Drogurile

Disertație
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 43981
Mărime: 140.48KB (arhivat)
Publicat de: Mariana V.
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. ABREVIERI 4
 2. Capitolul I 5
 3. TRAFICUL ŞI CONSUMUL ILICIT DE DROGURI (PREVENIREA) 5
 4. 1.1 Strategia Uniunii Europene în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri în perioada 2005-2072 5
 5. 1.1.1 Fundamentarea strategiei Uniunii Europene în problema drogurilor 5
 6. 1.1.2 Scopul strategiei Uniunii Europene în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 6
 7. 1.1.3 Premise ale elaborării Planurilor de acţiune pe anii 2004-2008 şi 2009-2012 ale Strategiei europene antidrog 6
 8. 1.1.4 Strategia Uniunii Europene în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri până în anul 2012 8
 9. 1.1.4.1- Scopurile strategiei 8
 10. 1.1.4.2. Strategia antidrog a Uniunii Europene pentru perioada 2005-2072 8
 11. 1.1.4.3- Selectarea acţiunilor ce sunt cuprinse în Planurile de acţiune (2005-2008 şi 2009-2012) 10
 12. 1.1.4.4. Coordonarea strategiei Uniunii Europene 10
 13. 1.1.5 Strategia Uniunii Europene în domeniul reducerii cererii de droguri 12
 14. 1.1.6 Strategia Uniunii Europene în perioada 2005-2072 în domeniul cooperării internaţionale 13
 15. 1.1.7 Strategia antidrog a Uniunii Europene în perioada 2005-2012 în domeniul informării, cercetării şi evaluării 15
 16. Capitolul II 16
 17. STRATEGIA ROMÂNIEI ÎN PREVENIREA , COMBATEREA ŞI CONSUMULUI TRAFICULUI DE DROGURI PÂNĂ ÎN ANUL 2012 16
 18. 2.1. Fundamentarea strategiei naţionale antidrog 16
 19. 2.2. Viziunea, scopul şi obiectivele strategiei naţionale antidrog 21
 20. 2.2.1. Viziunea şi scopul strategiei 21
 21. 2.2.2. Obiectivele strategiei naţionale antidrog 21
 22. 2.3 Strategia naţională antidrog a României pe perioada 2005-2012 22
 23. 2.3.1 Observaţii preliminare 22
 24. 2.3.2 Strategia reducerii cererii de droguri 23
 25. 2.3.2.1 Prevenirea consumului de droguri 23
 26. 2.3.2.3 Activitatea de prevenire a consumului ilicit de droguri în şcoli 23
 27. 2.3.2.4 Activitatea de prevenire a consumului de droguri desfăşurată ia nivelul familiei 25
 28. 2.3.2.5 Activitatea de prevenire comunitară 25
 29. 2.3.3 Asistenţa medicală, psihologică si socială, reducerea riscurilor şi reinserţia socială a consumatorilor 27
 30. 2.3.3.1 Asistenţa medicală, psihologică şi reinserţia socială îmbunătăţite cantitativ si calitativ 27
 31. 2.3.3.2 Reducerea riscurilor asociate consumului de droguri injectabile (harm-reduction) 30
 32. 2.3.4 Strategia reducerii ofertei de droguri 30
 33. 2.3.4.1 Observaţii generale privind nivelul traficului ilicit de droguri în România, ca element de bază în abordarea strategiei 31
 34. 2.4.2. Tendinţele traficului ilicit cu droguri în România, important reper în abordarea strategiei naţionale antidrog 32
 35. 2.4.3. Reducerea ofertei de droguri în România 33
 36. 2.5. Strategia naţională antidrog în domeniul cooperării internaţionale 35
 37. 2.6. Strategia naţionala antidrog în domeniul informării şi evaluării 36
 38. CAPITOLUL III 39
 39. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI MAREA ALIANŢĂ ANTIDROG 39
 40. ŞI REGIMUL DROGURILOR ÎN LEGISLAŢIA PENALĂ A ROMÂNIEI 39
 41. 3.1. Importanţa constituirii sistemului naţional integrat de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri 39

Extras din disertație

Capitolul I

TRAFICUL ŞI CONSUMUL ILICIT DE DROGURI (PREVENIREA)

1.1 Strategia Uniunii Europene în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri în perioada 2005-2072

Pentru a înţelege mai bine strategia României în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, la care un aport deosebit îl aduc Ministerul Public şi Ministerul Justiţiei, vom prezenta, în primul capitol, strategia Uniunii Europene în acest domeniu, fiind ştiut că strategia naţională îşi are izvorul în strategia europeană care abordează fenomenul la nivel global.

1.1.1 Fundamentarea strategiei Uniunii Europene în problema drogurilor

Strategia Uniunii Europene în problema prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri se fundamentează pe:

a) principiile de bază ale legislaţiei Uniunii Europene; în acest sens, măsurile cuprinse în Strategia europeană pe droguri şi în cele două Planuri de acţiune pe anii 2005-2008 şi 2009-2012 respectă valorile fundamentale ale Uniunii, cum sunt: respectul pentru demnitatea umană, libertatea, democraţia, egalitatea, solidaritatea, statul de drept şi respectarea drepturilor omului;

b) prevederile convenţiilor internaţionale în materia drogurilor si Recomandarea Adunării Generale a O.N.U. din anul 1998, care în politica drogurilor a statelor pune accentul pe abordarea integrală şi echilibrată a reducerii cererii şi ofertei de droguri ca elemente ce se susţin reciproc;

c) cadrul legal actual al tratatelor Uniunii Europene şi Comisiei Europene cu respectarea competenţei Uniunii, Comunităţii şi ale statelor membre;

d) faptul că, deşi problema drogurilor este o chestiune naţională a fiecărui stat membru, ea reprezintă o problemă globală pentru toate statele Uniunii, motiv pentru care trebuie abordată într-un context transnaţional;

În contextul abordării transnaţionale a chestiunii drogurilor, în domeniul sănătăţii, Comunitatea completează acţiunile statelor membre de reducere a riscurilor de sănătate asociate consumului de droguri prin acţiuni de informare şi prevenire.

În controlul comerţului cu precursori folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, Comunitatea oferă un cadru juridic corespunzător. De asemenea, legislaţia Comunităţii prevede o serie de măsuri pentru prevenirea spălării banilor murdari proveniţi din traficul ilicit de droguri. Reglementările din tratatele Uniunii referitoare la cooperarea între poliţie, vamă şi autorităţile judiciare constituie un element esenţial în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri în hotarele Comunităţilor.

Sub acest aspect Decizia-cadru pentru combaterea traficului ilicit cu droguri a reprezentat un pas major în stabilirea prevederilor minime ale elementelor componente ale infracţiunilor şi pedepselor aplicabile în cazul traficului ilicit de droguri.

e) relaţiile externe ale Uniunii cu alte organe internaţionale cu vocaţie în materia drogurilor cu care iniţiază diferite planuri de acţiune sau dialoguri pe această temă.

1.1.2 Scopul strategiei Uniunii Europene în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

Scopul declarat al strategiei Uniunii Europene este protejarea şi îmbunătăţirea nivelului de bunăstare al societăţii şi al individului, protejarea sănătăţii publice, asigurarea unui nivel ridicat de securitate pentru cetăţeni şi abordarea de o manieră echilibrată şi integrată a problemei drogurilor.

În acelaşi timp, prin strategia Uniunii Europene în domeniul drogurilor, se urmăreşte a se adăuga forţă strategiilor naţionale ale statelor membre, concomitent cu respectarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, stabilite prin tratatele existente.

Din întreaga strategie a Uniunii Europene în domeniul drogurilor se desprinde ideea că statele membre trebuie să ia în considerare impactul strategiilor lor naţionale asupra altor state membre, cât şi modul în care diferitele strategii naţionale ale statelor membre se pot sprijini reciproc şi contribuţiile pe care aceste strategii le pot aduce în vederea îndeplinirii obiectivelor din Strategia Uniunii Europene.

Prin Planurile de acţiune ale Strategiei europene pe droguri s-a avut în vedere sprijinirea iniţiativelor locale, regionale, naţionale şi transnaţionale pentru folosirea cât mai eficientă a resurselor şi poten¬ţialului disponibil. Totodată au fost luate în considerare şi constrân¬gerile bugetare şi organizaţionale ale statelor membre şi instituţiilor Uniunii Europene.

1.1.3 Premise ale elaborării Planurilor de acţiune pe anii 2004-2008 şi 2009-2012 ale Strategiei europene antidrog

În elaborarea Strategiei Europene antidrog s-a avut în vedere faptul că problematica drogurilor poate fi abordată din diverse perspective, cum ar fi de la cele politice la cele de sănătate, de cercetare ştiinţifică, de practica de zi cu zi în domeniu şi până la cooperarea operaţională împotriva traficului de droguri. De asemenea, nu în ultimul rând, s-a avut în vedere cadrul legislativ existent al Uniunii Europene şi al ţărilor membre, cât şi politicile prin care problema drogurilor să fie abordată într-o manieră coerentă şi realistă.

Un prim element de care s-a ţinut seama în abordarea strategiei europene antidrog a fost situaţia actuală a drogurilor în Uniune.

Preview document

Drogurile - Pagina 1
Drogurile - Pagina 2
Drogurile - Pagina 3
Drogurile - Pagina 4
Drogurile - Pagina 5
Drogurile - Pagina 6
Drogurile - Pagina 7
Drogurile - Pagina 8
Drogurile - Pagina 9
Drogurile - Pagina 10
Drogurile - Pagina 11
Drogurile - Pagina 12
Drogurile - Pagina 13
Drogurile - Pagina 14
Drogurile - Pagina 15
Drogurile - Pagina 16
Drogurile - Pagina 17
Drogurile - Pagina 18
Drogurile - Pagina 19
Drogurile - Pagina 20
Drogurile - Pagina 21
Drogurile - Pagina 22
Drogurile - Pagina 23
Drogurile - Pagina 24
Drogurile - Pagina 25
Drogurile - Pagina 26
Drogurile - Pagina 27
Drogurile - Pagina 28
Drogurile - Pagina 29
Drogurile - Pagina 30
Drogurile - Pagina 31
Drogurile - Pagina 32
Drogurile - Pagina 33
Drogurile - Pagina 34
Drogurile - Pagina 35
Drogurile - Pagina 36
Drogurile - Pagina 37
Drogurile - Pagina 38
Drogurile - Pagina 39
Drogurile - Pagina 40
Drogurile - Pagina 41
Drogurile - Pagina 42
Drogurile - Pagina 43
Drogurile - Pagina 44
Drogurile - Pagina 45
Drogurile - Pagina 46
Drogurile - Pagina 47
Drogurile - Pagina 48
Drogurile - Pagina 49
Drogurile - Pagina 50
Drogurile - Pagina 51
Drogurile - Pagina 52
Drogurile - Pagina 53
Drogurile - Pagina 54
Drogurile - Pagina 55
Drogurile - Pagina 56
Drogurile - Pagina 57
Drogurile - Pagina 58
Drogurile - Pagina 59
Drogurile - Pagina 60
Drogurile - Pagina 61
Drogurile - Pagina 62
Drogurile - Pagina 63
Drogurile - Pagina 64
Drogurile - Pagina 65
Drogurile - Pagina 66
Drogurile - Pagina 67
Drogurile - Pagina 68
Drogurile - Pagina 69
Drogurile - Pagina 70
Drogurile - Pagina 71
Drogurile - Pagina 72
Drogurile - Pagina 73
Drogurile - Pagina 74
Drogurile - Pagina 75
Drogurile - Pagina 76
Drogurile - Pagina 77
Drogurile - Pagina 78
Drogurile - Pagina 79
Drogurile - Pagina 80
Drogurile - Pagina 81
Drogurile - Pagina 82
Drogurile - Pagina 83
Drogurile - Pagina 84
Drogurile - Pagina 85
Drogurile - Pagina 86
Drogurile - Pagina 87
Drogurile - Pagina 88
Drogurile - Pagina 89
Drogurile - Pagina 90
Drogurile - Pagina 91
Drogurile - Pagina 92
Drogurile - Pagina 93
Drogurile - Pagina 94
Drogurile - Pagina 95
Drogurile - Pagina 96
Drogurile - Pagina 97
Drogurile - Pagina 98
Drogurile - Pagina 99
Drogurile - Pagina 100
Drogurile - Pagina 101

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Combaterea Drogurilor pe Legea 143 din 2000

Introducere Lupta contra morţii albe este astăzi, mai mult ca niciodată, o exigenţă fundamentală a societăţii noastre. Drogurile reprezintă sursa...

Traficul și consumul ilicit de droguri

CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Secțiunea I. Traficul de droguri. Noțiune și Cadrul legal O sursă de insecuritate în sociatatea de astăzi o...

Probleme de ordin criminologic privind traficul de ființe umane

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Asociat şi cu denumirea de sclavie moderna, traficul de persoane reprezintă o ameninţare pentru libertatea, integritatea...

Traficul și Consumul Ilicit de Droguri

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare este determinată de faptul că, în ultimii ani, flagelul drogurilor reprezintă fenomenul cel mai...

Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere

1. Introducere Evoluţia societăţilor contemporane evidenţiază faptul că, în pofida intensificării intervenţiilor statului, justiţiei,...

Eradicarea Corupției în Sectorul Public Condiție a Integrării României în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Fenomenul corupţiei a devenit de-a lungul anilor un subiect fierbinte, atrăgând atenţia guvernelor, agenţiilor internaţionale de...

Traficanți și consumatori de droguri - distingeri legislative, implicații specifice în abordarea legislativă și asistențială

Capitolul I: Preliminarii Teoretico-Metodologice Ale Demersului De Cercetare I.1. Problematica abordată, motivarea alegerii temei și scopul...

Traficul de Droguri

Capitolul I. Cadrul legislativ special al infracțiunii de trafic de droguri 1.1. Încriminarea juridico-penală a traficului de droguri 1.1.1....

Te-ar putea interesa și

Combaterea Drogurilor pe Legea 143 din 2000

Introducere Lupta contra morţii albe este astăzi, mai mult ca niciodată, o exigenţă fundamentală a societăţii noastre. Drogurile reprezintă sursa...

Metodologia cercetării traficului și consumului de droguri

Aflarea adevărului este cel mai anevoios proces într-o societate, mai ales cum este societatea de astăzi, în care oamenii amestecă în proporţii:...

Traficul și consumul ilicit de droguri

CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Secțiunea I. Traficul de droguri. Noțiune și Cadrul legal O sursă de insecuritate în sociatatea de astăzi o...

Combaterea Traficului Ilicit de Droguri prin Mijloace de Drept Penal după Anul 1990, în România

CAPITOUL I. CONSIDERATII PRIVIND ORIGINEA CONSUMULUI SI TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI 1. Aspecte de ordin general privind traficul ilicit de...

Studiu privind atitudinea românilor fata de comerțul cu droguri în țara noastră

Introducere “Din cauza dorinței de a scăpa din insipida viață cotidiană, din ce în ce mai mulți oameni caută evadarea în opiu, hașiș, marijuana,...

Traficul și consumul ilicit de droguri

Argument În ceea ce privește consumul de droguri în societatea românească a devenit o problemă din ce în ce mai acută . În România, în ultimii ani...

Consumul de Droguri

1. INTRODUCERE Abuzurile de droguri, prin lege, sunt interzise publicului larg. Majoritatea tarilor restrâng uzul câtorva droguri recreationale,...

Fenomenul consumului de droguri

Motivarea alegerii temei Fenomenul consumului de droguri a devenit o problemă din ce în ce mai acută pentru societatea românească. În ultimii ani...

Ai nevoie de altceva?