Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 15783
Mărime: 182.67KB (arhivat)
Publicat de: Ani D.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Aurica Grigore
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Cursuri postuniversitare – forma MASTERAT Specializarea: Finanţarea şi controlul afacerilor în sistem european

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. Capitolul 1. SERVICIILE ŞI PROCESUL DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ÎN ŢĂRILE DEZVOLTATE 4
 3. 1.1. Dezvoltarea sectorului terţiar în economiile ţărilor dezvoltate 4
 4. 1.2. Rolul serviciilor în procesul creşterii şi dezvoltării economice 8
 5. Capitolul 2. SERVICIILE ŞI ECONOMIA ROMÂNEASCĂ 17
 6. 2.1. Poziţia tradiţională a României faţă de servicii. 17
 7. 2.2. Dimensiunile sectorului tertiar în România 19
 8. 2.3. Dinamica sectorului serviciilor în România 28
 9. Capitolul 3. STUDIU DE CAZ: ORIENTĂRI STRATEGICE PRIVIND DEZVOLTAREA SERVICIILOR DIN ROMÂNIA 40
 10. CONCLUZII 45
 11. BIBLIOGRAFIE 50

Extras din disertație

INTRODUCERE

În prezent asistăm la nivel global, la trecerea la un nou tip de economie, bazat pe preponderenta activitaţilor terţiare în crearea avutei naţiunilor, pe o dezvoltare masiva a tehnologiilor informaţionale, a sistemelor de comunicare, al inovaţiilor.

Dată fiind această situaţie, în ultimele decenii, este evidentă necesitatea ajustării structurale a economiilor naţionale la mutaţiile survenite în cadrul relaţiilor economice internaţionale, aceasta constituind de fapt condiţia indispensabila a integrării în economia mondiala contemporană.

Lucrarea prezentă îşi propune sa realizeze o analiză statistică a sectorului românesc al serviciilor, evidenţiind totodată domeniile prioritare de dezvoltare strategică a serviciilor în contextul integrării României în Uniunea Europeană.

În primul rând, am încercat să surprindem principalele tendinţe cu privire la servicii, manifestate în cadrul economiilor moderne şi, totodată, clarificarea contribuitei aduse de activităţile terţiare în procesul de crestere şi dezvoltare economică a ţărilor.

Am încercat o analiză complexă a sectorului românesc al serviciilor, a dimensiunilor şi dinamicii acestuia, evidenţiind principalele cauze ale decalajelor înregistrate de România comparativ cu ţările dezvoltate. Am considerat oportună prezentarea principalelor directii strategice referitoare la dezvoltarea viitoare a sectorului românesc al serviciilor, în conformitate cu Programul Naţional de Dezvoltare (PND) 2007-2013.

Trebuie să mai precizăm că, lucrarea opereaza cu elementele necesare, situate la confluenţa dintre economia serviciilor, marketingul serviciilor, studiul comportamentului consumatorului, doar în limite rezonabile, pentru a utiliza noţiunile necesare şi pentru a formula soluţiile pe care le consideram indispensabile în elaborarea lucrării.

Înainte de realizarea unei radiografii a sectorului românesc al serviciilor, am evocat tendinta de tertiarizare a economiilor contemporane şi rolul detinut de servicii în procesul cresterii şi dezvoltarii economice a naţiunilor, apelând în acest scop la lucrarile elaborate de teoreticienii economiei serviciilor: Maria Ioncica , Orio Giarini , Alvin Toffler , Peter F. Drucker , dar, totodată şi la datele furnizate de The World Bank Group, 2007.

Pentru analiza dimensiunilor sectorului tertiar în România şi a dinamicii acestuia, precum şi pentru conturarea principalelor perspective de dezvoltare a serviciilor în ţara noastră, am consultat datele existente în Anuarul Statistic al României, Planul National de Dezvoltare 2004 -2006, 2007 -2013, publicatii ale Naţiunilor Unite cu privire la situatia serviciilor în economiile în tranziţie.

Capitolul 1. SERVICIILE ŞI PROCESUL DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ÎN ŢĂRILE DEZVOLTATE

1.1. Dezvoltarea sectorului terţiar în economiile ţărilor dezvoltate

Expresia cea mai elocventa a mutatiilor corespunzatoare fenomenului serviciilor o reprezintă transformarea economiilor dezvoltate în economii de servicii. Infrastructura de servicii coordonează ansamblul activităţilor economice în sistemul economiei de piaţă, existenţa unei vaste reţele de servicii condiţionând însuşi procesul de organizare a pieţei şi de funcţionare eficientă a acesteia.

O privire de ansamblu asupra diferitelor sectoare ale activităţii economice contemporane ne conduce la constatarea ca serviciile de toate genurile reprezinta partea esenţiala a sistemelor de producţie şi de utilizare a produselor. Pentru orice produs achizitionat, fie ca este vorba de un automobil, un computer sau de un covor, costurile propriu-zise de producţie sau de fabricaţie sunt de cele mai multe ori inferioare pragului de 20-30% din preţul final al acestor produse, o pondere de 70- 80% revenind costurilor aferente punerii în funcţiune a sistemului complex servicii şi de distribuţie. Prin urmare, cel mai adesea, serviciile nu pot fi separate de bunurile materiale, ele sunt strâns legate de producţia şi utilizarea acestora.

Astfel, serviciile devin indispensabile în procesul de realizare a produselor de bază şi a serviciilor care îndeplinesc nevoi de bază. Doi dintre cei mai importanţi susţinători ai economiei serviciilor – Orio Giarini şi Walter R. Stahel – sunt de părere că, serviciile nu mai constituie doar un sector secundar, ci se îndreaptă către prim-planul activităţii economice în cadrul căreia devin „unelte de producţie indispensabile” în satisfacerea nevoilor de bază şi mijloace esentiale prin intermediul cărora se poate realiza creşterea avuţiei natiunilor.

Deci, noua economie, a serviciilor, a devenit o realitate, în special în tarile dezvoltate, începând cu anii 1970, când functiile de servicii s-au transformat într-un real instrument economic în toate sistemele de producţie .

Bibliografie

1. Ariton, D. - Gestiunea Financiară A Întreprinderii – Studii De Caz – Galaţi, Editura Pax Aura Mundi, 1997

2. Balaure, Virgil (coord.) - Marketing, Editia a II-a revazuta si adaugita, Editura Uranus, Bucuresti, 2002

3. Cetină I., Marketingul competitiv în sectorul serviciilor, Ed. teora, Bucureşti, 2001

4. Cetină I., Olteanu V., Marketingul serviciilor, Ed. Marketer, Bucureşti, 2004

5. Cretu C., Cunostinte economice fundamentale si de specialitate pentru examenul de licenta”, Editura Fundatiei Academice “Danubius”, Galati, 2005

6. Constantinescu, Dan Anghel - Solutii inovative la probleme economice de actualitate, Editura Semne, Bucuresti, 2005.

7. Drucker, Peter F. – Realitatile lumii de mâine, (traducere de Irina Râmniceanu), Editura Teora, Bucuresti, 1999,

8. Giarini, Orio şi Stahel, Walter R. – Limitele certitudinii. Înfruntând riscurile în noua economie a serviciilor, Editura Edimpress-Camro, Bucuresti, 1996

9. Grigore A. - Rolul relaţiilor publice în promovarea vânzărilor. Lucrări Ştiinţifice, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanţa, 2007

10. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iaşi, 2007

11. Grigore A. - Marketingul Serviciilor Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008

12. Grigore A. - Marketing General Editura ZIGOTTO a Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008

13. Kotler, Ph. Managementul marketingului, Editura Teora, Bucuresti, 2002.

14. Ioncica, M. – Economia serviciilor. Teorie şi practica, Editia a III-a revazuta, Editura Uranus, Bucuresti, 2003

15. Ioncica, M. (coo rd.) – Strategii de dezvoltare a sectorului tertiar, Editura Uranus, Bucuresti, 2004

16. Pripoaie, R – „ Analiza si prognoza statistica a riscului de faliment al firmei, E.D.P., Bucuresti, 2004

17. Puscaciu V..Puscaciu F., – “Relatii financiare internationale”, Ed. Evrika, Braila, 2000

18. Stanciulescu G., Androniceanu A., - Sisteme comparate de administratie publica europeana, Editura Economica, Bucuresti, 2004

19. Toffler, Alvin – Al treilea val , Editura Politica, Bucuresti, 1983

20. Turtureanu A.G., Economia serviciilor, Ed. Evrika, 1999

21. Tureac, C., - Managementul serviciilor - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2007

22. *** Anuarul Statistic al României, Institutul National de Statistica, Bucuresti, 2007

23. *** Planul National de Dezvoltare 2007 -2013

24. http://www.euroinfo.cdim.org

25. http://www.worldbank.org

26. http://www.bnr.ro

Preview document

Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 1
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 2
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 3
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 4
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 5
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 6
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 7
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 8
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 9
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 10
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 11
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 12
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 13
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 14
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 15
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 16
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 17
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 18
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 19
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 20
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 21
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 22
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 23
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 24
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 25
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 26
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 27
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 28
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 29
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 30
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 31
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 32
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 33
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 34
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 35
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 36
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 37
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 38
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 39
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 40
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 41
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 42
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 43
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 44
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 45
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 46
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 47
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 48
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 49
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 50
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 51
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 52
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 53
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 54
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 55
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 56
Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Tendinte in dezvoltarea sectorului Romanesc al serviciilor.doc

Alții au mai descărcat și

Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe

Introducere Actualitatea temei. Intensificarea activităţii ţărilor în curs de dezvoltare pe pieţele internaţionale şi confruntarea cu concurenţii...

Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană

Capitolul I SPAŢIUL RURAL – ABORDĂRI CONCEPTUALE Acest capitol este consacrat analizei conceptelor de rural şi ruralitate, locului ruralului în...

Mixul de Marketing

I. NOŢIUNI TEORETICE REFERITOARE LE MIXUL DE MARKETING 1.1. CONŢINUTUL CONCEPTULUI Conceptul de marketing mix, introdus în 1964 de americanul...

Tendințe în Dezvoltarea Serviciilor în România

1. PREZENTAREA GENERALĂ A ROMÂNIEI Locul României din punct de vedere al poziționării geografice se află în centrul Europei, la nord de Peninsula...

Cursuri Economia Serviciilor

CAPITOLUL. 1.CONTINUTUL SERVICIILOR 1.1. Conceptul de servicii Pentru început este necesara definirea conceptului de produs. Produsul drept...

Economia Serviciilor

1.1. Generalităţi despre servicii Economia serviciilor este o disciplină economică ce are ca obiect de studiu procesele şi fenomenele specifice...

Politici de Marketing

CAPITOLUL 1. Politica de marketing Introducere în tema tratata si obiectivele temei: Politica de marketing reprezinta unul dintre conceptele de...

Dezvoltarea durabilă în contextul globalizării

INTRODUCERE Globalizarea se referă la un proces accentuat de integrare pe plan mondial şi de raspîndire a unui set de idei mai mult sau mai puţin...

Te-ar putea interesa și

Valorificarea Potențialului Turistic al Județului Timiș

INTRODUCERE Turismul reprezinta o activitate permanenta a omului modern, având implicatii pe multiple planuri, de la cel economic la cel politic,...

Transporturile Turistice - Tiketing

Capitolul I : Impactul transporturilor asupra activitatii turistice 1.1. Turismul şi sectorul terţiar Conform teoriei lui Jean Fourastie (în...

Plan de Marketing Flamingo

1.1. Istoric si structura Înfiintata în 1994, Flamingo este o companie certificata ISO 9001-2000 atât pentru distributia de produse IT, cât si...

Structura Economiei Rurale în Județul Timiș

CAP. 1. JUDEŢUL TIMIŞ INFORMAŢI GENERALE Judeţul Timiş este situat în vestul ţării, în regiunea istorică Banat, România. După suprafaţă este cel...

Analiza Ofertei de Produse și Servicii Bancare

Cap.1. Introducere in marketingul bancar Marketingul serviciilor bancare are ca scop dezvoltarea cunostintelor personalului bancar referitoare la...

Analiza și Previziunea Serviciilor de Hoteluri și Restaurante în Regiunea de Sud-est

1. Analiza evolutiei serviciilor In economia tarilor dezvoltate serviciile ocupa un loc important. Romania, in drumul sau spre o economie de...

Analiza Serviciilor de Hoteluri și Restaurante

1. Introducere Ultimele 3 decenii au adus in atentia economistilor importanta de care dau dovada serviciile in cadrul economiei. Desi neglijate...

Costurile Tehnologiei Informatice Utilizate în Dezvoltarea Serviciilor Publice din România

1. INTRODUCERE La sase ani dupa explozia Internet-ului, societatea informationala cunoaste o crestere constanta. Anii de investitii in TIC isi...

Ai nevoie de altceva?