Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere

Licență
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 126 în total
Cuvinte : 32782
Mărime: 100.51KB (arhivat)
Publicat de: Ella V.
Puncte necesare: 11

Extras din licență

1. Introducere

Evoluţia societăţilor contemporane evidenţiază faptul că, în pofida intensificării intervenţiilor statului, justiţiei, administraţiei şi a altor factori în acţiunea de prevenire şi combatere a delicvenţei şi criminalităţii, suntem martori la o expansiune a actelor de violenţă şi agresivitate îndreptate atât împotriva persoanelor fizice, cât şi a patrimoniului public şi privat, precum şi la amplificarea faptelor de corupţie şi fraudă în diferite sectoare ale vieţii economice, sociale şi politice.

Fenomenul criminalităţii internaţionale are o determinare multicauzală:

• O primă ameninţare o constituie consolidarea gradului de profesionalizare a mediilor criminale şi structurilor crimei organizate. Are loc absorbţia în interiorul structurilor mafiote a persoanelor ce ocupă posturi oficiale în domeniul financiar-bancar, comerţului, justiţiei, administraţiei etc.

• A doua mare ameninţare o constituie consolidarea fuziunii dintre crima organizată şi lumea politică. Importante fonduri rezultate din corupţie şi afacerile de tip mafiot sunt injectate în organisme şi structuri politice pentru ca acestea să se menţină la putere şi să poată garanta grupurilor de infractori succesul în afacerile sale ilicite.

• A treia ameninţare reprezintă intensificarea luptei între grupările criminale pentru dobândirea sau menţinerea supremaţiei în anumite activităţi ilicite, cum ar fi: traficul de droguri, traficul de carne vie, contrabandă cu alcool, ţigări, opere de artă etc.

• O ultimă ameninţare vizează multiplicarea accelerată a formelor şi procedeelor utilizate pentru spălarea banilor murdari.

Amploarea pe care o cunoaşte criminalitatea internaţională şi faptul că acesta afectează toate statele globului le-a determinat pe acestea să dezvolte colaborarea internaţională în vederea combaterii acestui fenomen.

Pentru a putea stopa această expansiune a infracţionalităţii internaţionale trebuie, să fie creată o protecţie reală a societăţii prin acele structuri care o compun, - administraţia, legislativul, executivul, justiţia, poliţia. Totodată se impune alinierea legislaţiei oricărui stat la principiile şi reglementările juridice internaţionale în materia combaterii criminalităţii.

Vorbind despre crima organizată, ea fiind o importantă problemă pentru toate statele. În vederea anihilării acestui fenomen au avut loc dezbateri în diverse organisme europene, dar mai ales Conferinţa asupra crimei organizate transnaţionale de la Neapole, din 1994, care s-a desfăşurat sub egida Consiliului Economic şi Social al Naţiunilor Unite.

Arsenalul complex al infractorilor crimei organizate cuprinde, în diverse proporţii, folosirea violenţei, şantajul, traficul de droguri, jocuri de noroc, răpirea de persoane, prostituţia, contrafacerea şi plasarea mijloacelor de plată false, contrabanda, evaziunea fiscală, coruperea oficialităţilor publice, etc. Toate aceste infracţiuni majore aduc o pagubă considerabilă societăţii.

În lupta contra criminalităţii nu se pot obţine rezultate remarcabile decât printr-o colaborare, pe plan intern, între poliţie, parchet şi justiţie, iar pe plan internaţional printr-o cooperare între organizaţii şi organisme, care au ca obiect lupta împotriva criminalităţii.

În această lucrare voi încerca să prezint acele eforturi pe care le-au depus statele din întreaga lume în vederea combaterii criminalităţii internaţionale.

2.Organisme Europene cu preocupări în combaterea criminalităţii internaţionale.

Recrudescenţa actelor de terorism, falsificarea de monedă şi traficul de monede false, crima organizată în continuă perfecţionare, creşterea continuă a traficului şi consumului ilicit de droguri, toate acestea au determinat la necesitatea cooperării internaţionale în vederea combaterii acestor fenomene ilicite. Vă prezint cele mai importante înţelegeri în domeniul cooperării internaţionale:

2.1.Grupul Trevi. Născut în 1976, în cadrul geografic al celor 12 ţări din cadrul CEE, Grupul Trevi se împarte în patru grupuri:

a.- Trevi I – este grupul cel mai vechi, el funcţionează încă din 1976 şi reuneşte specialişti în lupta contra terorismului;

b.- Trevi II – are competenţe multiple:

- schimb de experienţă şi de informaţii în domeniul menţinerii ordinii publice. Reprezentanţii fiecărei ţări în cadrul întrunirilor prezintă soluţii practice adaptate în domeniul menţinerii şi restabilirii ordinei publice;

- schimb de informaţii privind dotarea şi pregătirea cadrelor de poliţie.

c.- Trevi III – este organismul de luptă contra criminalităţii organizate. Serviciile specializate efectuează permanent schimb de informaţii privitoare la modalităţile de acţiune în scopul definirii unor noi tactici şi strategii internaţionale.

d.- Trevi `92 – este ultimul născut din familia Trevi. A fost creat în urma deschiderii frontierelor în scopul rezolvării problemelor de siguranţă socială a cetăţenilor ţărilor semnatare.

Bibliografie

1. Carta ONU

2. Ioan Hurdubaie – „Cooperarea judiciară europeană”, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor 2003.

3. Ion Suceavă, Florian Coman – „Criminalitatea şi Organizaţiile Internaţionale”, Editura Romcartexim 1997.

4. „Drepturile Omului – Documente”, Culegere de texte, traduceri şi adnotări de Ionel Cloşcă şi Ion Suceavă, Editura Ministerului de Interne.

5. Convenţia Europol.

6. Convenţia ONU împotriva crimei organizate transfrontaliere – Palermo 2000.

7. Vasile Troneci, Ioan Hurdubaie – „România în Interpol”, Editura Ministerului de Interne, 1994, Bucureşti

8. Gh. Pele, Ioan Hurdubaie, „INTERPOL şi criminalitatea internaţională” Editura Secmi, 1983

9. Legea 92/1992, republicată în 30.09.1997 privind organizarea judecătorească.

10. Valentin Constantin – „Documente de bază ale Comunităţii şi Uniunii Europene”, Ediţia a II-a, Editura Polirom 2002.

11. Evidenţele Punctului Naţional Focal – SECI.

12. Convenţia Naţiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, Viena 20.12.1988.

13. General Ion Pitulescu – “Al 3-lea Război Mondial Crima Organizată”, Editura Naţional 1996.

14. Convenţia de la Bruxelles din 18 iulie 2003 (Convenţia 850/2003).

15. J.Drăgan, „Aproape totul despre droguri”, Editura Militară, Bucureşti 1994.

Preview document

Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 1
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 2
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 3
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 4
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 5
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 6
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 7
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 8
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 9
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 10
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 11
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 12
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 13
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 14
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 15
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 16
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 17
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 18
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 19
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 20
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 21
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 22
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 23
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 24
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 25
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 26
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 27
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 28
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 29
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 30
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 31
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 32
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 33
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 34
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 35
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 36
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 37
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 38
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 39
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 40
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 41
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 42
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 43
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 44
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 45
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 46
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 47
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 48
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 49
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 50
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 51
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 52
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 53
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 54
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 55
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 56
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 57
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 58
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 59
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 60
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 61
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 62
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 63
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 64
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 65
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 66
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 67
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 68
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 69
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 70
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 71
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 72
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 73
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 74
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 75
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 76
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 77
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 78
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 79
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 80
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 81
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 82
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 83
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 84
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 85
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 86
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 87
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 88
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 89
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 90
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 91
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 92
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 93
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 94
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 95
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 96
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 97
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 98
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 99
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 100
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 101
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 102
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 103
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 104
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 105
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 106
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 107
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 108
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 109
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 110
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 111
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 112
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 113
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 114
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 115
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 116
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 117
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 118
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 119
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 120
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 121
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 122
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 123
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 124
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 125
Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere - Pagina 126

Conținut arhivă zip

  • Cooperarea Internationala a Statelor in Vederea Combaterii Criminalitatii Transfrontaliere.DOC

Alții au mai descărcat și

Crima Organizată

CAPITOLUL I CRIMA ORGANIZATĂ INTERNAŢIONALĂ I. CRIMA ORGANIZATĂ SAU ORGANIZAREA CRIMEI I.1. NOŢIUNILE DE CRIMĂ ORGANIZATĂ ŞI ORGANIZAŢII...

Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism

Violența, teroarea și frica sunt tot mai des și mai profund desiminate în conștientul oamenilor. În prezent, societatea în care trăim deși se...

Cadrul Legislativ și Măsurile Adoptate de România pentru Combaterea Infracțiunilor Internaționale

Ultimul deceniu al secolului al XX-lea s-a caracterizat printr-o veritabilă schimbare în toate domeniile economico-sociale, a gândirii şi a modului...

Cercetarea infracțiunilor de trafic de stupefiante

„Problema drogurilor nu poate fi soluţionată într-o zi sau într-un an, dar, prin participarea activă a popoarelor, organizaţiilor şi naţiunilor, ea...

Cauze, evoluția și perspectivele migrației ilegale

ISTORICUL EVOLUTIA SI PERSPECTIVELE FENOMENULUI MIGRATIONIST 1.1. ISTORIC SI EVOLUTIE Migratiile sunt prezente în istorie din cele mai vechi...

Investigatorii sub Acoperire

1 Consideraţii generale privind instituţia investigatorilor sub acoperire 1.1 Necesitatea introducerii instituţiei investigatorilor sub acoperire...

Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare

CAPITOLUL I COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ 1.1. Consideraţii introductive privitoare la cooperarea judiciară internaţională...

Traficul Ilicit de Droguri și Terorismul

Capitolul 1. INTRODUCERE In ultimii ani, flagelul drogurilor reprezinta fenomenul cel mai complex, profund si tragic al lumii contemporane, în...

Te-ar putea interesa și

Cooperarea Polițienească Internațională

INTRODUCERE Dezvoltarea societăţii umane în ansamblul ei, a statelor şi naţiunilor lumii a fost posibilă ca urmare a relaţiilor internaţionale...

Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

ABSTRACT A major risk for banks is the reputational risk that may occur as a result of their involvement in money laundering activities or in...

Contrabanda

Introducere Moldova este o ţara nouă pe harta Europei, apărută numai cu 10 ani în urmă. Ca şi orice altă ţară, Moldova are frontiere care joacă un...

Mediul Cultural

1. INTRODUCERE Din perspectivă istorică, derularea afacerilor internaţioale prezintă caracteristici de continuitate, dar şi de specificitate...

Crimă organizată în Franța

ARGUMENT Am ales să abordez această temă deoarece consideră că fenomenul de crimă organizată reprezintă o problemă socială cu grave implicaţii, a...

Cooperarea Polițienească pe Plan European în Domeniul Prevenirii și Combaterii Criminalității Transfrontaliere

1.Notiuni introductive Problema criminalităţii transfrontaliere, care s-a dezvoltat esenţial ca urmare a globalizării pieţelor, legale şi...

Mediul de Afaceri European și Strategia Competitivității

1. ASPECTE GENERALE INTRODUCTIVE Mediul legislativ, cu elementele lui constituente, influenţează semnificativ activitatea economică şi socială a...

Comisia Rogatorie Internațională

Cooperarea judiciara internationala in materie penala Evolutia societatii umane, a statelor si natiunilor s-a datorat relatiilor internationale...

Ai nevoie de altceva?