Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 33393
Mărime: 267.09KB (arhivat)
Publicat de: Valentina P.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Brînză Sergiu, Negritu Ludmila
Chisinau, R. Moldova
Traficul de fiinte umane

Cuprins

 1. Lista abrevierilor ..3
 2. Introducere ...4-8
 3. I Considerații conceptuale și etiologice privind traficul de ființe umane ..9-32
 4. 1.1. Noțiunea și trăsăturile traficului de ființe umane ..9-13
 5. 1.2. Cauzele care determină apariția și evoluția traficului de ființe umane . 14-24
 6. 1.3. Analiza statistico-criminologică a traficului de ființe umane în Republica Moldova..24-31
 7. II Caracteristica criminologică a subiecților traficului de ființe umane ..33-50
 8. 2.1. Profilul bio-psiho-social al traficantului de ființe umane ..33-38
 9. 2.2. Personalitatea victimei traficului de ființe umane .38-44
 10. 2.3. Măsurile de reabilitare și resocializare a victimei traficului de ființe umane 44-49
 11. III Prevenirea și combaterea traficului de ființe umane ...51-74
 12. 3.1. Metodele de prevenire și combatere a traficului de ființe umane .51-59
 13. 3.2. Rolul societății civile în prevenirea și combaterea traficului de ființe umane ..59-65
 14. 3.3. Instituțiile naționale și internaționale implicate în prevenirea și combaterea traficului
 15. de ființe umane ... .65-74
 16. Concluzii și recomandări ...75-77
 17. Bibliografie ..78-81

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea și importanța temei

Fenomenul traficului de ființe umane sau al comerțului cu oameni a apărut pentru prima oară încă în perioada antică cunoscînd apogeul manifestării sale în epoca sclavagistă, perioada în care vînzarea și cumpărarea de oameni reprezenta o relație economică dominantă și caracteristică epocii date.

În ultimul deceniu, fenomenul traficului de ființe umane reprezentînd una dintre cele mai extinse forme de manifestare a criminalității, a devenit o problemă majoră, atât la nivel național cât si internațional, implicând un număr mare de persoane, cu profunde implicații de ordin social și economic, înregistrînd astfel proporții inacceptabile pentru socetatea noastră.

Traficul de ființe umane a cunoscut o creștere constantă în ultimii ani, demonstrând încălcarea profundă a drepturilor fundamentale ale omului și devenind o problemă ce se agravează constant.

Cu regret, traficul de ființe umane nu a fost în totalitate suprimat nici în zilele noastre, în care orientarea spre respectarea și promovarea drepturilor și libertăților omului reprezintă o componentă esențială a filozofiei sociale păstrîndu-se sub niște forme atenuate și deghizate.

Traficul de persoane a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai abordate subiecte pe agendele politice, cit și în mass-media internațională. Astfel, nu există țară care să nu fie afectată de acest fenomen. Se estimează că anual până la patru milioane de persoane devin victime ale traficului de ființe umane . Dintre acestea, majoritatea fiind constituind din femei și copii.

Deși fenomenul traficului de ființe umane ia amploare în întreagă lume, nu doar în Republica Moldova, el se manifestă cu precădere în zonele în care lipsesc o legislație corespunzătoare și un sistem de cooperare eficient între instituțiile de stat și societatea civilă pentru prevenirea și combaterea acestui flagel.

În acest context, se impune formularea unor politici coerente pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, un proces care întâmpină însă o serie de dificultăți atît pe plan național cît și internațional, în primul rând, din necunoașterea dimensiunilor reale ale fenomenului de către întreaga societate, datorată mobilității foarte mari, intensei circulații peste frontiere a persoanelor, iar, în al doilea rând, din obscuritatea fenomenului, asigurată de menținerea manifestărilor sale în contextul unor activități aparent legale, deși realitatea denotă altceva.

Pe parcursul ultimilor ani traficul de ființe umane, fiind un fenomen nou, a devenit pentru Republica Moldova o problemă națională, un fenomen alarmant care, pe zi ce trece i-a proporții tot mai mari.

Republica Moldova se află printre primele locuri în Europa în ce privește numărul de persoane traficate, ca raportare la numărul total al populției, în consecință această problemă reprezintă una din cele mai strigente și mai actuale.

Moldovenii sunt acum bine informați în ceea ce privește riscurile plecării în străinătate,

dar sunt gata de orice pentru a scăpa de situația grea din țara lor astfel continuînd să cadă în capcanele traficanților.

Traficul de ființe umane reprezintă o activitate criminală care se soldează cu urmări dezastruoase nu numai pentru victime ci și pentru întreaga societate. Prin urmare, necesitatea studierii și criminalizării traficului de ființe umane, este dictată de amploarea pe care a înregistrat-o acest fenomen în ultimii ani în Republica Moldova, cunoscând profunde conotații de ordin social dar și economic, amenințând încălcarea drepturilor fundamentale ale omului și punând în pericol chiar securitatea demografică a țării.

Drept urmare, autoritățile publice au început să manifeste mai multă receptivitate față de aceste inițiative fiind ulterior întreprinse o serie de măsuri de ordin legislativ orientate spre îmbunătățirea cadrului juridic dar și celui instituțional de prevenire și combatere a fenomenului traficului de ființe umane, dintre care menționăm operarea de modificări în Codul penal și adoptarea Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea componenței nominale a Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane și a Planului național de acțiuni pentru combaterea traficului de ființe umane, nr.1219 din 09.11.2001. Astfel, la 30.07.2001, în Codul penal a fost inclus art. 113/2 „Traficul ilicit de ființe umane”, ceea ce a însemnat o altă etapă în reglementarea juridico-penală a relațiilor sociale în vederea interzicerii comerțului cu ființe umane și reprimarea ulterioară a unor eventuale acțiuni de acest tip.

Însă, adoptarea la 18.04.2002 a actualului Cod penal al Republicii Moldova , pus în aplicare la 12.06.2003, a instituit o nouă abordare juridico-penală, la nivel național, a fenomenului în cauză, în conformitate cu standardele internaționale în materie, traficul de ființe umane fiind interzis prin două norme separate: art. 165 „Traficul de ființe umane și art. 206 „Traficul de copii”.

Incriminarea acestei fapte este efectul direct al angajamentului asumat de Republica Moldova pe plan internațional de a preveni și combate traficul de persoane pe toate căile, inclusiv prin intermediul mijloacelor juridico-penale. Analiza fenomenului traficului de persoane este de o importanță deosebită nu numai pentru Republica Moldova, dar și pentru alte țări. Astfel, Guvernul Republicii Moldova are obligația de a asigura tuturor persoanelor protecția necesară în conformitate cu angajamentele sale pe plan național și internațional.

Cu toate că la ora actuală traficul de ființe umane este conștientizat de către opinia publică, societatea percepe în continuare superficial fenomenul, esența lui nefiind totalmente înțeleasă.

Bibliografie

Acte normative

1. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 128-129/1012 din 13.09.2002.

2. Declarația ONU privind principiile fundamentale referitoare la administrarea justiției pentru victimele infracțiunilor și ale abuzului de putere, adoptată de Adunarea Generală ONU prin Rezoluția 40/34 din 20 noiembrie 1985.

3. Protocolul pentru prevenirea, suprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional Convenției ONU împotriva criminalității transnaționale organizate (Protocolul de la Palermo, 2000) adoptată la New York la 15 noiembrie 2000, Ratificat prin Legea nr.17-XV din 17.02.2005, Publicat în Tratate internaționale. Ediție oficială. Vol.35. - Chișinău, 2006.

4. Legea Nr. 241-XVI din 20.10.2005 privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, publicat la 09.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 164-167.

Jurisprudență

5. HOTĂRÎRE Nr. 484 din 26.06.2014 cu privire la aprobarea Planului național de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2014 - 2016.

6. Hotărirea Parlamentului privind aprobarea Strategiei Sistemului Național de Referire pentru protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei Sistemului Național de Referire pentru protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane pe anii 2009-2011 nr. 257-XVI din 05.12.2008, Publicat la 10.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 27-29.

7. Hotărîrea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova cu privire la practica aplicării legislației în cauzele despre traficul de ființe umane și traficul de copii, nr. 37 din 22.11.2004, Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, nr. 8, 2005.

Surse teoretice

8. Alexandrescu Gabriela, Păunescu Georgeta, Munteanu Daniela, Nicolâescu Daniela, Nițulescu Iulia, Șerban Diana, Matei Petre, Barbu Bogdan, Dumitrescu Mircea, Nicolaescu Victor. Ghid de bune practici pentru asistarea copiilor victime ale traficului în scopul exploatării sexuale, publicată de Organizația Salvați Copiii România în cadrul Proiectului „Save the children Child Trafficking Regional Response for South East Europe, București, Martie 2004.

9. Bârsan C., Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, vol. I, Drepturi și libertăți, ed. All Beck, București, 2007.

10. Blanda, P., Traficul de femei și copii, Ed. Pildner&Pildner, Târgoviște, 2003.

11. Brezeanu O., Prevenirea criminalității la început de mileniu, București, 2001.

12. Chirița Valentin, art.șt:,, Măsuri special-criminologice de prevenire a traficului de femei’’.

13. Ciobanu I., Criminologie, vol. III., Ed. ,Cartdidact’’, Chișinău, 2006.

14. Cochințu Ionița, Tutunaru Laura, Stoicu Narcisa Mihaela, Valea Daniela Cristina., art. șt . ,,Cooperarea internațională privind traficul de persoane’’.

15. Costache Jana, Catana Tatiana, Chiriță Oleg - Traficul de copii în scopul exploatarii sexuale in Republica Moldova, Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei, Chișinău, 2003.

16. Cristina Iliev, art.șt.,,Traficul de ființe umane și asistența victimelor’’, Probleme actuale privind combaterea traficului de femei (Materialele conferinței științifico-practice internaționale, 2-3 iunie 2011), Chișinău.

17. Doru Ciocanu, „Traficul de ființe umane reflectat în presa din Moldova”, în Ghidul jurnaliștilor care scriu despre traficul de ființe umane, Centrul Internațional de Jurnalism.

18. Кpиминoлoгия. Пoд peдaкциeй Оpexoвa В.В. Сaнкт-Пeтepбypг, 1992.

19. Larii Iu., Criminologie, vol. I ; Ministerul Afacerilor Interne, Academia „Ștefan cel Mare”, Chișinău, 2004.

20. Mateuț Gheorghiță, Ștefăroiu Nicoleta, Petrescu Violeta E., Prună Raluca A., Târniceriu Radu , Luca Sofica, Gafa Georgeta L, Dublea Aurel, Iovu Daniel, Onu Elena, Luca Cătălina, Traficul de ființe umane. Infractor. Victimă. Infracțiune, Asociația Alternativei Sociale, Iași 2005.

...

Preview document

Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 1
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 2
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 3
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 4
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 5
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 6
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 7
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 8
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 9
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 10
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 11
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 12
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 13
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 14
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 15
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 16
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 17
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 18
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 19
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 20
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 21
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 22
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 23
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 24
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 25
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 26
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 27
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 28
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 29
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 30
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 31
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 32
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 33
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 34
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 35
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 36
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 37
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 38
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 39
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 40
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 41
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 42
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 43
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 44
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 45
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 46
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 47
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 48
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 49
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 50
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 51
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 52
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 53
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 54
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 55
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 56
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 57
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 58
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 59
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 60
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 61
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 62
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 63
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 64
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 65
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 66
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 67
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 68
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 69
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 70
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 71
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 72
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 73
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 74
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 75
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 76
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 77
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 78
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 79
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 80
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane - Pagina 81

Conținut arhivă zip

 • Analiza aspectelor criminologice ale traficului de fiinte umane.docx

Alții au mai descărcat și

Probleme de ordin criminologic privind traficul de ființe umane

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Asociat şi cu denumirea de sclavie moderna, traficul de persoane reprezintă o ameninţare pentru libertatea, integritatea...

Proxenetismul și prostituția

INTRODUCERE Traficul de persoane, ca formă a criminalității transfrontaliere organizate, este untfenomentdinamic, întscontinuă transformare. Dacă...

Rudenia în dreptul român

Cateva consideratii asupra evolutiei rudeniei Rudenia a avut o evolutie complexa de-a lungul timpului, strans legata de cea a mentalitatii si,...

Căsătoria în Dreptul Roman

1. Generalităţi Izvoarele dreptului roman ne fac cunoscute mai multe definiţii ale căsătoriei: prima aparţine juristului Modestin din sec. III...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Infracțiunile de trafic de persoane

Capitolul 1 1. Noţiuni şi terminologii folosite pentru înţelegerea conceptului de trafic de persoane 1.1 Consideraţii generale privind corupţia...

Ai nevoie de altceva?