Investigatorii sub Acoperire

Licență
7.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 31342
Mărime: 122.53KB (arhivat)
Publicat de: Felix Damian
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. 1 Consideraţii generale privind instituţia investigatorilor sub acoperire 3
 2. 1.1 Necesitatea introducerii instituţiei investigatorilor sub acoperire în legislaţia română (cadrul legislativ) 3
 3. 1.2 Noţiunea de investigator sub acoperire 5
 4. 1.3 Rolul instanţelor de judecata privind activitatea investigatorilor sub acoperire 5
 5. 2 Actele premergătoare 9
 6. 2.1 Concept 9
 7. 2.2 Scurt istoric 10
 8. 2.3 Conţinutul şi scopul efectuării actelor premergătoare 10
 9. 2.4 Natura juridică a actelor premergătoare 12
 10. 2.5 Măsurile luate de organele de urmărire penală 13
 11. 2.6 Limitele actelor premergătoare 13
 12. 2.7 Organele care pot efectua urmărirea penală şi actele de consemnare 14
 13. 2.7.1 Procesul verbal de consemnare a efectuării actelor premergătoare 14
 14. 2.7.2 Supravegherea exercitată de procuror asupra actelor premergătoare 15
 15. 3 Activitatea informativ-investigativă a poliţiei judiciare şi materializarea ei în mijloacele de probă 16
 16. 3.1 Faza informativă 18
 17. 3.2 Faza investigativă 19
 18. 3.3 Materializarea activităţii investigative în mijloace de probaţiune. 22
 19. 4 Investigatorii sub acoperire 22
 20. 4.1 Noţiune 22
 21. 4.2 Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire 23
 22. 4.2.1 Principiul subsidiarităţii 26
 23. 4.2.2 Principiul proporţionalităţii 26
 24. 4.3 Durata autorizării procurorului 28
 25. 4.4 Cererea de autorizare 29
 26. 4.5 Actele premergatoare efecuate de investigatorii sub acoperire 30
 27. 4.6 Folosirea datelor/informaţiilor obţinute de investigatorii sub acoperire 34
 28. 4.7 Informaţiile obţinute de către investigatorii sub acoperire folosite împotriva unor terţe persoane 37
 29. 4.8 Aptitudinile investigatorului sub acoperire 37
 30. 4.9 Limitele activităţii investigatorului sub acoperire/ Limitele unei investigaţii sub acoperire 38
 31. 4.10 Operaţiuni sub acoperire/ Infiltrarea 41
 32. 4.10.1 Formele operaţiunilor sub acoperire 42
 33. 4.10.2 Controlul exercitat asupra operaţiunilor sub acoperire 43
 34. 4.11 Măsuri de protecţie a investigatorului sub acoperire 46
 35. 4.12 Posibilitatea instanţei de a cunoaşte identitatea reala a investigatorului sub acoperire 47
 36. 4.13 Alte metode de investigaţie 49
 37. 4.14 Testul de integritate 51
 38. 4.15 Asemănări între activitatea investigatorului sub acoperire şi activitatea pe linie de informaţii şi contrainformaţii pentru securitate naţională 51
 39. 5 Agentul provocator 52
 40. 5.1 Notiune 52
 41. 5.2 Provocarea polițieneasca – valorificarea informaţiilor 53
 42. 5.3 Admisibilitatea comiterii de infracţiuni de către investigatorii sub acoperire în timpul misiunilor specifice 55
 43. 6 Colaboratorul sub acoperire 60
 44. 6.1 Referinţe legale 60
 45. 6.2 Limitele de acţiune ale colaboratorului sub acoperire 64
 46. 6.3 Cod de procedură penală şi incidenţa acestuia asupra instituţiei colaboratorilor 65
 47. 6.4 Rolul colaboratorului 67
 48. 7 Concluzii 68
 49. 8 Bibliografie 73

Extras din licență

1 Consideraţii generale privind instituţia investigatorilor sub acoperire

1.1 Necesitatea introducerii instituţiei investigatorilor sub acoperire în legislaţia română (cadrul legislativ)

Instituția investigatorilor sub acoperire, introdusă în Codul de procedură penală prin Legea nr. 281/2003, având ca obiectiv combaterea fenomenului criminalității, a adus completări esențiale în ceea ce privește actele premergătoare ale urmăririi penale.

Anterior consacrării procesual penale, au fost adoptate o serie de acte normative care conțin dispoziții relative la folosirea investigatorilor sub acoperire – pentru anumite cazuri se folosește sintagma „polițiști sub acoperire” – cum ar fi Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului de droguri și consumului ilicit de droguri, respectiv, conform art. 21 „procurorul poate autoriza folosirea investigatorilor sub acoperire pentru descoperirea faptelor, identificarea autorilor și obținerea mijloacelor de probă în situațiile în care există indicii temeinice că a fost săvârșită sau că se pregătește comiterea unei infracțiuni privind traficul sau consumul ilicit de droguri , Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Romane, și anume art.33 alin. (1) „pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, a criminalităţii transfrontaliere, a traficului de fiinţe umane, terorismului, traficului de droguri, spălării banilor, infracţiunilor informatice şi a crimei organizate, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu aprobarea ministrului de interne şi cu autorizarea procurorului desemnat de procurorul general al parchetului de pe lângă Curtea de apel, Poliţia Română poate să folosească informatori şi poliţişti sub acoperire pentru culegerea de informaţii în vederea folosirii acestora ca probe în timpul unui proces în instanţă. Autorizarea procurorului va fi emisă în scris pentru o perioadă de maximum 60 de zile şi poate fi prelungită, în aceleaşi condiţii, pentru alte perioade a câte 30 de zile fiecare. Toate aceste autorizaţii vor fi confidenţiale şi nu vor fi făcute publice” .

Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, respectiv art. 17 „în cazul în care există indicii temeinice că s-a săvârşit sau că se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni grave de către unul sau mai mulţi membri ai unui grup infracţional organizat, care nu poate fi descoperită sau ai cărei făptuitori nu pot fi identificaţi prin alte mijloace, pot fi folosiţi, în vederea strângerii datelor privind săvârşirea infracţiunii şi identificarea făptuitorilor, poliţişti sub acoperire din cadrul structurilor specializate ale Ministerului de Interne” .

Ulterior, instituţia investigatorului acoperit este extinsă şi cu privire la alte infracţiuni. Astfel, art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43 din 4 aprilie 2002, privind Parchetul Naţional Anticorupţie, aprobată prin Legea nr. 503 din 11 iulie 2002 şi în prezent modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24 din 21 aprilie 2004 , prevede că în cazul în care există indicii temeinice că s-a săvârşit sau că se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni dintre cele atribuite prin lege în competenţa Parchetului Naţional Anti¬corupţie (faptele de corupţie sau cele asimilate corupţiei, ori care au legătură cu corupţia, prevăzute de Legea nr. 781 din 2000), care nu poate fi descoperită sau făp¬tuitorii nu pot fi identificaţi prin alte mijloace, „pot fi folosiţi, în vederea strân¬gerii datelor privind existenţa infracţiunii şi identificarea persoanelor faţă de care exista presupunerea că au săvârşit o infracţiune, investigatori sub acoperire, în condiţiile legii”. Legea mai prevede că persoanele care ar putea fi investigatori sub acoperire sunt „ofiţeri de poliţie din cadrul Ministerului de Interne, special desemnaţi în acest scop şi pot efectua investigaţii numai cu autorizarea motivată a procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie”.

Deasemenea, Legea nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind combaterea traficului de persoane prevede în art.22 că „ în vederea datelor necesare începerii urmăririi penale pot fi folosiţi investigatori sub acoperire, în condiţiile legii” .

Pentru prima dată, Curtea europeană a drepturilor omului se pronunţă asupra conformităţii practicilor de infiltraţie, denumite frecvent „sub acoperire”,cu dispoziţiile Convenţiei, în cauza Ludi contra Elvetia din 15 iunie 1992. Această tehnică a cunoscut o dezvoltare mai importantă, în ultimii ani, în marea majoritate a statelor europene, cum ar fi: Italia, Franţa, Danemarca, care dispun în prezent de legislaţii corepunzătoare în materia tehnicilor „sub acoperire”, rezervate criminalităţii grave, pentru care metodele clasice de investigaţie s-au devedit ineficace, precum şi în Statele Unite.

Eficiența luptei împotriva corupției și a crimei organizate impune utilizarea investigatorilor sub acoperire, care din ordinul autorității legitime, să se infiltreze în rândul infractorilor pentru a contribui la strângerea dovezilor privind activitatea acestora.

Preview document

Investigatorii sub Acoperire - Pagina 1
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 2
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 3
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 4
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 5
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 6
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 7
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 8
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 9
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 10
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 11
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 12
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 13
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 14
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 15
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 16
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 17
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 18
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 19
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 20
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 21
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 22
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 23
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 24
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 25
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 26
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 27
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 28
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 29
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 30
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 31
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 32
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 33
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 34
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 35
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 36
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 37
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 38
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 39
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 40
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 41
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 42
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 43
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 44
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 45
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 46
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 47
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 48
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 49
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 50
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 51
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 52
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 53
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 54
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 55
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 56
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 57
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 58
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 59
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 60
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 61
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 62
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 63
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 64
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 65
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 66
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 67
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 68
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 69
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 70
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 71
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 72
Investigatorii sub Acoperire - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • Investigatorii sub Acoperire.doc

Alții au mai descărcat și

Crima Organizată

CAPITOLUL I CRIMA ORGANIZATĂ INTERNAŢIONALĂ I. CRIMA ORGANIZATĂ SAU ORGANIZAREA CRIMEI I.1. NOŢIUNILE DE CRIMĂ ORGANIZATĂ ŞI ORGANIZAŢII...

Opera legislativă Cuza

Introducere Alexandru Ioan Cuza a fost primul domnitor al Principatelor Unite (1859-1862) şi al statului naţional român (1862-1866), sub domnia...

Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism

Violența, teroarea și frica sunt tot mai des și mai profund desiminate în conștientul oamenilor. În prezent, societatea în care trăim deși se...

Cadrul Legislativ și Măsurile Adoptate de România pentru Combaterea Infracțiunilor Internaționale

Ultimul deceniu al secolului al XX-lea s-a caracterizat printr-o veritabilă schimbare în toate domeniile economico-sociale, a gândirii şi a modului...

Cercetarea infracțiunilor de trafic de stupefiante

„Problema drogurilor nu poate fi soluţionată într-o zi sau într-un an, dar, prin participarea activă a popoarelor, organizaţiilor şi naţiunilor, ea...

Interceptările și Înregistrările Audio și Video

Cap. 1 Mijloacele de probă Codul de procedură penală prevede în art. 63 urmãtoarele aspecte cu privire la probă: “Constituie probă orice element...

Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere

1. Introducere Evoluţia societăţilor contemporane evidenţiază faptul că, în pofida intensificării intervenţiilor statului, justiţiei,...

Metodologia Investigării Infracțiunilor de Corupție

CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Explicaţii preliminare Cuvântul corupţie vine de la termenul latin „CORUPTIO”, caracterizând o anumită...

Te-ar putea interesa și

Metodologia cercetării traficului și consumului de droguri

Aflarea adevărului este cel mai anevoios proces într-o societate, mai ales cum este societatea de astăzi, în care oamenii amestecă în proporţii:...

Traficul și consumul ilicit de droguri

CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Secțiunea I. Traficul de droguri. Noțiune și Cadrul legal O sursă de insecuritate în sociatatea de astăzi o...

Analiza Infracțiunilor de Trafic de Persoane Adulte și Traficul de Minori

Capitolul I Consideratii introductive Traficul de persoane constitue un fenomen ale cÎrui dimensiuni înregistreazÎ o crestere alarmanta. El nu...

Urmărirea penală - prima fază a procesului penal

CAPITOLUL I NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI PRINCIPIILE URMĂRIRII PENALE. ACTELE DE CERCETARE PENALĂ.ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ 1.1. NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI...

Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate

INTRODUCERE În ultimul timp s-a consemnat tendinţa spre politizarea crimei organizate, atât pe plan naţional, cât şi pe scară globală....

Traficul și consumul ilicit de droguri

Argument În ceea ce privește consumul de droguri în societatea românească a devenit o problemă din ce în ce mai acută . În România, în ultimii ani...

Actele Premergătoare în Procesul Penal

Acte premergătoare sau acte de constatare? Aşa cum se prevede în art.224 alin.l C.pr.pen., în vederea începerii urmăririi penale se pot efectua...

Investigatorul sub Acoperire

CAP.1 Consideratii generale: Notiunea de investigator sub acoperire constitue o categorie noua de subiecti oficiali mentionata pentru prima data...

Ai nevoie de altceva?