi atins prin mijloacele alese.

În prezenta lucrare vom proceda la prezentarea în detaliu a infracțiunilor de trafic și consum illicit de droguri, precum și la câteva aspecte procesuale cu privire la aceste infracțiuni, urmând ca în final să concluzionăm cu privire la tema în discuție.

Secțiunea II. Legislația română

În România, deși consumul de droguri sub control național, fără prescripție medicală este interzis, legiuitorul nu îl incriminează în mod direct, ca infracțiune distinctă.

Cu toate acestea, legiuitorul a prevăzut sancțiuni mai blânde pentru deținătorii de droguri per se, iar pentru cei care dețin drogurile în vederea traficării, a considerat că se impugn sancțiuni mult mai drastice.

Cu toate acestea, în doctrina de specialitate română un argument în favoarea dezincriminării deținerii de droguri per se este oferit de dispozițiile Convenției Unice a Stupefiantelor din 1961.

Această Convenție instituie o excepție în favoarea țărilor semnatare în sensul că atunci când sunt săvârșite infracțiuni referitoare la regimul drogurilor, care …au fost comise de personae care utilizează în mod abuziv stupefiante, părțile vor putea, în loc să le condamne sau să pronunțe împotriva lor o sancțiune penală, sau ca pedeapsă complementare la condamnare sau a sancțiunii penale, să supună aceste persoane la măsuri de tratament, educative, de post-cură, de readaptare și de reintegrare socială.

O parte a doctrinei a considerat că incriminarea consumului de droguri este sancționat implicit prin sancționarea cultivării, fabricării și cumpărării, în scopul consumului propriu, apreciind că nu se poate susține că o activitate mai puțin gravă să constituie infracțiune, iar o alta mai gravă să nu fie considerată infracțiune.

Bibliografie

A. Tratate, monografii, cursuri

1. Baconi Daniela și alții, Abuzul și toxicodependența. Mecanisme, manifestări, tratament, legislație, Ed. Medicală, București, 2008;

2. Boroi Alexandru, Drept penal. Parte generală, Ed. C.H. Beck, Buc., 2008;

3. Chelaru Eugen, Drept civil. Persoanele, Ed. C.H.Beck, Buc., 2007;

4. Crișu Anastasia, Drept procesual penal, Ed. Hamangiu, Buc., 2011;

5. Diaconu Gheorghe, Drept penal, Parte generală, Ed. Lumina Lex, București, 2010;

6. Diaconescu Horia, Drept penal. Parte specială, Vol. I, Ed. All Beck, București, 2005;

7. Dima Tudor, Traficul și consumul ilicit de stupefiante. Combaterea prin mijloace de drept penal, Ed. Lumina Lex, București, 2001;

8. Drăgan Jenică, Substanțe chimice esențiale și precursori, Ed. Ministerului de Interne, București, 1995;

9. Gârbuleț Ion, Traficul și consumul ilicit de droguri. Studiu de legislație, doctrină și jurisprudență, Ed. Hamangiu, București, 2009;

10. Hotca Mihai Adrian, M. Dobrinoiu, Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii și explicații, ed. C.H.Beck, Buc., 2008;

11. Mateuț Gheorghiță, Protecția martorilor. Utilizarea martorilor anonimi în fața organului procesual penal, Ed. Lumina Lex, Buc., 2003;

12. Neagu Ion, Tratat de procedură penală.Parte generală, Ed. Universul Juridic, București, 2010;

13. Neagu Ion, Tratat de procedură penală. Parte specială, Ed. Universul Juridic, Buc., 2010;

14. Udroiu Mihail, Procedură penală. Partea generală. Partea specială, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010;

15. Valeria Sabău Georgeta, Traficul și consumul ilicit de droguri și precursori, Ed. Universul Juridic, București, 2010;

B. Reviste de specialitate

1. Dima Tudor, Incriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu spre o interdicție fără sancțiune penală, în Revista Dreptul nr. 1/2009;

2. Dima tudor, A.G.Păun, Un alt mod de abordare a cauzei de reducere a pedepsei prevăzute de art. 16 din Legea 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în Revista Dreptul nr. 2/2008;

3. Dima Tudor, Neagu C., Precursorii și traficul ilicit de droguri, Revista de drept penal nr. 1/2003;

4. Herghelegiu Liviu, Investigatori sub acoperire, în Revista de drept penal nr. 2/2005;

5. Hărăstășeanu Angela, O. Predescu, Investigatorul sub acoperire. Rolul instanțelor de judecată privind activitatea acestuia, Revista Dreptul nr. 5/2004;

6. Lașcu Laura Codruța, Investigatorul acoperit, în Revista de drept penal nr. 3/2002;

7. Lașcu Laura Codruța, Investigatorul acoperit- o nouă instituție introdusă prin Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în Revista de drept penal nr. 3/2002;

8. Pașca V., Forme noide pluralitate de infractori, în Revista de drept penal nr. 1/2006;

9. Turianu Corneliu, Dacă subiectul activ al unei infracțiuni poate fi și subiectul pasiv al acesteia, cu referire specială la infracțiunile de producere, consum și trafic de droguri, în Revista Dreptul nr. 1/2002;

Preview document

Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 1
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 2
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 3
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 4
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 5
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 6
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 7
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 8
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 9
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 10
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 11
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 12
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 13
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 14
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 15
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 16
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 17
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 18
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 19
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 20
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 21
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 22
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 23
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 24
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 25
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 26
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 27
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 28
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 29
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 30
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 31
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 32
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 33
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 34
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 35
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 36
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 37
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 38
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 39
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 40
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 41
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 42
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 43
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 44
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 45
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 46
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 47
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 48
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 49
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 50
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 51
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 52
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 53
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 54
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 55
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 56
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 57
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 58
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 59
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 60
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 61
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 62
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 63
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 64
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 65
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 66
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 67
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 68
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 69
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 70
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 71
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 72
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 73
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 74
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 75
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 76
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 77
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 78
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 79
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 80
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 81
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 82
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 83
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Traficul si consumul ilicit de droguri.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de doctrină și practică privind infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

Bunul cel mai de pret al omului, din toate timpurile, este viata. Ea ne este daruita o singura data si trebuie traita in asa fel incat, spre...

Combaterea Drogurilor pe Legea 143 din 2000

Introducere Lupta contra morţii albe este astăzi, mai mult ca niciodată, o exigenţă fundamentală a societăţii noastre. Drogurile reprezintă sursa...

Măsurile Procesuale Privative de Libertate

Introducere De-a lungul istoriei societăţii şi a evoluţiei procesului penal una din cele mai importante probleme care s-au pus în modul în care să...

Combaterea Traficului Ilicit de Droguri prin Mijloace de Drept Penal după Anul 1990, în România

CAPITOUL I. CONSIDERATII PRIVIND ORIGINEA CONSUMULUI SI TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI 1. Aspecte de ordin general privind traficul ilicit de...

Acțiunea Penală și Acțiunea Civilă în Procesul Penal

Actiunea în justitie Orice încalcare a normei juridice prin comiterea unui fapt ilicit produce un conflict de drepturi, iar rezolvarea...

Munca prin agent de muncă temporară

Capitolul I DREPTUL MUNCII-RAMURĂ DE DREPT 1.1.Semnificația termenului „muncă” Dreptul muncii este inseparabil legat de muncă, aflată, la...

Nulitatea căsătoriei în noul cod civil

CAPITOLUL 1 Cazuri de nulitate. Secţiunea 1. Reglementare. Nerespectarea condiţiilor cerute de lege pentru valabila încheiere a căsătoriei, ca...

Infracțiuni privind regimul drogurilor - Legea 143 pe 2000

1. Analiza infracțiunilor reglementate În încercarea de a defini conceptul de drog, observăm că nu există o definire unanim acceptată. Însă în...

Te-ar putea interesa și

Drogurile

Capitolul I TRAFICUL ŞI CONSUMUL ILICIT DE DROGURI (PREVENIREA) 1.1 Strategia Uniunii Europene în prevenirea şi combaterea traficului şi...

Combaterea Drogurilor pe Legea 143 din 2000

Introducere Lupta contra morţii albe este astăzi, mai mult ca niciodată, o exigenţă fundamentală a societăţii noastre. Drogurile reprezintă sursa...

Combaterea Traficului Ilicit de Droguri prin Mijloace de Drept Penal după Anul 1990, în România

CAPITOUL I. CONSIDERATII PRIVIND ORIGINEA CONSUMULUI SI TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI 1. Aspecte de ordin general privind traficul ilicit de...

Traficul și Consumul Ilicit de Droguri

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare este determinată de faptul că, în ultimii ani, flagelul drogurilor reprezintă fenomenul cel mai...

Prevenirea și Combaterea Consumului și Traficului Ilicit de Droguri

Capitolul I. Consideraţii generale în domeniul dependenţei I.1. Scurt istoric privind apariţia şi folosirea drogurilor Tentaţia de a ajunge la...

Traficul și consumul ilicit de droguri

Argument În ceea ce privește consumul de droguri în societatea românească a devenit o problemă din ce în ce mai acută . În România, în ultimii ani...

Prevenirea și Combaterea Consumului de Droguri

INTRODUCERE Trăim într-o societate care se schimbă din ce în ce mai repede. Nu mai avem timp să ne cunoaştem pe noi înşine pentru că trebuie să...

Fenomenul consumului de droguri

Motivarea alegerii temei Fenomenul consumului de droguri a devenit o problemă din ce în ce mai acută pentru societatea românească. În ultimii ani...

Ai nevoie de altceva?