Serviciile Turistice în Economia Mondială

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 28411
Mărime: 1.16MB (arhivat)
Publicat de: Jan Cristian
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cebotari E

Cuprins

 1. Întroducere 2
 2. Capitolul I: Noţiuni generale privind serviciile turistice în economia mondială 4
 3. 1.1 Consideraţii generale privind serviciile turistice în economia mondială 4
 4. 1.2. Tipologia serviciilor turistice în economia mondială 10
 5. 1.3. Locul serviciilor turistice în economia mondială 22
 6. Capitolul II: Rolul importului-exportului de servicii turistice în cadrul comerţului internaţional cu servicii turistice 28
 7. 2.1 Structura şi tendinţa pieţii turistice internaţionale 28
 8. 2.2 Comerţul internaţional cu servicii turistice 34
 9. 2.3 Fluxuri turistice internaţionale în dinamică în perioada anilor 2005-2008 41
 10. Capitolul III: Impactul importului-exportului de servicii turistice asupra economiei ţărilor mediteraneene 53
 11. 3.1 Principalele destinaţii ale turismului mediteranean. Prezentare generală 53
 12. 3.3 Integrarea Republicii Moldova în comerţul turistic internaţional 67
 13. Concluzii şi recomandări 72
 14. Bibliografie 76

Extras din licență

Întroducere

În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând determinanţii fundamentali ai turismului internaţional care permit cuantificarea legăturii dintre condiţiile economico-sociale şi condiţiile specializării în turism, ca factori generatori ai fluxurilor turistice internaţionale, lucrarea “Serviciile turistice în economia mondială” îşi propune identificarea măsurii în care acest domeniu complex, cel al serviciilor turistice, determină forţele motrice ale economiei mondiale şi conturează direcţiile prin care strategiile de dezvoltare turistică se pot constitui în factori de dezvoltare durabilă la nivel naţional, regional şi global.

În acest sens, lucrarea a fost concepută într-o structură care să faciliteze înţelegerea fenomenului, abordându-se, pe rând, următoarele aspecte: locul serviciilor turistice în economia mondială, rolul turismului în cadrul comerţului internaţional cu servicii, tendinţe în organizarea şi reglementarea turismului internaţional, impactul turismului internaţional asupra economiei mondiale şi dezvoltarea serviciilor turistice în condiţiile globalizării economiei.

În cadrul lucrării se operează atât cu concepte teoretice generale ale lumii mondoeconomice (globalizare, investiţii străine directe, corporaţii transnaţionale) cât şi cu instrumentalul particular al domeniului turistic (terminologia specifică industriei turistice, indicatori de comensurare a activităţii turistice, etc.). Abordarea teoretică este completată sugestiv cu exemple practice, date statistice şi exemple concrete de iniţiative de acţiune, pentru a valida realismul demersului analitic. În acest sens este adus în atenţie un studiu de caz structurat următorul component: „Dimensiunea economică a turismului în statele mediteraneene”.

Concluziile cuprind o revizuire a principalelor aspecte care demonstrează importanţa activităţii turistice supuse forţelor globalizării în cadrul economiei mondiale, prin sintetizarea celor mai importante informaţii din cadrul lucrării.

Actualitatea temei. În perioada anului 2008 şi începutul anului 2009, majoritatea statelor din întreaga lume au fost cuprinse de efectele crizei economice şi financiare mondiale. Acest lucru s-a reflectat şi asupra turismului, fapt care va fi ilustrat în capitolele de mai jos. În aceste condiţii, reevaluarea tendinţelor turimului internaţional reprezintă o necessitate, fapt care trebuie luat în consideraţie, inclusive şi de agenţiile prestatoare de servicii turistice din Republica Moldova.

Scopul lucrării este reevaluarea conceptelor moderne cu privire la serviciile turistice internaţionale şi aprecierea potenţialului touristic atît pe plan mondial, în cele mai dezvoltate regiuni turistice, cît şi pe plan local în Republica Moldova.

Structura lucrării. Prezenta lucrare are un volum de 78 de pagini şi cuprinde o introducere, trei capitole şi concluzii şi recomandări. În cadrul lucrării au fost utilizate 11 tabele şi 17 figuri.

În Capitolul I, întitulat “Noţiuni generale privind serviciile turistice în economia mondială” au fost elucidate consideraţiile generale cu privire la serviciile turistice în economia mondială, a fost descrisă tipologia serviciilor turistice şi locul acestora în economia mondială.

În Capitolu II, întitulat “Rolul importului-exportului de servicii turistice în cadrul comerţului internaţional cu servicii turistice” a fost prezentată structura pieţei turistice internaţionale şi principalele tendinţe prezente. De asemenea, au fost descries fluctuaţiile turistice mondiale în perioada anilor 2005-2008 şi prognozele experţilor pentru anul 2009.

În Capitolul III, întitulat “Impactul importului-exportului de servicii turistice asupra economiei ţărilor mediteraneene”, care, de fapt, reprezintă un studiu de caz, a fost analizat potenţialu serviciilor turistice în cadrul ţărilor Bazinului Mării Mediteraniene. De asemenea, în ultimul subcapitol, au fost aduse la cunoştinţă cele mai recente date cu privire la potenţialul turistic din Republica Moldova.

Capitolul I: Noţiuni generale privind serviciile turistice în economia mondială

1.1 Consideraţii generale privind serviciile turistice în economia mondială

Hommo sapiens a călătorit mereu. Fie după hrană, fie după adăpost, fie pur şi simplu din plictiseală, de plăcere. Evoluând, călătoriile sale au devenit mai lungi; fie cu întoarcere (precum Ulisse în Itaca), fie fără întoarcere (precum Eneida spre Latium). Fie pentru pradă, precum migratorii, fie pentru “afaceri“ precum fenicienii. Dar şi din curiozitate, precum corăbiile regelui Solom spre Africa! Sau chiar pentru război. Omul a construit drumuri, porturi, a îmblânzit calul... dar mai ales a adunat mai întâi informaţii. Comun acestor câtorva tipuri de călătorie – amintite plastic – este un element pe care îl vom găsi şi în turismul modern: călăuza, ghidul: cel care ştie drumul, cunoaşte oamenii şi locurile pe unde se călătoreşte, te poate proteja. Toate călătoriile reuşite au avut o călăuză destoinică. Spre mileniul II al erei noastre, infrastructura se dezvoltă şi cu toate pericolele drumurilor din Evul Mediu călătoriile se înmulţesc. Chiar şi armatele îşi organizează sisteme de informaţii pentru călăuzirea trupelor. Dar încă suntem departe de ceea ce înţelegem azi prin turism.

Bibliografie

Abbey J.R. – Does Life Style profiling Word?, Journal of Travel Research, vol. XVIII, no. 1/1999;

Baudrillard J. – La societe de consommation, Editura Gallimard, Paris, 1998;

Charles R., Goeldner R., Brennt J.R., McIntosh R.W. – Tourism – Principles, Practices, Philosophies – John Willez&Sons,Inc., 2000;

Cristureanu C. – Economia şi politica turisnului internaţional, Editura Abeona, Bucureşti,1992;

Cristureanu,C. – „Economia invizibilului”, Bucureşti, Editura Beck, 2004;

Cristiana Cristureanu, Strategii şi tranzacţii în turismul internaţional, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2006;

Dumitru Miron, Comerţ internaţional, Editura ASE, Bucureşti, 2003;

Frangialli, Francesco , Secretar General al Organizaţiei Mondiale a Turismului, februarie 2007;

Ghibuţiu, Agnes – „Serviciile şi dezvoltarea. De la prejudecăţi la noi orizonturi”, Ed. Expert, 2001;

Guillermina Fernández, Aldo Guzmán Ramos, Globalización y turismo sustentable: http://www.medio-ambiente.info/print.php?sid=95;

Gabriel Wackermann, Los transportes, el comercio, el turismo y el sistema economico mundial: http://www.unesco.org/issj/rics151/wackermann.htm;

Gabriela Ţigu, Resurse şi destinaţii turistice pe plan mondial, Editura Uranus, Bucureşti, 2003;

Gerea, Carmen – „Globalization and Tourism”, Univ. Laval, Quebec, Canada, aprilie 2006;

Gherasim T., Gherasim D. – Marketing turistic, Editura economică, Bucureşti, 1999

Global Code of Ethics , Principles: http://www.world- tourism.org / code_ethics / eng / global.htm;

Go, F.M. Tourism in the context of globalization, Papers de Turisme, nr. 23, 1998;

Handszuh, Henryk – „Assesing liberalization and implementing the GATS în the tourism sector”, Background paper for the international Symposium on Liberalization and Trade în Tourism Services, Madrid, 22 – 23 March.

Preview document

Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 1
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 2
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 3
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 4
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 5
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 6
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 7
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 8
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 9
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 10
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 11
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 12
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 13
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 14
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 15
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 16
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 17
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 18
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 19
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 20
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 21
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 22
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 23
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 24
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 25
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 26
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 27
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 28
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 29
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 30
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 31
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 32
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 33
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 34
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 35
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 36
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 37
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 38
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 39
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 40
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 41
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 42
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 43
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 44
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 45
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 46
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 47
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 48
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 49
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 50
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 51
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 52
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 53
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 54
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 55
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 56
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 57
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 58
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 59
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 60
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 61
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 62
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 63
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 64
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 65
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 66
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 67
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 68
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 69
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 70
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 71
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 72
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 73
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 74
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 75
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 76
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 77
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 78
Serviciile Turistice în Economia Mondială - Pagina 79

Conținut arhivă zip

 • Serviciile Turistice in Economia Mondiala.doc

Alții au mai descărcat și

Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România

CAPITOLUL 1. LOCUL TURISMULUI ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII TURISTICE DIN ROMÂNIA Turismul mobilizează nenumărate rezerve şi...

Simularea schimburilor turistice potențiale între România și Uniunea Europeană

1.1. Comerţul internaţional cu servicii: delimitări conceptuale Sfera serviciilor depăşeşte astăzi cel puţin jumătate din activităţiile economiei...

Diversificarea produselor și serviciilor studiu de caz Dodo Travel

Introducere Am ales aceastǎ lucrare de licenţǎ deoarece evoluţia, atât a turismului, cât şi a turismului internaţional se caracterizeazǎ, la nivel...

Studiu impactului calității asupra performanțelor economico-sociale ale Complexului Creangă din Targul-Ocna

Rolul, importanţa şi efectele multiple ale turismului intern sunt reflectate pe o multitudine de planuri: de la valorificarea superioară a...

Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov

Introducere Turismul este la ora actuală, un domeniu de activitate diferit, o componentă de dimensiuni considerabile a pieței economice și...

Serviciile Turistice

Argument Activitatea agenţilor economici din industria serviciilor (de exemplu a unei întreprinderi hoteliere, a unui restaurant, a unei firme de...

Studiu privind destinația turistică Băile Herculane

INTRODUCERE Potenţialul turistic al unei zone este un ansamblu de elemente naturale, economice şi cultural-istorice de interes turistic, care...

Implementarea Standardelor Specifice de Calitate în Cadrul Serviciilor Turistice de Tratament și Recuperare

INTRODUCERE Calitatea poate fi definită ca un ansamblu de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îi conferă acestuia...

Te-ar putea interesa și

Impactul globalizării serviciilor turistice asupra economiei mondiale - studiu de caz

INTRODUCERE În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

România în cadrul pieței turistice italiene

Prezentare Lucrarea de faţă încearcă o reprezentare cât mai sugestivă a imaginii României pe piaţa turistică italiană şi posibilităţile acesteia...

Analiza activității turistice la SC Parc SA Alba Iulia

CAPITOLUL I ROLUL ŞI IMPORTANŢA TURISMULUI ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ Calitatea mare a turismului în realizarea unor efecte sociale şi economice...

Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă

INTRODUCERE TURISMUL reprezintă prin conţinutul şi rolul său, un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale, una din componentele majore ale...

Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord

INTRODUCERE Turismul în zone rurale, complementar altor f 616d311g orme de turism, contri¬buie la sustinerea acestuia, oferindu-i conditiile...

Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale

I N T R O D U C E R E În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi...

Dezvoltarea și Promovarea Serviciilor Turistice

Introducere Societatea contemporană se orientează din ce în ce mai mult spre servicii, existând din ce în ce mai multe opinii conform cărora ea...

Globalizarea economică și impactul ei asupra turismului internațional

CAPITOLUL 1 1 Conceptul de globalizare Globalizarea este termenul întrebuinţat pentru a descrie un proces multicauzal care are drept rezultat...

Ai nevoie de altceva?