Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 21393
Mărime: 96.83KB (arhivat)
Publicat de: Raluca N.
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. Capitolul I.Aspecte generale ale probațiunii în România 4
 3. 1.1 Scurt istoric al probațiunii 4
 4. 1.2 Principii, valorii și competențe profesionale în probațiune 8
 5. 1.3 Pedeapsă și control social. Pluralismul socio - juridic și justiția alternativă 12
 6. 1.4 Principalele teorii etiologice ale devianței și crimei 14
 7. Capitolul II. 19
 8. Asistența și consilierea socială în serviciile de probațiune 19
 9. 2.1 Noțiuni introductive 19
 10. 2.2 Reglementări privind asistența și consilierea persoanelor condamnate 20
 11. 2.3 Asistența și consilierea în serviciile de probațiune din România 21
 12. Capitolul III. 24
 13. Principalele activități ale asistentului social în cadrul serviciului de probațiune 24
 14. 3.1 Întocmirea referatului de evaluare 24
 15. 3.2 Supravegherea în comunitate 29
 16. 3.3 Asistarea persoanelor condamante 30
 17. 3.4 Lucrul cu persoanele dependente de alcool și droguri 44
 18. 3.5 Lucrul cu persoane care prezintă tulburări mintale 49
 19. 3.6 Lucrul cu victimele infracțiunilor produse cu violență 52
 20. Capitolul IV. Studiu de caz 57
 21. Concluzii 62
 22. Bibliografie 68

Extras din disertație

Introducere

Probațiunea reprezintă un rezultat al evoluției societății omenești în domeniul sancționării celor care, sub diferite forme, încalcă regulile de comportament unanim acceptate.

Practic, probațiunea a reprezentat punctul de trecere la un stadiu superior în domeniul sancționării, nu prin înlăturarea vechiului sistem bazat exclusiv pe principiul izolării infractorului față de comunitate, ci prin constituirea unui sistem alternativ, bazat pe principiul menținerii și sancționării infractorului în comunitate, consilierea acestuia în vederea adaptării și bunei integrări în societate.

Probațiunea reprezintă o alternativă la pedeapsa cu închisoarea pentru persoanele care au săvârșit infracțiuni cu pericol social redus și are ca obiectiv reintegrarea socială a persoanelor care au comis infracțiuni pentru ca acestea să nu reprezinte o povară pentru comunitate, ci, dimpotrivă, să contribuie la dezvoltarea ei.

Dintr-o altă perspectivă, probațiunea a reprezentat elementul de legătură dintre pedepsele neprivative de libertate și cele privative. Probațiunea s-a remarcat atât prin contribuții practice la resocializarea infractorilor, cât și prin creșterea calității generale a civismului la nivelul comunităților de tip occidental unde deviza “în democrație legea este rege” a generat o diminuare a ratei infracționalității și un mai mare respect față de autoritate, în sensul generic al acestui termen.

Astfel, dacă o societate, într-o anumită perioadă de dezvoltare, cu un grad de apreciere a condițiilor fundamentale ale vieții sociale și cu o ierarhie a valorilor sociale, a stability modul de sancționare a faptelor care aduc atingere ordinii sociale, nu de puține ori, realitatea a demonstrat că este foarte greu să ajungi la perfecțiune în stabilirea unei corelații între atingerea adusă valorilor sociale și sancțiunea ce trebuie aplicată.

Relația de asistare a unei persoane aflate în dificultate nu poate fi înțeleasă doar ca un act administrativ momentan, situațional. Munca prin care un asistent social oferă asistență indivizilor cu probleme este un proces complex în care construirea unei relații de durată între asistentul social și asistat este bazată pe încredere și pe speranța de depășire a dificultăților.

Prezenta lucrare prezintă modalitățile de lucru și gradul de implicare în procesul de asistență, consiliere socială, supraveghere și reintegrare socială ale asistenților sociali din cadrul serviciului de probațiune.

Capitolul I.Aspecte generale ale probațiunii în România

1.1 Scurt istoric al probațiunii

Secolul XX a fost, fără îndoială, o perioadă importantă în ceea ce semnifică tratamentul aplicat infractorilor și comprehensiunea acestuia. Secolul XX reprezintă perioada în care ia naștere criminologia pozitivistă ce aruncă asupra criminalului și crimei o lumină nouă care permite o înlocuire a paradigmei centrate pe voință divină și păcat cu un nou cadru teoretic bazat pe liberul arbitru, personalitate și determinism. Tot în această perioadă se naște o știință nouă - psihiatria - care introduce conceptul de sănătate mentală în comprehensiunea și explicarea anumitor acte infracționale.

Nașterea închisorilor a constituit un alt factor fundamental în apariția și dezvoltarea probațiunii,și asta pentru că ,, fără închisoare ar fi fost pentru probațiune foarte dificil să își asume o identitate ca prevedere legală, deoarece închisoarea constituie forma principală de pedeapsă, iar probațiunea era în loc de pedeapsă,, . Drept urmare, probațiunea s-a definit pe sine și încă se mai definește în anumite jurisdicții ca fiind o alternativă la închisoare.

Dacă vom considera probațiunea într-o accepțiune largă, și anume aceea de menținere a infractorilor în libertate, cu obligarea acestora de a respecta anumite măsuri sau/și îndatoriri, atunci putem să afirmăm că prima instituție de drept penal material care anticipează apariția probațiunii în Țările Române este ceea de liberare condiționată, consacrată pentru prima oară în Legea asupra regimului închisorilor din 1874 . Fiind elaborată sub îndrumarea unui expert francez - F.Dodun de Perrieres - Legea din 1874 mai cuprindea și o altă prevedere existentă în Europa, și anume înființarea ,,comisiilor de priveghere,, sau a ,,societăților de patronare liberă,, . Scopul acestor organizații avea în vedere ,, reforma morală a condamnaților,, prin asistența deținuților îninate și după liberare pentru a se îndrepta . În România, aceste organizații au primit un statut clar în anul 1908, când s-a adoptat Legea societăților de patronaj.

Bibliografie

I. Literatură de specialitate

1. A.T.HARLAND, Choosing correctional options that work: Definind the demand and evaluating the supply, Sage Publications, Thousand Oaks, 1996

2. ABRAHAM, P., NICOLĂESCU, V., IAȘNIC, Ș., Introducere în probațiune. Supraveghere, asistență și consiliere a infractorilor condamnați la sancțiuni neprivative de libertate, Ed. National,București,2001

3. AL. K. COHEN, Delinquent boys, New York, The Free Press, 1955

4. BĂDESCU, ILIE; MIHĂILESCU, IOAN; COLECTIV,Geopolitica integrării europene, Ed. Universității din București 2012

5. BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS, Droit: une carte de la lecture deformee. Pour une conception postmoderne du droit. Droit et societe, no. 10, 1988

6. BRUCE, A., Drugs task force project activity for FÁS Community Employment and Job Initiative participants. Dublin: FÁS, 2004

7. CAMIL TANASESCU, Psihologie judiciară, Editura Didactică și Pedagogică, București,2010

8. CHELCEA S., Metodologia cercetării sociologice.Metode cantitative și calitative, Ed. Economică, București, 2007

9. CICU, G. , Factori de risc și de protecție în consumul și abuzul de droguri - www.ana.gov.ro.

10. CONSTANTIN MITRACHE, Drept penal român. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2010

11. CONSTANTIN SIMA, Drept execuțional penal, Ed. Hamangiu, București, 2010

12. D. BALAHUR, Fundamente socio-juridice ale probațiunii,Ed.Universității "Al.I.Cuza" Iasi, 2006

13. DUMITRAȘCU H., Consilierea în asistența socială, Ed. Polirom, Iași, 2012, pp.

14. DURNESCU I., Asistența socială în penitenciar, Ed. Polirom, Iași, 2009

15. FLORICA MĂNOIU, VIORICA EPUREANU, Asistența socială în România, Ed. ALL, București,1996

16. G. EGAN, The skilled helper. A systhematic approach to effectiverooks, Cole publishing company Pacific Grove, California, 1990

17. G. OANCEA, Probațiunea în România. Evaluări normative și sociologice. Cu referiri la Noul Cod penal, Ed. C.H.Beck, București, 2012

18. GEORGE IONESCU, Psihiatrie clinică standardizată și codificată, Ed Univers Enciclopedic, București, 2000

19. GEORGE NEAMȚU, coordonator, Tratat de asistență socială, Ed. Polirom, Iași, 2003

20. I.DURNESCU, Probațiunea.teorii, legislație și practică, Ed. Polirom, Iași, 2011

...

Preview document

Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 1
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 2
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 3
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 4
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 5
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 6
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 7
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 8
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 9
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 10
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 11
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 12
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 13
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 14
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 15
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 16
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 17
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 18
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 19
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 20
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 21
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 22
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 23
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 24
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 25
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 26
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 27
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 28
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 29
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 30
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 31
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 32
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 33
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 34
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 35
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 36
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 37
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 38
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 39
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 40
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 41
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 42
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 43
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 44
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 45
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 46
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 47
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 48
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 49
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 50
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 51
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 52
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 53
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 54
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 55
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 56
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 57
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 58
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 59
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 60
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 61
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 62
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 63
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 64
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 65
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 66
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 67
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 68
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 69
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 70
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 71
Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Asistenta sociala in cadrul serviciului de probatiune din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Recidiva

CAPITOLUL I 1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE "Qelques crimes toujour précèdent les grandes crimes" Racine - Phedre 1.1. Aspecte criminologice...

Motodologia cuvântului pedeapsă

Capitolul I. Apariţia şi evoluţia pedepselor penale ca sancţiuni de drept penal Secţiunea I. Evoluţia pedepselor penale ca sancţiuni de drept...

Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță

“ PEDEAPSA ESTE MONEDA CU CARE SE PLÃTEŞTE INFRACŢIUNEA ” CARRARA INTRODUCERE Penitenciar – un loc de care auzim în fiecare zi oriunde ne poartă...

Activitatea Consilierilor de Probațiune

INTRODUCERE Procesele de schimbare pe care le-a traversat Serviciul de Probaţiune de-a lungul timpului, atât privind identitatea cât şi în...

Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate

. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII 89 II. LEGISLAŢIE ŞI DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE 92 INTRODUCERE Din punct de vedere psihosocial, libertatea...

Drepturile și Obligațiile Condamnaților

Capitolul I: Consideraţii introductive privind sistemul penitenciar din România Normele ce reglementează, în modul cel mai direct, raporturile...

Procesul probațiunii

1. Introducere Din punct de vedere etimologic termenul de probatiune provine din latinescul probatio care desemnao perioada de demonstratie, sau...

Probațiunea, factor esențial în reeducarea persoanei condamnate la pedepse privative și neprivative de libertate

Am ales această temă deoarece în societatea de astăzi delincvența a devenit un fenomen de actualitate, foarte important prin prisma mijloacelor,...

Te-ar putea interesa și

Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți

INTRODUCERE Dificultatea abordării noțiunii de delincvență este amplificată de diversitatea cuvintelor/ expresiilor folosite pentru a desemna...

Integrarea Scolară și Socio-profesională a Tinerilor Delicventi

ARGUMENT Întrucât, am facut voluntariat în cadrul Serviciului de Probatiune de pe lângă Tribunalul Neamt , am luat cunostintă de faptul că...

Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane

Argument În România până la apariția unor legi și norme metodologice speciale pentru prevenirea și combaterea traficului cu ființe umane (Legea...

Activitatea Consilierilor de Probațiune

INTRODUCERE Procesele de schimbare pe care le-a traversat Serviciul de Probaţiune de-a lungul timpului, atât privind identitatea cât şi în...

Delincvența Juvenilă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DELINCVENŢA JUVENILĂ 1.1. Clarificări conceptuale Conceptul de „delincvenţă juvenilă” cuprinde două...

Explicarea psihanalitică a agresivității

- În loc de preambul -  Există în viața fiecărui om o carte .. - 1.1. Considerații introductive 1.1.1. Perspective psihologice contemporane1...

Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate

INTRODUCERE Reintegrarea socială presupune „restructurarea caracterului infractorului astfel încât acesta să poată activa în societate fără a...

Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate

. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII 89 II. LEGISLAŢIE ŞI DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE 92 INTRODUCERE Din punct de vedere psihosocial, libertatea...

Ai nevoie de altceva?