Serviciile Turistice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 11200
Mărime: 1.84MB (arhivat)
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandra Mihai
Serviciile turistice- prezentarea serviciilor turistice din Romania. contine si prezentare power point

Cuprins

 1. Argument
 2. CAP I : Managementul serviciilor turistice
 3. I. 1 Definirea şi trăsăturile serviciilor turistice
 4. I. 2 Elaborarea planurilor strategice în servicii turistice
 5. I. 3 Diversificarea serviciilor turistice – componentă a planurilor strategice
 6. I. 4 Criterii de apreciere a serviciilor turistice
 7. CAP II. Formele serviciilor turistice şi descrierea lor
 8. II.1 SERVICIILE DE BAZA IN TURISM
 9. II . 1.1. Serviciile de cazare
 10. II. 1.2. Serviciile de alimentaţie
 11. II. 1.3. Serviciile de transport turistice
 12. II. 1.4. Servicii de agrement – divertisment
 13. II.2. SERVICIILE SECUNDARE ÎN TURISM
 14. II.2.1. Serviciile de asistenţă medicală
 15. II.2.2. Serviciile de tratament balneoturistic
 16. II.2.3 Servicii auxiliare suplimentare in turism
 17. CAP III: Tendinţe actuale privind comertul intrenaţional cu bunuri şi servicii
 18. III.1 Clasificări sectoriale ale activităţii economice
 19. III.2 Tipologia şi definiţii ale serviciilor incluse în sectorul terţial
 20. III.3 Metode clasice de import/export a serviciilor
 21. Studiu de caz « Servicii turistice în Delta Dunării»
 22. Concluzii
 23. Bibliografie

Extras din proiect

Argument

Activitatea agenţilor economici din industria serviciilor (de exemplu a unei întreprinderi hoteliere, a unui restaurant, a unei firme de transport, a unei agenţii de turism etc.) diferă în multe privinţe de activităţile desfăşurate în întreprinderile industriale producătoare de bunuri materiale. Ca atare, şi profilul, performanţele, structura organizatorică, perceperea calităţii întreprinderilor prestatoare de servicii vor diferi în multe privinţe de cele ale întreprinderilor producătoare.

În sens strict al caracteristicilor de calitate, unii specialişti au identificat următoarele dimensiuni ale calităţii serviciilor: fiabilitate, capacitate de răspuns, competenţa, acces, comunicare, credibilitate, securitate, înţelegerea/cunoaşterea clientului, tangibilitate. Ulterior, autorii au recurs la şase caracteristici ale calităţii serviciilor, şi anume: tangibilitate, viabilitate, capacitate de răspuns, asigurare, empatie, revalorizarea serviciilor care au provocat insatisfacţii clienţilor.

Semnificaţia acestor caracteristici poate varia considerabil, în funcţie de natura serviciilor şi de utilizatorii acestora, astfel încât, în evaluarea calităţii serviciilor, ponderea acordată diferitelor caracteristici depinde de coordonatele spaţiale şi temporale concrete ale fiecărui serviciu. Standardul ISO 9004-2 recomandă definirea clară a cerinţelor referitoare la servicii, în termenii unor caracteristici observabile de către client şi susceptibile de a fi evaluate de către acesta. În acelaşi timp, este necesară definirea proceselor corespunzătoare serviciului, prin intermediul unor caracteristici care nu sunt întotdeauna observabile de către client, dar care influenţează în mod direct performanţa serviciului.

Serviciile turistice se prezintă ca un ansamblu de activităţi ce au ca obiect satisfacerea tuturor nevoilor turistului în perioada în care se deplasează şi în legătura cu aceasta. O parte a activităţilor ce dau conţinut prestaţiei turistice vizează deci acoperirea unor necesităţi obişnuite, cotidiene, (odihnă, hrană), altele prezintă caracteristici specifice turismului şi respectiv formelor particulare de manifestare a acestuia.

Capitolul I

MANAGEMENTUL SERVICIILOR TURISTICE

I.1 Definirea şi trăsăturile serviciilor turistice

Serviciul turistic se prezintă ca un ansamblu de activităţi ce au ca obiect satisfacerea tuturor nevoilor turistului în perioada în care se deplasează şi în legătură cu aceasta. O parte a activităţilor ce dau conţinut prestaţiei turistice vizează deci acoperirea unor necesităţi obişnuite, cotidiene (odihnă, hrană), altele prezintă caracteristici specifice turismului şi respectiv formelor particulare de manifestare a acestuia.

Prin natura lui, serviciul turistic trebuie să asigure condiţii pentru refacerea capacităţii de muncă, simultan cu petrecerea plăcută şi instructivă a timpului liber; de asemenea, el trebuie astfel conceput încât, în urma efectuării consumului turistic, individual să dobândească un plus de informaţii, cunoştinţe, chiar deprinderi noi. Numai astfel se poate vorbi de un conţinut al prestaţiei turistice în concordanţă cu cerinţele epocii moderne, cu exigenţele turismului contemporan. Iar în condiţiile actuale ale ţării noastre, angajate pe coordonatele unei noi dezvoltări, o asemenea orientare a serviciului oferit oamenilor imprimă turismului caracterul unui important instrument în realizarea unei noi calităţi a vieţii.

O altă cerinţă a consumului turistic, la care serviciul turistic, prin conţinutul său, este chemat să contribuie efectiv, o constituie asigurarea unei odihne active a turistului. Ca rezultat al creşterii productivităţii muncii şi perfecţionării proceselor de conducere, al promovării pe scară largă a progresului ştiinţific şi tehnic se reduce săptămâna de lucru, se măresc dimensiunile timpului liber, zilnic şi săptămânal.

În perioada contemporană, se manifestă un proces continuu de îmbogăţire a conţinutului prestaţiei turistice cu noi tipuri de activităţi – proces specific şi turismului românesc – ca expresie a receptivităţii şi adaptabilităţii turismului la schimbările intervenite în structura nevoilor de consum, a creşterii rolului în formarea şi educarea oamenilor. Ele se pot clasifica în grupe relativ omogene, operând cu mai multe criterii.

Ca atare, serviciile turistice prezintă o serie de caracteristici, decurgând din modul particular de realizare a activităţii, din natura muncii desfăşurate în domeniul turismului. Unele dintre aceste caracteristici sunt comune tuturor componentelor terţiarului - ceea ce subliniază o dată în plus apartenenţa turismului la acest sector având doar concretizare distinctă, altele sunt specifice numai serviciilor turistice. Acestea din urmă sunt determinate de natura deosebită a ofertei şi cererii turistice, de felul cum se realizează întâlnirea lor, de condiţiile în care au loc actele de vânzare-cumpărare.

Preview document

Serviciile Turistice - Pagina 1
Serviciile Turistice - Pagina 2
Serviciile Turistice - Pagina 3
Serviciile Turistice - Pagina 4
Serviciile Turistice - Pagina 5
Serviciile Turistice - Pagina 6
Serviciile Turistice - Pagina 7
Serviciile Turistice - Pagina 8
Serviciile Turistice - Pagina 9
Serviciile Turistice - Pagina 10
Serviciile Turistice - Pagina 11
Serviciile Turistice - Pagina 12
Serviciile Turistice - Pagina 13
Serviciile Turistice - Pagina 14
Serviciile Turistice - Pagina 15
Serviciile Turistice - Pagina 16
Serviciile Turistice - Pagina 17
Serviciile Turistice - Pagina 18
Serviciile Turistice - Pagina 19
Serviciile Turistice - Pagina 20
Serviciile Turistice - Pagina 21
Serviciile Turistice - Pagina 22
Serviciile Turistice - Pagina 23
Serviciile Turistice - Pagina 24
Serviciile Turistice - Pagina 25
Serviciile Turistice - Pagina 26
Serviciile Turistice - Pagina 27
Serviciile Turistice - Pagina 28
Serviciile Turistice - Pagina 29
Serviciile Turistice - Pagina 30
Serviciile Turistice - Pagina 31
Serviciile Turistice - Pagina 32
Serviciile Turistice - Pagina 33
Serviciile Turistice - Pagina 34
Serviciile Turistice - Pagina 35
Serviciile Turistice - Pagina 36
Serviciile Turistice - Pagina 37
Serviciile Turistice - Pagina 38

Conținut arhivă zip

 • Serviciile Turistice.doc
 • Serviciile Turistice.ppt

Alții au mai descărcat și

Cercetări Privind Cresterea Calitătii Serviciilor prin Implementarea Codului Global de Etică pentru Turism în România

CAPITOLUL 1 TURISMUL – ABORDĂRI CONCEPTUALE 1.1. Conceptul de „turism” Deşi este considerat de cei mai mulţi dintre specialişti ca un fenomen...

Rolul agențiilor de turism în promovarea serviciilor românești

Introducere „Orice pas al unei călătorii devine o aventură a cunoaşterii; la fiecare pas mori şi învingi de bucurie, ineditul te face să renaşti,...

Diversificarea Ofertei Turistice în Cadrul Stațiunii Băile Herculane

CAPITOLUL I CONŢINUTUL, PARTICULARITĂŢILE ŞI STRUCTURA PIEŢEI TURISTICE Înainte de a aborda problematica specifică şi particularităţile...

Clasificarea Serviciilor Turistice

ARGUMENT Oferta de turism grupează ansamblu elementelor care ajută la obtinerea produsului turistic,respectiv: potentialul natural si antropic,...

Serviciile Turistice în Economia Mondială

Întroducere În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Serviciile de cazare hotelieră - studiu de caz Hotel Crișana Băile Felix

CAPITOLUL I: TURISMUL ŞI PERSPECTIVELE LUI 1.1. Turismul, ramură a economiei naţionale Turismul este, în înţelegerea multor profesionişti, cu...

Stațiuni Montane din Județul Hunedoara

ARGUMENT Natura îşi oferă lumii întregi în permanenţă din frumuseţea, varietatea şi unicitatea ei. Ţine doar de noi oamenii să o înţelegem, să o...

Ecoturismul în Parcul Național Retezat

1. Motivarea alegerii destinaţiei turistice- Parcul Naţional Retezat Ne-am ales să prezentăm în acest proiect Parcul Naţional Retezat deoarece...

Te-ar putea interesa și

Comportamentul consumatorului de servicii turistice

Lucrarea de licenta titlul„Studiul privind procesul decizional al consumatorului de servicii turistice”are ca scop principal tratarea unei problem...

Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă

INTRODUCERE TURISMUL reprezintă prin conţinutul şi rolul său, un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale, una din componentele majore ale...

Dezvoltarea și Promovarea Serviciilor Turistice

Introducere Societatea contemporană se orientează din ce în ce mai mult spre servicii, existând din ce în ce mai multe opinii conform cărora ea...

Analiza ofertei de agrement Vatra Dornei

INTRODUCERE Activitatea turistică se numără printre acele câteva fenomene care s-au impus, şi care au căpătat o importanţă tot mai mare în epoca...

Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov

Introducere Turismul este la ora actuală, un domeniu de activitate diferit, o componentă de dimensiuni considerabile a pieței economice și...

Analiza unei Firme Prestatoare de Sevicii Turistice. Studiu de Caz - SC Dialect Tour SRL

Cap. 1. Denumirea şi obiectul de activitate al firmei de servicii turistice 1.1 Denumirea, localizarea Acreditată IATA şi membră ANAT, Dialect...

Diversificarea serviciilor turistice la Hotelul Best Western Savoy în contextul serviciilor oferite în stațiunea Mamaia

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Turismul zilelor noastre poate fi definit ca un fenomen social – economic, ce cuprinde relatiile ce au loc in societate...

Politica de Distribuție a Serviciilor Turistice pe Piața Românească

Introducere Prea bogata ca sa poata fi cuprinsa intr-o definitie, sfera turismului il are in centrul sau pe "Homo viator", adica pe omul care...

Ai nevoie de altceva?