Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 11788
Mărime: 207.38KB (arhivat)
Publicat de: Erika V.
Puncte necesare: 11
Facultatea de Stiinte Socio-Umane
Universitatea din Oradea, Oradea

Cuprins

 1. Introducere . 4
 2. Obiectivele cercetării ..5
 3. Metodologia-metode de culegere a datelor 5
 4. Capitolul I. Fenomenul traficului de ființe umane ...6 1.1. Traficul de ființe umane. Definire și terminologie ..7 1.2. Etapele traficului de ființe umane ...6 1.3. Principalele forme ale traficului de ființe umane .. ..7
 5. 1.4.Profilul persoanei vulnerabile ...8 1.5. Profilul recrutorului .9
 6. Capitolul II. Prevenirea și combaterea traficului de ființe umane ..10
 7. 2.1.Prevenirea ...11
 8. 2.2. Metode de prevenire a traficului de ființe umane .12
 9. 2.3. Rolul comunității în prevenirea traficului de ființe umane ...15
 10. 2.4. Autorități implicate în prevenirea și combaterea traficului de ființe umane ...19
 11. Capitolul III. Cercetare sociologică 22
 12. Studiu de caz 24
 13. Recomandări 28
 14. Concluzii ..30
 15. Bibliografie ..32

Extras din licență

INTRODUCERE

Traficul de ființe umane este un fenomen social extrem de grav care aduce atingeri drepturilor omului. Fenomenul are un trecut istoric apreciabil în țările Africii, Asiei și ale celor două Americi cuprinzând în țările Europei cu precădere după 1990 în contextul dezagregării regimurilor comuniste și al crizei din Balcani. Țările din regiunea central și sud-est europeană reprezintă atât țări sursă cât și țări de tranzit pentru traficul de ființe umane. Într-o perioadă relativ scurtă după 1990 această regiune a ajuns să rivalizeze cu regiunile tradiționale cum ar fi America Latină, Asia de sud-est sau Africa constituind una dintre cele mai importante surse de femei și copii traficați pentru exploatare sexuală sau muncă forțată din Europa occidentală. Evoluția contextului social și economic din România anilor 1990 a favorizat apariția clivajelor sociale și implicit a unor pături de populație vulnerabile la traficare. La sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000 apropierea geografică de zonele conflictuale din fostele țări iugoslave a determinat o incidență mai mare a fenomenului și în România.

Problema traficului de ființe umane a fost conștientizată de autoritățile naționale prin includerea în Codul Penal anterior a unei noi componente de infracțiuni conform articolului 165 “Traficul de ființe umane”. Deci, cum a fost menționat, traficul de ființe umane, fiind o activitate ilegală, constituie o izolare a numeroaselor legi atât internaționale cât și naționale a drepturilor omului.

Starea de criză pe care s-au trezit obligate s-o suporte cu precădere țările din spațiul ex-sovietic au împins societatea în fața unor probleme practic neașteptate, absolut noi probleme la care soluțiile nu sunt deloc simple. Dintre acestea, traficul de ființe umane se

remarcă nu doar prin amploarea și ritmurile de extindere ci și prin consecințele care derivă dintr-un fenomen cu largi implicații ale elementelor criminale. În unele rânduri și tocmai acesta e cazul Republicii Moldova, problema se acutizează mult peste capacitățile de care dispune o țară pentru a acționa mecanisme de protejare . În plus traficul de ființe umane are la bază scheme, în care de obicei sunt implicate mai multe țări.

Obiectivele cercetări sunt:

- Identificarea și înțelegerea modului de recrutare, de subjugare a persoanelor exploatate selectate pentru studiu.

- Diagnosticarea felului în care fenomenul este luat în considerație.

- Elaborarea instrumentelor ce vor servi în acțiuni de combatere a acestor fenomene.

Metodologie:

Metode de culegere a datelor :

- Interviuri pe teren cu persoane resursă din cartierele și grupurile țintă ale cercetării în limba lor de origine.

- Interviuri cu actorii publici și asociativi care intervin direct pe lângă familii.

- Observație directă la fața locului.

- Mobilizarea contactelor existente.

- Studiu documentar: cercetare, articole de ziar, rapoarte.

- Interviuri telefonice cu anumiți actori.

Pentru culegerea datelor, principalele instrumente folosite au fost :

- Interviul semi-structurat (presupune existența unui ghid de interviu elaborat în funcție de ipotezele de cercetare),

- Focus-grupuri (care au avut loc pe durata unei zile).

CAPITOLUL I - Fenomenul traficului de ființe umane.

1.1. Traficul de ființe umane. Definire și terminologie.

Definirea fenomenului

Acest fenomen social deține din literatura de specialitae anumite modalități de exprimare pentru numirea traficului de fințe umane,acestea fiind “traficul de carne vie” , “traficul de personae” , “white slavery ( sclavie albă )” , forma modernă a fostului trafic de sclavi.( Gavriș,2013 )

Fenomenul traficului de ființe umane , poate îmbrăca mai multe aspecte precum :

- Cu privire la dreptuile omului,traficul de ființe umane include agresiunea psihică și fizică a persoanei , abuzul de încredere , violența,munca forțată,sclavia,apreciindu-se astfel faptul că traficul de personae este o reprezentare a sclaviei la începutul mileniului.

- Din punct de vedere economic,traficul presupune interese financiare de unde rezultă profituri mari,circulația ilegală a banilor,rețele regionale și international.

- Factorii care au adus la aparați traficului de ființe umane sunt : neîncrederea în sine , eșecurile avute în viață , nivelul scăzut de educație al victimelor , sărăcia , migrația occidentalilor , etc .

- Victimele traficate sunt luate drept “marfă” , fiindu-le rănite sentimentele cele mai profunde , aceste persoane având o trauma care îi vor marca toată viața.

Bibliografie

1. Blanda, P., Traficul de femei și copii, Ed. Pildsor&Pildnen, Târgoviște, 2003

2. Chelcea, S., Mărginean, I., Clauc, I., Cercetarea sociologică. Metode și Tehnici, Ed. Destin, 1998

3. Child trafficking in Central, South Eastern Europe and Baltic Countries - Regional Report 2003, Salvați Copiii România, 2004

4. Cojocaru, Ș., Elaborarea proiectelor, Ed. Expert Projects, 2003

5. Ghid de educație pentru prevenirea traficului cu femei, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Ed. Nemira, 2003

6. Ghid de prevenire a traficului de ființe umane. România 2004, AIDRom, Institutul pentru Cercetarea și Prevenirea Criminalității, Parteneri pentru Schimbare, UNICEF, București, 2004

7. Ghidul voluntarului în proiectului Rețeaua regională de prevenire și combatere a traficului de ființe umane, Asociația Alternative Sociale, 2005

8. Ichim, I. C., Minorul - în reglementările europene, Ed. Timpul, Iași, 2003

9. Manual for Rapid Assessment. Trafficking in Children for Labour and Sexual Exploitation in the Balkans and Ukraine, International Labour Office - International Programme on the Elimination of Child Labour, 2003

10. Martiniuc, I., Traficul de femei: fenomen și crimă, Organizația de femei din Republica Moldova “Inițiativa civică”, Chișinău, 2000

11. Mateuț, G. ș.a., Traficul de ființe umane. Infractor. Victimă. Infracțiune, Asociația Alternative Sociale, Iași, 2005

12. Miftode, V., Tratat de metodologie sociologică, Ed. Lumen, Iași, 2003

13. Poverty and Trafficking in Human Beings: A Strategy for Combating Trafficking in Human Beings through Swedish International Development Cooperation, Ed. Vastra Aros, 2003

14. Raport Evaluarea politicilor privind traficul ființelor umane din România, UNICEF, 2006

15. Raport al Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului către Consiliul Economic și Social, principii recomandate și linii directoare cu privire la Drepturile Omului și traficul cu ființe umane

16. Raport privind traficul de copii, Salvați Copiii România, 2004

17. Răspuns la problema traficului de copii, Salvați Copiii România, 2003

18. Spânu, M., Introducere în asistența socială a familiei și protecția copilului, Ed. Tehnică, Chișinău, 1998

19. Traficul de ființe umane. Aspecte generale, vulnerabilitate și prevenire, Asociația Alternative Sociale, 2003

20. http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/1765.pdf

21. http://www.fsjsp.ugal.ro/assets/documente/concurs_eseuri/2010/HERTA%20ALINA.pdf

22. http://evz.ro/romani-italia-arestati-trafic-persoane.html

23. http://www.antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1035&t=/Presa/Stiri-si-Evenimente/Seminar-Rolul-Comisiilor-teritoriale-i-altor-actori-ai-comunitatii-antitrafic-in-prevenirea-traficului-de-fiinte-umane/

24. http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=30767

25.http://www.academiadepolitie.ro/root/studii/iosud/rezumate_teze/2017/simus/rezumat%20teza%20Simus.pdf

Preview document

Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 1
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 2
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 3
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 4
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 5
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 6
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 7
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 8
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 9
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 10
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 11
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 12
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 13
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 14
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 15
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 16
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 17
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 18
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 19
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 20
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 21
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 22
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 23
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 24
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 25
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 26
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 27
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 28
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 29
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 30
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 31
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 32
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 33
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 34
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 35
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 36
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 37
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 38
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 39
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 40
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 41
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 42
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 43
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 44
Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane - Pagina 45

Conținut arhivă zip

 • Starea si dinamica fenomenului traficului de fiinte umane.docx

Alții au mai descărcat și

Fenomenul Migrației și Criza Familială

Argument După anul 1990, în România, ca în majoritatea ţărilor europene, tranziţia către o societate democratică, la o economie de piaţă a dus la...

Femeia între tradiție și modern - organizarea vieții profesionale și a celei de familie

INTRODUCERE În cercetări de sociologie a familiei stăruie încă întrebarea de ce în unele ţări este încă greu pentru femei să îmbine în mod...

Fenomenul Traficului de Ființe Umane

Argument Traficul de fiinţe umane reprezintă sclavia modernă. Este uimitor faptul că în cel mai dezvoltat secol al umanităţii continuă să persiste...

Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane

Argument În România până la apariția unor legi și norme metodologice speciale pentru prevenirea și combaterea traficului cu ființe umane (Legea...

Infracțiunea de trafic de persoane

INTRODUCERE Traficul de persoane este un fenomen care a luat amploare în ultimii ani, România fiind una dintre ţările cu cele mai multe persoane...

Prevenirea Abandonului Școlar

INTRODUCERE Educaţia este percepută ca o funcţie vitală a societăţii, iar şcoala drept principala instituţie prin care societatea îşi...

Victimele Traficului de Persoane

INTRODUCERE Începând cu ultimul deceniu al secolului trecut Europa, eliberată de Cortina de Fier, s-a aflat in faţa unei provocări socio-economice...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Te-ar putea interesa și

Fenomenul Traficului de Ființe Umane

Argument Traficul de fiinţe umane reprezintă sclavia modernă. Este uimitor faptul că în cel mai dezvoltat secol al umanităţii continuă să persiste...

Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei Fenomenul traficului de ființe umane sau al comerțului cu oameni a apărut pentru prima oară încă în...

Ai nevoie de altceva?