Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 19159
Mărime: 135.70KB (arhivat)
Publicat de: Gabriela Ivașcu
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A LUCRĂRII
 3. CAPITOLUL I
 4. PREZENTAREA COMUNITĂŢII RROME DIN ROMÂNIA
 5. I.1.Scurt istoric
 6. I.2.Problematica rromilor şi reforma asistenţei sociale din România
 7. 1.3. Cadrul juridic european privind asistenţa socială a comunităţiilor de rromi
 8. CAPITOLUL II
 9. PROMOVAREA ŞI PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
 10. ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNEASCĂ
 11. II.1. Principiul nediscriminării
 12. II.2. Principiul interesului superior al copilului
 13. II.3.Dreptul la identitate
 14. II.4.Dreptul copilului de a fi crescut şi educat de părinţii săi
 15. II.5.Dreptul la educaţie, odihnă şi sănătate
 16. II.6.Dreptul copilului la protecţie împotriva abuzului, neglijării, a pedepselor fizice şi a oricărei forme de exploatare
 17. CAPITOLUL III
 18. EFECTE ALE PARTICIPĂRII COPIILOR DE ETNIE RROMĂ LA
 19. PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV
 20. III.1. Segregarea rromilor în cadrul sistemului de educaţie
 21. III.2. Cauzele abandonului şcolar în rândul copiilor de etnie rromă
 22. III.2. Perspective în creşterea calităţii accesului la educaţie a copiilor
 23. de etnie rromă
 24. CAPITOLUL IV
 25. ORGANIZAREA CERCETĂRII
 26. IV.1.Actualitatea temei
 27. IV.2.Motivaţia lucrării
 28. IV.3.Scopul cercetării
 29. IV.4.Obiectivele lucrării
 30. IV.5.Ipoteze
 31. IV.6 Scala Rosenberg a copiilor romi
 32. IV.7.Metodele de cercetare
 33. IV.8.Eşantion
 34. IV.9. Desfăşurarea cecetării
 35. IV.10.Tehnici moderne de înregistrare folosite în decursul cercetării
 36. IV.11. Lotul studiat
 37. CONCLUZII
 38. ANEXĂ

Extras din licență

INTRODUCERE

Dreptul la educaţie este un drept fundamental al omului. Nici unul dintre drepturile civile, politice, economice şi sociale nu poate fi exercitat de indivizi, dacă aceştia nu au primit o educaţie minimă. Nu numai în situaţiile de marginalizare socială, excludere, sărăcie, ci în toate circumstanţele, educaţia este un factor important în dezvoltarea capitalului social şi uman.

Copiii trebuie să aibă acces la şcoală, iar părinţii trebuie să le garanteze educaţia, trimiţându-i la şcoală şi ajutându-i în permanenţă. Frecventarea şcolii duce la promovarea unei societăţi mai dezvoltate şi mai bune. Prin educaţie, copiii vor învăţa să devină buni cetăţeni, vor înţelege conceptul de democraţie, îşi vor afla drepturile şi obligaţiile şi vor dobândi competenţele necesare pentru a se putea integra pe piaţa muncii şi pentru a participa la viaţa socială, sprijinind, astfel, dezvoltarea comunităţilor.

Cu toate acestea ne confruntăm cu o realitate, nu toţi copiii participă la viaţa şcolii, din mai multe motive:

-uneori copiii nu merg la şcoală pentru că părinţii sunt săraci (nu îşi permit să le cumpere cărţi şi rechizite, haine sau încălţăminte, să le plătească transportul sau să piardă sprijinul lor la munca de zi cu cu zi);

-accesul la şcoală nu este întotdeauna foarte uşor (distanţa până la şcoală, lipsa de locuri, a mijloacelor de transport);

-părinţii nu înţeleg nevoia de educaţie şi consideră că educaţia realizată numai în sânul familiei este suficientă pentru dezvoltarea şi evoluţia normală a copilului;

-copiii nu sunt interesaţi de şcoală pentru că nu sunt stimulaţi suficient sau au lipsit atât de mult de la şcoală încât le este teamă să revină.

Aceste motive se regăsesc şi în cazul copiilor de etnie rromă al căror acces la procesul intructiv-educativ este dificil şi îngreunat, totodată şi de bariere culturale, de factori discriminatori, de lipsa toleranţei interetnice dar nu şi de lipsa unor politici educaţionale eficiente care să promoveze educaţia multiculturală şi interculturală, ci de un model comprehensiv de integrare a acestora şi de un model de aplicare a lor la nivel comunitar.

Ca asistent social, în cadrul Biroului Public de Asistenţă Socială în care îmi desfăşor activitatea, am printre atribuţii şi sprijinirea copiilor de etnie rromă din localitate în realizarea dreptului lor de a primi o educaţie care să le permită dezvoltarea în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii lor prin:

- identificarea copiilor rromi care nu au acte de stare civilă şi sprijnirea părinţilor în vederea obţinerii lor pentru a putea participa la procesul instructiv-educativ;

- identificarea copiilor rromi care nu frecventeză grădiniţa şi sprijin în a o frecventa în vederea pregătirii preşcolare şi evitării eşecului şcolar prematur;

- identificarea copiilor rromi care nu fost înscrişi la şcoală, informarea şi consilierea acestora cu privire la importanţa educaţiei şi sprijinirea părinţilor în vederea înscrierii lor la şcoală;

- identificarea copiilor care nu frecventează şcoala sau au abandonat-o din diferite motive şi stabilirea dialogului cu părinţii şi mediatorul şcolar de etnie rromă, încât copiii să se reîntoarcă la şcoală, precum şi acordarea de servicii şi prestaţii conform legislaţiei în vigoare.

Astfel, am descoperit că la nivelul localităţii sunt numeroase cazuri de abandon şcolar în rândul copiilor de etnie rromă şi prin această mini-cercetare am încercat să identific cauzele care duc la apariţia sa şi totodată măsurile necesare pentru prevenirea acestuia, în vederea asigurării accesului în condiţii egale a acestor copii la procesul instructiv-educativ, la o educaţie de calitate bazată pe principiile toleranţei, nediscriminării şi a unităţii prin diversitate.

Cu toate că au existat numeroase cercetări de amploare şi detaliate privind această temă, am dorit să prezint situaţia fenomenului din perspectiva unei persoane care timp de doi ani, a luat contact cu aceşti copii rromi şi familiile acestora şi i-a sprijinit în prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, în vederea creşterii calităţii vieţii.

Preview document

Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 1
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 2
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 3
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 4
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 5
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 6
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 7
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 8
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 9
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 10
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 11
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 12
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 13
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 14
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 15
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 16
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 17
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 18
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 19
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 20
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 21
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 22
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 23
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 24
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 25
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 26
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 27
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 28
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 29
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 30
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 31
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 32
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 33
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 34
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 35
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 36
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 37
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 38
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 39
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 40
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 41
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 42
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 43
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 44
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 45
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 46
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 47
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 48
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 49
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 50
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 51
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 52
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 53
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 54
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 55
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 56
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 57
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 58
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 59
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 60
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 61
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 62
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 63
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Prevenirea Abandonului Scolar in Randul Copiilor de Etnie rroma.docx

Alții au mai descărcat și

Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere

Terapia ocupațională semnifică un domeniu vast, iar definirea acesteia este foarte difícil de cuprins în câteva rânduri. Acest domeniu folosește o...

Violența în rândul adolescenților ca o reacție la problemele sociale

INTRODUCERE Agresiunea sau altfel spus violenţa reprezintă unul din comportamentele sociale extrem de greu de definit. Înţelesul acordat de un...

Agresivitatea

CAPITOLUL I I.1.CE ESTE PSIHOLOGIA JUDICIARA ? Psihologia judiciară ,ca stiinţă şi practică ,se adresează tuturor categoriilor de specialişti...

Infracțiunea de trafic de persoane

INTRODUCERE Traficul de persoane este un fenomen care a luat amploare în ultimii ani, România fiind una dintre ţările cu cele mai multe persoane...

Prevenirea Abandonului Școlar

INTRODUCERE Educaţia este percepută ca o funcţie vitală a societăţii, iar şcoala drept principala instituţie prin care societatea îşi...

Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială

INTRODUCERE Obiectivul general al lucrării este de a reflecta atât din punct de vedere teoretic însă mai ales din punct de vedere aplicativ...

Modelul Social European

INTRODUCERE Politica socială europeană s-a dezvoltat într-o manieră fragmentară, iar progresele obţinute în domeniu sunt neuniforme. O serie de...

Dezvoltarea resurselor umane, creșterea gradului de ocupare și combaterea excluziunii sociale

Asigurarea calitatii si managementul calitatii în educatie si formare initiala constituie un domeniu de interventie care necesita cu precadere...

Te-ar putea interesa și

Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome

INTRODUCERE Ina Zoon, în lucrarea sa, ,, La periferia societǎţii. Romii şi serviciile publice în România" afirma cǎ: “Istoria ultimului secol şi...

Drept Civil

INTRODUCERE Pornind de la faptul că omul este o fiinţă socială şi de la realitatea că şi adolescentul, care este copil al străzii, trăieşte...

Tulcea

Cap.I Importanţa oraşului pe plan regional şi naţional Judetul Tulcea este situat in sud-estul Romaniei, in nordul Dobrogei, si este traversat de...

Abandonul școlar - problemă socială

1. DEFINIREA PROBLEMEI În contextul actual, guvernul, organismele şi organizaţiile internaţionale consideră educaţia unul dintre cele mai...

Abandon Școlar

A. PREZENTAREA PROBLEMEI: 1. DEFINIREA PROBLEMEI În contextul actual, guvernul, organismele şi organizaţiile internaţionale consideră educaţia...

Abandonul Școlar o Problemă Socială

1. DEFINIREA PROBLEMEI În contextul actual, guvernul, organismele şi organizaţiile internaţionale consideră educaţia unul dintre cele mai...

Dezvoltare durabilă Tulcea

I. EVALUAREA CAPITALULUI NATURAL 1) Localizare geografică şi relief In geografía europeană, Tulcea reprezintă zona unde Dunărea, după ce a...

Educarea Rromilor

Stabilirea agendei Populaţia de etnie rromǎ constituie, din punct de vedere numeric, al doilea grup minoritar etnic din România, dupǎ cel format...

Ai nevoie de altceva?