Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 14217
Mărime: 2.09MB (arhivat)
Publicat de: Timotei Kiss
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andreea Marin - Pantelescu
Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea de Comerţ

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. INTRODUCERE 1
 3. CAPITOLUL I. IMPORTANȚA SERVICIILOR TURISTICE PE PLAN INTERNAȚIONAL ȘI LA NIVEL NAȚIONAL 2
 4. 1.1 Definirea serviciilor turistice – definiție, conținut, clasificare 3
 5. 1.2 Caracteristicile si particularitatile serviciilor turistice 5
 6. 1.3 Evolutia serviciilor turistice pe plan international 8
 7. 1.4 Dinamica serviciilor turistice la nivel national 12
 8. CAPITOLUL II. ANALIZA SERVICIILOR TURISTICE ÎN JUDEȚUL BRAȘOV 15
 9. 2.1 Prezentarea si analizarea ofertei de cazare la nivelul regiunii Brașov 15
 10. 2.1.1 Analizarea numărului de structuri de primire turistică 16
 11. 2.2 Descrierea cererii turistice în județul Brașov 20
 12. 2.2.1 Numărul sosirilor de turiști în județul Brașov 21
 13. 2.2.2 Numărul înnoptărilor turistice în județul Brașov 22
 14. 2.2.3 Durata medie a sejurului în județul Brașov 23
 15. CAPITOLUL III. PREVIZIUNEA CIRCULAȚIEI TURISTICE ÎN JUDEȚUL
 16. BRAȘOV ȘI PROPUNERI DE DEZVOLTARE A ACTIVITĂȚII TURISTICE
 17. ÎN REGIUNE 25
 18. 3.1 Previziunea numărului de turiști în judetul Brasov 28
 19. 3.2 Previziunea numărului de înnoptări în județul Brașov 30
 20. 3.3 Previziunea duratei medii a sejurului 30
 21. 3.4 Propuneri de dezvoltare a activității turistice în regiunea Brașov 31
 22. 3.4.1 Evidențierea principalelor probleme la nivelul județul Brașov 31
 23. 3.4.2 Propuneri de îmbunătățire pentru județul Brașov 32
 24. 3.4.3 Programul circuitului turistic în județul Brașov 36
 25. CONCLUZII 38
 26. BIBLIOGRAFIE 39
 27. ANEXE 41

Extras din licență

Introducere

Turismul este la ora actuală, un domeniu de activitate diferit, o componentă de dimensiuni considerabile a pieței economice și sociale, unde se evidențiază cererea turiștilor pentru o inepuizabilă varietate de servicii și produse.

Activitatea turistică este susținută de un valoros potențial turistic-natural antropic, extrem de diferențiat de la țară la țară, în funcție de care sunt organizate diferite tipuri de turism.

Certitudinea acestei informații trebuie căutată în frumusețea sublimă cu care natura a dăruit aceste pământuri, în mărturiile zbuciumate ale trecutului istoric și nu în ultimul rând, în privirile entuziasmate ale turiștilor pentru care descoperirea fermecătoarelor obiective turistice a însemnat descoperirea unor noi perspective.

Județul Brașov reprezintă una dintre cele mai variate zone în ceea ce privește oferta turistică din România, datorită obiectivelor istorice-arheologice, a potențialul natural existent, cât și datorită resurselor pentru desfășurarea sporturilor de iarnă sau sporturilor extreme (alpinism, parapantă etc.).

Prezenta lucrare a fost elaborată în scopul de a înțelege termenul de serviciu turistic și totodată de a cunoaște mai bine turismul montan din județul Brașov, precum și oferta și cererea turiștilor pentru a doua cea mai căutată destinație de vacanță din România (prima destinație în topul preferințelor turiștilor fiind Constanța).

Ca suport în demonstrarea acestor afirmații, s-au elaborat trei capitole, structurate în așa fel încât se pot analiza punctele forte ale turismul brașovean, dar și punctele slabe.

Capitolul I, denumit „Importanța serviciilor turistice pe plan internațional și la nivel național” tratează analiza teoretică a lucrării și anume definirea serviciilor turistice, oferta turistică pentru turiști naționali, dar și străini, la nivelul României, precum și dinamica serviciilor în întreaga țară.

În capitolul II al lucrării, denumit „Analiza serviciilor turistice în județul Brașov”, s-a prezentat oferta de cazare a stațiunii, în care s-a analizat numărul structurilor de primire turistică, precum și numărul locurilor disponibile. Pentru a evidenția importanța județului pe plan național, dar și ca preferință în materie de vacanță pentru turistul străin, s-a elaborat o caracterizare a numărului de vizitatori, pe perioada ultimilor cinci ani.

În capitolul III, s-a elaborat „Previziunea circulației turistice în județul Brașov și propuneri de dezvoltare a activității turistice în regiune”, unde se aduc propuneri de îmbunătățire asupra turismului brașovean, ca urma a previziunilor circulației turistice pe anii 2013-2014-2015.

Lucrarea de față încearcă să elaboreze un program turistic pentru promovarea județului Brașov în urma unei analize temeinice a serviciilor turistice oferite la nivelul acestei regiuni.

CAPITOLUL I

IMPORTANȚA SERVICIILOR TURISTICE PE PLAN INTERNAȚIONAL ȘI LA NIVEL NAȚIONAL

Adăugat recent printre activitățile omului modern, turismul este din ce în ce mai exploatat și diversificat, căpătând un loc bine meritat și foarte important în viețile oamenilor.

Exprimat, în general, prin ansamblul activităților, relațiilor și măsurilor determinate de organizarea și desfășurarea călătoriilor de agrement sau în alte scopuri, turismul se manifestă ca un fenomen economico-social complex, rezultat din integrarea mai multor subdiviziuni ale economiei; este vorba despre activitatea din hoteluri și restaurante, transporturi, agenții de voiaj și touroperatori etc., domenii angajate direct și în principal în servirea turiștilor, ca și din telecomunicații, cultură și artă, sport, sănătate și altele, implicate în mai mică măsură și indirect în această privință.

O astfel de abordare a turismului este frecvent întâlnită în teoria de specialitate, întrucât răspunde cu fidelitate conținutului acestuia și asigură reflectarea tuturor ramurilor sale. Totodată, ea pune în lumină prezența, în structura turismului, a unor componente de natura serviciilor, ceea ce conferă acestuia caracteristicile unei ramuri prestatoare de servicii și argumentează apartenența lui la sfera terțiarului.

Pe parcursul ultimelor șase decenii, turismul a cunoscut o expansiune continuă și diversificată, devenind un sector de o importanță majoră în întreaga lume, fiind de asemenea o cale rapidă de creștere economică.

Potrivit UNWTO (World Tourism Organization), în urma previziunilor, numărul de sosiri internaționale de turiști pe plan mondial este de așteptat să crească cu 3,3% pe an, reprezentând 43 de milioane de turiști în fiecare an. Până în anul 2030 se preconizează că se va ajunge la un total de 1,8 miliarde de sosiri internaționale de turiști.

Ca un serviciu comercializat la nivel internațional, turismul intern a devenit una dintre categoriile majore ale lumii pe plan comercial. Veniturile generate de turismul intern, inclusiv cele de transport, produse de către turiști, au depășit 1.200 de miliarde USD în SUA în anul 2011, și 3.4 miliarde de USD, în medie, pe zi. Exporturile de turism reprezintă 30% din lumea exporturilor de servicii comerciale și 6% din totalul exporturilor de bunuri și servicii. La nivel global, în categoria exporturilor, turismul ocupă al patrulea loc, după combustibili, produse chimice și produse alimentare.

Pentru multe țări în curs de dezvoltare aceasta este una dintre principalele surse externe de venituri, fiind și un important factor de creare de locuri de muncă pentru un număr mare de persoane, oferind de asemenea și oportunități de dezvoltare.

În 2011, Europa a depășit așteptările, cu o creștere de 6% a sosirilor de turiști internaționali, plasând-o pe același loc cu Asia si Pacific. Sosirile turistice în Europa au ajuns la 504 de milioane de vizitatori.

În ceea ce privește veniturile, Europa deține ponderea cea mai mare a încasărilor internaționale de turism (45%) în 2011, având o creștere de 5% față de anul 2010.

Creșterea robustă a sosirilor turistice internaționale în sudul și Europa mediteraneană (19% cotă din turismul mondial) a fost cea mai mare parte produsă de către destinații mai mari precum: Grecia (10%), Turcia (+9%), Portugalia (9%), Croația (+9%), Spania (8%) și Italia (6%).

Bibliografie

Baron Petre, Economia Turismului, Editura Uranus, București, 2003

Chuck Y.Gee Dean, International Tourism: a global perspective, Editura World Tourism Organization, Madrid, Spania

Cosmescu Ioan, Nicula Virgil, Tileaga Cosmin, Diversitatea si calitatea serviciilor turistice, Editura Constant, Sibiu, 2004

Cosmescu Ioan, Turismul, Editura Economică, București, 1998

Cristureanu Cristiana, Economia imaterialului: Tranzacții internationale cu servicii, editura All Back,1999

Cristureanu Cristiana, Strategii și tranzacții în turismul internațional, Editura C.H.Beck, București, 2006

Draica Constantin, Turismul international. Practici de elaborare si distributia produsului turistic, Editura All Beck, Bucuresti, 2003

Ioncica Maria, Economia serviciilor.Abordari teoretice și implicații practice, Editura Uranus, București, 2006

Ioncica Maria, Economia Turismului și Serviciilor, Editura Uranus, București, 2006

Marin-Pantelescu Andreea, Diversificarea și personalizarea serviciilor turistice în contextul globalizări, Editura ASE, București, 2009

Nistoreanu Puiu, Management în turism, Editura ASE, București, 2002

Nistorescu Puiu, Economia turismului ,editura ASE,Bucuresti,2005

Olteanu Valerica, Marketingul serviciilor.Teorie și practică, Editura Uranus, București, 1999

Philip Kotler, Principiile marketingului, Editura Teora, ediția a IV-a, București

Snak Oscar, Economia Turismului, Editura Expert, București, 2001

Stăncioiu Aurelia Felicia, Strategii de marketing, Editura Economica, 2004, București

Țigu Gabriela, Turismul montan, Editura Uranus, București, 2001, p.192-194

Vellas Fr.,Turismul - tendinte si previziuni, Editura Walforth, București, 1994

Zaharia Marian, Economia serviciilor, Editura Universițara, București, 2008

Anuarul Statistic al Judetului Brașov

INS România în cifre Ediția 2012

Institutul Național de Statistică, Turismul României, 2012

Turismul României, Breviar Statistic, 2012, Institutul Național de Statistică

UNWTO Tourism Highlights, 2012 Edition

Preview document

Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 1
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 2
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 3
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 4
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 5
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 6
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 7
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 8
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 9
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 10
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 11
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 12
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 13
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 14
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 15
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 16
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 17
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 18
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 19
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 20
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 21
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 22
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 23
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 24
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 25
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 26
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 27
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 28
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 29
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 30
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 31
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 32
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 33
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 34
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 35
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 36
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 37
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 38
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 39
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 40
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 41
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 42
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 43
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 44
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 45
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 46
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 47
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 48
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 49
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 50
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 51
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 52
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 53
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 54
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 55
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 56
Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Analiza Serviciilor Turistice din Judetul Brasov.docx

Alții au mai descărcat și

Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România

CAPITOLUL 1. LOCUL TURISMULUI ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII TURISTICE DIN ROMÂNIA Turismul mobilizează nenumărate rezerve şi...

Valorificare potențialului turistic în Județul Maramureș

Cap.I Localizarea si caracterizarea judetului. 1.1 Asezarea geografica a judetului. Judetul Maramures este asezat in extremitatea nord vestica a...

Diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Poiana Brașov

INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen economico – social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii. Prin caracterul...

Studiu impactului calității asupra performanțelor economico-sociale ale Complexului Creangă din Targul-Ocna

Rolul, importanţa şi efectele multiple ale turismului intern sunt reflectate pe o multitudine de planuri: de la valorificarea superioară a...

Implementarea Standardelor Specifice de Calitate în Cadrul Serviciilor Turistice de Tratament și Recuperare

INTRODUCERE Calitatea poate fi definită ca un ansamblu de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îi conferă acestuia...

Valorificarea Potențialului Turistic al Județului Bistrița Năsăud

I. REPERE TEORETICE Turismul, se manifestă astăzi ca un domeniu distinct de activitate, cu o prezenţă tot mai activă în viaţa economică şi...

Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei

Introducere Turismul reprezintă o activitate permanentă a omului modern, având implicații pe multiple planuri, de la cel economic la cel politic,...

Serviciile Turistice în Economia Mondială

Întroducere În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Te-ar putea interesa și

Strategii și Politici de Marketing în Cazul Brandului Turistic Bucovina

Capitolul I PARTICULARITĂŢI ALE MARKETINGULUI ÎN TURISM I.1.Specificul marketingului serviciilor Marketingul s-a dezvoltat ca o disciplină...

Analiza unei Firme Prestatoare de Sevicii Turistice. Studiu de Caz - SC Dialect Tour SRL

Cap. 1. Denumirea şi obiectul de activitate al firmei de servicii turistice 1.1 Denumirea, localizarea Acreditată IATA şi membră ANAT, Dialect...

Poiana Brașov

Capitolul 1 – Localizare si caracterizare Localizare Brasov Situat in zona de sud-est a Transilvaniei, pe cursul mijlociu al Oltului, in...

Înființarea unei pensiuni

INTRODUCERE Lucrarea de faţă işi propune să evidenţieze noţiunile generale privind serviciile turistice şi turismul rural, să analizeze...

Analiza potențialului turistic al județului Brașov

LOCALIZAREA ŞI CARACTERIZAREA JUDEŢULUI BRAŞOV Municipiul Braşov, resedinţa judeţului, se află în centrul ţării, în Depresiunea Braşovului, situat...

Managementul în societatea modernă și dezvoltarea agroturismului

INTRODUCERE Societatea umana se confrunta in ultimul timp cu probleme grave si presante ca saracia, foametea, dorinta de dominatie, explozia...

Analiza corelației dintre cererea și oferta turistică la nivelul Județului Brașov

În ciuda dificultăţilor apreciabile de ordin conceptual, metodologic şi statistic care însoţesc orice încercare de abordare a locului serviciilor...

Program de Valorificare al Potențialului Turistic al Județului Brașov

Prezentarea potenţialului turistic al judeţului Braşov 1. Localizarea şi caracterizarea judeţului Situat în zona de sud-est a Transilvaniei, pe...

Ai nevoie de altceva?