Dezvoltarea resurselor umane, creșterea gradului de ocupare și combaterea excluziunii sociale

Referat
7.3/10 (7 voturi)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4329
Mărime: 16.74KB (arhivat)
Publicat de: Catalin N.
Puncte necesare: 9

Extras din referat

Asigurarea calitatii si managementul calitatii în educatie si formare initiala constituie un domeniu de interventie care necesita cu precadere dezvoltarea si implementarea sistemelor si procedurilor interne de evaluare, de management si asigurare a calitatii activitatilor de educatie si formare initiala si continua, precum si profesionalizarea activitatilor manageriale la nivelul furnizorilor de educatie si formare initiala si continua. Se are în vedere, în principal, activitatea institutiilor si a ofertantilor de educatie si de formare din sistemul formal de educatie. Principalele actiuni avute în vedere sunt: crearea si dezvoltarea sistemelor de asigurare si management al calitatii în educatie si formare; dezvoltarea unor programe de formare profesionala în domeniul managementului educational si în managementul calitatii; dezvoltarea unor mecanisme de monitorizare a insertiei absolventilor pe piata muncii în vederea ajustarii ofertei educationale în concordanta cu evolutiile de pe piata muncii; crearea si dezvoltarea unor mecanisme de asigurare si managementul calitatii în educatie în contextele nonformale si informale de învatare.

Dezvoltarea resurselor umane din educatie are ca obiectiv diversificarea ofertelor de educatie initiala si continua si a oportunitatilor de cariera pentru cadrele didactice si alte categorii de resurse umane din sistemul de educatie si formare initiala. Competentele furnizate în cadrul acestor programe de educatie si formare vor asigura, în primul rând, achizitia si dezvoltarea competentelor rescrise în Cadrul European al Calificarilor profesorilor. Actiunile avute în vedere în cadrul acestei masuri vizeaza resursele umane din educatie dintr-o dubla perspectiva, de participanti la învatarea pe tot parcursul vietii si diseminatori de cunoastere. Acest domeniu de interventie contribuie la dezvoltarea stocului de capital uman din educatie capabil sa furnizeze educatie de calitate centrata pe nevoile individuale de dezvoltare personala si profesionala ale elevilor, la reducerea fenomenului de abandon/parasire timpurie a scolii si la cresterea atractivitatii învatarii. De asemenea, având în vedere ca serviciile de orientare si consiliere a resurselor umane din educatie sunt insuficient dezvoltate, nefiind operationale nici instrumente specifice de definire a unor trasee profesionale si de cariera pentru aceasta categorie de resurse umane, actiunile în acest domeniu vor fi corelate cu masuri specifice de crestere a oportunitatilor de dezvoltare a carierei pentru resursele umane din educatie.

Principalele actiuni avute în vedere sunt: dezvoltarea ofertelor de formarea continua a cadrelor didactice si a resurselor umane din educatie (inclusiv „on the job training”); dezvoltarea ofertelor de educatie initiala pentru cadrele didactice si a resurselor umane din educatie (ex. masterate didactice); dezvoltarea ofertelor de educatie continua si initiala pentru noile profesii în educatie; cercetare; dezvoltarea retelei de furnizori de servicii si de instrumente; asigurarea accesului la servicii de calitate; oportunitati de cariera si servicii de dezvoltare a carierei pentru resursele umane din educatie.

Dezvoltarea si modernizarea ofertelor de educatie initiala si continua are drept obiective cresterea atractivitatii ofertelor educationale, cresterea calitatii si relevantei educatiei pentru piata muncii.

Principalele actiuni avute în vedere sunt: dezvoltarea ofertelor de educatia timpurie; dezvoltarea ofertelor în învatamântul secundar; dezvoltarea ofertelor post licenta (masterat si doctorat); adaptarea ofertelor educationale la cerintele pietei muncii si comunitatii locale, promovarea parteneriatului în educatie; utilizarea noilor tehnologii si metodelor moderne de predare în educatie si dezvoltarea competentelor digitale; dezvoltarea ofertelor de educatie continua - „Scoala – centru comunitar de educatie continua si resurse de învatare”, dezvoltarea de module si programe de formare pentru resursele umane din domeniul cercetarii.

În vederea cresterii adaptabilitatii fortei de munca si a întreprinderilor se va acorda sustinere asigurarii, dezvoltarii si mentinerii resurselor umane în scopul îndeplinirii exigentelor firmelor privind calificarea fortei de munca, cerinte esentiale pentru asigurarea competitivitatii în procesul de schimbare a conditiilor economice si tehnologice cerute de dezvoltarea societatii bazate pe cunoastere. Adaptarea competentelor profesionale ale propriilor angajati la nevoile de dezvoltare ale întreprinderilor va sustine cresterea productivitatii si calitatii muncii. Acestea, corelate cu îmbunatatirea conditiilor de munca, vor conduce la asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca, în special în sectoarele si domeniile de activitate cu riscuri crescute si vor determina reducerea substantiala a ratei de incidenta a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, precum si promovarea unui proces de îmbatrânire activa (prelungirea vietii active si reducerea fenomenului pensionarii anticipate).

Pentru îmbunatatirea continua a cunostintelor si competentelor manageriale la toate nivelurile, va fi sustinuta promovarea formarii antreprenoriale. Implementarea programelor de formare antreprenoriala va avea drept scop asigurarea creativitatii antreprenoriale, îmbunatatirea capacitatii managerilor si întreprinzatorilor de a-si conduce propriile afaceri si de a se adapta exigentelor impuse de competitivitate si schimbarile tehnologice.

Preview document

Dezvoltarea resurselor umane, creșterea gradului de ocupare și combaterea excluziunii sociale - Pagina 1
Dezvoltarea resurselor umane, creșterea gradului de ocupare și combaterea excluziunii sociale - Pagina 2
Dezvoltarea resurselor umane, creșterea gradului de ocupare și combaterea excluziunii sociale - Pagina 3
Dezvoltarea resurselor umane, creșterea gradului de ocupare și combaterea excluziunii sociale - Pagina 4
Dezvoltarea resurselor umane, creșterea gradului de ocupare și combaterea excluziunii sociale - Pagina 5
Dezvoltarea resurselor umane, creșterea gradului de ocupare și combaterea excluziunii sociale - Pagina 6
Dezvoltarea resurselor umane, creșterea gradului de ocupare și combaterea excluziunii sociale - Pagina 7
Dezvoltarea resurselor umane, creșterea gradului de ocupare și combaterea excluziunii sociale - Pagina 8
Dezvoltarea resurselor umane, creșterea gradului de ocupare și combaterea excluziunii sociale - Pagina 9
Dezvoltarea resurselor umane, creșterea gradului de ocupare și combaterea excluziunii sociale - Pagina 10
Dezvoltarea resurselor umane, creșterea gradului de ocupare și combaterea excluziunii sociale - Pagina 11
Dezvoltarea resurselor umane, creșterea gradului de ocupare și combaterea excluziunii sociale - Pagina 12
Dezvoltarea resurselor umane, creșterea gradului de ocupare și combaterea excluziunii sociale - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Dezvoltarea Resurselor Umane, Cresterea Gradului de Ocupare si Combaterea Excluziunii Sociale.doc

Alții au mai descărcat și

Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă

INTRODUCERE Dreptul la educaţie este un drept fundamental al omului. Nici unul dintre drepturile civile, politice, economice şi sociale nu poate...

Sărăcie și Asistență Socială în Spațiul Românesc - Secolele XVIII-XX

Sărăcia a fost și este una dintre cele mai importante probleme ale fiecărei societăți în parte, fiind astfel o temă care traversează istoria....

Dosar de presă - probleme și politici sociale - sărăcia din România

I. Prezentarea problemei sociale 1. Problema sociala monitorizata in presa românească. Definiţia de lucru a problemei sociale. Problema...

Asistența socială, psihologică și juridică a copiilor rămași singuri acasă ca urmare a plecării părinților la muncă în străinătate

I. Aspecte Generale 170.000 elevi de clasele V-VIII au cel putin un parinte la munca in strainatate. Dintre acestia, aproximativ 35.000 au ambii...

Asistența socială a copiilor străzii

INTRODUCERE Conflictul este un fenomen omniprezent al vieţii noastre. Ne întâlnim cu el zi de zi, în diversele noastre interacţiuni cu mediul...

Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de asistență socială

Tinerii care împlinesc vârsta de ieșire din sistemul de protecție reprezintă unul din grupurile cele mai problematice și vulnerabile din România....

Program social

I.Descrierea companiei Întreprinderea comercială “SERGO PLUS” SRL, a fost fondată pe 18 martie 2013, în satul Todirești, raionul Anenii...

Despre structura socială - instituții, status, grupuri, organizații și rol social

Ce este sociologia? „Sociologia este studiul vieții sociale umane,a grupurilor și societăților. Este un demers îndrăzneț și de mare...

Te-ar putea interesa și

Eficiența Serviciilor în Relație cu Exigențele Consumatorilor

INTRODUCERE Experienţa internaţională oferă numeroase exemple cu privire la rolul deosebit de important pe care l-au avut serviciile în progresul...

Valorificare potențialului turistic în Județul Maramureș

Cap.I Localizarea si caracterizarea judetului. 1.1 Asezarea geografica a judetului. Judetul Maramures este asezat in extremitatea nord vestica a...

Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul lucrarea noastră abordează subiecte legate de dezvoltarea regională şi coordonarea instrumentelor...

Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene

1.1. Contextul politic şi ecomonic Politica de dezvoltare regională constituie un instrument important în cristalizarea identităţii europene. De...

Deșeuri

ARGUMENT Deşeurile reprezintă o problemă în continuă creştere, la nivel global, regional, precum şi la nivel local. Abordarea problemei...

Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor

INTRODUCERE În prezent asistăm la nivel global, la trecerea la un nou tip de economie, bazat pe preponderenta activitaţilor terţiare în crearea...

Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana

1. Introducere 1.1. Integrarea economică europeană Integrarea economică europeană a debutat în perioada postbelică, cuprinzând ţări de pe întreg...

Campanie de Promovare Sibiu

I. ANALIZA DE PIATA 1. Analiza turismului in general si particularizarea discutiei 1.1 Analiza turismului in Romania In ultimii ani, Romania a...

Ai nevoie de altceva?