Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 31771
Mărime: 2.49MB (arhivat)
Publicat de: Adrian S.
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: dr. conf. universitar Nita Nelu
Lucrarea a fost predata la Universitatea George Bacovia Bacau.

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. INTRODUCERE
 3. CAPITOLUL I. Considerații generale privind circulația rutieră
 4. 1.1. Noțiuni introductive privind circulația rutieră și regimul acesteia
 5. 1.1.1. Cadrul legal care privește circulația rutieră și regimul ei
 6. 1.1.2. Principalele elemente ale regimului circulației rutiere
 7. 1.1.3. Sancțiuni referitoare la nerespectarea regimului circulației rutiere
 8. 1.2. Infracțiunile grave la regimul circulației rutiere
 9. 1.2.1. Cadrul legal privind infracțiunile la regimul circulației rutiere
 10. 1.2.2. Infracțiunea de punerea încirculație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat
 11. 1.2.3. Infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe
 12. 1.2.4. Infracțiunea de părăsirea locului accidentului orimodificarea sau ștergerea urmelor acestuia
 13. 1.3. Considerații privind cauzele accidentelor rutiere și ale săvârșirii infracțiunilor grave
 14. 1.4. Câteva considerații privind prevenirea accidentelor rutiere și ale infracțiunilor săvârșite în urma acestora
 15. 1.5. Statistica și dinamica accidentelor rutiere din România
 16. CAPITOLUL II. Cercetarea la fața locului în cazul accidentelor grave
 17. 2.1. Modul de sesizare a accidentelor grave și măsurile ce sunt luate imediat după sesizare cu privire la locul unde s-a produs accidentul
 18. 2.2. Măsurile luate și activitățile desfășurate în cazul în care sesizarea privește un accident grav cu părăsirea locului accidentului
 19. 2.3. Cercetarea la fața locului în cazul accidentelor grave
 20. 2.3.1. Particularități ale cercetării locului faptei în cazul accidentelor în care au rezultate persoane decedate și rănite grav
 21. 2.3.2. Particularități ale cercetării locului faptei în cazul accidentelor cu părăsirea locului accidentului
 22. 2.3.2. Particularități ale cercetării locului faptei în cazul accidentelor, când din primele informații rezultă că au fost modificate sau șterse o parte din urmele acestuia
 23. 2.3.3. Particularități ale cercetării locului faptei în cazul accidentelor, când din primele ipotez e formulate rezultă că conduccătorul auto ar fi fost sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise
 24. CAPITOLUL III.Fixarea rezultatelor cercetării la fața locului în cazul accidentelor rutiere grave
 25. 3.1. Fixarea rezultatelor cercetării la fața locului prin proces-verbal
 26. 3.1.1. Principalele date și informații menționate în procesul-verbal
 27. 3.1.2. Particularități privind menționarea datelor și informațiilor privind autovehiculele angajate în accident
 28. 3.1.3. Particularități privind menționarea datelor și informațiilor referitoare la urmele rezultate din accident
 29. 3.1.4. Particularități privind menționarea datelor și informațiilor referitoare la conducătorii autovehiculelor angajate în accident și modul de identificare și prindere a acestora
 30. 3.2. Fixarea rezultatelor cercetării la fața locului prin schița locului accidentului
 31. 3.3. Fixarea rezultatelor cercetării la fața locului prin planșe fotografice
 32. CAPITOLUL IV. Studiu de caz: Accident rutier în urma căruia a rezultat decesul unei persoane
 33. CONCLUZII
 34. BIBLIOGRAFIE
 35. ANEXA 1- Planșă fotografică privind cercetarea la fața loclui în cazul accidentului rutier soldat cu decesul unei persoanei;
 36. ANEXA 2-Schița locului faptei;
 37. ANEXA 3-Procesul-verbal de cercetare la fața loclui în cazul accidentelor rutiere;
 38. ANEXA 4-Declarație de suspect.

Extras din licență

INTRODUCERE

Ritmul alert privind dezvoltărea complexă și dinamică a vieții sociale impune cu stringență identificarea factorilor de risc care pot aduce atingere vieții, integrității corporale și sănătății speciei umane. Supraviețuirea acesteia nu este condiționată doar de pericolele naturale, ci, îndeosebi de cele artificiale, printre care pe un loc aparte se situează accidentele de circulație.

Transformarea autovehiculului din hobby în necesitate a dus la amplificarea traficului rutier , iar acest aspect a dus la apariția problemelor legate de accidentele rutiere, aspect ce a condus la acordarea unei atenții sporite din partea organelor abilitate, elementelor care asigură deplasarea în condiții de siguranță pe drumurile publice.

Tema aleasă de mine pentru elaborarea lucrării de licență este una importantă pentru noțiunea de drept din România. Domeniul meu de activitate profesională se intersecteză deseori cu aspecte din cadrul temei abordate și de aceea consider că este foarte bine de cunoscut anumite substraturi care stau la baza cercetării la fața locului privind săvârșirea infracțiunilor rutiere grave. În timp, am participat la multe cercetări ale unor accidente rutiere din care au rezultat decese sau vătămări corporale foarte grave. Impactul emoțional produs de scenele văzute la fața locului este unul foarte puternic.

Am considerat că fiind vorba de infracțiuni rutiere grave, adică de victime omenești, merită o aprofundare temeinică a elementelor care creează aceste evenimente rutiere, precum și a elementelor care pot preveni producerea acestora.

Făcând o analiză a cauzelor producerii accidentelor de circulație, pe primele locuri se află conducerea autovehicului cu viteză excesivă, neadaptarea vitezei la condițiile de drum și trafic și neatenția în conducere.

Având în vedere pericolul deosebit pe care îl prezintă accidentele de circulație, produse ca urmare a nerspectării normelor privind circulația pe drumurile publice, suferințele și dramele pe care le generează, precum și pagubele materiale pricinuite, este necesară organizarea și desfășurarea unei activități științifice, continue și perseverente de prevenire.

Accidentele rutiere sunt influențate de 3 mari factori:

- Omul;

- Drumul;

- Vehiculul.

Toți acești factori au un punct comun și anume omul. Omul poate preveni un accident, poate fi victimă sau poate să comită un accident.Tot factorul uman influențează și drumul, pentru că omul se ocupă de dezvoltarea infrastructurii rutiere.Vehiculul este influențat tot de om, încă din faza de proiectare și construcție până în faza de punere în mișcare pe drumurile publice.

În ceea ce privește legislația care reglementează domeniul circulației rutiere, de subliniat este faptul că, prin intrarea în vigoare a Codului Penal și Codului de Porcedură Penală la 1 februarie 2014, se relevă importanța pe care legiutorul român a înțeles să o acorde fenomenului rutier, incluzând in Titlul VII, Capitolul II, intitulat „Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice”, la art. 334-341 CP, infracțiunile cuprinse în art. 85-94 din OUG 195/2002 RMC.

Lucrarea elaborată este structurată pe 3 capitole. În primul capitol am vorbit despre partea generală a faptelor de natură rutieră, despre cauzele care duc la producerea de evenimente rutiere, despre elementele de prevenire existente, precum și despre istoria legislației rutiere în țara noastră.

În al doilea capitol am abordat partea de cercetare penală a infracțiunilor rutiere, începând de la modurile de sesizare, care în acest context sunt următoarele: S.N.U.A.U. 112, sesizare directă, sesizare din oficiu și plângere prealabilă, primele măsuri desfășurate la fața locului și până la activitățile specifice desfășurate în cadrul anumitor infracțiuni rutiere.

În al treilea capitol am vorbit despre partea practică a cercetării la fața locului, atât din punct de vedere judiciar cât și din punct de vedere criminalistic.

Studiul de caz se bazează pe un caz real, la care am participat efectiv la cercetări și în urma căruia a decedat o persoană, având o moarte violentă care mi-a produs anumite sentimente de neputință și neajutorare în ceea ce privește victima, dar în același timp mi-a acordat o motivare puternică pentru a desfășura activitățile specific polițienești în cel mai profesional mod, în vederea depistării și tragerii la răspundere a făptuitorului care a părăsit locul faptei imediat după impact.

CAPITOLUL I:CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND CIRCULAȚIA RUTIERĂ

1.1.Noțiuni introductive privind circulația rutieră și regimul acesteia

Despre termenul de circulație rutieră putem discuta din momentul în care au apărut primele drumuri(termen din lb. franceză roufe=drum) cu destinația circulației cu mijloace destinate transportului de oameni si bunuri.Totuși, pentru prima perioadă a existenței sale, omul se deplasa în majoritatea cazurilor pedestru (din lb. latină per pedes - pe jos) iar din această cauză nu a avut nevoie decât de poteci. Începând cu mileniul IV î.Hr. oamenii au început să folosească sănii formate din tălpici cu legături între ei, trase de oameni, pentru transportul obiectelor grele.

Ulterior, după îmblânzirea unelor animale, acestea au fost folosite pentru transportul sub diferite forme a oamenilor si a bunurilor. Despre un transport rutier propriu-zis putem discuta doar din momentul în care a fost descoperită roata, acesta fiind un moment de mare referință în evoluția civilizației umane.

În țara noastră, regimul regimul circulației rutiere este reglementat prin O.U.G. 195/2002-Codul Rutier. De-a lungul istoriei țării noastre au existat mai multe acte normative care au reglementat circulația rutieră. Prima încercare de reglementare datează din anul 1859 și se intitula „Ordonanța pentru reglementarea trăsurilor în București”. Prin acest act se impunea conducătorilor de atelaje hipo câteva obligații. Ordonanța rămîne în vigoare timp de 9 ani, iar în anul 1868, Consiliul Comunal al Capitalei promulgă „Regulamentul pentru trăsurile de piață și București”, care printre altele cuprindea următoarele aspecte:

- ”nimeni nu e volnic a conduce fără livret;

- trăsurile trebuie să fie curate și de bună stare, iar hrana cailor să fie: fân, ovăz și orz, căci orice trăsură cu cai în stare de slăbire se va opri d-a mai circula;

- conducătorii să fie îmbrăcață curat, cu haine cuviincioase;

- conducătorii nu au voie a fuma când sunt cu mușterii;

- birjarii prinși pe capră beți , se vor aresta;

- toate trăsurile vor avea, noaptea felinare aprinse.”

Dacă analizăm aceste prime reglementări ale circulației pe drumurile publice, observăm faptul că legiuitorii vremii se axau pe starea tehnică a atelajelor, pe conduita conducătorilor, precum și pe buna cunoaștere a elementului stradal.

În anul 1907 s-a reglementat obligativitatea tuturor conducătorilor de autovehicule de a poseda brevetul de șofer care era obținut în urma susținerii unui examen. Existența acestui brevet a apărut ca urmare a creșterii rapide a numărului de autovehicule care, în acea perioadă ajunsese la 138, conform evidențelor vremii. Examenul se putea susține la Prefectura de Poliție București.

În anul 1913 au apărut pe drumurile publice din România primele indicatoare rutiere.

În anul 1921 apare prima limitare a vitezei de circulație. Astfel, în orașe sau la trecerile prin commune, viteza maximă admisă era de 12 km/h. În anul 1994 pentru prima dată în legislația română a fost prevăzută obligativitatea purtării centurii de siguranță de către pasagerii din față la deplasările efectuate pe drumurile din afara localităților. În anul 2002 a fost legiferată O.U.G. 195 care conținea modificări ale condițiilor circulației rutiere în vederea respectării normelor aderării la U.E..

Bibliografie

- Călin Scripcaru, Mihai Covalciuc (2004) Accidentele rutiere, Editura Panfilius, Iași

- ****Colectiv (2008) - Investigarea Criminalistică a accidentelor rutiere. Contribuții mass-media în prevenirea acestora, București;

- ****Colectiv,(2009) Criminalistică, Note de curs, Volumul II;

- ****Colectiv, (2014) Noul Cod Penal Comentat, Partea Specială, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Universul Juridic, București;

- G. Scripcaru , M.Terbancea ( 1978) Patologie medico-legală Editura Didactică și Pedagogică București;

- Revista Română de Criminalistică, volumul 15, nr.1, februarie 2014;

- Revista Română de Criminalistică, volumul15, nr.5, octombrie 2014;

- Revista Română de Criminalistică, volumul 20, nr.2, aprilie 2019;

- https://politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-rutiera/informatii-generale/scurt-istoric1401443750;

- Noul Cod Penal, Noul Cod de Procedură Penală, (2015) Editura C.H Beck, București;

- Codul Civil, Codul de Procedură Civilă, (2018) Editura Hamangiu, București;

- O.U.G. nr. 195/2002 republicată, cu modificările ulterioare, privind circulația pe drumurile publice;

- Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

- Procedura Cercetarii la Fata Locului - In cazul accidentelor de trafic rutier;

- Procedura privind întocmirea schiței plan a accidentului.

Preview document

Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 1
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 2
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 3
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 4
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 5
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 6
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 7
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 8
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 9
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 10
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 11
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 12
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 13
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 14
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 15
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 16
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 17
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 18
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 19
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 20
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 21
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 22
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 23
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 24
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 25
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 26
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 27
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 28
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 29
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 30
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 31
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 32
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 33
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 34
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 35
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 36
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 37
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 38
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 39
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 40
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 41
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 42
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 43
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 44
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 45
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 46
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 47
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 48
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 49
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 50
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 51
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 52
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 53
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 54
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 55
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 56
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 57
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 58
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 59
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 60
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 61
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 62
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 63
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 64
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 65
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 66
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 67
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 68
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 69
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 70
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 71
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 72
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 73
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 74
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 75
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 76
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 77
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 78
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 79
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 80
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 81
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 82
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 83
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 84
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 85
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 86
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 87
Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere - Pagina 88

Conținut arhivă zip

 • Cercetarea la fata locului in cazul infractiunilor grave la regimul circulatiei rutiere.docx

Alții au mai descărcat și

Infracțiunea de Ucidere din Culpă

Capitolul I Scurt istoric şi cadru juridic În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupă primul loc în ierarhia valorilor. În primul articol...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Părăsirea locului accidentului rutier

1. Aspectul practic privind părăsirea locului accidentului rutier 1.1 Sentința Judecătoriei Călărași, nr. 1-310/2015 Astfel, referitor la...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Ai nevoie de altceva?