Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 19552
Mărime: 118.80KB (arhivat)
Publicat de: Adina E.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul I 7
 3. Aspecte privind procesul penal 7
 4. 1.1.Dreptul la un proces echitabil în accepțiunea Curții Europene de la Strasburg 8
 5. 1.2.Principii specifice procesului penal 9
 6. 1.2.1 Principiul legalitatii procesului penal 10
 7. 1.2.2 Principiul Oficialității 10
 8. 1.2.3. Principiul aflării adevărului 11
 9. 1.2.4 Principiul prezumției de nevinovăție 12
 10. 1.2.5 Principiul rolului activ al organelor judiciare 13
 11. 1.2.6 Principiul garantării libertății individuale si siguranței persoanei 13
 12. 1.2.7 Principiul respectării demntății umane. 14
 13. 1.2.8 Principiul garantării dreptului la apărare 15
 14. 1.2.9 Principiul egalității persoanelor în fața legii și a organelor judiciare 16
 15. 1.2.10 Principiul nemijlocirii desfășurării procesului penal în fața organelor judiciare 17
 16. 1.2.11 Principiul desfășurării procesului în limba română 18
 17. 1.3 Aspecte privind urmarirea penala si judecata in procesul penal. Dispozitii speciale 18
 18. 1.4 Conceptul de minoritate și semnificația juridico-penală a acestuia 19
 19. CAPITOLUL II 20
 20. Efectuarea si modalitatile de desfasurare a fazei de urmărire penală și judecata in procesele cu infractori minori 20
 21. 2.1 Urmărirea penală față de inculpatul minor 21
 22. 2.1.1 Persoanele chemate la ascultarea minorului 22
 23. 2.1.2 Referatul de evaluare 24
 24. 2.2 Judecata inculpatului minor 25
 25. 2.2.1 Desfășurarea judecății 26
 26. 2.2.2 Compunerea instanței 28
 27. 2.2.3 Participarea procurorului la judecata cauzelor cu infractori minori 29
 28. 2.2.4 Participarea inculpatului minor la judecată și drepturile acestuia 30
 29. 2.2.5 Persoanele chemate la judecata inculpatului minor 31
 30. 2.3 Reglementarea si limitele raspunderii penale 32
 31. 2.3.1 Consecințele răspunderii penale a minorului 32
 32. 2.4 Măsuri educative aplicate infractorilor minori 33
 33. 2.4.1 Măsuri educative privative de libertate 34
 34. 2.4.2 Măsuri educative neprivative de libertate 36
 35. 2.4.2.1 Obligații ce pot fi impuse minorului în cazul în care s-a dispus o măsură neprivativă de libertate 37
 36. 2.5 Căile ordinare și extraordinare atac în procesul penal 39
 37. 2.5.1 Apelul 40
 38. 2.5.2 Contestația în anulare 42
 39. 2.5.3 Recursul în casație 42
 40. 2.5.4 Revizuirea 44
 41. CAPITOLUL III 46
 42. Executarea hotărârilor în cauzele cu minori 46
 43. 3.1 Pedepsele aplicabile minorului 46
 44. 3.1.1 Pedeapsa închisorii 47
 45. 3.1.2 Pedeapsa amenzii 50
 46. 3.2 Pedepse excluse de la aplicarea față de minori 51
 47. 3.3 Suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicată minorului 52
 48. CAPITOLUL IV. Concluzii 54
 49. BIBLIOGRAFIE 56

Extras din licență

Introducere

Una dintre cele mai importante probleme ale societatii este reprezentata de infracționalitatea minorilor, constatandu-se de-a lungul timpului o tendintă ascendenta în ceea ce privește delincvența juvenilă. Cei mai multi dintre minori , au tendința să comită infracțiuni de violență, infracțiuni ce au legatură cu traficul de droguri, infracțiuni contra patrimoniului etc. , iar aceasta solicită o situație pe masura. Aceasta situatie, alarmanta, a determinat pe autorii de specialitate , sa propună, iar pe legiuitor să adopte toate sancțiunile ce sunt necesare a fi aplicabile minorilor infractori.

Dat fiind gradul ridicat de infracționalitate în zilele noastre, în rândul minorilor, cu privire la acest fenomen, tinându-se seama de starea psiho-psihica și de toate etapele minorității, legiuitorul roman, a fundamentat o vârsta minima începand cu care minorii pot raspunde penal. In acest caz, capacitatea penala a minorului incepe la vârsta de 14 ani, dar pana la 16 ani, minorii sunt prezumați că nu raspund penal., cu excepția situației în care se dovedește că la momentul în care acesta a săvârșit fapta, aceasta s-a produs cu discernământ. Existența discernământului, este prezumată relativ începând cu vârsta de 16 ani. Discernământul, este reprezentat de atitudinea psihică a personei, care săvârșește fapta ce este prevăzută de legea penală, de reprezentare a comportamentului său în mediul social, precum si determinarea si orientarea conștientă a voinței în raport cu fapta.

Astfel, în continuare, în prezenta lucrare, am prezentat procedura în cauzele cu infractori minori pornind de la ce înseamnă fenomenul de înfracționalitate juvenilă și până la executarea pedepselor ce pot fi aplicate acestora în cazul în care aceștia ajung să fie condamnați. Lucrarea, este structurată pe trei capitole, din care în primul capitol, am tratat aspecte generale privind procesul penal, pornind de la premisa potrivit căreia comiterea unei infractiuni, genereaza dreptul statului de a trage la raspundere penala pe faptuitor, ajungându-se în final, dacă este cazul, la aplicarea unei sancțiuni. Delicvența juvenilă, este un fenomen social complex, prin consecințele sale negative, pentru comunitate, dar și pentru destinul ulterior al infractorului minor.

În cel de-al doilea capitol, sunt analizate, atât urmărirea penală, cât și judecata în cauzele ce privesc infractorii minori, astfel, urmărirea și judecarea infractorilor minori, cât și punerea în executare a hotărârilor ce sunt luate privind aceste situații, se realizează potrivit articolului 504, din Codul de procedură penală, potrivit procedurii obișnuite, cu completările din Titlul IV, capitolul III și secțiunea 8 a capitolului I, din Titlul V, al Codului de procedură penală. În continuare, am făcut referire la consecințele răspunderii penale a minorului, ce fac referire la măsurile educative privative, dar și neprivative de libertate, obligațiile ce pot fi impuse acestuia în cazul în care acestuia î-i este aplicată o astfel de sancțiune, iar în final, am arătat care sunt căile de atac ordinare și extraordinare prin care pot fi contestate sentințele ce sunt date în astfel de cazuri, cu privire la infractorii minori.

În ultima parte a prezentei lucrări, am tratat în principal executarea pedepselor ce sunt aplicate minorilor infractori, astfel, Codul de procedură penală, prevede pentru minorii care se dovedesc că răspund penal, două pedepse principale, aceastea fiind pedeapsa închisorii și pedeapsa amenzii, a căror limite sunt reduse la jumătate în aceste cauze. Regimul de executare al pedepselor de către minori, este unul mai puțin sever, decât în cauzele cu majori, privind de exemplu pedeapsa închisorii pe care minorii o execută în instituții speciale. Tot aici, am făcut referire la pedepsele ce nu pot fi aplicate minorului, și anume pedeapsa detențiunii pe viață, pedepsele accesorii, dar și pedepsele complementare. Iar în final, am vorbit despre suspendarea condiționată, ce reprezintă o măsură de individualizare a reacției penale pe care o poate lua instanța de judecată prin pronunțarea unei hotărâri de conndamnare. Aceasta constă în suspendarea pe o anumită perioadă de timp, ce este denumit termen de încercare și include pentru condamnat obligația de a avea un comportament cât mai corect în tot acest timp.

Bibliografie

Tratate, cursuri, monografii:

Adi Oroveanu-Hanțiu- „Drept procesual penal. Partea generală”, Editura C.H. Beck, București 2009

Alexandru. Boroi- „Drept penal. Partea general”, Editura C.H. Beck, București, 2010

Alexandru Boroi, Gina Negruț- „Drept procesual penal”, Editura Hamangiu, București 2017

Alexandru Pintea, Dan Cristian Pintea, Alina Cristina Bălănescu- „Urmărirea Penală, Aspecte teoretice și practice, Editura Universul Juridic, București 2017

Anastasiu Crișu- „Drept procesual penal, Partea generala, conform noului cod de procedură penală”- Editura Hamangiu, București 2016

Anastasiu Crișu- „Tratamentul infractorului minor în materie penală, Aspecte de drept comparat”, Editura C.H Beck, București 2006

Anastasiu Crișu, Bogdan Micu, Andrei Zarafiu- „Instituții de drept procesual penal, Curs aprofundat”, Editura Hamangiu, București 2010

Anca-Lelia Lorincz - „Drept procesual penal”, vol. II, Editura Universul Juridic, București, 2016

Andrei Zarafiu- „Procedură penală partea generală și partea specială”, Editura C.H Beck, București 2015

Bogdan Micu, Radu Slăvoiu, Alina-Gabriela Păun - „Procedură penală. Curs pentru admitere în magistratură și avocatură”, Ediția a-3-a, Editura Hamangiu, București 2017

Carmen-Silvia Paraschiv, Maria-Georgiana Teodorescu, Alin Sorin Nicolescu-„Drept procesual penal. Partea generală.Note de curs”, Editura Hamangiu, București 2016

Constantin Mitrache, Cristian Mitrache- „Drept penal român. Partea generală”, Editura Universul Juridic, București 2016

Constantin Mitrache, Cristian Mitrache-Drept penal Român. Partea generală. Ediția a-II-a, revizuită și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2016

Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Georgiana Tudor, Victor Văduva-„Noul cod de procedură penală. Ghid de aplicare pentru practicieni”, Editura Hamangiu, București 2014

Dima-„Drept penal. Partea Generală, Ediția a-3-a revizuită și adăugită”, Editura Hamangiu, București 2014

Griga- „Drept Procesual Penal. Partea generală”, Editura Universul Juridic, București 2016

Grigore Gr. Theodoru-Tratat de drept procesual penal. Ediția a-III-a, Editura Hamangiu, București 2016

Ilie Pascu, Andreea Simona Uzlău, Gheorghe Muscalu- „Drept penal. Partea Generală”, EdițIa a-IV-a, Editura Hamangiu, București 2016

Ioan Chiș, Alexandreu Bogdan Chiș- „Executarea sancțiunilor penale”, Editura Universul Juridic, București 2015

Ion Neagu, Mircea Damaschin- „Tratat de procedură penală, Partea specială”, Editura Universul Juridic, București 2015

Ion Neagu, Mircea Damaschin- „Tratat de procedură penală. Partea specială”, Editura Universul Juridic, București 2017

Ion Neagu, Mircea Damaschin, Andrei Viorel Iugan- „Drept procesual penal. Partea specială, mapă de seminar”, Editura Universul Juridic, București 2016

Ion Poiană, Ioana Păcurariu-„Drept procesual penal. Partea generală”, Editura Universul juridic, București 2014

Iulia Ciolcă- „Probe în procesul penal”, practică judiciară, Ediția a-II-a, Editura Hamangiu, București 2011

Lavinia Valeria Lefterache -Drept penal, Partea Generală, curs pentru stundeții anului II, ediția a-III-a, revizuită și adăugită-47, Editura Universul Juridic, București 2011

Lidia Barac-„Răspunderea și sancțiunea juridică”, Editura Lumina Lex, București, 1997

Magdalena Iordache-„Nulitățile în Noul cod de procedură penală”, Editura Universul Juridic, București 2015

Marcel Ioan Rusu- „ Drept excepțional penal”, Editura Hamangiu, București 2015

Mihai Udroiu- „Procedură penală, Partea Specială”, Ediția 4, Editura C.H. Beck, București 2017

Mircea Damaschin-„Curs Universitar, Drept procesual penal” -București: Wolters Kluwer, 2010

Nicolae Volonciu, Alexandru Vasiliu, Radu Gheorghe- „Noul cod de procedură penală adnotat, noutăți, explicații, comentarii. Partea generală”, Ediția a-II-a, revizuită și adăugată, Editura Universul Juridic, București 2016

Nicu Jidovu-”Drept procesual penal”, Editura C.H Beck, București, 2006

Nicu Jidovu-„Drept procesual penal”, Editura C.H Beck, București 2010

Petre Buneci- „Drept procesual penal. Partea specială”, Editura Universitară, București 2009

Suport de curs- Elemente de drept penal, prof. univ. Dr. Tudorel Toader, Conf. Univ. Dr. Ada-Iuliana Popescu

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru-„Căile ordinare de atac în procesul penal, Apelul și recursul.Aspecte teoretice și jurisprudența în materie”, Editura Universitară, București 2008

Valentin Mirișan- „Drept penal. Partea generală”,ediția a-V-a, revizuită și adăugită, Editura Universul Juridic, București 2017

Viorel Pașca-„Drept penal. Partea generală”, ediția a -IV-a, revizuită și adăugită, Editura Universul Juridic, București 2015

Preview document

Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 1
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 2
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 3
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 4
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 5
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 6
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 7
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 8
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 9
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 10
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 11
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 12
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 13
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 14
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 15
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 16
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 17
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 18
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 19
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 20
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 21
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 22
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 23
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 24
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 25
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 26
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 27
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 28
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 29
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 30
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 31
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 32
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 33
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 34
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 35
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 36
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 37
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 38
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 39
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 40
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 41
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 42
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 43
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 44
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 45
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 46
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 47
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 48
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 49
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 50
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 51
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 52
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 53
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 54
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 55
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 56
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 57
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 58
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 59
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 60
Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • Procedura de solutionare a cauzelor cu infractori minori.docx

Alții au mai descărcat și

Procedura în Cauzele Privind Minorii

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 69 INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Procedura în cauzele privind minorii în faza de urmărire penală are...

Aspecte generale privind pluralitatea de infractori

Elaborarea lucrarii de licenta "Aspecte generale privind pluralitatea de infractori" s-a realizat sub indrumarea - tema aleasa prezentand...

Măsuri Educative

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ 1. Noţiunea răpunderii penale Viaţa oamenilor şi a colectivităţilor umane nu poate...

Rolul procurorului la exercitarea următorul penale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Realizarea justiţiei penale în cazul săvîrşirii unor fapte penale este posibilă în urma înfăptuirii unei...

Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal

INTRODUCERE Printre caracteristicile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept”, atribut ce are...

Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor

Introducere Combaterea și prevenirea infracționalității minorilor a reprezentat și va reprezenta o permanent preocupare de politică penală a...

Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în...

Procedura penală în cauzele cu infractori minori

Capitolul I Considerente generale privind procedura penală Secţiunea 1 Noţiunea de procedură penală Dreptul procesual penal este o ramură...

Te-ar putea interesa și

Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este un prilej de a evidenţia dimensiunile şi gravitatea pe care a atins-o în ultimii ani o latură a...

Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori

INTRODUCERE Penitenciar – un cuvânt care sperie minţile majorităţii oamenilor societăţii moderne, începând cu truditorul zi lumină din mediul...

Urmărirea penală a minorilor

INTRODUCERE Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în preocuparea de a descifra...

Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în...

Regimul Penal al Minorului în Albania

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE I.1. Consideraţii generale privind starea de minoritate. Persoana fizică pe parcursul existenţei sale,...

Procedura penală în cauzele cu infractori minori

Capitolul I Considerente generale privind procedura penală Secţiunea 1 Noţiunea de procedură penală Dreptul procesual penal este o ramură...

Urmărirea și judecarea minorilor

ARGUMENT Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în preocuparea de a descifra procesele...

Dreptul Procesual Penal

INTRODUCERE Dreptul procesual penal constă în totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea organelor judiciare şi a părţilor,...

Ai nevoie de altceva?