Activitatea Consilierilor de Probațiune

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 13431
Mărime: 134.99KB (arhivat)
Publicat de: Razvan I.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE pg. 4
 2. CAPITOLUL I. Aspecte generale privind serviciul de probaţiune
 3. 1.1.Intervenţia serviciului de probaţiune pg. 6
 4. 1.2.Rolul serviciului de probaţiune pg. 8
 5. 1.3.Principalele atribuţii ale unui consilier de probaţiune pg.10
 6. CAPITOLUL II. Supravegherea persoanelor eliberate condiţionat
 7. 2.1 Noţiuni generale de supraveghere pg. 14
 8. 2.2. Evidenţa şi supravegherea persoanelor eliberate condiţionat. Aspecte practice şi comparate pg. 19
 9. 2.3. Reguli de supraveghere pg. 25
 10. CAPITOLUL III. REFERATUL DE EVALUARE. STUDIU DE CAZ.
 11. pg. 32
 12. CONCLUZII pg. 50
 13. BIBLIOGRAFIE pg. 52

Extras din licență

INTRODUCERE

Procesele de schimbare pe care le-a traversat Serviciul de Probaţiune de-a lungul timpului, atât privind identitatea cât şi în privinţa atribuţiilor sale, ne fac să credem că acesta a trecut de faza când era doar ”o anexă” a judiciarului şi a devenit un partener viabil al acestuia. Astăzi Serviciul de Probaţiune este prezent în instanţă prin referatele de evaluare incontestabil utile la individualizarea pedepsei, în comunitate este recunoscut ca participant activ la supravegherea executării pedepselor (funcţia de control), asistenţa şi consilierea persoanelor condamnate aflate în stare de libertate sau a victimelor unor infracţiuni.

Multiplele relaţii cu partenerii comunitari fac din Serviciul de Probaţiune instituţia care sprijină continuu reintegrarea persoanelor care au săvârşit infracţiuni şi contribuie totodată la reducerea riscului de recidiva (funcţia de suport).

În perspectiva introducerii Noului Cod penal şi a Noului Cod de procedură penală, Serviciului de Probaţiune îi vor spori considerabil atât atribuţiile cât şi volumul de muncă, din această perspectivă acesta trebuie înţeles că va avea nevoie de mai multă independentă de acţiune în sensul dobândirii personalităţii juridice şi a gestionarii propriului buget.

În ceea ce priveşte aparatul propriu, din considerentele anterior menţionate, Serviciul de Probaţiune trebuie dezvoltat, astfel, consilierii de probaţiune, pe bună dreptate consideraţi specialişti în munca lor, să fie sprijiniţi de personal auxiliar şi administrativ care vor efectua muncile de rutină care, de altfel, consuma multe resurse umane şi materiale.

Ţinând seama de realităţile prezente (existenţa consolidată a serviciilor de probaţiune pe lângă fiecare tribunal, aria acoperită de acestea şi Direcţia de probaţiune în perimetrul sistemului penal) dar mai ales de perspectivele viitoare, este necesară clarificarea locului probaţiunii în sistemul penal românesc care va contribui decisiv la modalitatea de organizarea instituţională a serviciilor de probaţiune, în general.

În ceea ce priveşte reconfigurarea instituţională a sistemului de probaţiune aceasta trebuie să plece atât de la realităţile actuale cât şi de la activităţile ce se prefigurează, două componente cel puţin ieşind puternic în evidenţă, anume: subordonarea administrativă a serviciilor şi Direcţiei de probaţiune (independenţa financiară) şi dimensionarea corespunzătoare a schemelor de personal (o mai mare acoperire în teritoriu).

CAPITOLUL I

Aspecte generale privind serviciul de probaţiune

În ordine istoric-cronologică "probation" este una dintre primele sancţiuni comunitare, intermediare, reglementate ca măsură alternativă la pedeapsa privativă de libertate. Apariţia sa a fost determinată, pe de-o parte, de necesitatea dezvoltării sistemelor judiciare adaptate delicvenţei juvenile, iar pe de altă parte, de apariţia unor noi curente în criminologie care pledează pentru controlul infracţionalităţii din afara sistemului justiţiei penale

În limba română s-ar traduce prin reabilitare şi supraveghere comunitară. Această traducere este folosită şi în Ordonanţa nr.92/2000 care reglementează activitatea serviciilor comunitare specializate. Termenul de "probaţiune" este cel mai frecvent utilizat deşi este impropriu. În legislaţia română sensul termenului de "probaţiune" are cu totul alte conotaţii. El se referă la sistemul probelor reglementate în cadrul diferitor ramuri ale drepturlui procesual civil, penal, etc. În timp ce traducerea termenului de "probation" prin "reabilitare şi supraveghere" reflectă parţial conţinutul şi natura instituţiei, nici acesta nu surprinde o trăsătură esenţială a acestui tip de sancţiune comunitară - respectiv, aceea de perioadă de încercare. Ideea de perioadă de încercare, de a doua şansă acordată celui care a comis o infracţiune, face parte din "nucleul dur" al definirii acestei sancţiuni neprivative de libertate. De aceea, cel puţin deocamdată acest tip de sancţiune comunitară nu şi-a găsit încă un termen satisfăcător în limba română.

Apariţia şi evoluţia sancţiunilor penale alternative la pedeapsa închisorii sunt legate organic de apariţia şi evoluţia sistemului probaţiunii şi a serviciilor de probaţiune, deoarece, oricare ar fi sancţiunile penale alternative la pedeapsa închisorii, acestea nu pot funcţiona şi nu-şi pot atinge scopul decât sub supravegherea, asistenţa şi controlul personalului specializat din cadrul serviciilor de

Preview document

Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 1
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 2
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 3
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 4
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 5
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 6
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 7
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 8
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 9
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 10
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 11
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 12
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 13
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 14
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 15
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 16
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 17
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 18
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 19
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 20
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 21
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 22
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 23
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 24
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 25
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 26
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 27
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 28
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 29
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 30
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 31
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 32
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 33
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 34
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 35
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 36
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 37
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 38
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 39
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 40
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 41
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 42
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 43
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 44
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 45
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 46
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 47
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 48
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 49
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 50
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 51
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 52
Activitatea Consilierilor de Probațiune - Pagina 53

Conținut arhivă zip

 • Activitatea Consilierilor de Probatiune.docx

Alții au mai descărcat și

Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România

Introducere Probațiunea reprezintă un rezultat al evoluției societății omenești în domeniul sancționării celor care, sub diferite forme, încalcă...

Executarea Pedepsei Private de Libertate

INTRODUCERE Pedeapsa intimidează pretabilii (infractorii), izolează elementul de societate, este aducătoare de satisfacţii pentru victimă, fiind...

Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă

INTRODUCERE Societatea îşi permite a judeca şi evalua modalitatea de comportament a membrilor sǎi , potrivit gradului de conformare a...

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din...

Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal

INTRODUCERE Printre caracteristicile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept”, atribut ce are...

Reinsercția Socială a Condamnaților

INTRODUCERE Actualitatea temei. Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie...

Drepturile și Obligațiile Condamnaților

Capitolul I: Consideraţii introductive privind sistemul penitenciar din România Normele ce reglementează, în modul cel mai direct, raporturile...

Controlul Judiciar

Întroducere Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate constă în faptul că buna desfăşurare a procesului penal îşi poate atinge scopul...

Te-ar putea interesa și

Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România

Introducere Probațiunea reprezintă un rezultat al evoluției societății omenești în domeniul sancționării celor care, sub diferite forme, încalcă...

Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți

INTRODUCERE Dificultatea abordării noțiunii de delincvență este amplificată de diversitatea cuvintelor/ expresiilor folosite pentru a desemna...

Integrarea Scolară și Socio-profesională a Tinerilor Delicventi

ARGUMENT Întrucât, am facut voluntariat în cadrul Serviciului de Probatiune de pe lângă Tribunalul Neamt , am luat cunostintă de faptul că...

Delincvența juvenilă în mediul rural. asistența și consilierea minorului delincvent

ARGUMENT Infractorii sunt oameni de lângă noi, care, din diferite motive au fost marginalizaţi, discriminaţi, etc. (Judecător Lorena...

Delincvența Juvenilă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DELINCVENŢA JUVENILĂ 1.1. Clarificări conceptuale Conceptul de „delincvenţă juvenilă” cuprinde două...

Explicarea psihanalitică a agresivității

- În loc de preambul -  Există în viața fiecărui om o carte .. - 1.1. Considerații introductive 1.1.1. Perspective psihologice contemporane1...

Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate

INTRODUCERE Reintegrarea socială presupune „restructurarea caracterului infractorului astfel încât acesta să poată activa în societate fără a...

Supravegherea în Comunitate

Capitolul I Introducere În contextul procesului amplu de reformă penală care se desfăşoară în prezent în România, o analiză a supravegherii în...

Ai nevoie de altceva?