Prevenirea Abandonului Școlar

Licență
6/10 (3 voturi)
Domeniu: Sociologie
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 17631
Mărime: 160.97KB (arhivat)
Publicat de: Alina A.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND ABANDONUL ŞCOLAR 6
 3. 1.1. Delimitări conceptuale 6
 4. 1.1.1. Absenteismul şcolar 7
 5. 1.1.2. Abandonul şcolar 8
 6. 1.2. Teorii explicative ale abandonului şcolar 10
 7. 1.2.1. Abordarea psihosocială 10
 8. 1.2.2. Perspectiva interacţionistă 10
 9. 1.2.3. Teoria constrângerii externe 11
 10. 1.2.4. Teoria excluderii 11
 11. 1.2.5. Perspectiva sistemică 11
 12. 1.2.6. Perspectiva puterii 12
 13. 1.2.7. Practica bazată pe teoria behavioristă 12
 14. 1.2.8. Practica bazată pe teoria familială 12
 15. 1.3. Factori care conduc la apariţia fenomenului de abandon şcolar 13
 16. 1.3.1. Factori individuali 13
 17. 1.3.2. Mediul familial 13
 18. 1.3.3. Mediul şcolar 14
 19. 1.3.4. Contextul social 16
 20. 1.3.5. Factori de ordin socio - cultural sau religios 16
 21. 1.3.6. Factori de ordin economic 17
 22. 1.3.7. Factori de ordin psihologic 19
 23. 1.3.8. Factori de ordin pedagogic 19
 24. 1.4. Efectele abandonului şcolar 19
 25. 1.5. Statistici cu privire la abandonul şcolar în România 20
 26. 2. METODOLOGIA CERCETĂRII 26
 27. 2.1. Designul cercetării 26
 28. 2.2. Metodologia cercetării 28
 29. 2.3. Prezentarea studiilor de caz 29
 30. STUDIU DE CAZ NR. 1 29
 31. STUDIU DE CAZ NR. 2 34
 32. STUDIU DE CAZ NR. 3 38
 33. 3. PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR- PROIECT DE INTERVENŢIE 43
 34. 3.1. Descrierea proiectului 43
 35. 3.1.2. Obiective 44
 36. 3.1.3. Populaţia şi grupurile ţintă 44
 37. 3.1.4. Descrierea activităţilor 46
 38. 3.1.5. Durata şi planul de acţiune 49
 39. 3.1.6. Rezultatele anticipate 49
 40. 3.1.7. Modul în care va ameliora situaţia grupul ţintă 49
 41. 3.1.8. Factori de risc în obţinerea rezultatelor 50
 42. CONCLUZII 53
 43. ANEXA 56
 44. BIBLIOGRAFIE 57

Extras din licență

INTRODUCERE

Educaţia este percepută ca o funcţie vitală a societăţii, iar şcoala drept principala instituţie prin care societatea îşi perpetuează existenţa. Astfel, şcoala este un “factor cheie “al dezvoltării. De la şcoală se aşteaptă astăzi totul: să îi ajute pe tineri să cunoască trecutul şi să înţeleagă prezentul, să îi ajute să conştientizeze şi să îşi asume responsabilitatea pentru a se implica în orientarea destinului colectivităţilor către un viitor dorit. Începutul anului şcolar este precedat, în ultimii ani, de probleme care au devenit atât de obişnuite în peisaj, încât doar lipsa lor ar mai mira pe cineva; vorbim desigur, despre numărul mare de şcoli a căror renovare a încremenit în proiect din lipsa fondurilor, nemulţumirile cadrelor didactice, dar şi statisticile care se întocmesc pe marginea anului şcolar precedent, majoritatea cu grad ridicat de îngrijorare. Pe această linie se înscriu şi problemele de abandon şcolar şi problemele comportamentale.

Abandonul şcolar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului au fost realizate multiple cercetări pentru identificarea şi prevenirea eşecului şcolar. Odată cu trecerea timpului şi apariţia unor noi factori ce contribuie la acest fenomen negativ în rândul elevilor, schimbarea viziunii educativ–informative şi formative, egalitatea de şanse privind educaţia, suportul psihopedagogic oferit în şcoli, este necesară o implicare a tuturor factorilor ce contribuie la educaţia şcolară pentru stoparea şi eventual eradicarea acestui fenomen.

Principalul motiv pentru care am ales această temă este domeniul în care lucrez, fiind cadru didactic, am înţeles de-a lungul timpului că accesul la educaţie al copiilor proveniţi din familiile sărace este o problemă atât de natură educaţională, cât şi socio-economică, altfel spus cauzele pentru care acestor copii le este îngrădit accesul la educaţie sunt în egală măsură legate atât de disfuncţiile sistemului educaţional, cât şi de problemele de natură socio - economică, cauze care îi conduc inevitabil, uneori, spre abandonul şcolar.

Abandonul şcolar este un fenomen periculos, deoarece el determină efecte negative atât în plan psihologic individual, respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului în cauză, care-şi va pierde tot mai mult încrederea în propriile posibilităţi şi capacităţi ajungând să dezvolte o teamă de eşec, cât şi pe plan social, pentru că eşecul şcolar permanentizat „stigmatizează”, „etichetează” şi conduce la o marginalizare socială cu un nivel crescut de comportamente deviante şi infracţionale. Din punct de vedere legal se specifică faptul că frecventarea obligatorie a şcolii încetează la sfârşitul clasei a X- a.

Atunci când statul controlează frecventarea şcolii abandonurile înaintea termenului legal al şcolarităţii obligatorii sunt relativ rare, fiind adesea deghizate în absenteism intens.

În general cei care abandonează şcoala nu mai sunt reprimiţi ulterior în aceeaşi instituţie educativă şi nu sunt înscrişi într-un program de şcolarizare alternativ. Rata abandonului şcolar se stabileşte că raport procentual între numărul elevilor înscrişi şi numărul absolvenţilor. Dacă până în anul 1990 în România nu s-a vorbit despre abandon şcolar sau neşcolarizare, sistemul neacceptând eşecul şcolar ca pe o realitate, nu acelaşi lucru s-a întâmplat după căderea sistemului comunist. Din păcate această problemă nu a constituit o prioritate după 1990. Abandonul şcolar creează condiţiile eşecului integrării sociale, în sensul că reduce semnificativ şansele autorealizării în domeniile de activitate legitime. Eşecul în a-şi realiza o educaţie şcolară completă se asociază cu perspectivele ocupaţionale şi economice limitate, detaşarea de valorile societăţii şi de instituţiile ei şi cu o scădere a venitului personal de-a lungul întregii vieţi.

Prezenta lucrare are ca temă principală abandonul şcolar, mai exact prevenirea fenomenului de abandon şcolar şi este structurată pe trei capitole. Primul capitol prezintă conceptul de abandon şcolar din diferite perspective, precum şi teorii pe care se bazează cercetătorii în prevenirea fenomenului de abandon şcolar. Acest capitol tratează pe larg şi factorii determinanţi ai abandonului şcolar, dar şi modalităţi de prevenire a acestuia.

Capitolul 2 cuprinde cercetările efectuate cu privire la evoluţia fenomenului numit abandon şcolar, statisticile privind rata abandonului şcolar atât la nivel european cât şi la nivel naţional şi cercetări privind creşterea cazurilor de abandon şcolar începând cu anul şcolar 2004- 2005 şi terminând cu anul şcolar 2010- 2011. Tot în acest capitol sunt prezentate şi trei cazuri de copii care au abandonat şcoala din diverse motive.

În Capitolul 3 este prezentat un proiect de intervenţie prin care se urmăreşte prevenirea fenomenului de abandon şcolar la nivelul localităţii Petreşti din judeţul Alba.

Studiile de specialitate realizate în vederea prevenirii abandonului şcolar au identificat o mare parte dintre factorii care influenţează sau potenţează neparticiparea copiilor cursuri, atât din perspectiva caracteristicilor individuale ale elevilor cât şi din aceea a caracteristicilor familiilor din care provin aceştia, măsura în care situaţia economică, poziţia pe piaţa muncii a membrilor familiei, componenţa acesteia sau apartenenţa la un anumit grup etnic, se asociază cu neparticiparea şcolară.

Bibliografie

Anton, M., (1995) Părinţi Şi Copii - Ed. Didactică Şi Pedagogică, Bucureşti

Ausubel, D., Robinson, G., (1981), Învăţarea în şcoală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

Bârzea, C., (1995), Arta şi ştiinţa educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

Cosmovici, A., Iacob, L., (1998), Psihologie Şcolară, Editura POLIROM, Iaşi

Creţu, C., (1990), Probleme de adaptare şcolară, Editura ALL EDUCAŢIONAL, Bucureşti

Creţu, E., (1999), Probleme de adaptare şcolară, Editura ALL EDUCAŢIONAL, Bucureşti

Dragomirescu, V.T., (1982), Psihologia comportamentului deviant, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti

Drăgoi, C., (2009), Spaţiul social al deşcolarizării: traiectorii invizibile şi ignoranţa instituţională, în Revistă de Pedagogie şi Asistenţă Socială, FICE nr.35, Abandonul şcolar-context, concepte, cauze şi prevenţie. Editura Universitară, Bucureşti

Enache, R., (2009), Factori ce contribuie la eşecul şi abandonul şcolar. Prevenţie şi intervenţie, în Revistă de Pedagogie şi Asistenţă Socială, FICE nr.35, Abandonul şcolar-context, concepte, cauze şi prevenţie. Editura Universitară, Bucureşti

Ferreal, G., Neculau, A., (1999) Aspecte psihosociale ale sărăciei, Editura POLIROM, Bucureşti

Gheorghiu, M., (2009), O Românie de secol XIX- fruntaş în UE la abandon şcolar, în Revistă de Pedagogie şi Asistenţă Socială, FICE nr.35, Abandonul şcolar-context, concepte, cauze şi prevenţie. Editura Universitară, Bucureşti

Hatoş, A., Săveanu, S., (coord.), (2009), Educaţia şi excluziunea socială a adolescenţilor din România, Editura Universităţii, Oradea

Iancu, S., (1983) De ce merg unii elevi încruntaţi la şcoală, Editura POLIROM, Bucureşti

Ionescu, I., (1997), Sociologia şcolii, Editura POLIROM, Iaşi

Kulcsar, T., (1978), Factorii psihologici ai reuşitei şcolare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

Lemeni, G. Miclea, M. (2004) Consiliere şi orientare – ghid de educaţie pentru carieră, Ed. ASCR, Cluj - Napoca

Luduşan, M., Bara, A., (2009), Principalele cauze şi factori care determină abandonul şcolar, în Revistă de Pedagogie şi Asistenţă Socială, FICE nr.35, Abandonul şcolar-context, concepte, cauze şi prevenţie. Editura Universitară, Bucureşti

Mareş, T., (2009), Deprecierea învăţăturii şi abandonul şcolar, fenomene complexe şi contradictorii, în Revistă de Pedagogie şi Asistenţă Socială, FICE nr.35, Abandonul şcolar-context, concepte, cauze şi prevenţie. Editura Universitară, Bucureşti

Marină, L, (2003), Investigaţia socialului, Editura Emia, Deva

Mircea, A.M., (2007), Sociologia Educaţiei, Ovidius University Press, Constanţa

Mureşan, P., (1980), Învăţarea socială, Ed. Albatros, Bucureşti

Neamţu, C., (2003), Devianţă şcolară, Ghid de intervenţie în cazul problemelor de comportament ale elevilor, Editura POLIROM, Iaşi

Neamţu, G., (2004), Tratatul de asistenţă socială, Editura POLIROM, Iaşi

Neacşu, I., (2009), Abandonul şcolar: raţiuni şi repere de analiză profesională, în Revistă de Pedagogie şi Asistenţă Socială, FICE nr.35, Abandonul şcolar-context, concepte, cauze şi prevenţie. Editura Universitară, Bucureşti

Păun, E., (1999), Şcoala. Abordare sociopedagocică, Editura POLIROM, Iaşi

Radu, I., (1974), Psihologie şcolară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

Rădulescu, S., Banciu, D (1990) Introducere în sociologia delincvenţei juvenile. Adolescenţa între normalitate şi devianţă, Editura Medicală, Bucureşti

Preview document

Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 1
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 2
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 3
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 4
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 5
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 6
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 7
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 8
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 9
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 10
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 11
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 12
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 13
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 14
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 15
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 16
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 17
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 18
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 19
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 20
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 21
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 22
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 23
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 24
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 25
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 26
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 27
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 28
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 29
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 30
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 31
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 32
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 33
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 34
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 35
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 36
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 37
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 38
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 39
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 40
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 41
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 42
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 43
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 44
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 45
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 46
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 47
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 48
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 49
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 50
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 51
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 52
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 53
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 54
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 55
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 56
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 57
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 58
Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Prevenirea Abandonului Scolar
  • 1. COPERTA externa LM.doc
  • 2. COPERTA interna LM.doc
  • 3. Cuprins.doc
  • 4. Introducere LM.doc
  • 5 Cap 1 LM.doc
  • 6 Cap 2 LM..doc
  • 7. Cap 3 interventia.doc
  • 8 Concluzii.doc
  • 9 Anexa .doc
  • Bibliografie.doc

Alții au mai descărcat și

Absenteismul școlar - cauze și prevenire

INTRODUCERE Învăţământul este considerat unul dintre cei mai importanţi factori ai dezvoltării social-economice, fapt atestat atât de resursele...

Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila

INTRODUCERE Sărăcia este un fenomen pe cât de cunoscut, pe atât de greu de înlăturat, al cărui efect se resimte la nivel economic și îndeosebi în...

Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane

INTRODUCERE Traficul de ființe umane este un fenomen social extrem de grav care aduce atingeri drepturilor omului. Fenomenul are un trecut istoric...

Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă

INTRODUCERE Dreptul la educaţie este un drept fundamental al omului. Nici unul dintre drepturile civile, politice, economice şi sociale nu poate...

Abandonul Școlar

INTRODUCERE Ne-am ales această temă “abandonul şcolar în România” deoarece reprezintă o problemă de actualitate cu care se confrunta această ţară....

Familia și Abandonul Școlar din Perspectiva Asistenței Sociale

ARGUMENT Demersul teoretic şi practic al lucrării de faţă converge către confirmarea ideii care reprezintă elementul catalizator al întregii...

Consiliere în asistența socială - proiect pentru abordările directive

- Modalitatea solicitării: Eleva C.T. în varstă de 14 ani, la îndemnul dirigintei se prezintă la consilierul şcolii. - Solicitant:C.T. - Data...

Metodologia Elaborării Proiectelor de Intervenție

Titlu „Din nou copil” 2. Locul de desfăşurare (Judeţul, oraşul, sau comunitatea locală) Iaşi, judeţul Iaşi 3. Suma totală a proiectului...

Te-ar putea interesa și

Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar

Introducere Actualitatea temei. Educaţia constituie o componentă a existenţei socio-umane şi poate fi concepută ca o întâlnire între individ şi...

Abandonul școlar - cauze și modalități de prevenire

Capitolul I: Abandonul scolar, cauze şi efecte 1.1. Delimitări conceptuale : inadaptare, eşec, insucces şi abandon şcolar În literatura de...

Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar

Introducere Situația economică a țării, a lumii, sărăcia, scăderea nivelului de trai și creșterea somajului au schimbat și viața familiei,...

Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă

INTRODUCERE Dreptul la educaţie este un drept fundamental al omului. Nici unul dintre drepturile civile, politice, economice şi sociale nu poate...

Abandonul Școlar

INTRODUCERE Ne-am ales această temă “abandonul şcolar în România” deoarece reprezintă o problemă de actualitate cu care se confrunta această ţară....

Măsuri de Prevenire a Abandonului Școlar

1. Introducere - Abandonul şcolar în Romania, ţară membră a Uniunii Europene Am abordat această temă deoarece abandonul şcolar a devenit în...

Abandonul școlar - problemă socială

1. DEFINIREA PROBLEMEI În contextul actual, guvernul, organismele şi organizaţiile internaţionale consideră educaţia unul dintre cele mai...

Abandon Școlar

A. PREZENTAREA PROBLEMEI: 1. DEFINIREA PROBLEMEI În contextul actual, guvernul, organismele şi organizaţiile internaţionale consideră educaţia...

Ai nevoie de altceva?