Actele Premergătoare în Procesul Penal

Licență
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 19311
Mărime: 80.15KB (arhivat)
Publicat de: Mariana L.
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. Capitolul I. Acte premergătoare sau acte de constatare? 3
 2. Capitolul II. Procesul penal ca mijloc de realizare a justiţiei penale
 3. 1. Definiţia procesului penal 6
 4. 2. Analiza definiţiei procesului penal 7
 5. 3. Trăsături şi scopul procesului penal 8
 6. 4. Principii fundamentale ale procesului penal 12
 7. 4.1 Definiţie 12
 8. 4.2 Principii înscrise expres ca reguli de bază în Codul de procedură penală 12
 9. 4.3 Alte principii ale procesului penal 16
 10. 5. Funcţiile şi fazele Procesului Penal 16
 11. 5.1 Noţiunea de fază a procesului penal 16
 12. 5.2 Organele judiciare care îşi desfăşoară activitatea în fiecare fază a procesului penal şi limitele fazelor procesului penal 18
 13. Capitolul III. Actele premergătoare în procesul penal
 14. 1. Scurt istoric al actelor premergătoare 20
 15. 2. Conceptul de acte premergătoare 20
 16. 3. Natura juridică 23
 17. 4. Limitele actelor premergătoare 27
 18. 4.1 Drepturile organelor de cercetare penală la întocmirea actelor premergatoare 28
 19. 4.2 Numărul actelor premergătoare 29
 20. 4.3. Referiri aplicative privind instituţia actelor premergătoare 30
 21. 5. Întinderea actelor premergătoare 30
 22. 6. Efectele pe care le produc actele premergătoare 31
 23. 7. Conţinutul actelor premergătoare urmăririi penale 32
 24. 7.1 Activităţi investigative care pentru a fi eficace au de regulă un caracter discret şi constă în verificarea informaţiilor deţinute sau completarea lor 32
 25. 7.2 Activităţi investigative care, de regulă, nu au caracter discret 35
 26. 7.3 Activităţi asemănătoare formal cu unele acte procedurale, dar care nu îmbracă forma juridică a acestora 36
 27. 7.4 Activităţi care au o consacrare în legea procesuală penală şi pot fi realizate în caz de necesitate numai în condiţiile reglementate în Codul de procedură penală 37
 28. 8. Persoanele abilitate să efectueze acte premergătoare 39
 29. 8.1 Organul de urmărire penală 42
 30. 8.2 Lucrătorul operativ din Ministerul de Interne 44
 31. 8.3 Investigatorii sub acoperire 44
 32. 9. Supravegherea procurorului asupra actelor premergătoare 49
 33. 10. Procesul-verbal de consemnare a actelor premergătoare 52
 34. 10.1 Conţinut 52
 35. 10.2 Diferenţa faţă de alte procese-verbale 53
 36. 10.3 Valoare probatorie 55
 37. IV. Concluzii 55
 38. V. Bibliografie 57

Extras din licență

Acte premergătoare sau acte de constatare?

Aşa cum se prevede în art.224 alin.l C.pr.pen., în vederea începerii urmăririi penale se pot efectua acte premergătoare.

Actele premergătoare (denumite în literatura juridică şi „investigaţii prealabile") sunt acele activităţi desfăşurate, în anumite situaţii, înainte de declanşarea procesului penal, pentru culegerea de date cu privire la pregătirea sau săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală, în vederea începerii urmăririi penale.

Concret, prin efectuarea de acte premergătoare se poate urmări; fie verificarea informaţiilor conţinute în actul de sesizare, fie completarea acestor date şi informaţii pentru a se constata dacă este cazul să se dispună începerea urmăririi penale, fie verificarea existenţei vreunuia din cazurile de înlăturare a aptitudinii funcţionale a acţiunii penale (cazuri prevăzute la art.10 C.pr.pen.), care conduc la soluţia de neîncepere a urmăririi penale.

Actele premergătoare nu sunt obligatorii; ele se efectuează numai atunci când din cuprinsul actului de sesizare nu reies suficiente date care să justifice începerea urmăririi penale sau există îndoieli în ceea ce priveşte veridicitatea acestor date.

Activităţile desfăşurate în cadrul actelor premergătoare pot fi împărţite în mai multe categorii: activităţi specifice care nu au legătură cu actele procesuale sau procedurale (spre exemplu, razii, filtre, filajul unor persoane suspecte etc), unele activităţi care se aseamănă cu activităţile procedurale, chiar dacă nu au natura juridică a acestora (spre exemplu, ascultarea unor persoane, activitate care prezintă aspecte comune cu obţinerea declaraţiilor părţilor sau martorilor) şi activităţi care, deşi se desfăşoară în afara procesului penal, respectă regulile procesuale (spre exemplu, cercetarea la faţa locului, ridicarea de obiecte sau înscrisuri).

întrucât actele premergătoare sunt anterioare procesului penal, pe parcursul lor nu pot fi luate măsuri procesuale (măsurile procesuale presupun existenţa calităţii de învinuit sau inculpat, calităţi care pot fi dobândite doar în cadrul procesului penal).

Toate actele premergătoare efectuate se consemnează în procese-verbale care, potrivit art.224 alin.3 C.pr.pen., pot constitui mijloace de probă.

Din art.224 alin.l şi 2 C.pr.pen. reiese că organele competente să efectueze acte premergătoare sunt:

- organele de urmărire penală (procurorul şi organele de cercetare penală);

- lucrătorii operativi anume desemnaţi din Ministerul Administraţiei şi Internelor (alţii decât cei care fac parte din organele de cercetare penală2);

- lucrătorii operativi anume desemnaţi din celelalte organe de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, pentru fapte care constituie, potrivit legii, ameninţări la adresa siguranţei naţionale (cum ar fi lucrătorii operativi din Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale etc).

Prin urmare, actele premergătoare nu trebuie confundate cu actele de constatare, fiind noţiuni considerate de doctrina procesual-penală ca având natură juridică diferită. Este adevărat că atât actele de constatare, cât şi actele premergătoare sunt efectuate înainte de declanşarea procesului penal, având caracterul unor activităţi preliminare începerii urmăririi penale. De asemenea, atât procesele-verbale întocmite de organele de constatare, cât şi procesul-verbal în care se consemnează efectuarea unor acte premergătoare constituie mijloace de probă în procesul penal.

Se observă, însă, că între cele două categorii de acte există următoarele diferenţe:

- actele de constatare se efectuează de organele de constatare prevăzute în art.214 şi 215 C.pr.pen., iar actele premergătoare sunt efectuate de organele de urmărire penală şi lucrătorii operativi anume desemnaţi din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi din celelalte organe de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale;

- actele de constatare se efectuează în vederea sesizării din oficiu a organelor de urmărire penală, în timp ce actele premergătoare se efectuează în vederea începerii urmăririi penale de către organul competent deja sesizat.

Bibliografie

T.Antoniu, Natura juridică şi funcţia actelor premergătoare, în Revista română de drept nr.12/1970

I.D. Cristescu, Discuţii in legătură cu conţinutul actelor premergătoare, în “Revista Dreptul" nr. 3/1995

V.Dongoroz, Noul cod de procedură penală, Editura Hamangiu

V.Dongoroz, Infracţiunea contra avutului obştesc, Bucureşti, 1963

E.Ionăşeanu, Procedura începerii urmării penale, Editura Militară. Bucureşti. 1979

S. Kahane, Dreptul procesual-penal, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1963

L. C. Kovesi, Punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor asimilate conturilor bancare, în „Pro lege" nr. 1/2003

A, Lazăr, Interceptările şi înregistrările audio sau video, în „Revista română de drept" nr. 4/2003

A. Lazăr, înregistrările audio sau video prezentate de părţi, mijloc de probă în procesul penai, în „Dreptul" nr. 7/2003

V. Luha, Drept comercial, Editura Altip, Alba Iulia, 2003

V. Luha, Instituţii de drept bancar, Editura Altip, Alba Iulia, 2003

Gh. Mateuţ, Procedură penală, partea specială, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997

Gh. Mateuţ, Procedură penală, partea specială, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997

I. Mircea, Criminalistica, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999

Ion Neagu, Drept procesual penal, partea specială, vol. I, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1994

Ion Neagu, Tratat de procedură penală, Editura Pro, Bucureşti, 1997

G. Nistoreanu, Poliţia în cadrul statului de drept, în „Studii de drept românesc" nr. 2/1992.

Tudor Osoianu, Procedură Penală, Chişinău, 2004

Tudor Plăeşu, Suport de curs drept procesul penal – partea specială, Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 2009

Revista Dreptul nr.12/1997 conf. dr. Gheorghiţă Mateuţ, Universitatea Babeş-Bolyai – Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

E. Străinu, S. Topor, Radio-electronic warfare

Ioan Tanoviceanu, Vintilă Dongoroz, Tratat de drept şi procedură penală, vol. IV şi V, Bucureşti, 1926-1927

Gr. Theodoru, T, Plăeşu, Drept procesual penal, partea specială, vol. II, Universitatea„Al. I. Cuza", Iaşi, Facultatea de Drept, 1987

Grigore Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Editura Hamangiu, Bucureşti, Ediţia a II-a, 2008

I. Turcu, Tratat teoretic şi practic de drept comercial, vol. I, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2009

AI. Ţuculeanu, Efectuarea percheziţiilor în cursul actelor premergătoare, în „Pro lege" nr. 2/1998

Preview document

Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 1
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 2
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 3
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 4
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 5
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 6
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 7
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 8
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 9
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 10
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 11
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 12
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 13
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 14
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 15
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 16
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 17
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 18
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 19
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 20
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 21
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 22
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 23
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 24
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 25
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 26
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 27
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 28
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 29
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 30
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 31
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 32
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 33
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 34
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 35
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 36
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 37
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 38
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 39
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 40
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 41
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 42
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 43
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 44
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 45
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 46
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 47
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 48
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 49
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 50
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 51
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 52
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 53
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 54
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 55
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 56
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 57
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 58
Actele Premergătoare în Procesul Penal - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Actele Premergatoare in Procesul Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Procedura Plângerii Prealabile

INTRODUCERE Înfăptuirea justiţiei penale şi realizarea scopului procesului penal înscris în art. 1 din Codul procedură penală, presupune existenţa...

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Urmărirea penală - prima fază a procesului penal

CAPITOLUL I NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI PRINCIPIILE URMĂRIRII PENALE. ACTELE DE CERCETARE PENALĂ.ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ 1.1. NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI...

Investigatorii sub Acoperire

1 Consideraţii generale privind instituţia investigatorilor sub acoperire 1.1 Necesitatea introducerii instituţiei investigatorilor sub acoperire...

Proiect practică - Judecătoria Tribunalului Râmnicu Vâlcea

ACTIVITATEA DE PRACTICA: 1. {n cadrul Judec`toriei ]i Tribunalului Rm. Valcea: - s-au urmarit listele afisate la avizier cu privire la judecarea...

Jurisprudență

Constitutie, dispozitiile acestora urmând a se aplica numai cu privire la bunurile prevazute în art. 135 alin. (4) din Constitutie, bunuri ce fac...

Modurile de Sesizare în Procesul Penal

1-Aspecte generale privind actiunea penala a)Obiectul si subiectul actiunii penale- Actiunea penalã constituie instrumentul juridic prin...

Drept Procesual Penal

DREPT PROCESUAL PENAL MULTIPLE CHOICE 1. Manifestarea de vointa a persoanei vatamate de a participa în procesul penal ca parte vatamata, daca...

Înregistrările și Interceptările ca Mijloc de Probă în Procesul Penal

I. Noțiuni generale 1.1 Noțiunea de probă Potrivit Codului de Procedură Penală "prin probă se înţelege orice element de fapt care serveşte la...

Noțiunea de acte premergătoare și efectele pe care le produc

Conceptul de acte premergătoare În practica judiciara sunt situaţii în care, pentru a se putea începe urmărirea penală, organul de urmărire...

Ai nevoie de altceva?