Rolul asistentului social în conflictele sociale

Disertație
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 19745
Mărime: 81.96KB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I
 3. ASISTENTUL SOCIAL ÎN SOCIETATE 5
 4. 1.1. Delimitări conceptuale ale asistenţei sociale 5
 5. 1.2. Dezvoltarea asistenţei sociale 6
 6. 1.3. Formarea resurselor umane ale sistemului de social din România 8
 7. 1.4. Organizarea sistemului de asistenţă socială român 9
 8. 1.5. Principiile de organizare a asistenţei sociale 17
 9. CAPITOLUL II
 10. ASISTENTUL SOCIAL ŞI CONFLICTELE SOCIALE 19
 11. 2.1. Conflictul – delimitări conceptuale 19
 12. 2.2. Accepțiunea noțiunii de conflict în asistența socială 20
 13. 2.3. Gradul de stabilitate și instabilitate ale conflictului 24
 14. 2.4. Tipuri de conflicte 26
 15. 2.5. Modele și strategii utilizate în rezolvarea situațiilor conflictuale 29
 16. 2.6. Avantaje şi dezavantaje abordării situațiilor conflictuale 31
 17. CAPITOLUL III
 18. VIOLENŢA ÎN FAMILIE, FORMĂ DE CONFLICT SOCIAL 33
 19. 3.1. Studii de caz 33
 20. 3.2. Efectele violenţei domestice asupra femeii 42
 21. 3.3. Program intervenţionist 44
 22. 3.4. Analiză de sinteză și recomandări privind violenţa domestică 56
 23. Concluzii 60
 24. Bibliografie 65

Extras din disertație

INTRODUCERE

Violenţa domestică este un flagel al societăţii româneşti şi al familiei, producând dezintegrarea acesteia din urmă ca unitate socială. Datorită consecinţelor devastatoare în plan social, abuzul domestic nu mai reprezintă o chestiune privată, devenind o problemă publică. Acest lucru justifica intervenţia actorilor publici în eradicarea fenomenului, prin elaborarea unui set de măsuri legislative care să protejeze victimele şi să prevină/combată violenţa în familie, crearea unor instituţii specializate care abordează multilateral problema.

Asemeni altor societăţi europene tradiţionale, societatea tradiţională românească susţine un model legitim de violenţă împotriva femeilor.

Lucrarea intitulată ROLUL ASISTENTULUI SOCIAL ÎN CONFLICTELE SOCIALE cuprinde:

Capitolul I, ASISTENTUL SOCIAL ÎN SOCIETATE, care cuprinde delimitările conceptuale despre asistența socială, dar și anumite principii de organizare ale acesteia.

Capitolul II, ASISTENTUL SOCIAL ȘI CONFLICTELE SOCIALE, prezintă noțiunea de conflict în principal, anumite tipuri de conflicte cu avantaje și dezavantaje și abordarea acestor conflicte în asistența socială.

Capitolul III, VIOLENŢA ÎN FAMILIE, FORMĂ DE CONFLICT SOCIAL, prezintă câteva cazuri de violență în familie, dar și efectele violenței domestice asupra femeii.

Cuvinte cheie: asistență socială, asistent social, violență, conflicte sociale.

CAPITOLUL I

ASISTENTUL SOCIAL ÎN SOCIETATE

1.1. Delimitări conceptuale ale asistenţei sociale

Profesia de asistent social trebuie considerată ca o paradigmă tehnico-ştiinţifică mondializată (stoc de cunoştinţe utilizat, tehnici de tratare a problemelor, sistem de valori) foarte dinamică, care se transmite continuu în mod special prin canale profesionale, şi mai puţin prin cele administrative. Inovaţiile locale se difuzează tot mai rapid în toate contextele naţionale. Activitatea de asistenţă socială se fundează pe angajamente juridice, politice şi morale atât ale ţării într-un context mai larg (mondial: convenţii ONU de exemplu), regional (reglementările europene), pe angajamente juridice, politice şi morale ale ţării ca un întreg, prin legile şi opţiunile sale politice, prin sistemul de valori promovat naţional, cât şi pe angajamentele locale şi responsabilitatea faţă de comunitatea locală. Specialiştii în asistenţă socială cu pregătire superioară sunt formaţi într-un număr suficient pentru primele faze de dezvoltare a serviciilor sociale. Se poate estima că tinerii asistenţi sociali au primit o pregătire satisfăcătoare, putându-se integra cu succes în procesul de constituire a sistemului de servicii sociale. “În anii următori vor fi produşi, de către universităţi, specialişti în acest domeniu într-un număr în creştere. S-a acumulat totodată o experienţă valoroasă şi de către nespecialiştii care au lucrat în organizaţii nonguvernamentale sau în cele guvernamentale” (Irimescu, Gabriela, ,,Asistenţa socială a familiei şi copilului”, curs IDD, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2003, pag. 108).

Serviciile de asistenţă socială reprezintă pilonul programelor locale sociale de acţiune. Şi au ca obiectiv toate problemele sociale ale comunităţii: soluţionează problemele care se înscriu în limitele componenţei lor; solicită sprijin de la sistemele specializate dincolo de aceste competenţe, trimiţând cazul respectiv la acestea; urmăresc/sprijină evoluţia cazurilor/soluţionarea problemelor împreună cu sistemele specializate; sprijină luarea unor decizii de protecţie a persoanelor din zona de care răspund, pe bază de anchete sociale.

Bibliografie

1. Adrian, Neculau, Violenta- aspecte psihologice, Ed. Polirom, Iasi, 2003;

2. Ana, Munteanu, apud Stark, E., Flitcarft, A., Women at risk, in

3. Ana, Munteanu, Marciana Popescu, Smaranda Popa, Victimele violenţei domestice – copiii şi femeile, Ed. Eusrostampa, Timişoara, 2007;

4. Ana, Munteanu, Violenta domestica si maltratarea copilului, Ed. Eurostampa, Timisoara, 2000;

5. Doina, Gadei, Victimizarea femeii in Romania in perioada de Tranzitie, Ed. Sinteca, Craiova, 2003;

6. Dumitraşcu, Hanibal, ,,Teoria şi practica consilierii”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de sociologie şi asistenţă socială, Suport de Curs, 2006;

7. Elena, Zamfir, Catalin, Zamfir, Situatia femeii in Romania, Ed. Expert, Bucuresti, 2000;

8. Elena, Zamfir, coord., Marciana, Popescu, Violenta domestica: raspunsul comunitar, Strategii antisaracie si dezvoltare comunitara, Ed. Expert, Bucuresti, 2000;

9. Elisabeta Ţon, Iosif Ţon, Violenţa de familie, Ed. Cartea Creştină, Oradea, 2006;

10. Ina Curic, Lorena Văetişi, Inegalitatea de gen. Violenţa invizibilă, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2005;

11. Irimescu, Gabriela, ,,Asistenţa socială a familiei şi copilului”, curs IDD, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2003;

12. Maria Constantinescu, Sociologia familiei. Probleme teoretice şi aplicaţii practice, Ed. Universităţii din Piteşti, 2004;

13. Maria, Roth-Szamoskozi, Copii si femei victime ale violentei, Ed. Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2005;

14. Maria, Roth-Szamoskozi, Copii si femei victime ale violentei, Ed. Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2005;

15. Monica Naum, Constantin Jurcă, Violenţa în familie în perspectiva Uniunii Europene, Ed. Muntenia, Constanţa, 2005;

16. Petru, Ilut, Sociopsihologia si antropologia familiei, Ed. Polirom, Iasi, 2005;

17. Septimiu, Chelcea, coord., Psihosociologie-teorie si aplicatii, Ed. Economica, Bucuresti, 2006;

18. *** - Cercetarea Nationala privind Violenta in Familie si la Locul de Munca, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, 2003;

19. *** Ghid de intervenţie în cazurile de violenţă în familie, decembrie 2007, www.anpf.ro

Legislaţie

1. Constitutia Romaniei.

2. Codul Penal al Romaniei, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997.

3. Legea nr. 217/ 2003, privind prevenirea şi combatearea violenţelor în familie, publicata in Monitorul Oficial nr. 367 din 29 mai 2003.

4. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

5. Ordonanţa nr. 68/2003 privind serviciile sociale

6. Legea nr. 197 din 13 nov. 2000 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul Penal, text publicat in Monitorul Oficial Nr. 568/ 15 nov. 2000;

7. Codul Penal, republicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 505/ 4 iunie 2004

Preview document

Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 1
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 2
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 3
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 4
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 5
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 6
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 7
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 8
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 9
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 10
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 11
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 12
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 13
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 14
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 15
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 16
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 17
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 18
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 19
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 20
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 21
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 22
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 23
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 24
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 25
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 26
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 27
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 28
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 29
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 30
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 31
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 32
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 33
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 34
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 35
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 36
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 37
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 38
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 39
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 40
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 41
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 42
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 43
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 44
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 45
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 46
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 47
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 48
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 49
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 50
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 51
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 52
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 53
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 54
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 55
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 56
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 57
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 58
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 59
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 60
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 61
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 62
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 63
Rolul asistentului social în conflictele sociale - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Rolul asistentului social in conflictele sociale.doc

Alții au mai descărcat și

Efectele Alcoolismului Asupra Familiei

Argumentarea temei Realitatea socială din jurul nostru ne pune în faţa unei drame îngrijorătoare: consumul de alcool a crescut în ultimul timp ca...

Stabilirea priorităților în asistență socială cu privire la problematica drogurilor, realitate sau deziderat

INTRODUCERE Încă din vremuri trecute, oamenii din diverse motive (religioase, medicale, recreative sau din motive existenţiale) au recurs la...

Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați

ARGUMENT În contextul finalizării studiilor universitare în domeniul asistenţei sociale, alegerea ca temă de licenţă referirea la tinerii de 18...

Violența în Familie - Un Fenomen Social

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND VIOLENŢA ÎN FAMILIE I.1. Aspecte generale privind violenţa I.1.1. Definirea violenţei Violenţa...

Integrarea Scolară și Socio-profesională a Tinerilor Delicventi

ARGUMENT Întrucât, am facut voluntariat în cadrul Serviciului de Probatiune de pe lângă Tribunalul Neamt , am luat cunostintă de faptul că...

Violența Împotriva Femeii

INTRODUCERE Violenţa în familie este în general definită ca orice act vătămător, fizic, sau emoţional care are loc între membrii unei familii. Am...

Femeia, victimă a violenței domestice

Cap 1. Introducere 1.1. Abordări cu privire la violenta domestica Pe parcursul secolului XX, situaţia femeilor s-a ameliorat treptat. Acest lucru...

Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială

INTRODUCERE Obiectivul general al lucrării este de a reflecta atât din punct de vedere teoretic însă mai ales din punct de vedere aplicativ...

Te-ar putea interesa și

Integrarea Socială a Persoanelor Seropozitive

Introducere HIV/SIDA a devenit una din cele mai importante probleme cu care se confruntă întreaga lume atât pe plan medical, cât şi pe plan...

Adopția - forma a ocrotirii alternative a copilului

INTRODUCERE Prin lucrarea de faţă, am încercat să dezbat unele aspecte privind subiectul adopţiei care reprezintă unul dintre cele mai actuale şi...

Consecințele Divorțului asupra Copilului

Introducere Actualitatea temei: Familia privită ca nucleu social influenţează întreaga evoluţie de viaţă a omului şi-şi pune amprenta pe întreaga...

Rolul de Pedagog al Asistentului Social

INTRODUCERE Specializarea şi utilizarea pe scară tot mai largă a ştiinţei şi tehnologiilor moderne fac tot mai dificilă participarea pe piaţa...

Aspecte și Metode de Observare și de Diminuare a Violenței la Ciclul Gimnazial

INTRODUCERE Creşterea fără precedent a cazurilor de violenţă din şcoli sub orice formă ar fi ea (verbală, fizică etc.) este un motiv de...

Comunicarea în Relația de Asistență Socială

INTRODUCERE COMUNICAREA ÎN RELAŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ Comunicarea a devenit în a doua jumătate a secolului XX acţiunea umană cea mai vizibilă ,...

Familia și Abandonul Școlar din Perspectiva Asistenței Sociale

ARGUMENT Demersul teoretic şi practic al lucrării de faţă converge către confirmarea ideii care reprezintă elementul catalizator al întregii...

Familia - cadru și factor al dezvoltării psihice a copilului

Capitolul 1: Consideraţii teoretice privind familia şi copilul 1.1. Familia-unitatea de baza a societăţii 1.1.1. Familia –cadru şi factor al...

Ai nevoie de altceva?