Infracțiunea de Ucidere din Culpă

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 11459
Mărime: 44.48KB (arhivat)
Publicat de: Luca Szekely
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vladoiu Nasty
Referatul a fost prezentat in cadrul Universitatii "Transilvania" din Brasov

Cuprins

 1. Planul lucrării 2
 2. Capitolul I. Scurt istoric şi cadru juridic 3
 3. Capitolul II. Infracţiunea de ucidere din culpă în actualul Codul penal şi în Codul penal adoptat 4
 4. Secţiunea 1. Prezentarea noţiunii de ucidere din culpă 4
 5. Secţiunea 2. Consideraţii generale 5
 6. Secţiunea 3. Analiza uciderii din culpă în Codul penal actual 6
 7. Secţiunea 4. Analiza uciderii din culpă în noul Cod penal 7
 8. Capitolul III. Particularităţi juridico-penale ale infracţiunii de ucidere din culpă 9
 9. Subcapitolul I. Analiza condiţiilor preexistente şi a conţinutului constitutiv al infracţiunii de ucidere din culpă în legislaţia actuală 9
 10. Secţiunea 1. Condiţii preexistente 9
 11. 1.1. Obiectul infracţiunii 9
 12. 1.1.1. Obiectul juridic principal 9
 13. 1.1.2. Obiectul juridic secundar 11
 14. 1.1.3. Obiectul material 12
 15. 1.2. Subiectul infracţiunii de ucidere din culpă 13
 16. 1.2.1. Subiectul activ 13
 17. 1.2.2. Subiectul pasiv 15
 18. Secţiunea 2. Conţinutul constitutiv al infracţiunii de ucidere din culpă 16
 19. 2.1. Latura obiectivă a infracţiunii de ucidere din culpă 16
 20. 2.2. Latura subiectivă a infracţiunii de ucidere din culpă 20
 21. Subcapitolul II. Modalităţi şi tratament sancţionator ale infracţiunii de ucidere din
 22. culpă 22
 23. Secţiunea 1. Modalităţi şi forme ale infracţiunii de ucidere din culpă 22
 24. Secţiunea 2. Tratament sancţionator al infracţiunii de ucidere din culpă 25
 25. Capitolul IV. Aspecte controversate 26
 26. Capitolul V. Legislaţie internaţională 27
 27. Capitolul VI. Bibliografie 28

Extras din referat

Capitolul I

Scurt istoric şi cadru juridic

În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupă primul loc în ierarhia valorilor. În primul articol al Constituţiei se prevede că în România, ca stat de drept, democratic şi social, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane reprezintă valori supreme şi sunt garantate. Constituţia prevede, de asemenea, că “ dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate” (art. 22 alin. 1) şi că “Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile”(art. 23 alin. 1). În art. 26 al Legii fundamentale se prevede, în alin. 1, că “Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată”, iar în alin 2 că “Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri. În art. 27 alin. 1 al Constituţiei se prevede că “Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliu ori reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia”, iar în art. 28 se prevede că “secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil”.

Garantarea tuturor acestor drepturi şi libertăţi ale persoanei are loc, juridic, prin mijloacele dreptului penal, adică prin incriminarea ca infracţiuni şi sancţionarea cu pedepse a faptelor vătămătoare sau periculoase pentru valorile menţionate. Legiuitorul Codului Penal a înscris în articolul 1, printre valorile de maximă importanţă, a căror apărare constituie scopul legii penale, “persoana, drepturile şi libertăţile acesteia”, subliniind şi în acest fel, caracterul de valoare supremă a persoanei.

Omul este creatorul tuturor bunurilor materiale şi spirituale din societate; transmise din generaţie în generaţie, aceste valori au asigurat şi asigură progresul continuu al omenirii. Numai omul, spre deosebire de toate celelalte fiinţe, este acela care reuşeşte să-şi domine pornirile primare, să acţioneze conştient şi să se comporte pe baza unor principii fundamentale de viaţă care ţin seama de ceea ce este bun, adevărat şi drept în relaţiile sociale.

De asemenea, numai el este capabil să se perfecţioneze continuu, să-şi examineze critic comportarea, să se lase influenţat de regulile de conduită din societate. Spre deosebire de toate celelalte fiinţe, omul este acela care reuşeşte să-şi domine pornirile primare şi să ridice la înălţimea unor principii fundamentale de viaţă tot ceea ce este bun, adevărat şi drept. Aşa fiind, este firesc ca legea penală să acorde cea mai mare însemnătate ocrotirii omului, atât în ceea ce priveşte însăşi existenţa sa fizică şi atributele fundamentale ale personalităţii lui, cât şi în ceea ce priveşte toate celelalte drepturi, libertăţi şi interese, pe care societatea este datoare să i le asigure. Această ocrotire se realizează în maniera specifică dreptului penal, adică prin incriminarea tuturor faptelor care, sub un aspect sau altul, aduc atingere fiinţei, drepturilor şi intereselor legitime ale omului.

Faptele îndreptate împotriva omului sunt numeroase şi variate. Făcând distincţie între faptele îndreptate împotriva drepturilor absolute privitoare la existenţa fizică şi la principalele atribute ale fiinţei şi personalităţii umane, pe de o parte, şi faptele îndreptate împotriva altor drepturi şi interese ale omului, pe de altă parte, legiuitorul a inclus pe cele dintâi într-o categorie distinctă de infracţiuni, sub denumirea “Infracţiuni contra persoanei”. Aceste infracţiuni constituie conţinutul celui de-al doilea titlu din partea specială a Codului Penal. Faptele îndreptate împotriva altor drepturi şi interese ale persoanei au fost incluse în alte categorii de infracţiuni ( de exemplu, abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor a fost inclus în categoria infracţiunilor de serviciu”).

Este firesc, de aceea, ca legea penală să acorde cea mai mare însemnătate ocrotirii vieţii omului.

Capitolul II

Infracţiunea de ucidere din culpă în actualul Codul penal şi în Codul penal adoptat

Secţiunea 1. Prezentarea noţiunii de ucidere din culpă

Dreptul la viaţă pe care legea îl asigură fiecărui om impune ocrotirea penală a vieţii şi împotriva faptelor săvârşite din culpă. Aceste fapte, deşi sunt mai puţin grave decât cele săvârşite cu intenţie, produc totuşi, în esenţă, acelaşi rezultat, şi anume moartea unei persoane. De aceea, legiuitorul român, a incriminat întotdeauna, în afara omorului şi uciderea din culpă.

Această infracţiune incriminată prin art.178 Cod penal, constă în uciderea unei persoane din culpă. Fapta este mai gravă: când s-a comis de un conducător de vehicul cu tracţiune mecanică, având în sânge o îmbibaţie alcoolică care depăşeşte limita legală sau care se află în stare de ebrietate; când s-a săvârşit din culpă de orice altă persoană în exerciţiul profesiei sau meseriei şi care se află în stare de ebrietate; când s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane.

Raţiunea incriminării rezidă în necesitatea de a ocroti viaţa omului, împotriva acelora, care nu manifestă prevederea şi prudenţa necesară, corespunzătoare, în special, în desfăşurarea activităţilor care pot provoca moartea unui om.

Deşi pericolul social al faptei de ucidere din culpă este evident mai redus decât acela al faptei de omucidere intenţionată, legea incriminează asemenea fapte, pentru că ele constituie o gravă ameninţare pentru viaţa oamenilor şi pentru că există necesitatea de a se acţiona prin constrângere penală asupra conştiintei oamenilor, determinând formarea unei atitudini de grijă şi maximă atenţie faţă de viaţa celor din jur. Aceasta se impune cu atât mai mult cu cât progresul tehnic este însoţit de o creştere a factorilor de ameninţare pentru viaţa oamenilor, ceea ce obligă la o atenţie sporită din partea tuturor.

Preview document

Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 1
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 2
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 3
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 4
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 5
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 6
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 7
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 8
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 9
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 10
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 11
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 12
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 13
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 14
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 15
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 16
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 17
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 18
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 19
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 20
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 21
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 22
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 23
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 24
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 25
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 26
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 27
Infracțiunea de Ucidere din Culpă - Pagina 28

Conținut arhivă zip

 • Infractiunea de Ucidere din Culpa.doc

Alții au mai descărcat și

Identificarea persoanelor și a cadavrelor după semnalmentele exterioare și prin alte metode criminalistice

1. Rolul identificării criminalistice în activitatea judiciară Stabilirea adevărului este o problemă asupra căreia se concentrează atât...

Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere

INTRODUCERE Ritmul alert privind dezvoltărea complexă și dinamică a vieții sociale impune cu stringență identificarea factorilor de risc care pot...

Cercetarea infracțiunii de ucidere a nou născutului săvârșit de către mamă

CAPITOLUL 1 1. Noţiuni introductive Ocrotirea persoanelor impotriva actelor de violenţă care le pun in pericol viaţa, s-a impus înca din epocile...

Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei

INTRODUCERE Lucrarea de față intitulată ”Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei”, își propune să ofere un fond de...

Aspecte Generale privind Infracțiunile Contra Vieții

Introducere Apărarea vieţii persoanei şi îndeosebi, a vieţii, constituie o preocupare constant, comună tuturor sistemelor de drept. Din orice...

Înșelăciunea potrivit NCP

CAPITOLUL I – PATRIMONIUL ȘI DREPTUL PENAL Secțiunea I – Patrimoniul – Valoare socială ocrotită de legea penală 1.1. Definiție. O definiție...

Infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei. protecția fătului, prin prisma dreptului comparat

1.Notiuni generale privind protecţia vietii Dreptul la viaţă este un drept fundamental care si-a găsit repede locul în sistemul juridic, fiind...

Vătămarea Fătului

CAPITOLUL 1 AGRESIUNI ASUPRA FATULUI 1.CONSIDERAŢII PRELIMINARE Pe parcursul acestei expuneri se încearcă a se relata succint şi cât mai pe...

Te-ar putea interesa și

Ascultarea învinuitului sau inculpatului

Introducere Potrivit art.17 alin.1 din Codul penal al Romaniei, infractiunea este fapta care prezinta pericol social, savarsita cu vinovatie si...

Studiu de doctrină și practică privind infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

Bunul cel mai de pret al omului, din toate timpurile, este viata. Ea ne este daruita o singura data si trebuie traita in asa fel incat, spre...

Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții

Ordinea de drept este una din măreţiile omului! Petre Ţuţea Omul este creatorul tuturor bunurilor materiale si spirituale din societate care,...

Infracțiunea Complexă

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND UNITATEA DE INFRACTIUNE Sectiunea I: Aspecte introductive Analiza unei institutii atât de importante în dreptul...

Uciderea din Culpă

Uciderea din Culpă. (art.192 C.pen.) Omul este creatorul tuturor bunurilor materiale şi spirituale din societate; transmise din generaţie în...

Infractiunea Complexă

I.Noţiuni introductive privind unitatea de infracţiune Definirea conceptului de unitate a constituit obiectul preocupărilor autorilor de...

Infracțiunea Complexă

Sectiunea I: Conceptul de infractiune complexa în doctrina Desi la prima vedere s-ar parea ca fata de reglementarea expresa înscrisa în art.41...

Uciderea din Culpă

I. Scurt istoric privind infracţiunea de ucidere din culpă Viaţa omului este o valoare primară şi absolută, indisolubilă manifestării în sine şi...

Ai nevoie de altceva?