Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 27753
Mărime: 127.22KB (arhivat)
Publicat de: Ema A.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Doina Balahur

Cuprins

 1. Abstract 4
 2. Argument 5
 3. Capitolul I. Traficul de persoane 7
 4. 1.Conceptualizare 7
 5. 1.1 Definiții și forme de manifestare ale traficului 8
 6. 1.2 Tipologia traficului în funcție de formele de exploatare a ființei umane 9
 7. 1.3 Formele traficului din perspectivă sociologică 9
 8. 2. Particularități ale legislației la nivelul U.E 11
 9. 2.1 Noi reguli pentru a consolida prevenirea criminalității și protecția victimelor 13
 10. 2.2 Măsuri specifice de prevenire adoptate de Consiliul Europei 15
 11. 3. Legislația în România privind traficul de ființe umane 16
 12. 3.1. Instrumente internaționale ratificate de România 16
 13. 3.2 Acte normative care reglementează traficul de persoane în România 19
 14. 3.3 Acte normative care reglementează măsurile de protecție socială a victimelor 22
 15. Captolul II. Instituții și organisme guvernamentale si neguvernamentale de prevenire și protecție socială 24
 16. 1. Situația rețelei instituționale de prevenire și protecție socială 24
 17. 1.1. Instituții guvernamentale 26
 18. 1.2 Instituții neguvernamentale 31
 19. 2. Profilul victimei 34
 20. 2.1 Profilul victimei femeie 36
 21. 2.2 Profilul traficantului 37
 22. Capitolul III. Cadrul teoretic al cercetării sociologice 39
 23. 1. Teorii criminologice privind traficul de ființe umane 39
 24. 1.1 Teoria orientării biologice 39
 25. 1.1.1. Teoria atavismului 39
 26. 1.1.2. Teoriile eredității 39
 27. 1.2 Teoria orientării psihiatrică - psihologică 40
 28. 1.2.1. Teoria Freudiană 40
 29. 1.2.2. Teoria complexului de inferioritate 40
 30. 1.2.3. Teoria personalității criminale 41
 31. 1.3 Perspective sociologice privind traficul de ființe umane 42
 32. 1.3.1. Teoria oportunităților diferențiale 42
 33. 1.3.3. Teoria subculturilor delincvente 43
 34. 1.3.4. Teoria anomiei sociale 44
 35. 1.3.5. Teoria controlului social 45
 36. Capitolul IV. Metodologia și design-ul cercetarii 47
 37. 1. Metodologia cercetari 47
 38. 1.1 Scopul cercetării și obiectivele urmărite. Ipoteze 47
 39. 1.2 Dimensiunea etică a cercetării 47
 40. 1.3 Tehnici și metode folosite în realizarea cercetării 48
 41. 2. Studii de caz privind traficul de ființe umane în județul Iași 49
 42. Studiul de caz nr.1 49
 43. Studiu de caz nr.2 53
 44. Studiul de caz nr 3 57
 45. 3. Analiza de conținut a datelor cercetării de tip calitativ - interviul semistructurat 63
 46. 3.1 Cauzele fenomenului de trafic de persoane și incidența acestora 63
 47. 3.2 Gradul de cunoaștere al sistemului instituțional de prevenire și cooperarea acestora 64
 48. 3.3 Categorii de persoane traficate după gen, vârstă, rezidență, educație, familie 66
 49. 3.4 Eficiența măsurilor specifice de prevenire și protecție 67
 50. 3.5 Măsuri necesare îmbunătățirii politicilor de prevenire și reintegrare socială 69
 51. 3.6. Concluzii ale analizei de conținut 70
 52. 4. Concluzii finale, limite. Noi propuneri 72
 53. 1.1 Sistem de reintegrare socială de tip ,,Safety House” 72
 54. 1.2 Crearea unei rețele interdisciplinare locale de formatori 73
 55. 1.3 Programe de prevenire sub coordonarea unei autorități 74
 56. 1.4 Reintegrarea socială a subiectului traficant vs justiția restaurativă 74
 57. BIBLIOGRAFIE 77
 58. ANEXE 81

Extras din disertație

Argument

În România până la apariția unor legi și norme metodologice speciale pentru prevenirea și combaterea traficului cu ființe umane (Legea nr.678/2001), activitățile infracționale în domeniu erau încriminate în Codul Penal, sfera acestor activități fiind mult restrânsă. De regulă, faptele se comiteau numai pe teritoriul țării noastre. Erau încriminate doar lipsirea de libertate, sclavia, supunerea la muncă forțată și proxenetismul. Studiile privind traficul de persoane în România includ un număr impresionant de cauze, de la sărăcie sau lăcomie, la discriminare în funcție de gen, de etnie sau politici guvernamentale referitoare la migrație în țările de origine sau de destinație. Acest proces întâmpină dificultăți determinate de necunoașterea dimensiunilor reale ale fenomenului, de mobilitatea mare a persoanelor ca urmare a „deschiderii frontierelor” și libera circulație a cetățenilor dintr-o țară în alta, cât și din obscuritatea fenomenului în controlul unor activități aparent legale. Unele victime sunt ademenite prin reclame pentru locuri de muncă atrăgătoare, altele sunt vândute de rude, cunoștințe sau prieteni de familie. Traficanții aleg comunitățile sărace, familiile vulnerabile, dezorganizate și profită de naivitatea sau de dorința victimelor în căutarea unui loc de muncă, ori de aspirațiile acestora pentru un trai decent. Cele mai multe victime aflate în evidența autorităților sau a organizațiilor nonguvernamentale sunt de naționalitate română și au fost traficate într-o țară vest-europeană.

Din perspectiva traficului internațional de persoane, România este în primul rând ,,o țară de origine” (Preda, 2009, p. 223). Deși prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului (încă din 1850) s-a prevăzut că ,,Orice ființă umană nu poate fi ținută în stare de sclavie și nu poate fi forțată să execute o muncă forțată sau obligatorie”, sclavia nu a dispărut, ci, dimpotrivă, și-a modernizat formele de manifestare. Acest fenomen, implică un număr tot mai mare de ființe umane, fie ele exploatate pentru muncă forțată, pentru oferirea de servicii sexuale (prostituție, proxenetism, pornografie), prelevarea de organe, practicarea cerșetoriei ori pentru alte scopuri criminale, demonstrând încălcarea gravă a drepturilor fundamentale ale omului, cu profunde conotații de ordin social și economic.

Am insistat asupra acestor aspecte existente în domeniul măsurilor de prevenire și protecție socială, atât prin prisma observațiilor făcute în cadrul activităților curente cât și cu ocazia cercetărilor de teren. Instituțiile care monitorizează calitatea vieții, eficiența măsurilor de protecție socială și asistare au făcut referiri exprese asupra cauzelor care mențin anumite comportamente sociale la nivelul grupurilor sociale vulnerabile. Totodată aceste semnalări sunt un real argument în favoarea dezvoltării sistemului instituțional de prevenire și protecție a persoanelor aflate în dificultate.

Teza noastră este structurată în patru capitole. In primul capitol am vorbit despre ceea ce înseamnă traficul de ființe umane, definiții și forme de manifestare. În cadrul aceluiași capitol am prezentat particularitățile legislației la nivelul U.E. și noi reguli impuse pentru consolidarea prevenirii. Totodată, am prezentat repere ale legislației din România și instituțiile implicate în prevenirea și protecția socială ale victimelor traficului de persoane.

In al doilea capitol, am vorbit despre instituțiile și organismele guvernamentale și neguvernamentale de prevenire și protecție socială dar și despre profilul victimei. Al treilea capitol este destinat teoriilor criminologice prezentate din perspectiva orientării biologice, psihiatrică - psihologică și din perspectivă sociologică.

Capitolul patru este destinat strict cercetării sociologice, am stabilit scopul cercetării, obiectivele și ipotezele cercetării. Am analizat 4 cazuri privind rețele de trafic de ființe umane din județul Iași iar în ultima etapă am recurs la o cercetare calitativă de teren prin aplicarea a 4 de interviuri specialiștilor din sistemul instituțional de prevenire și combatere la nivelul județului Iași (asistent social, psiholog, politist, procuror). Cercetarea calitativă de teren și rezultatele interviurilor au făcut obiectul unei analize de conținut a căror concluzii au fost prezentate în finalul capitolului.

Scopul acestei cercetări are la bază însăși dorința de a identificarea dimensiunile psiho-sociale ale fenomenului de trafic de persoane și propunerea unui ansamblu de măsuri de protecție și asistare a victimelor acestuia.

În încheierea lucrării, au fost aduse câteva propuneri (recomandări) rezultate din concluziile cercetării.

Bibliografie

1. Balahur, D. (2007). Restorative Justice Developments in Romania and Great Britain. Iași: Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza”.

2. Balahur, D. (2001). Protecția drepturilor copilului ca principiu al asistenței sociale. București: Editura All Beck.

3. Bădescu, I (1996). Istoria sociologiei - teorii contemporane. București: Editura Eminescu.

4. Bogdan, T. Mitrofan, N. Zdrenghea, V. Butoi, T. (1992). Psihologie judiciară. București: Casa de Editură și Presă Șansa SRL.

5. Bogdan, T, Sântea, I, (1996). Victime și infractori. București: Editura Niculescu SRL.

6. Buzducea, D. (2009). Sisteme moderne de asistență socială. Tendințe globale și practici locale. Iași: Editura Polirom.

7. Chelcea, S. (1992). Metode si tehnici de cercetare sociologică. București: Editura Universitatea Bucuresti.

8. Durnescu, I. (2002). Manualul consilierului de reintegrare socială și supraveghere. Craiova: Editura Themis, Fundația Europeană ,,Nicolae Titulescu".

9. Gârbuleț, I. (2010). Traficul de persoane. București: Editura Universul Juridic.

10. Loghin, I. C. (2007). Model restaurativ de asistare complexă a cazurilor ce au ca obiect infracțiuni comise de minori. Iași: Editura Impakt, Iași.

11. Luca, C.(coord). (2009). Protecția victimelor. Iași: Editura Terra Nostra.

12. Majuru, A. (2007). Prostituția între cuceritori și plătitori. Pitești: Editura Paralelea 45.

13. Mateuț, Ghe. (2008). Traficul de ființe umane. Infractor. Victimă. Infracțiune. Iași: Asociația Magistraților Iași, Asociația Alternative Sociale.

14. Miclea, D. (2004). Combaterea crimei organizate-evoluție, tipologii, legislație, particularități-Volumul I. București: Editura Ministerul Administrației și Internelor.

15. Miftode, V. (1999). Fundamente ale asistenței sociale. București: Editura Eminescu.

16. Mihailov, E.(2001). Ce spun 24 de femei traficate. Chișinău: Editura Civis.

17. Rousseau, J-J. (2005) Contractul social, traducere de H.H.Stahl. Prahova: Editura Antet XX Press.

18. Sandu, D (coord). (2006). Viața socială în România urbană. Iași: Editura Polirom.

19. Sandu, D. (2010). Lumile sociale ale migrației românești în străinătate. Iași: Editura Polirom.

20. Stan, D. Sociologia ruralului tradițional românesc, vol.I. Iași: Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza".

21. Stănoiu, R. M. (1998). Criminologie, ediția a treia revăzută. București: Editura Oscar Print.

22. Touraine, A. (2007) Lumea femeilor. București: Grupul Editorial Art.

23. Vechiu, A. (2009). Traficul de persoane.Nevoile victimelor traficului de persoane în raport cu serviciile oferite de echipa pluridisciplinară, în scopul reintegrării socio-profesionale a victimelor. Iași: Editura Lumen.

24. Walklate, S. (2007) Handbook of Victims and Victimology. (Manualul victimelor și victimologiei). UK: Editura William Publishing.

25. Zamfir, C. Stănescu, S. (2007) Enciclopedia dezvoltării sociale. Iași: Editura Polirom.

Tratate și Convenții sub egida ONU

26. Convenția internațională privind suprimarea traficului de femei și copii (1921), 9 LNTS 415.

27. Convenția privind sclavia (1926), 60 LNTS 253.

28. Convenția internațională privind suprimarea traficului de femei majore, 11 octombrie 1933, 150 LNTS 431.

29. Convenția ONU privind suprimarea traficului de persoane și a exploatării persoanelor care se prostituează (1949).

30. Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (1966), A/RES/2200 A (XXI).

31. Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeii, (1979), A/RES/34/180.

32. Convenția ONU privind drepturile politice ale femeilor (1952), A/RES/640 (VII).

33. Convenția suplimentară cu privire la abolirea sclaviei, a traficului cu sclavi și a instituțiilor și practicilor similare sclaviei (1956), 266 UNTS 3.58.

34. Convenția internațională privind lupta împotriva crimei organizate transfrontaliere cu Protocolul adițional privind prevenirea, suprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, Protocolul adițional împotriva traficului de migranți pe uscat, pe apă sau prin aer și Protocolul adițional împotriva fabricării și traficului ilicit de arme, părți sau componente ale acestora și muniție (2000), A/RES/55/25.

35. Convenția ONU privind eliminarea torturii și a altor tratamente crude, imuname și degradante (1984), A/RES/39/46.

36. Convenția OIM nr. 143 privind migrația în condiții abuzive și promovarea egalității de șanse și tratament a muncitorilor migranți (1975), 1120 UNTS 323.

37. Protocolul opțional al Convenției ONU privind drepturile copilului referitor la vînzarea copiilor, prostituția acestora și pornografia (2000), A/RES/54/263.

...

Preview document

Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 1
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 2
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 3
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 4
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 5
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 6
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 7
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 8
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 9
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 10
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 11
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 12
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 13
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 14
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 15
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 16
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 17
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 18
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 19
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 20
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 21
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 22
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 23
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 24
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 25
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 26
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 27
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 28
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 29
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 30
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 31
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 32
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 33
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 34
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 35
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 36
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 37
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 38
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 39
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 40
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 41
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 42
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 43
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 44
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 45
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 46
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 47
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 48
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 49
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 50
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 51
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 52
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 53
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 54
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 55
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 56
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 57
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 58
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 59
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 60
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 61
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 62
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 63
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 64
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 65
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 66
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 67
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 68
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 69
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 70
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 71
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 72
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 73
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 74
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 75
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 76
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 77
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 78
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 79
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 80
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 81
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 82
Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane - Pagina 83

Conținut arhivă zip

 • Protectia si asistarea victimelor traficului de persoane.doc

Alții au mai descărcat și

Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane

INTRODUCERE Traficul de ființe umane este un fenomen social extrem de grav care aduce atingeri drepturilor omului. Fenomenul are un trecut istoric...

Infracțiunea de trafic de persoane

INTRODUCERE Traficul de persoane este un fenomen care a luat amploare în ultimii ani, România fiind una dintre ţările cu cele mai multe persoane...

Traficul de Ființe Umane

1. TRAFICUL DE PERSOANE. COMPLEXITATEA PROBLEMEI 1.1. Traficul de persoane. Definiţii Pentru o mai bună înţelegere a fenomenului trafic de...

Diagnoza Instituțională a Fenomenului Mobilității Forței de Muncă Românești în Spațiul European

Migratia internationala este un fenomen relativ nou pentru România contemporana si probabil abia perioada de dupa 1998 începe sa defineasca...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de stat și recunoașterea proprietății în România rurală

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Te-ar putea interesa și

Traficul de ființe umane

Capitolul 1 Noţiuni şi terminologii folosite pentru înţelegerea conceptului de trafic de persoane 1.1. Aspecte internaţionale pentru definire...

Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România

Introducere Probațiunea reprezintă un rezultat al evoluției societății omenești în domeniul sancționării celor care, sub diferite forme, încalcă...

Probleme de ordin criminologic privind traficul de ființe umane

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Asociat şi cu denumirea de sclavie moderna, traficul de persoane reprezintă o ameninţare pentru libertatea, integritatea...

Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei Fenomenul traficului de ființe umane sau al comerțului cu oameni a apărut pentru prima oară încă în...

Traficul de Ființe Umane

INTRODUCERE Incepând cu ultimul deceniu al secolului trecut Europa, eliberata de Cortina de Fier, s-a aflat in fata unei provocari socio-economice...

Traficul de Persoane

Cap.1. Noţiunea de TRAFIC DE PERSOANE 1.1. Preocupări internaţionale de definire În ultimii ani s-a constatat o creştere permanentă a traficului...

Infracțiunea de trafic de persoane

INTRODUCERE Traficul de persoane este un fenomen care a luat amploare în ultimii ani, România fiind una dintre ţările cu cele mai multe persoane...

Mixul de Marketing în Servicii

Capitolul 1 MARKETINGUL SERVICIILOR Marketingul este ansamblul de acţiuni care într-o economie de piaţă au ca obiect să prevadă, să constate,...

Ai nevoie de altceva?