Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 32226
Mărime: 129.58KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. Capitolul I. Aspecte generale privind caracterul liber al individului 7
 3. 1.1 Conceptul de libertate și limitele impuse acestuia 7
 4. 1.2 Regimul juridic al libertății individului 10
 5. Capitolul II. Măsurile preventive 13
 6. 2.1 Aspecte generale 13
 7. 2.2 Condiţii ce se cer a fi îndeplinite pentru luarea măsurilor preventive 19
 8. 2.3 Organele judiciare care pot lua măsuri preventive şi actele prin care pot fi luate aceste măsuri 27
 9. 2.4 Înlocuirea, revocarea şi încetarea de drept a măsurilor preventive 30
 10. 2.4.1 Înlocuirea măsurilor preventive 30
 11. 2.4.2 Revocarea măsurilor preventive 32
 12. 2.4.3 Încetarea de drept a măsurilor preventive 36
 13. 2.5 Căile de atac împotriva actelor prin care se dispune asupra luării, revocării sau încetării de drept a măsurilor preventive 39
 14. 2.5.1 Consideraţii generale 39
 15. 2.5.2 Plângerea împotriva ordonanţei organului de cercetare penală sau a procurorului privind măsura reţinerii 40
 16. 2.5.3 Plângerea împotriva ordonanţei procurorului privind măsurile 41
 17. preventive prevăzute în art. 136 lit. b) şi c) 41
 18. 2.5.4 Calea de atac împotriva încheierii privind măsurile preventive 42
 19. Capitolul III. Reținerea. Obligarea de a nu părări țara. Obligarea de a nu părăși localitatea 46
 20. 3.1 Reţinerea 46
 21. 3.1.1 Definirea conceptului 46
 22. 3.1.2 Condiţii ce necesită a fi îndeplinite pentru a se aplica măsura reținerii 47
 23. 3.1.3 Organele competente a dispune luarea măsurii 48
 24. 3.1.4 Actele prin care se ia măsura reţinerii 50
 25. 3.1.5 Durata măsurii preventive a reţinerii 51
 26. 3.1.6 Particularităţi în cazul infracţiunilor flagrante 52
 27. 3.2 Obligarea de a nu părăsi ţara și localitatea 54
 28. 3.2.1 Obligarea de a nu părăsi ţara 54
 29. 3.2.2 Obligarea de a nu parasi localitatea 55
 30. Capitolul IV. Arestarea preventivă 63
 31. 4.1 Definirea conceptului 63
 32. 4.2 Felurile arestării preventive 64
 33. 4.2.1 Arestarea preventivă a învinuitului 64
 34. 4.2.2 Arestarea inculpatului 70
 35. 4.3 Prelungirea arestării inculpatului 79
 36. 4.4 Dispoziţii speciale pentru minori 81
 37. 4.4.1 Drepturile proprii şi regimul special pentru minori 81
 38. 4.4.2 Arestarea preventivă a minorului 83
 39. Capitolul V. Liberarea provizorie 84
 40. 5.1 Înțelegerea conceptului și delimitarea 84
 41. 5.1.1 Definirea termenului 84
 42. 5.1.2 Caracterizarea liberării provizorii 85
 43. 5.1.3 Natura juridică a liberării provizorii 87
 44. 5.1.4 Modalităţi de liberare provizorie 89
 45. 5.2 Liberarea provizorie sub control judiciar 90
 46. 5.2.1 Condiţiile liberării 90
 47. 5.2.2 Ridicarea controlului judiciar 93
 48. 5.3 Liberarea provizorie pe cauţiune 93
 49. 5.3.1 Cauţiunea 94
 50. 5.3.2 Procedura de liberare provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune 96
 51. CONCLUZII 97
 52. BIBLIOGRAFIE 98

Extras din licență

INTRODUCERE

Printre caracteristicile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept”, atribut ce are semnificaţia subordonării statului faţă de normele juridice. Problema care se ridică este dacă şi în ce măsură, subordonarea statului faţă de drept afectează libertatea umană, pentru că puterea statală şi libertatea par imposibil de conciliat în măsura în care nimeni nu poate fi liber şi constrâns în acelaşi timp.

Dreptul la libertatea fizică constituie unul dintre cele mai evidențiale drepturi și libertăți, făcând obiectul Constituției, ca lege fundamentală, precum și a numeroaselor tratate, convenții și alte asemenea acte la care țara noastră este parte.

Omul, prin natura lui este individual. Acest caracter al omului l-a făcut de-alungul timpului să lupte încontinuu cu tendința de elibertate. Putem afirma faptul că sentimentul libertăţii s-a născut şi s-a înălţat odată cu omul, de aceea pentru fiinţa umană a fost şi va rămâne tot atât de firească şi de legitimă cum este însăşi existenţa. Cu toate acestea, asocierea omului într-o grupare socială, în înțelesul de stat, îl constrânge la respectarea normelor la care statul se supune. Trăind în societate omul trebuie să accepte - în scopul realizării interesului general, a „binelui social comun” - limitarea formelor lui de manifestare la dimensiunile rezonabilului. Lucrul acesta se poate înfăptui - ceea ce este de preferat - prin autocontrol, dar acesta este o cale nesigură, variabilă, aleatorie. Mai sigură este intervenţia unui factor exterior, constituit în societate prin forţa coercitivă cu care este înzestrată puterea publică. Este o cale ce are avantajul permanenţei, proporţionalităţii, posibilităţii de a fi controlată.

Constrângerea instituţionalizată este nu numai o dimensiune exclusivă a puterii publice dar este şi dimensiunea ei esenţială. Desigur, ca metodă de conducere a puterii de stat, are prioritate convingerea, constrângerea având un rol subsidiar, dar ea este omniprezentă. Orice societate organizată statal dispune de o forţă coercitivă, variind doar formele de realizare a constrângerii, intensitatea acesteia, precum şi raporturile dintre constrângere şi convingere.

Sigur că da, ființa noastră este constrânsă deseori la a face lucruri independente de voința sau conștiința sa, însăși ea este cea care își impune asemenea limitări, fie că vorbim despre trup sau psihic.

Dar, aşa cum arătam, limitarea libertăţii individului nu trebuie să ducă la suprimarea acesteia , după cum, controlul formelor şi intensităţii constrângerii nu trebuie să facă loc voluntarismului. Pentru a se evita exacerbarea unuia sau altuia dintre termenii acestei relaţii intervine dreptul, reglând relaţiile sociale astfel încât echilibrul libertate - constrângere să fie asigurat. În felul acesta drepturile şi libertăţile umane îşi realizează valenţele într-un cadru bine determinat, ce fundamentează ordinea de drept. Încălcarea unei asemenea ordini de către individ determină aplicarea sancţiunii prevăzute de lege, intervenţie ce nu poate avea loc decât prin desfăşurarea unor activităţi de către organele anume împuternicite în acest scop.

În sfera încălcării regulilor de conduită stabilite prin lege, un loc aparte îl ocupă infracţiunea, ca cea mai gravă faptă antisocială care atrage după sine aplicarea legii penale şi a sancţiunilor specifice dreptului penal. Săvârşirea unei infracţiuni generează un raport juridic concret de drept penal în temeiul căruia statul are dreptul de a aplica infractorului sancţiunile penale. În legătură cu aplicarea acestor sancţiuni se impun unele lămuriri, chiar când este descoperită şi pusă prin probe în sarcina unui făptuitor, infracţiunea nu atrage aplicare automată a pedepsei. Pentru a se ajunge la sancţionarea infractorului este nevoie de intervenţia justiţiei penale, adică la condamnare infractorului de către instanţa competentă pe baza unei judecăţi. În doctrina juridică se atrage atenţia că reacţia societăţii faţa de infracţiune nu este instinctivă, arbitrară şi oarbă; ea este totdeauna chibzuită şi reglementată, având un caracter esenţialmente judiciar .

De-alungul timpului omenirea a fost nevoită să suporte o încălcare gravă a libertății fizice, cu precădere vorbim despre perioada scavagistă dar nu numai.

Ca măsură procesuală, limitarea libertății individului se impune într-un stat de drept, unde indivizii au drepturi și obligații recunoscute și apărate de lege.

Ori de câte ori organul judiciar consideră necesar pentru a apăra interesul individual al cetățenilor, poate stabili această măsură, care nu face altceva decât să asigure viața, integritatea fizică, sănătatea și patrimoniul persoanelor.

Sigur că da, ființa noastră este constrânsă deseori la a face lucruri independente de voința sau conștiința sa, însăși ea este cea care își impune asemenea limitări, fie că vorbim despre trup sau psihic.

Bibliografie

TRATATE, CURSURI, MANUALE

Apetrei, M.- Drept procesual penal, Ed. Victor, Bucureşti, 2001.

Basarab, M.- Drept procesual penal, vol. I si II, Cluj-Napoca , 1973, Universitatea „Babeş-Bolyai”.

Beccaria, Cesare- Despre infracţiune si pedepse, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1963.

Bulai, C.- Drept penal. Partea generală, vol. III, Tipografia Universitatea Bucureşti, 1982.

Deleanu, I.- Drept constituţional si instituţii juridice, Ed. Chemarea, Iaşi, 1992.

Demeter, I.- Declaraţia drepturilor omului, Bucureşti 1968.

Dongoroz, V. - Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea generală, vol. I, Ed. Academiei, Bucureşti, 1975.

Duculescu, V.- Protecţia juridica a drepturilor omului, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1994.

Kahane, Siegfried- Drept procesual penal, Ed. didactică si pedagogică, Bucureşti, 1963.

Mateuţ, Gheorghiţă- Procedura penală. Partea generală, vol. I, Ed. Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1993.

Neagu, Ion- Drept procesual penal. Partea generală, vol. II, Ed. Euro-Trading, Bucureşti, 1992; Tratat de drept procesual penal, Ed. PRO, Bucureşti, 1997; Drept procesual penal. Partea generală. Tratat, Ed. Global Lex, Bucureşti, 2004.

Paraschiv, Carmen Silvia- Drept procesual penal, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002.

Păvăleanu, V.- Drept procesual penal. Partea generală, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007.

Păvăleanu, V.; Iacobuţă, I.; Covalciuc M.- Drept procesual penal, Ed. Panfilius, Iaşi, 2005.

Pitulescu, I. - Dicţionar explicativ si practic de drept penal si procesual penal, Ed. Naţional, Bucureşti, 1997.

Pop, Tr.- Drept procesual penal. Partea introductivă,

Tipografia naţională S.A., Cluj, 1947.

Tanoviceanu, I.- Tratat de drept si procedură penală, vol. IV, Bucureşti, 1927.

Theodoru, Gr. - Drept procesual penal. Partea generală, Ed. Cugetarea, Iaşi, 1996.

Theodoru, Gr.; Moldovan, L. - Drept procesual penal, Ed. Didactică si pedagogică, Bucureşti, 1969.

Theodoru, Gr.; Plaesu, Tudor - Drept procesual penal. Partea generală, Iaşi, 1986.

Volonciu, N.- Tratat de procedură penală. Partea generală, Ed. Paideia, Bucureşti, 1996.

Zolyneak, M. - Drept penal. Partea generală, Iaşi, 1990.

ARTICOLE

Apetrei , M.; Nae, L.- Comentarii privind modificările Codului de procedură penală, Ed. Albastră, Bucureşti, 1996.

Basarab, M. - Aspecte teoretice si practice privind computarea reţinerii si arestării preventive din pedeapsa închisorii aplicate de către instanţa, Studia Universitatis „Babes-Bolyai”, Jurispru-dentia nr. 1/ 1986.

Ciobanu, Fl. Ivan - Discuţii despre competenta de soluţionare a plângerii împotriva măsurii arestării preventive luata de procuror, R.R.D nr. 12/1997.

Cosma, D. M. - Arest preventiv. Închisoare contraventio-nala, în Revista de Drept penal (R. D. P) nr. 3/ 1997; Reflecţii asupra măsurii arestării preventive, R. D. P. nr. 2/ 1998.

Dabu, Valeriu- Dreptul procurorului si a instanţei de a dispune de libertatea persoanei, R. D. P. nr. 1/1994.

Dărânga, Gh. - Măsurile preventive în noul Cod de procedură penală, R.R.D nr. 4 /1969.

Griga, I. - Durata arestării preventive a inculpatului în cursul judecaţii, R. D. P. nr. 2 -1994.

Iliescu, N. - Libertatea persoanei în lumina dispoziţiilor din Codul de procedura penala, în S.C.J. nr. 3/1971.

Mateuţ, Gheorghiţă- Consideraţii teoretice şi practice privind instituţia liberării provizorii, R. D. P. nr. 2/1994.

Mateuţ, Gheorghiţă- Durata arestării preventive a învinuitului sau inculpatului în lumina Constituţiei si a Convenţiei Europene, R.R.D. nr. 3/1996; Câteva consireratii în legătura cu arestarea preventiva si procedura prelungirii acesteia, R.R.D nr. 9/1997.

Margoosy, I. - Probleme de drept material si procesual ivite în practica judiciară, R.R.D. nr. 6/1991.

Medeanu, T. - Înţelesul noţiunii de patrimoniu public în legislaţia penală, R. D. P. nr. 3/ 1997.

Pavel, D.- Consideraţii asupra prezumţiei de nevinovăţie, R.R.D nr. 10/1978.

Pavel, V. -Aspecte specifice privind masurile preventive în procedurile speciale, în R.R.D. nr. 1/ 1997.

Tuculeanu, Alex- Calcularea termenelor în cazul măsurii arestării preventive, în R.R.D. nr. 5/1998; Luarea măsurilor preventive în cazurile de indivizibilitate si conexitate în R.R.D. nr. 10/1997.

Tulbure, Şt. - Recurs. Respingerea prelungirii arestării preventive, în R.D.P. nr.3/1998.

Preview document

Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 1
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 2
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 3
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 4
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 5
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 6
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 7
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 8
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 9
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 10
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 11
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 12
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 13
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 14
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 15
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 16
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 17
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 18
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 19
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 20
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 21
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 22
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 23
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 24
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 25
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 26
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 27
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 28
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 29
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 30
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 31
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 32
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 33
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 34
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 35
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 36
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 37
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 38
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 39
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 40
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 41
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 42
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 43
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 44
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 45
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 46
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 47
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 48
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 49
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 50
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 51
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 52
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 53
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 54
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 55
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 56
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 57
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 58
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 59
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 60
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 61
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 62
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 63
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 64
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 65
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 66
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 67
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 68
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 69
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 70
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 71
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 72
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 73
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 74
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 75
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 76
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 77
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 78
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 79
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 80
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 81
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 82
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 83
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 84
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 85
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 86
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 87
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 88
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 89
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 90
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 91
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 92
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 93
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 94
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 95
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 96
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 97
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 98
Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal - Pagina 99

Conținut arhivă zip

 • Aspecte de ordin teoretic si practic privind masurile preventive in procesul penal.docx

Alții au mai descărcat și

Aspecte generale privind pluralitatea de infractori

Elaborarea lucrarii de licenta "Aspecte generale privind pluralitatea de infractori" s-a realizat sub indrumarea - tema aleasa prezentand...

Măsurile Procesuale Privative de Libertate

Introducere De-a lungul istoriei societăţii şi a evoluţiei procesului penal una din cele mai importante probleme care s-au pus în modul în care să...

Rolul procurorului la exercitarea următorul penale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Realizarea justiţiei penale în cazul săvîrşirii unor fapte penale este posibilă în urma înfăptuirii unei...

Reglementarea Măsurilor Preventive

INTRODUCERE Printre dimensiunile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori

Introducere Una dintre cele mai importante probleme ale societatii este reprezentata de infracționalitatea minorilor, constatandu-se de-a lungul...

Inculpatul Parte în Procesul Penal

CAP 1 CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Orice încălcare a legii apare ca un conflict între voința legiuitorului și cea a destinatarului care a avut o...

Reținerea și Arestarea Preventivă

INTRODUCERE Statului român, printre dimensiunile definitorii se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Controlul Judiciar

Întroducere Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate constă în faptul că buna desfăşurare a procesului penal îşi poate atinge scopul...

Te-ar putea interesa și

Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul

CUVÂNT ÎNAINTE Statul de drept presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice, fără...

Reinsercția Socială a Condamnaților

INTRODUCERE Actualitatea temei. Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie...

Supravegherea procurorului în faza urmăririi penale

INTRODUCERE Armonizarea dreptului penal şi a procedurii penale , la fel ca şi integrarea penală regională, rămân teme sensibile în Europa...

Ai nevoie de altceva?