Interceptările și Înregistrările Audio și Video

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 20453
Mărime: 184.54KB (arhivat)
Publicat de: Viorel Sârbu
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sandra Gradinaru

Cuprins

 1. Cuprins:
 2. Cap. 1 Mijloacele de probă 4
 3. Cap. 2 Interceptările şi înregistrările audio sau video 8
 4. 2.1 Noţiune şi cadru legal 8
 5. 2.2 Condiţiile şi cazurile de interceptare şi înregistrare 10
 6. 2.3 Procedura de autorizare a interceptãrilor şi înregistrãrilor audio sau video 12
 7. 2.4 Autoritatea care poate încuviinţa interceptãrile şi înregistrãrile audio sau video 14
 8. 2.5 Efectuarea interceptãrilor şi înregistrãrilor audio sau video 15
 9. 2.6. Fixarea activităţilor de înregistrare în acte procedurale 17
 10. 2.7. Valorificarea înregistrãrilor şi interceptãrilor audio sau video 18
 11. 2.8. Certificarea şi arhivarea înregistrãrilor 21
 12. 2.9. Garantarea procesualã a înregistrãrilor 22
 13. 2.10. Valoarea probantã a înregistrãrilor 22
 14. Cap 3. Alte interceptãri şi înregistrãri audio, video sau audio-video 25
 15. 3.1. Interceptarea şi înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicare. Interceptarea şi înregistrarea convorbirilor telefonice 25
 16. 3.2. Realizarea înregistrărilor audio sau audio-video în mediul ambiental, localizarea sau urmărirea prin GPS ori alte mijloace electronice de supraveghere 27
 17. 3.2.1. Selectarea mijloacelor tehnice ce urmează a fi utilizate în cadrul activităţilor de înregistrări ambientale 28
 18. 3.2.2. Realizarea înregistrărilor în mediul ambiental 29
 19. 3.2.3. Localizarea sau urmărirea prin GPS 30
 20. 3.2.4. Sistemul de goniometrare şi localizare pentru telefoane GSM 30
 21. 3.3 Înregistrările de imagini 30
 22. Cap. 4 Tehnicile speciale de supraveghere sau cercetare în viziunea Proiectului Noului Cod de procedură penală 32
 23. 4.1. Tehnicile speciale de supraveghere sau cercetare 32
 24. 4.2. Supravegherea tehnică. Procedura de emitere a mandatului 34
 25. 4.3. Autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către procuror 35
 26. 4.4. Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică 36
 27. 4.5. Consemnarea activităţilor de supraveghere tehnică 36
 28. 4.6. Prelungirea mandatului de supraveghere tehnică 37
 29. 4.7. Informarea persoanei supravegheate 37
 30. 4.8. Conservarea sau distrugerea datelor şl informaţiilor rezultate din supravegherea tehnică 38
 31. 4.9. Alte tehnici speciale. Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de telecomunicaţii ori a unui punct de acces la un sistem informatic. Obţinerea listei convorbirilor telefonice 38
 32. 4.10. Conservarea rapidă a datelor informatice sau provenite din sisteme de telecomunicaţii 40
 33. Cap. 5 Interceptările şi înregistrările audio- video în dreptul continental 41
 34. 5.1. Germania 41
 35. 5.1.1. Persoana care dispune aceste măsuri şi durata lor 42
 36. 5.1.2. Durata 42
 37. 5.1.3. Controlul măsurii de interceptare a convorbirilo 42
 38. 5.2. Franţa 42
 39. 5.2.1. Sfera infracţiunilor pentru care se poate dispune interceptarea şi înregistrarea comunicaţiilor 42
 40. 5.2.2. Autorizaţia 43
 41. 5.2.3. Durata aplicării măsurilor de interceptare a comunicaţiilor 43
 42. 5.2.4. Controlul măsurii de interceptare a comunicaţiilor 43
 43. 5.3. Spania 43
 44. 5.3.1. Cine poate dispune măsura 43
 45. 5.4. Danemarca 44
 46. 5.4.1. Aspecte procedurale 44
 47. 5.4.2. Durata aplicării măsurii 44
 48. Cap. 6 Înregistrările audio-video în legislaţia anglo-saxonă 45
 49. 6.1. Anglia 45
 50. 6.1.1. Instrumentul juridic 45
 51. 6.1.2. Aspecte procedurale 45
 52. 6.1.3. Durata măsurii 45
 53. 6.1.4. Sfera infracţiunilor pentru care poate fi dispusa măsura 45
 54. 6.2. Statele Unite ale Americii 46
 55. Bibliografie 49

Extras din referat

Cap. 1 Mijloacele de probă

Codul de procedură penală prevede în art. 63 urmãtoarele aspecte cu privire la probă: “Constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei. Probele nu au valoare mai dinainte stabilită. Aprecierea fiecărei probe se face de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată în urma examinării tuturor probelor administrate, în scopul aflării adevărului.”

În teoria probelor este folosită şi noţiunea de „procedee probatorii”, care constituie modalităţi concrete în care se procedează la folosirea mijloacelor de probă. Cele două noţiuni, „mijloace de probă” şi „procedee probatorii”, nu se confundă, având înţelesuri diferite , existând posibilitatea ca prin acelaşi procedeu probator să fie administrate mijloace de probă diferite sau pentru acelaşi mijloc de probă să fie folosite procedee probatorii diferite.

„Mijloacele de probă prin care se constată elementele de fapt ce pot servi ca probă sunt: declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului, declaraţiile părţii vătămate, ale părţii civile şi ale părţii responsabile civilmente, declaraţiile martorilor, înscrisurile, înregistrările audio sau video, fotografiile, mijloacele materiale de probă, constatările tehnico-ştiinţifice, constatările medico-legale şi expertizele. Mijloacele de probă obţinute în mod ilegal nu pot fi folosite în procesul penal” (art. 64 CPP).

Enumerarea de mai sus are caracter limitativ , neputând fi utilizate alte mijloace decât cele admise de lege. Raţiunea pentru optica legislatorului penal român rezidă în principiul că probele pot să formeze convingerea organului judiciar în concordanţă cu realitatea numai dacã provin din surse sigure.

În limbajul juridic curent, noţiunea de probă este folosită, uneori, într-un sens larg, care include atât proba propriu-zisă, cât şi mijlocul de probă. Cele două noţiuni nu trebuie confundate. Probele, ca elemente de fapt care servesc la aflarea adevărului în procesul penal, sunt aduse la cunoştiinţa organelor judiciare prin intermediul mijloacelor de probă. Mijloacele de probă sunt acele căi legale prin care se constată existenţa probelor. De aceea, se face distincţie între o împrejurare de fapt pe baza căreia se constată vinovăţia sau nevinovăţia unei persoane şi mijlocul prin care această împrejurare a fost relevată.

De asemenea, nu se confundă noţiunea de probă cu cea de probaţiune – ca activitate de străngere şi verificare a probelor, activitate care constă, mai întâi în stabilirea de fapte şi împrejurări legate de infracţiunea comisă, ca apoi, prin coroborarea şi aprecierea acestora să sa dovedească existenţa infracţiunii şi vinovăţia infractorului.

Mijloacele de probă se clasifică în:

- Mijloace de probă orale: mărturisirea, declaraţiile martorilor, declaraţiile învinuitului sau inculpatului, declaraţiile părţii vătămate, părţii civile şi părţii responsabile civilmente;

- Mijloace de probă scrise: înscrisurile;

- Mijloace materiale de probă: probe materiale (corpuri delicte);

- Mijloace de probă tehnice: constatările tehnico-ştiinţifice, medico-legale şi expertizele.

În funcţie de procedeele comune de administrare, mijloacele de proba se grupează în trei mari cetagorii: declaraţiile părţilor şi ale martorilor, înscrisuri şi mijloacele material de probă, rapoartele de constatare ale specialiştilor şi expertizele.

Mijloacele tehnice Indiferent de tipul acestora, mijloacele tehnice speciale preiau sunetele, imaginile sau impulsurile electrice, le transformă în sem¬nale electrice analogice sau digitale, după care le transportă sau le transmit, în diverse moduri, către puncte de recepţie şi înregistrare sau stocare, astfel încât, ulterior, să poată fi ascultate, vizualizate sau prelucrate .În funcţie de caracterul lor (gradul de secretizare) mijloacele tehnice pot fi:

• speciale (secrete);

• aparente, dintre cele care sunt utilizate în activitatea curentă de urmărire penală pentru fixarea unor acte procedurale.

La rândul lor, mijloacele tehnice speciale pot fi clasificate în funcţie de domeniul procesual în care sunt folosite, astfel încât se deosebesc mijloacele tehnice speciale tipice folosite pentru probarea infracţiunilor de drept comun în raport cu mijloacele tehnice speciale atipice folosite pentru probarea infracţiunilor din sfera apărării siguranţei naţionale.

Preview document

Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 1
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 2
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 3
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 4
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 5
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 6
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 7
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 8
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 9
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 10
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 11
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 12
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 13
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 14
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 15
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 16
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 17
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 18
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 19
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 20
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 21
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 22
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 23
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 24
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 25
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 26
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 27
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 28
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 29
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 30
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 31
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 32
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 33
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 34
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 35
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 36
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 37
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 38
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 39
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 40
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 41
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 42
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 43
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 44
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 45
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 46
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 47
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 48
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • Interceptarile si Inregistrarile Audio si Video.docx

Alții au mai descărcat și

Metodologia cercetării traficului și consumului de droguri

Aflarea adevărului este cel mai anevoios proces într-o societate, mai ales cum este societatea de astăzi, în care oamenii amestecă în proporţii:...

Opera legislativă Cuza

Introducere Alexandru Ioan Cuza a fost primul domnitor al Principatelor Unite (1859-1862) şi al statului naţional român (1862-1866), sub domnia...

Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri

INTRODUCERE Ce ar trebui să ştim despre percheziţie Despre termenul percheziţie probabil am auzit cu toţii şi, cu aproximaţie, ştim despre ce...

Investigatorii sub Acoperire

1 Consideraţii generale privind instituţia investigatorilor sub acoperire 1.1 Necesitatea introducerii instituţiei investigatorilor sub acoperire...

Percheziția și Reconstituirea în Procesul Penal

CAPITOLUL I PERCHEZIŢIA 1.1. Noţiune, importanţă şi reglementare juridică Pentru a putea fi folosite ca mijloc de probă în procesul penal,...

Mijloace de probă în procesul penal - interpretări și înregistrări audio - video

1. Mijloacele de proba Probele, adica faptele si imprejurarile care servesc la constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni, la...

Înregistrările și interceptările audio-video și telefonice - mijloace de probă în procesul penal

Capitolul 1. Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video in cadrul sistemului probator Orice persoana are dreptul la...

Înregistrările și interceptările audio-video în accepțiunea codului de procedură penală

Conditiile de efectuare ale interceptarilor si inregistrarilor audio sau video.27 Inregistrarile si interceptarile audio-video in acceptiunea...

Te-ar putea interesa și

Înregistrările și interceptările audio-video și telefonice - mijloace de probă în procesul penal

Capitolul 1. Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video in cadrul sistemului probator Orice persoana are dreptul la...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - mijloc de probă în procesul penal

Capitolul 1 Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video si cele din mediul ambiental in cadrul sistemului probator 1.1...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental

I. Notiune si cadrul legal In cuprinsul Capitolului 2 din Titlul II al Constitutiei sunt enuntate, pe parcursul a 28 de articole, drepturile si...

Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal

1.Introducere Studiul teorectic al noțiunii de probă evidențiază corelații cu noțiunea de informație. Se remarcă, mai întâi, că proba este...

Interceptările Telefonice și Înregistrările audio-video Ambientale ca Mijloace de Probă în Procesul Penal

1. Mijloacele de probă în procesul penal 1.1 Evoluția mijloacelor de probă în procesul penal român Dovedirea faptelor și împrejurărilor într-un...

Interceptările și Înregistrările Audio-video Mijloace de Probă în Procesul Penal

1. Noţiuni generale 1.1 Noţiunea probelor Potrivit Codului de Procedură Penală "prin probă se înţelegeorice element de fapt care serveşte la...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - mijloace de probă în procesul penal

Capitulul 1 Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video in cadrul sistemului probator Interceptarea și înregistrarea...

Interceptările și Înregistrările Audio și Video

INTERCEPTĂRILE ŞI ÎNREGISTRĂRILE AUDIO ŞI VIDEO 1.Scurte precizări de ordin istoric Este util de precizat că în Codul de procedură penală de la...

Ai nevoie de altceva?