Economia Serviciilor

Curs
9.2/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 139 în total
Cuvinte : 44077
Mărime: 205.72KB (arhivat)
Publicat de: Antonie Călin
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Capitolul 1. TEORII ECONOMICE DESPRE SERVICII
 2. PARTICULARITĂŢILE SERVICIILOR 3
 3. 1.1. Generalităţi despre servicii 3
 4. 1.2. Evoluţia teoriei economice despre servicii 4
 5. 1.3. Particularităţile serviciilor 7
 6. Capitolul 2. LOCUL ŞI ROLUL SERVICIILOR ÎN ECONOMIEI 10
 7. 2.1. Sectoarele economiei 10
 8. 2.2. Funcţiile serviciilor 12
 9. Capitolul 3. TIPOLOGIA SERVICIILOR 15
 10. 3.1. Clasificări statistice ale serviciilor 15
 11. 3.2. Nomenclatoare oficiale ale serviciilor 19
 12. Capitolul 4. PIAŢA SERVICIILOR 22
 13. 4.1. Caracteristicile pieţei serviciilor 22
 14. 4.2. Intervenţia statului şi tendinţe de liberalizare
 15. în sectorul serviciilor 24
 16. 4.3. Raportul dintre piaţa serviciilor şi piaţa bunurilor 27
 17. Capitolul 5. OFERTA ŞI TARIFELE PENTRU SERVICII 31
 18. 5.1.Caracteristicile ofertei de servicii 31
 19. 5.2 Tarifele pentru servicii 33
 20. 5.3. Raport preţ/calitate în domeniul serviciilor 35
 21. Capitolul 6. CEREREA DE SERVICII 37
 22. 6.1. Rolul cererii în economia serviciilor 37
 23. 6.2. Caracteristicile cererii de servicii 37
 24. 6.3. Factorii care influenţează cererea de servii 39
 25. Capitolul 7. SERVICII PENTRU POPULAŢIE 42
 26. 7.1. Conţinut, importanţă 42
 27. 7.2. Servicii publice finanţate de la buget 44
 28. 7.2.1.învăţământul 46
 29. 7.2.2. Servicii culturale şi de artă 47
 30. 7.2.3. Servicii de sănătate 48
 31. 7.2.4. Servicii de asistenţă socială 49
 32. 7.3. Servicii de piaţă prestate populaţiei 50
 33. Capitolul 8. SERVICII PENTRU PERSOANE JURIDICE (ÎNTREPRINDERI) 55
 34. 8.1. Clasificarea serviciilor pentru întreprinderi 55
 35. 8.2. Modalităţi de organizare a serviciilor pentru întreprinderi 56
 36. 8.3. Principalele servicii pentru întreprinderi 57
 37. Capitolul 9.SERVICII INTERNAŢIONALE 62
 38. 9.1. Structura serviciilor internaţionale 62
 39. 9.2. Tendinţe în schimburile internaţionale de servicii 63
 40. 9.3. Categorii de servicii internaţionale 65
 41. Capitolul 10.FORŢA DE MUNCĂ ÎN SECTORUL TERŢIAR 69
 42. 10.1. Tendinţe în ocuparea forţei de muncă 69
 43. 10.2. Caracteristicile muncii în sectorul serviciilor 70
 44. 10.3. Structura ocupării forţei de muncă în servicii 73
 45. Capitolul 11.PRODUCTIVITATEA MUNCII ÎN SECTORUL
 46. TERŢIAR 76
 47. 11.1. ”Paradoxul productivităţii” 76
 48. 11.2. Măsurarea productivităţii muncii în servicii 78
 49. Capitolul 12. RESURSELE MATERIALE ŞI SERVICIILE 81
 50. 12.1. Capitolul tehnic din servicii 81
 51. 12.2. Investiţiile în sectorul serviciilor 82
 52. Capitolul 13. EFICIENŢA SERVICIILOR 84
 53. 13.1. Conceptul de eficienţă în sectorul serviciilor 84
 54. 13.2. Evaluarea eficienţei serviciilor 85
 55. 13.3. Formele eficienţei - criterii de apreciere 87
 56. 13.4. Indicatorii eficienţei serviciilor 88

Extras din curs

1.1. Generalităţi despre servicii

Economia serviciilor este o disciplină economică ce are ca obiect de studiu procesele şi fenomenele specifice sectorului terţiar şi care integrează conceptele şi metodele teoriei economice tradiţionale în fenomenul contemporan al serviciilor.

Deşi serviciile au existat dintotdeauna, teoria economică a sectorului terţiar a luat amploare în ultimele decenii, în încercarea de a armoniza fundamentele teoretice cu dezvoltarea accelerată a ofertei de servicii şi a creşterii puternice a ponderii serviciilor în crearea P.I.B.

Dacă stadiul agrar şi stadiul industrial al dezvoltării economice au creat de-a lungul timpului condiţiile satisfacerii cererii de consum de bunuri de primă necesitate (pentru trebuinţele fiziologice) şi mai apoi, de bunuri durabile (pentru confortul propriu), evoluţia postindustrială a economiilor a deplasat structura de consum către produse superioare şi mai ales către servicii, în care se evidenţiază desigur, informatica, telecomunicaţiile, publicitatea, servicii de inginerie, consiliere, educaţie, monopol tehnico-ştiinţific, know-how, audit etc.

Economiile dezvoltate au deci, ca fenomen calitativ-structural dominant, creşterea puternică a sectorului terţiar, în care se cuprind atât o serie de activităţi cu funcţii bine definite dar marginalizate, desprinse din întreprinderile de producţie tradiţionale (servicii de management, marketing, cercetare, informare), precum şi activităţi noi sau specializate-servicii considerate intelectualiste, bazate pe cunoaştere şi experienţă - analiza riscului, intermediere financiară, subcontractare, servicii juridice, expertizare, consultanţă, servicii de programe, reţele, protecţie informaţională.

În prezent, lumea economică suferă o polarizare după gradul de dezvoltare a sectorului terţiar. Astfel, există state dezvoltate puternic industrializate sau în curs de industrializare ce evoluează spre economii moderne şi o societate a serviciilor şi state subdezvoltate (3/4 din populaţia globului) în care serviciile sunt subdezvoltate. Din acest motiv se fac simţite serioase rămâneri în urmă în domeniul ştiinţific, tehnologic, informaţional, al cunoştinţelor fundamentate şi cu atât mai mult în domeniile novatoare, cu efecte dramatic resimţite în lipsa performanţelor economice şi în lupta concurenţială.

Unele teorii economice moderne prefigurează o posibilă soluţie pentru atenuarea decalajelor dintre state şi subliniind strânsa interdependenţă dintre creşterea economică şi dezvoltarea serviciilor, propun efectuarea de investiţii masive şi durabile în domenii noi din sectorul terţiar (servicii de informatizare, comunicare, management, marketing etc.), în vederea provocării unei “revoluţii” terţiare şi a unui demaraj către o economie de servicii cu o creştere economică puternică.

1.2. Evoluţia teoriei economice despre servicii

Gândirea economică despre servicii datează încă din sec XVII-XVIII şi este reprezentată de economişti clasici ca William Petty, Adam Smith, Gregory King.

Serviciile nu sunt tratate ca activităţi separate ci în ansamblul activităţilor economice creatoare de bogăţie economică şi importante pentru societate. Ei includ în sfera serviciilor activităţi ca: comerţul, transporturile, activităţi artizanale şi manufacturale, serviciile militarilor, magistraţilor, oamenii de litere, serviciile religioase etc., pe care le consideră însă neproductive, necreând valoare şi deci profit.

În sec XIX Jean Baptiste Say dezvoltă o teorie nouă asupra serviciilor şi critică teoriile anterioare care consideră că activităţile de servicii nu se manifestă printr-un rezultat. El consideră că activităţile de servicii sunt productive, căci deşi rezultatele sunt produse nemateriale, ele au o valoare de schimb dată de utilitatea lor.

În teoria sa J.B.Say diferenţiază însă categoriile de servicii, considerând că totuşi unele dintre ele şi este cazul serviciilor publice - învăţământ, servicii judecătoreşti, de ordine etc. - care nu se manifestă prin intermediul pieţei şi nu participă la schimb, nu produc câştiguri şi deci nu sunt productive (de produse nemateriale, desigur).

Alţi economişti (John Stuart Mill) tratează activităţile de servicii ca fiind nu neproductive, ci indirect productive căci deşi rezultatele lor nu sunt obiecte materiale destinate schimbului, ele pot crea utilităţi încorporate în obiecte creatoare mai departe de produse concrete şi de bogăţie materială.

Un alt punct de vedere referitor la rolul serviciilor în cadrul activităţilor economice, foarte apropiat de teoriile secolului XX este formulat de Fr. Bastiat. El critică puternic concepţiile clasice (A. Smith) în care activităţile productive sunt doar cele creatoare de obiecte şi consideră că valoarea unui produs nu este dată de materialitatea sau (calitatea dată de natură) ci de utilitatea sa apreciată şi urmărită în cadrul unei relaţii de schimb. în acest mod valoarea produselor este dată de valoarea utilităţilor pe care le furnizează pe piaţă, iar serviciile devin deci, produse economice care dau valoare bunurilor materiale. Evoluţia contemporană a economiilor, tot mai dominate de servicii confirmă teoria valorii serviciilor a lui Bastiat, căci produsele sunt considerate tot mai adesea ca “reprezentarea fizică a serviciilor pe care le furnizează” şi mijloace mai practice de a cumpăra servicii.

Preview document

Economia Serviciilor - Pagina 1
Economia Serviciilor - Pagina 2
Economia Serviciilor - Pagina 3
Economia Serviciilor - Pagina 4
Economia Serviciilor - Pagina 5
Economia Serviciilor - Pagina 6
Economia Serviciilor - Pagina 7
Economia Serviciilor - Pagina 8
Economia Serviciilor - Pagina 9
Economia Serviciilor - Pagina 10
Economia Serviciilor - Pagina 11
Economia Serviciilor - Pagina 12
Economia Serviciilor - Pagina 13
Economia Serviciilor - Pagina 14
Economia Serviciilor - Pagina 15
Economia Serviciilor - Pagina 16
Economia Serviciilor - Pagina 17
Economia Serviciilor - Pagina 18
Economia Serviciilor - Pagina 19
Economia Serviciilor - Pagina 20
Economia Serviciilor - Pagina 21
Economia Serviciilor - Pagina 22
Economia Serviciilor - Pagina 23
Economia Serviciilor - Pagina 24
Economia Serviciilor - Pagina 25
Economia Serviciilor - Pagina 26
Economia Serviciilor - Pagina 27
Economia Serviciilor - Pagina 28
Economia Serviciilor - Pagina 29
Economia Serviciilor - Pagina 30
Economia Serviciilor - Pagina 31
Economia Serviciilor - Pagina 32
Economia Serviciilor - Pagina 33
Economia Serviciilor - Pagina 34
Economia Serviciilor - Pagina 35
Economia Serviciilor - Pagina 36
Economia Serviciilor - Pagina 37
Economia Serviciilor - Pagina 38
Economia Serviciilor - Pagina 39
Economia Serviciilor - Pagina 40
Economia Serviciilor - Pagina 41
Economia Serviciilor - Pagina 42
Economia Serviciilor - Pagina 43
Economia Serviciilor - Pagina 44
Economia Serviciilor - Pagina 45
Economia Serviciilor - Pagina 46
Economia Serviciilor - Pagina 47
Economia Serviciilor - Pagina 48
Economia Serviciilor - Pagina 49
Economia Serviciilor - Pagina 50
Economia Serviciilor - Pagina 51
Economia Serviciilor - Pagina 52
Economia Serviciilor - Pagina 53
Economia Serviciilor - Pagina 54
Economia Serviciilor - Pagina 55
Economia Serviciilor - Pagina 56
Economia Serviciilor - Pagina 57
Economia Serviciilor - Pagina 58
Economia Serviciilor - Pagina 59
Economia Serviciilor - Pagina 60
Economia Serviciilor - Pagina 61
Economia Serviciilor - Pagina 62
Economia Serviciilor - Pagina 63
Economia Serviciilor - Pagina 64
Economia Serviciilor - Pagina 65
Economia Serviciilor - Pagina 66
Economia Serviciilor - Pagina 67
Economia Serviciilor - Pagina 68
Economia Serviciilor - Pagina 69
Economia Serviciilor - Pagina 70
Economia Serviciilor - Pagina 71
Economia Serviciilor - Pagina 72
Economia Serviciilor - Pagina 73
Economia Serviciilor - Pagina 74
Economia Serviciilor - Pagina 75
Economia Serviciilor - Pagina 76
Economia Serviciilor - Pagina 77
Economia Serviciilor - Pagina 78
Economia Serviciilor - Pagina 79
Economia Serviciilor - Pagina 80
Economia Serviciilor - Pagina 81
Economia Serviciilor - Pagina 82
Economia Serviciilor - Pagina 83
Economia Serviciilor - Pagina 84
Economia Serviciilor - Pagina 85
Economia Serviciilor - Pagina 86
Economia Serviciilor - Pagina 87
Economia Serviciilor - Pagina 88
Economia Serviciilor - Pagina 89
Economia Serviciilor - Pagina 90
Economia Serviciilor - Pagina 91
Economia Serviciilor - Pagina 92
Economia Serviciilor - Pagina 93
Economia Serviciilor - Pagina 94
Economia Serviciilor - Pagina 95
Economia Serviciilor - Pagina 96
Economia Serviciilor - Pagina 97
Economia Serviciilor - Pagina 98
Economia Serviciilor - Pagina 99
Economia Serviciilor - Pagina 100
Economia Serviciilor - Pagina 101
Economia Serviciilor - Pagina 102
Economia Serviciilor - Pagina 103
Economia Serviciilor - Pagina 104
Economia Serviciilor - Pagina 105
Economia Serviciilor - Pagina 106
Economia Serviciilor - Pagina 107
Economia Serviciilor - Pagina 108
Economia Serviciilor - Pagina 109
Economia Serviciilor - Pagina 110
Economia Serviciilor - Pagina 111
Economia Serviciilor - Pagina 112
Economia Serviciilor - Pagina 113
Economia Serviciilor - Pagina 114
Economia Serviciilor - Pagina 115
Economia Serviciilor - Pagina 116
Economia Serviciilor - Pagina 117
Economia Serviciilor - Pagina 118
Economia Serviciilor - Pagina 119
Economia Serviciilor - Pagina 120
Economia Serviciilor - Pagina 121
Economia Serviciilor - Pagina 122
Economia Serviciilor - Pagina 123
Economia Serviciilor - Pagina 124
Economia Serviciilor - Pagina 125
Economia Serviciilor - Pagina 126
Economia Serviciilor - Pagina 127
Economia Serviciilor - Pagina 128
Economia Serviciilor - Pagina 129
Economia Serviciilor - Pagina 130
Economia Serviciilor - Pagina 131
Economia Serviciilor - Pagina 132
Economia Serviciilor - Pagina 133
Economia Serviciilor - Pagina 134
Economia Serviciilor - Pagina 135
Economia Serviciilor - Pagina 136
Economia Serviciilor - Pagina 137
Economia Serviciilor - Pagina 138
Economia Serviciilor - Pagina 139

Conținut arhivă zip

 • Economia Serviciilor.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul resurselor umane

DIN PARTEA AUTORULUI Succesul, performanta si competitivitatea oricarei organizatii depind, in mare masura, de continutul si calitatea...

Calitatea Serviciilor

INTRODUCERE În contextul economic actual, marcat de creşterea importanţei calităţii ca factor hotărâtor al competitivităţii întreprinderilor, tot...

Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor

INTRODUCERE În prezent asistăm la nivel global, la trecerea la un nou tip de economie, bazat pe preponderenta activitaţilor terţiare în crearea...

Organizarea și Conducerea Gestiunii Financiare la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

Cap. 1 Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău 1.1. Scurt istoric Actuala Direcţie...

Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap

Introducere În această lucrare punem în discuţie una dintre problemele importante ale vieţii sociale româneşti, cea a persoanelor defavorizate şi...

Importanța și rolul serviciilor în economia națională

1. CONCEPTUL DE SERVICIU Mult timp,importanta activitatilor de servicii nu a fost recunoscuta, serviciile fiind neglijate de economisti si...

Serviciile pentru populație, factor al creșterii calității vieții și diversificării producției de bunuri

Capitolul 1. Serviciile pentru populaţie Analiza consumului populaţiei evidenţiază prezenţa, în structura acestuia, a unei game largi de servicii...

Rolul Serviciilor pentru Populație

Conceptul de servicii Serviciile nu au o definiţie clară dar majoritatea economiştilor le privesc ca un sistem de utilităţi, în care beneficiarul...

Te-ar putea interesa și

Calitatea seviciilor în economia de piață - Studiu de caz Auto-Fast

CAPITOLUL 1. SERVICII ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ Introducere Într-o economie modernă serviciile devin din ce în ce mai importante, contribuind în mod...

Strategii de dezvoltare durabilă a serviciilor în economia modernă

CAPITOLUL 1 Importanţa serviciilor în economia modernă 1.1 Serviciile – sector distinct al economiei Concepţia modernă referitoare la sistemele...

Analiza pieței serviciilor de sănătate

INTRODUCERE În ultimii ani, serviciile au jucat un rol extrem de important în dezvoltarea economiei și a societății, aducând o contribuție...

Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor

INTRODUCERE În prezent asistăm la nivel global, la trecerea la un nou tip de economie, bazat pe preponderenta activitaţilor terţiare în crearea...

Serviciile Turistice în Economia Mondială

Întroducere În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor

INTRODUCERE În domeniul fenomenelor şi proceselor economice, iau naştere o serie de legături, de interdependenţe, determinate de acţiunea unor...

Rentabilitatea în Turism

Introducere Factorii economici exteriori au facut ca în ultimii zece ani piata romaneasca a turismului sa se caracterizeze printr-o mare...

Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane

Introducere Creşterea rolului serviciilor în viata economica si sociala pe plan mondial, în special pentru tarile dezvoltate, a fost interpretata...

Ai nevoie de altceva?