Uciderea din Culpă

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 8125
Mărime: 38.97KB (arhivat)
Publicat de: Veniamin Niculae
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Doinel Dinuica
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ BUCUREŞTI PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT ŞTIINŢE PENALE

Cuprins

 1. Capitolul I
 2. 1.1 Localizarea infracţiunii de ucidere din culpă in Dreptul Penal 2
 3. 1.2 Încadrarea juridică a infractiunii de ucidere din culpă 4
 4. Capitolul II
 5. 2.1 Obiectul juridic si obiectul material a infracţiunii de ucidere din culpă 5
 6. 2.2 Subiecţii infracţiunii de ucidere din culpă 6
 7. Capitolul III
 8. 3.1 Latura obiectivă a infracţiunii de ucidere din culpă 9
 9. 3.2 Latura subiectivă si raportul de cauzalitate 11
 10. 3.3 Urmarea imediată, măsuri de siguranţă şi aspecte procesuale 13
 11. Capitolul IV
 12. 4.1 Elemente de raspundere penală în cadrul infracţiunii de ucidere din culpă 13
 13. 4.2 Legătura de cauzalitate între acţiunea făptuitorului şi rezultat 14
 14. 4.3 Modalitati normative agravante ale infracţiunii de ucidere din culpă 15
 15. 4.4 Consumarea infracţiunii de ucidere din culpă 15
 16. 4.5 Pedepsele, formele, modalitaţiile şi sancţiuniile răspunderii penale în cadrul infracţiunii de ucidere din culpă 15
 17. Concluzii 17
 18. Cuprins: 18
 19. Bibliografie: 19

Extras din referat

Uciderea din Culpă. (art.192 C.pen.)

Omul este creatorul tuturor bunurilor materiale şi spirituale din societate; transmise din generaţie în generaţie, aceste valori au asigurat şi asigură progresul continuu al omenirii. Numai omul, spre deosebire de toate celelalte fiinţe, este acela care reuşeşte să-şi domine pornirile primare, să acţioneze conştient şi să se comporte pe baza unor principii fundamentale de viaţă care ţin seama de ceea ce este bun, adevărat şi drept în relaţiile sociale.

Capitolul I

1.1 Localizarea infractiunii de ucidere din culpă în Dreptul Penal

Obiectul ocrotirii penale-la infracţiunea de ucidere din culpă este identic cu acela al infractiunii de omor ; Numai omul este capabil să se perfecţioneze continuu, să-şi examineze critic comportarea, să se lase influenţat de regulile de conduită din societate. Spre deosebire de toate celelalte fiinţe, omul este acela care reuşeşte să-şi domine pornirile primare şi să ridice la înălţimea unor principii fundamentale de viaţă tot ceea ce este bun, adevărat şi drept. Ocrotirea drepturilor omului se realizează în maniera specifică dreptului penal, adică prin încriminarea tuturor faptelor care, sub un aspect sau altul, aduc atingere fiinţei, drepturilor şi intereselor legitime ale omului. Faptele îndreptate împotriva omului sunt numeroase şi variate. Făcând distincţie între faptele îndreptate împotriva drepturilor absolute privitoare la existenţa fizică şi la principalele atribute ale fiinţei şi personalităţii umane, pe de o parte, şi faptele îndreptate împotriva altor drepturi şi interese ale omului, pe de altă parte, legiuitorul a inclus pe cele dintâi într-o categorie distinctă de infracţiuni, sub denumirea “Infracţiuni contra persoanei” . Aceste infracţiuni constituie conţinutul celui de-al doilea titlu din partea specială a Codului Penal. Faptele îndreptate împotriva altor drepturi şi interese ale persoanei au fost incluse în alte categorii de infracţiuni (de exemplu, abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor a fost inclus în categoria infracţiunilor de serviciu). Este firesc, de aceea, ca legea penală să acorde cea mai mare însemnătate ocrotirii vieţii omului. Considerata cea mai grava infractiune contra persoanei, fapt fiind faptul ca rezultatul socialmente periculos este ireversibil suprimând definitiv relatiile sociale care se formează şi se dezvolta prin şi in jurul valorii sociale fundamentale reprezentată prin viata omului, protejata in legea penala . Actele de transmitere a cunoştiintelor la cei ce judecă legiile trebuie sa aibă ca efect, printre altele, formarea la viitori juristi a capacitatii de interprtare corecta a normelor speciale ale dreptului penal si, in prelungirea acesteia, a capacitatii de incadrare exacta a faptelor in aceste norme. În sistemul nostru român de drept, persoana omul ocupă primul loc în ierarhia valorilor. În primul articol al Constituţiei se prevede că în România, ca stat de drept, democratic şi social, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane reprezintă valori supreme şi sunt garantate cetăţenilor. Constituţia prevede, că “ dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate” (art. 22 alin. 1) şi că “Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile”(art. 23 alin. 1). În art. 26 al Legii fundamentale se prevede, în alin. 1, că “Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată”, iar în alin 2 că “Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri. În art. 27 alin. 1 al Constituţiei se prevede că “Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliu ori reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia’’. Garantarea tuturor acestor drepturi şi libertăţi ale persoanei are loc, juridic, prin mijloacele dreptului penal, adică prin încriminarea ca infracţiuni şi sancţionarea cu pedepse a faptelor vătămătoare sau periculoase pentru valorile menţionate. Legiuitorul Codului Penal a înscris în articolul 1, printre valorile de maximă importanţă, a căror apărare constituie scopul legii penale, “persoana, drepturile şi libertăţile acesteia”, subliniind şi în acest fel, caracterul de valoare supremă a persoanei. Dreptul la viaţă pe care legea îl asigură fiecărui om impune ocrotirea penală a vieţii şi împotriva faptelor săvârşite din culpă. Aceste fapte, deşi sunt mai puţin grave decât cele săvârşite cu intenţie, produc totuşi, în esenţă, acelaşi rezultat, şi anume moartea unei persoane. De aceea, legiuitorul român, a incriminat întotdeauna, în afara omorului şi uciderea din culpă. Etimologic, conceptul de culpă este explicat prin: greseala, privind îndeplinirea neconforma cu norma juridica a unei obligatii sau in neindeplinirea ei, precum şi greseala care consta in savarsirea unui fapt pagubitor sau

pedepsibil de lege. Legea penală sanctionează două tipuri de producere a culpei: culpa cu prevedere (usurintă, temere) si culpa simpla (greseala) . Culpa ca forma de vinovatie (alături de intenţie) se referă la: prevederea rezultatului faptei sale penale; neacceptarea producerii rezultatului faptei deoarece faptuitorul socoteste fara temei ca nu se va produce (cazul culpei cu prevedere, usurinta) sau desi nu prevede rezultatul faptei trebuia si putea sa-l prevadă, (cazul culpei simple, greşeala); şi săvarsirea faptei penale.

Bibliografie

1) Antoniu Gheorghe Prof. Univ. dr., C. Bulai si colab. Manual de Practica Judiciara, Vol III, Bucuresti.

2) Antoniu Gh., T. Vasiliu, D. Pavel, “Codul penal comentat şi adnotat – partea specială” vol. I, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,

3) Boroi Alexandru, Prof. Univ. Dr Infractiuni contra vietii, Editua National 1996, Bucuresti,

4) Bulai Ctin. Prof. Univ. dr. Curs de drept penal partea generala, 1987 Bucuresti

5) Bulai Ctin. Prof. Univ. dr. G.Antoniu şi colab., “Practica judiciară in drept penal”, vol. III, Bucuresti

6) Diaconescu Gheorghe Prof. Univ. dr.-Infractiunile in codul penal roman, Edit. Oscar Print Bucuresti 1997

7) Dermengiu Dan Prof. Univ. dr., Ieftenie Valentin Prof. Univ. dr. Curs universitar- Medicina Legala, Editia 2, Editura C.H.Beck 2014

8) Dinuică Doinel Prof. Univ. Dr., Gh.Diaconescu, Gh Bica, C.Duvac, M Ketty Guiu, Edit.Fundatia Romania de Maine, Drept Penal, partea Speciala, Bucuresti 2007

9) Dinuică Doinel Prof. Univ. dr., Polixenia Grecu Prof. Univ. dr., Nicu Jidovu Prof. Univ. dr., Drept penal-partea speciala, Vol I, Edit. Fundatiei Romania de Maine, 2013, Bucuresti.

10) D.Dinuică, R Ifrim, Polixenia Grecu, Drept Penal Partea Generala si Partea Speciala, Note de curs, Vol II, Editura Fundatiei Romania de Maine,2013 Bucuresti.

11) Dinuică Doinel, R Ifrim, Polixenia Grecu, Drept Penal Partea Generala si Partea Speciala, Note de curs, Vol II, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2014.

12) Dongoroz Vintila şi colab. “Explicaţii teoretice de drept penal” vol. I, Bucuresti.

13) Duvac Constantin Prof. Univ. dr., Gh. Diaconescu Prof. Univ. dr., Drept Penal, Partea Speciala, Editura Romania de Maine Vol I, 2006 Bucuresti

14) Filisanu C. Prof. Univ. , Coautoratul in cazul infractiunilor din culpa.1989. Bucuresti.

15) Loghin O. Prof. Univ. dr., T. Toader, “Drept penal român- partea specială”, Edit. Şansa SRL, Bucureşti, 1994.

16) Nistoreanu G, ,A. Boroi, V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, V. Lazăr “Drept penal -partea specială” Edit. Europa Nova, 1997 Bucureşti

17) Oancea I, “Tratat de drept penal, partea generală”, Editura All, Bucureşti,

18) Papadopol, Conditiile generale ale participatiei penale, (articol publicat in RRD, nr. 5), 1970 Bucuresti.

19) Stoica A.Prof. Univ. dr, “Apărarea intereselor persoanei în lumina prevederilor noului Cod Penal”, R.R.D. 6/1971.

20) Tănasescu Iancu-Tratat de drept penal. Edituta INS, 1997 Bucuresti

21) Tănasescu Iancu, Tratat de drept penal- Gabriel Tanasescu, Camil Tanasescu. Edit. Stech, 2000, Craiova.

22) Ungureanu Augustin Prof. Univ. dr. -Drept Penal roman, partea generala; Editura Lumina Lex 1995 Bucuresti

Codul de proc. Penală si legi conexe, Editura C.H.Beck, 2013

Noul Cod Penal, Editia Universul Juridic, 2014, Bucuresti.

Constitutia Romaniei

Dictionar explicativ a lb.romane, (DEX), sub redactia I.Coteanu, Edit. Univers Enciclopedic,1996 Bucuresti,

http://www.Just.ro; http://www.Juridex.ro;

http://www.mpublic.ro/ncp.

Preview document

Uciderea din Culpă - Pagina 1
Uciderea din Culpă - Pagina 2
Uciderea din Culpă - Pagina 3
Uciderea din Culpă - Pagina 4
Uciderea din Culpă - Pagina 5
Uciderea din Culpă - Pagina 6
Uciderea din Culpă - Pagina 7
Uciderea din Culpă - Pagina 8
Uciderea din Culpă - Pagina 9
Uciderea din Culpă - Pagina 10
Uciderea din Culpă - Pagina 11
Uciderea din Culpă - Pagina 12
Uciderea din Culpă - Pagina 13
Uciderea din Culpă - Pagina 14
Uciderea din Culpă - Pagina 15
Uciderea din Culpă - Pagina 16
Uciderea din Culpă - Pagina 17
Uciderea din Culpă - Pagina 18
Uciderea din Culpă - Pagina 19
Uciderea din Culpă - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Uciderea din Culpa.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de doctrină și practică privind infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

Bunul cel mai de pret al omului, din toate timpurile, este viata. Ea ne este daruita o singura data si trebuie traita in asa fel incat, spre...

Studiul privind politica penală a legiuitorului român în materia infracțiunilor contra vieții

Necesitatea de a pune la dispoziția acestui concept o definiție care ar fi aptă să răspundă obiectivelor și scopurilor, rezidă în depășirea...

Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei

INTRODUCERE Lucrarea de față intitulată ”Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei”, își propune să ofere un fond de...

Infracțiunea de Ucidere din Culpă

Capitolul I Scurt istoric şi cadru juridic În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupă primul loc în ierarhia valorilor. În primul articol...

Traficul de ființe umane

1. Prezentare generala. Reglementari interne si internationale Orice fiinta umana are dreptul la viata, la libertate si la securitatea sa; nimeni...

Traficul de Persoane

Prin trafic de fiinte umane se intelege “recrutarea, transportarea, transferarea, adapostirea sau primirea de persoane, prin amenintare sau prin...

Uciderea la Cererea Victimei

CAP. I INTRODUCERE, DEFINITII, CLASIFICARI, ARGUMENTE DEFINIŢIE Eutanasia, potrivit Dictionarului Explicativ al Limbii Române: ”Metodă de...

Răspunderea Comitentului pentru Fapta Prepusului

1. Consideraţii generale Răspunderea comitenţilor pentru faptele prepusului este una din cele trei situaţii de răspundere civilă indirectă...

Te-ar putea interesa și

Uciderea din Culpă

Codul Penal În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupa primul loc în ierarhia valorilor. În primul articol al Constitutiei se prevede ca...

Ascultarea învinuitului sau inculpatului

Introducere Potrivit art.17 alin.1 din Codul penal al Romaniei, infractiunea este fapta care prezinta pericol social, savarsita cu vinovatie si...

Studiu de doctrină și practică privind infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

Bunul cel mai de pret al omului, din toate timpurile, este viata. Ea ne este daruita o singura data si trebuie traita in asa fel incat, spre...

Studiul privind politica penală a legiuitorului român în materia infracțiunilor contra vieții

Necesitatea de a pune la dispoziția acestui concept o definiție care ar fi aptă să răspundă obiectivelor și scopurilor, rezidă în depășirea...

Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere

INTRODUCERE Ritmul alert privind dezvoltărea complexă și dinamică a vieții sociale impune cu stringență identificarea factorilor de risc care pot...

Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții

Ordinea de drept este una din măreţiile omului! Petre Ţuţea Omul este creatorul tuturor bunurilor materiale si spirituale din societate care,...

Infracțiunea Complexă

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND UNITATEA DE INFRACTIUNE Sectiunea I: Aspecte introductive Analiza unei institutii atât de importante în dreptul...

Uciderea din Culpă

Capitolul l Noţiuni introductive cu privire la infracţiunile contra vieţii Caracterizarea infracţiunilor contra vieţii 1.1. Noţiuni...

Ai nevoie de altceva?