Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 31491
Mărime: 195.90KB (arhivat)
Publicat de: Raluca N.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLUL I. NOȚIUNI TEORETICE PRIVIND DELINCVENȚA LA ADOLESCENȚI 6
 3. 1.1. Principalele teorii în geneza delincvenței la adolescenți 6
 4. 1.2. Conceptul de cauzalitate a delincvenței juvenile 11
 5. 1.4.Personalitatea și tulburările de comportament ale adolescentului delincvent 16
 6. 1.4.Formele delincvenței juvenile 21
 7. 1.5. Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent al adolescentului 22
 8. Capitolul II. LEGĂTURA DINTRE TEORIE ȘI PRACTICĂ 34
 9. 2.1 Strategii de prevenire și control.Strategii de prevenire a crimei la nivel național 34
 10. 2.2 Probațiunea în Noul Cod Penal. Aspecte legislative privind regimul sancționator al minorilor 35
 11. 2.3 Mecanisme clasice de control 40
 12. 2.4 Sisteme sociale responsabile cu reabilitarea persoanelor care au comis infracțiuni 43
 13. Capitolul III. Aspecte metodologice 46
 14. 3.1 Metodologia cercetării 46
 15. 3.1.1 Obiectul cercetării 46
 16. 3.1.2 Metoda și instrumentele cercetării 47
 17. 3.2 Prezentarea, analiza și interpretarea datelor 50
 18. 3.3 Concluziile cercetării 57
 19. 3.4 Intervenția 58
 20. Concluzii 66
 21. Bibliografie 68
 22. Anexe 70

Extras din licență

INTRODUCERE

Dificultatea abordării noțiunii de delincvență este amplificată de diversitatea cuvintelor/ expresiilor folosite pentru a desemna același fenomen.

Actualitatea temei investigate și gradul de studiere a acesteia.Oportunitatea și actualitatea temei constă în importanța pe care o au măsurile de prevenire a delincvenței adolescenților și analiza factorilor ce duc la apariția și dezvoltarea delincvenței adolescenților în special ne dorim determinarea influenței pe care o are grupul de egali asupra delincvenței adolescenților.

Scopul și obiectivele cercetării.Lucrarea se dorește a fi o contribuție, alături de încercările făcute de alți specialiști, la aprofundarea sensului și eficientizarea analizelor delincvenței adolescenților și influenței grupului de egali asupra adolescentului. Obiectivele urmărite la elaborarea lucrării sunt: delimitarea în teoria și practică a influenței grupului de egali asupra comportamentului delincvent al adolescentului; analiza caracteristicilor principalelor analize ale adolescentului;determinarea principalelor mecanisme utilizate în evaluarea cauzelor ce duc la delincvență. Obiectul cercetării îl constituie analiza influenței grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți. Problematica abordată urmărește analiza formelor acesteia, factorii de influență, experiențele naționale în această direcție. Obiectivele și abordarea complexă a problemelor analizei performanței resurselor umane și au determinat structura logică a lucrării, care constă din introducere, trei capitole, concluzii și bibliografie.

Metodologia cercetării științifice. M-am bazat pe utilizarea următoarelor metode: abstracției științifice; clasificării și comparării; analizei și sintezei; grupării; inducției și deducției; investigării evolutive a evenimentelor și fenomenelor cercetate. În activitatea de cercetare a fost studiată literatura de specialitate, sistemul legislativ național care reglementează activitatea în domeniu, site-uri specializate, date statistice, tratate, studii, materiale care au făcut obiectul unor prezentări în cadrul unor conferințe sau seminarii științifice ș.a.

Importanța teoretică și valoarea aplicativă a lucrării rezidă din faptul că raționamentele utilizate pot contribui la dezvoltarea conceptelor legate de delincvență și cauzalitate, în condițiile naționale. Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că, fiind examinate problemele actuale ale delincvenței adolescenților și influența grupului de egali asupra acestora, mai exact asupra comportamentului delincvent al acestora, sunt propuse soluții adaptate la situația concretă din România. Totodată sunt argumentate propuneri.

CAPITOLUL I. NOȚIUNI TEORETICE PRIVIND DELINCVENȚA LA ADOLESCENȚI

1.1. Principalele teorii în geneza delincvenței la adolescenți

Studiul comportamentului deviant reprezintă unul dintre domeniile cele mai interesante și complexe ale sociologiei. Comportamentul deviant este acel comportament ce se abate de la normele stabilite în cadrul unui sistem social ajungând până la intrarea în conflict cu valorile sociale. Opus comportamentului conformist, comportamentul deviant are și o semnificație de inadaptare .Comportamentul delincvent este comportamentul pentru care minorul poate răspunde penal.

Fenomenul de delincvență juvenilă, a mecanismelor sale de producere își justifică actualitatea și pertinența prin caracterul mai mult sau mai puțin intens al acestui fenomen, prin ilicitul penal, care aduce atingere gravă intereselor umane, de maximă generalitate punându-se în pericol valorile fundamentale și normele recunoscute și acceptate în cadrul unei societăți, afectându-i astfel buna sa funcționalitate .

Ca încălcări și abateri ale tinerilor de la normele de conviețuire socială, încălcări și abateri sancționate penal, delincvența juvenilă se caracterizează printr-o serie de trăsături și note distincte pentru o societate sau alta care derivă atât din condițiile socio-economice și culturale ale societății respective cât și din modalitatea de concepere, sancționare și tratare a delictelor comise de minori și tineri . Aceste note distincte ar putea fi exemplificate prin factorul “agresivitate” sau cel de “frustrare”, de instabilitate afectivă și comportamentală și de egocentrismul și impulsivitatea ce caracterizează vârsta adolescenței .

Prin termenul de delincvent în general, se înțelege acel membru al unui grup social care încalcă valorile legale în mod premeditat și responsabil reprezentând prin aceasta un pericol social. Minorul delincvent este persoana care întrunește aceste condiții și are vârsta sub 18 ani.

Conceptul de familie patogenă, face referire la o realitate aparte a grupului familial care, prin carențele apărute la nivelul funcțiilor sale, generează conduite de tip patogen.

Bibliografie

1. A.T.Harland, Choosing correctional options that work: Definind the demand and evaluating the supply, Sage Publications, Thousand Oaks, 1996

2. Astărăstoae Vasile, Scripcaru Ghe., Criminologie clinică, Editura Polirom, București, 2003

3. Ban E. , Problemele sociale în România și delincvență juvenilă, Editura Pro Universitaria,2014

4. Ban E., Problemele sociale în România și delincvență juvenilă, Editura Pro Universitaria, 2014,

5. Banciu, D., Crima si Criminalitatea-repere si abordari juris-sociologice, Editura Lumina Lex, București,2005

6. Berindei A.R, Criminalitatea juvenilă, Editura Lumen,

7. Bocancea Cristian, Neamțu George, Elemente de asistență socială, Editura Polirom, Iași, 1999

8. Boroi Alexandru, Drept penal.Partea generală, Ed. C.H.Beck, București, 2014

9. Butoi Tudorel, Psihologie judiciară, Tratat universitar, Editura Solaris, 2011

10. Cosomovici Andrei , Iacob Luminița, Psihologie școlară, Editura Polirom, Iași, 2008

11. D. Banciu, S. Rădulescu ,V. Teodorescu, Tendințe actuale ale crimei și criminalității în România, Editura Lumina, Lex, București,2000

12. Dobrica P., Control social si sanctiuni penale-note de curs, București,2005

13. Dumitrașcu Hanibal, Consilierea în asistența socială, Ed. Polirom, Iași, 2012

14. Durnescu Ioan, Probațiunea, teorii, legislație și practică, Editura Polirom, Iași, 2011

15. Durnescu Ioan, Probațiunea.teorii, legislație și practică, Ed. Polirom, Iași, 2011

16. Durnescu Ioan., Asistența socială în penitenciar, Ed. Polirom, Iași, 2009

17. Duțu Adelina Oana, Psihologie judiciară, Editura Universul Juridic, București, 2013

18. Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac, Drept penal. Partea speciala. Noul Cod penal, Curs universitar, vol. II, Ed. Fundatiei „România de Mâine”,Bucuresti, 2006

19. Jurcanu G., Manualul lucrătorului social stradal, Editura Unicef, București,2000, p.199.

20. Lazăr Vlăsceanu, Sociologie, Editrua Polirom, Iași, 2010

21. Mihăilă Arthur, Sociologia dreptului, Editura Hamangiu, București, 2010

22. Neamțu C., Devianța școlară, Editura Polirom, Iași, 2003

23. Neamțu Cristina, Devianța școlară, Editura Polirom, Iași, 2003

24. Ogien Albert, Sociologia devianței, Editura Polirom, Iași, 2002

25. Pasca Maria Dorina, Infractorul minor și reintegrarea sa în comunitate, Editura Ardealul, 2005

26. Pasca Maria Dorina, Infractorul minor și reintegrarea sa în comunitate, Editura Ardealul, 2005

27. Păsărică R., Mitricună B., Manual de probațiune, Ed. EuroStandard, București, 2008

28. Pânișoară Georgeta, Copilăria și adolescența. Provocări actuale în psihologia educației și dezvoltării, Editura Polirom, Iași, 2016

29. Petru Iluț, Abordarea calitativă a socioumanului, Editura Polirom, Iași, 1997

30. R.Canton, D.Hancock, Dictionary of Probation and Offender Management, Willan Publishing, Cullompon, 2007

31. Stancu Emilian, Aleca Carmina - Elena, Elemente de criminologie generală, Editura Pro Universitaria, București, 2014

32. Stănișor Emilian, Delincvența juvenilă, Editura Oscar Print, 2003

33. Stănișor Emilian, Delincvența juvenilă, Editura Oscar Print, 2003

34. Stănoiu Rodica M., Stănișor Emilian, Teodorescu Vasile, Criminologie - criminalistică - penologie, vol I, Editura Universul Juridic, București, 2015

35. Stănoiu Rodica Mihaela (colectiv), Marea criminalitate în contextul globalizării, Editura Universul Juridic, București

36. Tănăsescu Camil, Criminologie, Editura Universul Juridic, București, 2013

37. Udroiu Mihail., Drept penal. Partea specială, Ed. C.H.Beck, București, 2014

38. Vasile Alina Sanda, Psihologia delicvenței juvenile, Editura Universul Juridic, București, 2010

39. Veleanovici A., Marc G,Copii și adolescenți - Probleme, tulburări, evaluare și intervenție psihoterapeutică, Editura SPER, 2014

40. Vlăduț I., Evaluarea fenomenului de delincventa juvenila-note de curs, București, 2004

41. Vlăduț I., Evaluarea fenomenului de delincventa juvenila-note de curs, București,2004

42. Yablonsky L., Juvenile Delinquency into 21-st Century, Belmont California, Wadsworth, Thomas Learning, 2000

Preview document

Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 1
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 2
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 3
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 4
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 5
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 6
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 7
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 8
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 9
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 10
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 11
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 12
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 13
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 14
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 15
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 16
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 17
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 18
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 19
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 20
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 21
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 22
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 23
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 24
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 25
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 26
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 27
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 28
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 29
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 30
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 31
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 32
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 33
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 34
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 35
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 36
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 37
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 38
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 39
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 40
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 41
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 42
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 43
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 44
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 45
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 46
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 47
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 48
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 49
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 50
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 51
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 52
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 53
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 54
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 55
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 56
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 57
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 58
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 59
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 60
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 61
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 62
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 63
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 64
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 65
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 66
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 67
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 68
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 69
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 70
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 71
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 72
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 73
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 74
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 75
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 76
Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Influenta grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenti.doc

Alții au mai descărcat și

Fenomenul criminalității în răndul minorilor

Actualitatea temei. În prezent, societatea este contaminată de un rău cu care luptă dintodeauna - criminalitatea. Acest fenomen datorită...

Relația victimă-infractor

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE 1.1. Criminologia şi criminaliatea Ca şi în cazul multor altor stiinţe, originea, punctul exact al naşterii...

Terorismul - elemente de psihosociologie individuală

1. INTRODUCERE Noul început de mileniu a adus cu sine, din nefericire şi o amplificare fără precedent a terorismului internaţional, atât ȋn ceea...

Relația victimă-infractor

CAPITOLUL I „CRIMINALITATEA ŞI DREPTUL” 1.1. Conceptul de „criminalitate” - un concept multidimensional 1.1.1. Ca fenomen juridic....

Implicațiile psihologice ale terorismului

1. Terorismul: concept, istoric, tipologie Terorismul actual este unul de tip catastrofic care a depăşit orice limită a raţionalităţii. El vizează...

Orientarea biologică în teoria cauzalității în criminologie

specializat in psihiatrie; a functionat ca profesor universitar de medicina legala la Universitatea din Torino. Este teoreticianul cel mai...

Aspecte criminologice ale infracțiunilor economico-financiare

Conceptul de criminalitate Teoria economică subliniază rolul fundamental pe care îl are siguranţa şi încrederea pentru creşterea şi buna...

Truse criminalistice moderne folosite la fața locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Te-ar putea interesa și

Integrarea Scolară și Socio-profesională a Tinerilor Delicventi

ARGUMENT Întrucât, am facut voluntariat în cadrul Serviciului de Probatiune de pe lângă Tribunalul Neamt , am luat cunostintă de faptul că...

Violența domestică și influentța familiilor și a grupurilor de egali în formarea tinerilor delincvenți

Violenta domestica si influenta familiilor si a grupurilor de egali in formarea tinerilor delincventi. 2. Justificare: La inceput am ales aceasta...

Ai nevoie de altceva?