Procedură Penala

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 124 în total
Cuvinte : 58329
Mărime: 324.06KB (arhivat)
Publicat de: Sorin Bejan
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mateut Gheorghita

Extras din curs

Prima datorie a statului este de a proteja societatea.

Statul determina manifestarile cu caracter antisocial, cele ilicitate care aparţin materiei penale şi fixează pedepsele, cu alte cuvinte stabileste care sunt infracţiunile. Aceasta reprezinta obiectul dreptului penal, insă aceasta nu este suficienta.

Este necesar ca statul să stabileasca şi modalităţiile după care îşi exercita dreptul fundamental de a reactiona contra acestor manifestari ilicite care aparţin materiei penale, astfel se formează obiectul procedurii penale care este constituit dintr-un ansamblu de reguli care privesc constatarea infracţiunilor, identificarea persoanelor, prinderea acestor, urmărirea, judecată şi punerea in executare a hotărârilor penale definitive.

Procedura penala aparţine dreptului public intern, ea are in intregime caracter legislativ(regulile sunt prevăzute de lege), derivat( in raport cu dreptul penal- dreptul penal care conţine regulile de fond, preexista procedurii).

In raporturile dintre procedura penala şi dreptul penal material, procedura penala stabileste formele de aplicare a dreptului material la spete. Dreptul penal material are prioritate insă acesta nu reprezinta nimic fără procedura, justitia penala nu se poate realiza in afără regulilor.

Regulile nu exista in mod izolat ci ele se constituie in ansamblu, acesta formand procedura.

Procedura penala nu reprezinta un tesut de formalitati inutile, nu reprezinta un cuib de şicane care permite uneori intreruperi, intoarceri, regrese in desfasurarea procesului penal.

Procedura Penala este fundamentala, indispensăbila pentru justitia in materie penala, pentru ca ea nu are doar rolul de a garanta drepturile şi libertăţiile persoanelor implicâte ci in primul rand are rolul de a creea poşibilitati de aplicare a dreptului penal material la cazuri, ea reprezinta o condiţie a eficientei luptei contra criminalitatii, ea trebuie să faciliteze tragerea la răspundere penala a persoanelor cu privire la care se presupun ca au comis infracţiuni.

Procedura Penala trebuie să fie şimpla, echitabila

Doua caractere procesuale care sunt contradictorii: interesul privat al statului ( de a pedepşi persoana cu privire s-a stabilit ca este vinovata) şi interesul privat al părţilor procesului penal.

P.P trebuie să garanteze prezumţia de nevinovăţie, dar in acelaşi timp treubie să fie in măsura să impiedice erorile judiciare, ea presupune un sistem de probe potrivit, o organizare judiciara corespunzatoare.

Procedura penala stabileste organele judiciare care exercita functii judiciare in cursul procesului penal

Procedura penala se deosebeste de procesul penal, procesul reprezinta doar obiectul procedurii penale, p.p este alcâtuita din norme juridice care privesc procesul penal. Normele juridice care alcâtuiesc procedura penala sunt de 2 feluri: norme procesuale(cele care reglementează actele de procedura care dinamizează procesul penal) şi procedurale( cele care privesc actele de procedura princare se aduc la indeplinire dispoziţiile şi măsurile luate in cursul unui proces penal).

P.P are caracter legislativ- sursă principala a procedurii penale o reprezinta legea scrisă

In mod excepţional sunt surse şi ordonantele de urgenta ale guvernului

Principala sursă a procedurii penale il reprezinta Codul de procedura penala.

Codul de procedura penala in vigoare este din 1968, intrat in vigoare la 1 ian 1969, adoptat in perioada unui regim totalitar, care a fost modificât de multe ori astfel acesta se apropie de un model de proces penal acuzatorial, insă in prezent se poate conşidera ca acesta aparţine unui model procedural mixt, este pe jumatâte inchizitorial şi pe jumatâte acuzatorial.

Sunt numeroase legi de completare culminand cu legea nr 202/2010 ( privind accelerarea solutionarii proceselor).

Sunt notabile urmatoarele legi: legea 281/2003, O.G 66/2003, O.G 109/2003, legea 456/2006, O.G 60/2006, legea 167/2010, legea 202/2010.

Este adoptat şi Noul Cod de Procedura Penala, plecând de la neceşitatea unei reforme globale. Reformele succeşive nu au facut altceva decât să complice procedurile, să adanceasca inconsecventa legiuitorului in stabilirea regulilor privind procesul penal. Acesta este adoptat insă va intra in vigoare in decembrie 2011( data nerealista- 1 oct 2012 data realista)

Legea de punere in aplicare conţine dispoziţii tranzitorii şi modificari ale noului Codul de procedura penala, astfel se demonstrează stangacia legiuitorului.

Pe lângă Codul de Procedura Penala o alta sursă o reprezinta legiile penale care conţin norme procesual penale: legea 243/2000( prevenirea şi combatarea traficului ilicit de droguri) 39/2003 ( combatarea crim organizate) 78/2000, legiile care conţin regimuri particulare 243/2002, 508/2004 ( modificari completari)

Constitutia – sursă a p.p. Curţea Const exercita un rol important in formarea şi in dezv regulilor privind procesul penal( ex: numeroase decizii care privesc direct procesul penal- pe calea exceptiilor de neconstitutionalitate care se invoca in cursul desfasurarii. Eliminarea al 6 art 303 din c.p.p şi modificarea ultimului aliniat a art 29 din legea 47/1992 privind org şi func Curţii Const, prinlegea nr 167/2010, invocarea exceptiei de neconstitutionalitate nu are ca efect suspendarea judecătii până la solutionarea excepetiei, ci judecarea continuă pentru ca ulterior după rămânerea definitiva a hotărârii, dacă sunt indeplinite condiţiile din art 408(2) din c.p.p exista motiv de revizuire a hotărârii penale definitive, ca urmare u unei decizii a Curţii Const. )

Pe lângă legi şi constitutie, p.p decurge azi şi din reguli internationale care aparţin dreptului international public şi in special dreptului international al drepturilor omului. Ele se gasesc astazi in dreptul comunitar ca urmare a aderarii României la U.E. Exista decizii şi directive care au aplicabilitate directa in dreptul intern care privesc procesul penal. Se mai gasesc şi in recomandari la nivelul Conşiliului Europei, precum şi in norme ale Conventiei Europene a drepturilor omului, care prinintermediul Curţii Europene a drepturilor omului a format o adevărata jurisprudenta. Ele se gasesc in ultimul timp şi in jurisprudenta Curţii de Justitie a U.E.

Rol fundamental in dezv procedurii penale il are şi I.C.C.J care îşi afirma rolul pe care il are potrivit art 206 din Constitutie, acela de interpretare şi aplicare unitara a legii pe intregul teritoriu a României. Ca urmare a eliminarii recursului in anulare din sistemul judiciar prinlegea 576/2004 s-a dezvoltat conşiderabil practica RILurilor pronuntate de către sectiile unite a I.C.C.J, decizii obligaţorii pentru instanţa, avand aceeaşi forta cu hotărâriile CEDO şi deciziile C.C ( obligaţorii).

Multiple surse ale procedurii penale, de aceea procedura penala este o materie complexa, dinamica, dificila, presupune cunoaştere.

Preview document

Procedură Penala - Pagina 1
Procedură Penala - Pagina 2
Procedură Penala - Pagina 3
Procedură Penala - Pagina 4
Procedură Penala - Pagina 5
Procedură Penala - Pagina 6
Procedură Penala - Pagina 7
Procedură Penala - Pagina 8
Procedură Penala - Pagina 9
Procedură Penala - Pagina 10
Procedură Penala - Pagina 11
Procedură Penala - Pagina 12
Procedură Penala - Pagina 13
Procedură Penala - Pagina 14
Procedură Penala - Pagina 15
Procedură Penala - Pagina 16
Procedură Penala - Pagina 17
Procedură Penala - Pagina 18
Procedură Penala - Pagina 19
Procedură Penala - Pagina 20
Procedură Penala - Pagina 21
Procedură Penala - Pagina 22
Procedură Penala - Pagina 23
Procedură Penala - Pagina 24
Procedură Penala - Pagina 25
Procedură Penala - Pagina 26
Procedură Penala - Pagina 27
Procedură Penala - Pagina 28
Procedură Penala - Pagina 29
Procedură Penala - Pagina 30
Procedură Penala - Pagina 31
Procedură Penala - Pagina 32
Procedură Penala - Pagina 33
Procedură Penala - Pagina 34
Procedură Penala - Pagina 35
Procedură Penala - Pagina 36
Procedură Penala - Pagina 37
Procedură Penala - Pagina 38
Procedură Penala - Pagina 39
Procedură Penala - Pagina 40
Procedură Penala - Pagina 41
Procedură Penala - Pagina 42
Procedură Penala - Pagina 43
Procedură Penala - Pagina 44
Procedură Penala - Pagina 45
Procedură Penala - Pagina 46
Procedură Penala - Pagina 47
Procedură Penala - Pagina 48
Procedură Penala - Pagina 49
Procedură Penala - Pagina 50
Procedură Penala - Pagina 51
Procedură Penala - Pagina 52
Procedură Penala - Pagina 53
Procedură Penala - Pagina 54
Procedură Penala - Pagina 55
Procedură Penala - Pagina 56
Procedură Penala - Pagina 57
Procedură Penala - Pagina 58
Procedură Penala - Pagina 59
Procedură Penala - Pagina 60
Procedură Penala - Pagina 61
Procedură Penala - Pagina 62
Procedură Penala - Pagina 63
Procedură Penala - Pagina 64
Procedură Penala - Pagina 65
Procedură Penala - Pagina 66
Procedură Penala - Pagina 67
Procedură Penala - Pagina 68
Procedură Penala - Pagina 69
Procedură Penala - Pagina 70
Procedură Penala - Pagina 71
Procedură Penala - Pagina 72
Procedură Penala - Pagina 73
Procedură Penala - Pagina 74
Procedură Penala - Pagina 75
Procedură Penala - Pagina 76
Procedură Penala - Pagina 77
Procedură Penala - Pagina 78
Procedură Penala - Pagina 79
Procedură Penala - Pagina 80
Procedură Penala - Pagina 81
Procedură Penala - Pagina 82
Procedură Penala - Pagina 83
Procedură Penala - Pagina 84
Procedură Penala - Pagina 85
Procedură Penala - Pagina 86
Procedură Penala - Pagina 87
Procedură Penala - Pagina 88
Procedură Penala - Pagina 89
Procedură Penala - Pagina 90
Procedură Penala - Pagina 91
Procedură Penala - Pagina 92
Procedură Penala - Pagina 93
Procedură Penala - Pagina 94
Procedură Penala - Pagina 95
Procedură Penala - Pagina 96
Procedură Penala - Pagina 97
Procedură Penala - Pagina 98
Procedură Penala - Pagina 99
Procedură Penala - Pagina 100
Procedură Penala - Pagina 101
Procedură Penala - Pagina 102
Procedură Penala - Pagina 103
Procedură Penala - Pagina 104
Procedură Penala - Pagina 105
Procedură Penala - Pagina 106
Procedură Penala - Pagina 107
Procedură Penala - Pagina 108
Procedură Penala - Pagina 109
Procedură Penala - Pagina 110
Procedură Penala - Pagina 111
Procedură Penala - Pagina 112
Procedură Penala - Pagina 113
Procedură Penala - Pagina 114
Procedură Penala - Pagina 115
Procedură Penala - Pagina 116
Procedură Penala - Pagina 117
Procedură Penala - Pagina 118
Procedură Penala - Pagina 119
Procedură Penala - Pagina 120
Procedură Penala - Pagina 121
Procedură Penala - Pagina 122
Procedură Penala - Pagina 123
Procedură Penala - Pagina 124

Conținut arhivă zip

  • Procedura Penala.docx

Alții au mai descărcat și

Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante

CAPITOLUL 1 SECȚIUNEA 1 Procesul penal; elemente definitorii; Fazele procesului penal Termenul "proces" derivă din latinul "procedare" , care...

Actele de Procedură și Termenele Procedurale

CAPITOLUL I ACTELE DE PROCEDURA-CONSIDERAŢII PRELIMINARE Secţiunea I: Corelaţia dintre forma procedurală şi actul de procedură. Definirea actelor...

Analiza nulităților în drept

Capitolul 1 Principiul legalitatii si garantiile realizarii sale in procesul penal 1.Principiul legalitatii - regula de baza in procesul penal...

Dimensiuni socio-juridice ale violenței domestice

ARGUMENT Familia nu reprezintă doar un grup format din câţiva membri, de regulă soţ, soţie şi copii, ci mult mai mult de atât, înseamnă o relaţie...

Actele Premergătoare în Procesul Penal

Acte premergătoare sau acte de constatare? Aşa cum se prevede în art.224 alin.l C.pr.pen., în vederea începerii urmăririi penale se pot efectua...

Crimele de Război

1. Consideraţii introductive Crimele de război constituie o categorie importantă de fapte penale 1 prin care se încalcă în mod grav regulile...

Nulitatea actului de procedură

1.Sanctiunile procedurale – precizari prealabile In materie procesual civila sanctiunile procedurale reprezinta "masuri cu caracter de...

Protecția Penală a Drepturilor Omului

CAPITOLUL I. Protecţia penală a drepturilor omului 1.1 Noţiunea şi scopul pedepsei penale Pedeapsa reprezină un mijloc de constrîngere satatală,...

Te-ar putea interesa și

Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este un prilej de a evidenţia dimensiunile şi gravitatea pe care a atins-o în ultimii ani o latură a...

Rolul procurorului la exercitarea următorul penale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Realizarea justiţiei penale în cazul săvîrşirii unor fapte penale este posibilă în urma înfăptuirii unei...

Actele organelor de urmărire penală

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ 1.1 Noțiunea, obiectul și principiile urmăririi penale În cadrul procesului penal, pot...

Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori

Introducere Una dintre cele mai importante probleme ale societatii este reprezentata de infracționalitatea minorilor, constatandu-se de-a lungul...

Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor

Introducere Combaterea și prevenirea infracționalității minorilor a reprezentat și va reprezenta o permanent preocupare de politică penală a...

Procedura penală în cauzele cu infractori minori

Capitolul I Considerente generale privind procedura penală Secţiunea 1 Noţiunea de procedură penală Dreptul procesual penal este o ramură...

Legislația română privind violența în familie

INTRODUCERE “Amploarea fenomenului violenţei în familie reprezintă una dintre cele mai grave probleme sociale cu care trebuie să se confrunte...

Ai nevoie de altceva?