Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 10901
Mărime: 69.26KB (arhivat)
Publicat de: Erika V.
Puncte necesare: 10
Facultatea de Stiinte Socio-Umane
Universitatea din Oradea, Oradea

Cuprins

 1. Introducere
 2. Obiectivele cercetării
 3. Metodologie generală
 4. Capitolul I. Conceptul și natura juridică a probațiunii
 5. 1.1 Noțiunea instituției de probațiune .
 6. 1.2 Evoluția și caracteristica modelelor de probațiune ..
 7. Capitolul II. Reintegrarea socială a infractorilor supuși probațiunii
 8. 2.1 Aportul comunității la reintegrarea socială a infractorilor supuși probațiunii
 9. 2.2 Principalele instrumente de prognozare a recidivei folosite în cadrul probațiunii .
 10. 2.3 Rolul probațiunii în prevenirea criminalității și recidivei
 11. 2.4 Reintegrarea socială a minorilor eliberați din detenție ..
 12. Capitolul III. Cadrul normativ juridic pentru reintegrare și supraveghere . ..
 13. 3.1 Supravegherea persoanelor eliberate din detenție
 14. 3.2 Noțiuni generale de supraveghere .
 15. 3.3 Evidența și supravegherea persoanelor eliberate din detenție. Aspecte practice și comparate .
 16. Bibliografie

Extras din licență

INTRODUCERE

Reintegrarea socială presupune „restructurarea caracterului infractorului astfel încât acesta să poată activa în societate fără a comite, pe viitor, infracțiuni”. În acest proces trebuie să intervină toți factorii sociali, iar reintegrarea va fi efectivă dacă se va realiza în diferite direcții.

Probațiunea realizează legătura dintre pedepsele neprivative de libertate cu pedepsele privative de libertate, aducând contribuții decisive la resocializarea infractorilor, promovând ideea că în democrație legea este o valoare supremă.

Actualitatatea temei reintegrării sociale și supravegherii infractorilor părți-componente ale aceluiași proces de combatere a infracționalității și construirii unei societății normale, bazate pe reintegrare.

Prin lucrarea de față mi-am propus să analizez situația actuală în domeniul reintegrării sociale pe piața muncii a persoanelor care execută pedepse privative de libertate, precum și a supravegherii lor după eliberare.

Principalul accent al studiului a fost pus pe integrarea profesională a persoanelor care execută pedepse privative de libertate. Prin urmare, am urmărit indentificarea problemelor specifice cu care persoanele aparținând grupurilor vulnerabile se confruntă, în vederea dezvoltării de programe care să faciliteze inserția lor pe piața muncii.

Într-un mediu economic și social în continuă schimbare, izolarea persoanelor din detenție face ca abilitățile și cunoștințele lor profesionale, dar și sociale, să fie adesea necorespunzătoare în momentul eliberării. Pe lângă acestea, mai menționez și nivelul scăzut de educație, puternica discriminare din partea societății, precum și alte dificultăți individuale, pare ușor de înțeles de ce persoanele eliberate din detenție sunt un grup foarte dificil de ocupat și (re)integrat în societate. Lipsa locului de muncă împiedică foștii deținuți să se susțină financiar, determinându-i să lucreze la negru sau ca zilieri, să plece în străinătate sau să recidiveze.

Obiectivele cercetării

Studiul a urmărit identificarea nevoilor specifice cu care se confruntă persoanele private de libertate , în vederea dezvoltării de programe care să faciliteze inserția lor pe piața muncii.

Obiectivele specifice:

- Identificarea dificultăților cu care se confruntă persoanele private de libertate în vederea integrării lor pe piața muncii.

- Identificarea unor elemente cheie și direcții de acțiune pentru dezvoltarea de activități în vederea integrării persoanelor care au fost private de libertate pe piața muncii.

Metodologie Generală

1.Caracteristicile persoanelor private de libertate

2.Elaborarea formei inițiale a chestionarelor

Metodologia studiului a presupus două chestionare:

- pentru persoanele private de libertate;

- pentru persoanele care au fost private de libertate;

Pentru început a fost elaborat chestionarul pentru persoanele aflate în detenție, iar apoi ghidul de interviu pentru specialiștii care lucrează în penitenciarul Oradea.

EȘANTIONARE

INSTRUMENTE

1.Chestionarul pentru persoanele private de libertate

Descriere generală

Instrumentul pentru persoanele private de libertate este un chestionar de autoevaluare, aplicat față în față care conține nr.de întrebări ,etc.

Aspecte urmărite

- Experiențe de muncă înainte de detenție: ocupație, statutul pe piața muncii înainte de detenție, experiențe de angajare fără carte de muncă, experiența de muncă în străinătate, nemulțumiri referitoare la ultimul loc de muncă

- Experiența de muncă în cadrul penitenciarului: în ce domeniu lucrează, avantajele percepute ale muncii pe perioada încarcerării, principalele motive pentru care nu ies la muncă pe perioada detenției.

- Munca după eliberare: în ce domeniu vor căuta loc de muncă după eliberare, dificultatea percepută de a-și găsi un loc de muncă după eliberare, ce cred că ar trebui să știe în plus pentru a-și găsi un loc de muncă, participarea la cursuri de formare profesională în penitenciar.

- Evaluarea competențelor comune - cunoștințe și comportamente utilizate la locurile de muncă anterioare.

- Informații personale: vârsta, sex, stare civilă, naționalitate, mediul de rezidență, religie, nivel de educație, meseriile în care este calificat(ă), de cat timp este în detenție, tip de infracțiune, număr de recidive, perioada dintre recidive.

Bibliografie

1. Abraham Pavel, Nicolăescu Victor, Iașnic Ștefăniță Bogdan - Introducere în probațiune. Supraveghere, asistență și consiliere a infractorilor condamnați la sancțiuni neprivative de libertate, Ed. Național, București, 2001;

2. Buzducea, D., Asistența socială a grupurilor de risc, Polirom, Iași, 2010

3. Durnescu, I. (coord.), Tomiță, M., Balica, E., Dumitrașcu, H., Mihai, S., L., Fârțală, V., Durnesu, I., Filimon, A., Pană, O., Mitricună, B., Groza, D., Oancea, G., Faur, A., Sandu, M., Witec, S., Micle, I., M. (2011), Probațiunea. Teorii, legislație și practică, Ed. Polirom, Iași.

4. Floare Chipea, Ordine socială și comportament deviant, Ed. Cogito, Oradea, 1996

5. Pascu, I., Dima, T., Păun, C., Gorunescu M., Dobrinoiu, V., Hotca, M., A., Chiș, I., Dobrinoiu, M., Noul Cod penal comentat, Vol. I. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2012;

6. Pașca, V., Curs de drept penal. Partea generală, Ed. a II-a, actualizată cu modificările noului Cod penal, Ed. Universul Juridic, București, 2012;

7. Mirișan, V., Drept penal. Partea generală. Prezentare comparativă a dispozițiilor Codului penal în vigoare și ale noului Cod penal, ediția a IV-a, Editura Universul Juridic, București, 2012;

8. Sorin Rădulescu - Sociologia comportamentului social, Ed. Victor, București, 1998

9. Sorin Rădulescu - Introducere în sociologia devianței, Ed. Medicală, București, 1990

10. Udroiu, M., (2015), Drept penal. Partea generală. Noul Cod Penal.,ediția a 2-a, Editura C.H. Beck, București, 2015;

11. Manual de probațiune (coord.: Schiaucu, V., Canton, R.), Ministerul Justiției, Editura Euro Standard, București, 2008.

12. Balaban, Delia C.; Hosu, Ioan.(2009), PR Trend-Societate și comunicare , București, Ed. Tritonic.

13. Bodenhamer Bob G. și L. Michael Hall.(2008), Manualul de utlizare a creierului-volumul I, București, Ed. Excalibur.

14. Borg, James(2010), Limbajul trupului, București, Ed. Alffa.

15. Bruno, Ștefan(2006), Mediul penitenciar românesc. Cultură și civilizație carcerală, Iași, Ed. Institutul European.

16. Chelcea,Septimiu(2004), Metodologia cercetării sociologice.Metode cantitative și calitative, București, Ed.Economică.

17. Constantin,Mircea(1979), Inter-comunicarea, colecția Psyche, București, Ed. Științifică și Enciclopedică.

18. Dâncu,Sebastian V.(2005), Comunicarea în managementul instituțional, București, Proiect finanțat prin Phare.

19. Dobrică Petronel, Suport de curs nepublicat(2008), ”Progresivitatea sociabilității în două sisteme penale. Instituția regimului progresiv de executare a pedepsei cu închisoarea ,Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență socială, București.

20. Durkheim, Emile (2001), Sinuciderea, București, Ed. Antet.

Preview document

Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 1
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 2
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 3
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 4
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 5
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 6
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 7
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 8
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 9
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 10
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 11
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 12
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 13
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 14
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 15
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 16
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 17
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 18
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 19
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 20
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 21
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 22
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 23
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 24
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 25
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 26
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 27
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 28
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 29
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 30
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 31
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 32
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 33
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 34
Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - Pagina 35

Conținut arhivă zip

 • Reintegrarea sociala a persoanelor care executa pedepse privative de libertate.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați

ARGUMENT În contextul finalizării studiilor universitare în domeniul asistenţei sociale, alegerea ca temă de licenţă referirea la tinerii de 18...

Violența în rândul adolescenților ca o reacție la problemele sociale

INTRODUCERE Agresiunea sau altfel spus violenţa reprezintă unul din comportamentele sociale extrem de greu de definit. Înţelesul acordat de un...

Integrarea Tinerilor Absolvenți pe Piața Forței de Muncă

Introducere Prin lucrarea de faţă “Integrarea tinerilor absolvenţi pe piaţa forţei de muncă” am urmărit informarea tinerilor absolvenţi, despre...

Rolul asistentului social în conflictele sociale

INTRODUCERE Violenţa domestică este un flagel al societăţii româneşti şi al familiei, producând dezintegrarea acesteia din urmă ca unitate...

Agresivitatea

CAPITOLUL I I.1.CE ESTE PSIHOLOGIA JUDICIARA ? Psihologia judiciară ,ca stiinţă şi practică ,se adresează tuturor categoriilor de specialişti...

Infracțiunea de trafic de persoane

INTRODUCERE Traficul de persoane este un fenomen care a luat amploare în ultimii ani, România fiind una dintre ţările cu cele mai multe persoane...

Reconversia profesională a persoanelor fără adăpost

I. Introducere 1.1. Motivația alegerii temei Prin prezenta lucrare, al cărei nume este ”Reconversia profesională sau angajarea, respectiv...

Structura socială - studiu comparativ al claselor sociale din Germania și România

Viața socială este o totalitate de raporturi interindividuale, care se obiectivează și se individualizează în instituții al căror element viu și...

Te-ar putea interesa și

Protecția juridică a dreptului la viață

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori

INTRODUCERE Penitenciar – un cuvânt care sperie minţile majorităţii oamenilor societăţii moderne, începând cu truditorul zi lumină din mediul...

Executarea Pedepsei Private de Libertate

INTRODUCERE Pedeapsa intimidează pretabilii (infractorii), izolează elementul de societate, este aducătoare de satisfacţii pentru victimă, fiind...

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din...

Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță

“ PEDEAPSA ESTE MONEDA CU CARE SE PLÃTEŞTE INFRACŢIUNEA ” CARRARA INTRODUCERE Penitenciar – un loc de care auzim în fiecare zi oriunde ne poartă...

Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate

. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII 89 II. LEGISLAŢIE ŞI DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE 92 INTRODUCERE Din punct de vedere psihosocial, libertatea...

Criterii de satisfacție și motivare a factorului uman în cadrul instituțiilor subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor

Excelența umană nu este o destinație ci un drum fără sfârșit pe care îl parcurge fiecare om, în fiecare moment, în fiecare clipă, în fiecare zi din...

Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național

1. Evoluția reglementării. România se numără printre primele state care au reglementat recunoașterea hotărârilor penale străine în Codul de...

Ai nevoie de altceva?