Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 20702
Mărime: 6.21MB (arhivat)
Publicat de: Nicoleta D.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Petronela-Sonia Nedea
Facultatea de Management Turistic si Comercial
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul I. Prezentare generală a județului Hunedoara 5
 3. 1.1. Așezarea geografică a județului 5
 4. 1.2. Căile de acces 6
 5. 1.3. Scurt istoric al apariției și dezvoltării turistice a județului Hunedoara 7
 6. 1.4. Potențialul economic al regiunii și populația 9
 7. Capitolul II. Prezentarea și evaluarea resurselor și destinațiilor turistice al județului Hunedoara 10
 8. 2.1. Resurse turistice naturale 10
 9. 2.1.1. Relieful și obiectivele turistice legate de el 13
 10. 2.1.2. Clima și rolul factorilor specifici ai activităților turistice 14
 11. 2.1.3. Rețeaua hidrografică și obiectivele legate de ea 16
 12. 2.1.4. Principalele componente ale învelișului biogeografic 18
 13. 2.2. Resurse turistice antropice 24
 14. 2.2.1. Obiective turistice religioase 24
 15. 2.2.2. Obiective turistice cultural-istorice 28
 16. 2.2.3. Arta populară și manifestările etnofolclorice 31
 17. 2.2.4. Obiective economice cu funcție turistică 34
 18. 2.3. Destinațiile turistice din județul Hunedoara- elemente definitorii 36
 19. Capitolul III. Dinamica activităților turistice la nivelul județului Hunedoara, în perioada 2012-2018 38
 20. 3.1. Baza turistică tehnico-materială 38
 21. 3.1.1. Unitățile de cazare turistică 38
 22. 3.1.2. Unitățile de alimentație pentru turism 42
 23. 3.1.3. Unitățile de agrement și tratament 42
 24. 3.1.4. Mijloacele de transport turistic 43
 25. 3.2. Circulația turistică 44
 26. 3.2.1. Forme de turism specifice regiunii considerate 44
 27. 3.2.2. Evoluția numărului de turiști 45
 28. 3.2.3. Evoluția numărului de înnoptări 46
 29. 3.2.4. Durata sejurului mediu 47
 30. 3.2.5. Densitatea circulației turistice 49
 31. Capitolul IV. Propuneri și strategii privind dezvoltarea turistică a județului Hunedoara - orizont 2035 50
 32. 4.1. Propuneri privind crearea / promovarea brand-ului turistic al județului Hunedoara 50
 33. 4.2. Strategii de valorificare superioară a potențialului turistic al județului Hunedoara 50
 34. 4.3. Analiza S.W.O.T. a dezvoltării turistice a județului Hunedoara 52
 35. 4.4. Impactul activităților turistice asupra mediului la nivelul județului Hunedoara 57
 36. Concluzii 58
 37. Bibliografie 59

Extras din licență

Introducere

Hunedoara este unul dintre cele mai ofertante județe atunci când vine vorba despre atracții turistice reprezentative pentru întregul nostru popor. De la bogații naturale incredibile până la construcții ce dateaza de sute de ani și muzee care îți fac cunoștință cu istoria tumultoasă a romanilor, județul Hunedoara le are pe toate. Acesta este principalul și cel mai important motiv pentru care am ales ca temă a acestui proiect județul Hunedoara.

Structura acestui proiect o voi împărții în patru capitole mari, după cum urmează: Capitolul I. Prezentarea generală a județului Hunedoara - în care voi face referire la așezarea geografică a județului, la căile de acces ale acestuia, la apariția și dezvoltarea turistice a județului și la potențialul economic al regiunii și populației;

Capitolul II. Prezentarea și evaluarea resurselor și destinațiilor turistice ale județului Hunedoara - în acest capitol voi prezenta resursele turistice naturale, relieful și obiectivele turistice legate de acesta, clima și rolul factorilor specifici ai activităților turistice, rețeaua hidrografică și obiectivele legate de ea, principalele componente ale învelișului biogeografic, resursele turistice antropice, obiectivele turistice religioase, cultural-istorice, arta populara si manifestările etnofolclorice, obiective economice cu funcție turistică și destinațiile turistice din județul Hunedoara;

Capitolul III. Dinamica activităților turistice la nivel județului Hunedoara, în perioada 2012 - 2018 - voi dezvolta următoarele subiecte: baza turistică tehnico-materială, unitățile de cazare turistică, unitățile de alimentație pentru turism, unitățile de agrement și tratament, mijloacele de transport turistic, circulația turistică, forme de turism specifice regiunii considerate, evoluția numărului de turiști, evoluția numărului de înnoptări, durata sejurului mediu și densitatea circulației turistice;

Capitolul IV. Propunerii și strategii privind dezvoltarea turistică a județului Hunedoara - orizont 2035 - iar în ultimul capitol voi aborda: propuneri privind crearea / promovarea brand-ului turistic al județului Hunedoara, strategii de valorificare superioară a potențialului turistic al județului Hunedoara, analiza S.W.O.T. a dezvoltării turistice a județului Hunedoara și impactul activităților turistice asupra mediului la nivelul județului Hunedoara.

Aceasta lucrare este destinată studenților din cadrul facultăților cu profil turistic, dar nu numai, ci și a tuturor iubitorilor de turism, în special pentru cei care doresc să afle mai multe informații turistice utile despre județului Hunedoara.

Capitolul I. Prezentare generală a județului Hunedoara

1.1. Așezarea geografică a județului

Județul Hunedoara (HD) este localizat în partea central-vestică a României. Este încadrat de județele: Alba la N-E si E, Vâlcea la S-E, Gorj în S, Caraș-Severin și Timiș în V, Arad în V și N-V.

Date generale:

- Suprafata de 7063 Kmp;

- Locuitori 477259;

- 7 municipii: Deva - resedinta de judet cu 68487 locuitori, Brad 16359 locuitori, Hunedoara 71902, Lupeni 30116, Orastie 22179, Petrosani 44658 , Vulcan 29546;

- 7 orase: Aninoasa 4901 locuitori, Calan 12998, Geoagiu 5724, Hateg 11064, Petrila 25506, Simeria 13729 si Uricani 9937;

- 55 comune si 457 sate .

Relieful - este predominant muntos incluzând în întregime Munții Retezat, a căror înălțime maximă depășește 2500 m, precum și porțiuni din Munții Parâng, Țarcu, Poiana Ruscă, Godeanu, Metaliferi și Zarandului. Varietatea reliefului este dată de numeroase depresiuni intramontane : Hunedoara, Hațeg, Petroșani, Simeria și Brad. Județul este străbătut de râul Mureș cu principalii săi afluenți si raul Jiu care se formeaza in depresiunea Petrosani prin unirea Jiului de Vest cu cel de Est .

Bibliografie

1. 2020 - Rolul politicii regionale în viitorul Europei, Panorama InfoRegio,http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag39/mag39_ro.pdf

2. Acord de parteneriat propus de România pentru perioada de programare 2014-2020, octombrie 2013, http://www.fonduri-ue.ro/ res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Acord_ de_parteneriat_01.10.2013.pdf

3. Agenția de Dezvoltare Regională Vest, Contextul planificarii in Regiunea Vest, http://adrvest.ro/ attach_files/Contextul%20planificarii %20in%20Regiunea%20Vest%20%2010.09.2012.pdf

4. Agenția de Dezvoltare Regională Vest, Evaluarea geografiei economice: Provocări legate de dezvoltarea teritorială în Regiunea Vest, http://www.adrvest.ro/ attach_files/Ro_West__EconGeog_Assessment _Roversion.pdf

5. Agenția de Dezvoltare Regională Vest, http://www.adrvest.ro/

6. Agenția de Dezvoltare Regională Vest, Infrastructura pentru facilitarea comertului exterior, a transportului si logisticii_ro: Principalele provocări și oportunități http://www.adrvest.ro/attach_files/Ro_West_TradeLogistics _Assessment_ROversion.pdf

7. Agenția de Dezvoltare Regională Vest, O Agenda Digitala pentru Europa, http://adrvest.ro/attach_files/O%20Agenda%20Digitala%20pentru%20Europa.pdf

8. Agenția de Dezvoltare Regională Vest, Procesul de planificare: Planul pentru dezvoltare regională Regiunea Vest, http://www.adrvest.ro/ attach_files/Procesul %20de%20 planificare.pdf

9. Agenția de Dezvoltare Regională Vest, Propunere Program Orizont 2020, http://adrvest.ro/attach_files /Propunere%20program%20de%20 cerecetare-inovare_Orizont%202020. pdf

10. Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, www.apdrp.ro

11. Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor,http://www.anpm.ro/upload/3850_SNGD.pdf

12. Castelul Corvinilor, Hunedoara, www.castelulcorvinilor.ro

13. Cândea, Melinda, Erdeli, G., Șimon, Tamara (2000), România. Potențial turistic și turism, Editura Universității din București, București.

14. Cândea, Melinda, Șimon, Tamara (2006), Potențialul turistic al României, Editura Universitară, București.

15. Ciorogariu, Elena (2008), Rolul cadrului natural în desfășurarea activităților turistice. Studiu de caz: Munții Poiana Ruscă, în GEIS, Referate și comunicări de Geografie, vol. XII, Editura Casei Corpului Didactic, Deva, pag.35-39.

16. Cocean, P. (2006), Turismul cultural, Editura Presa Universitară Clujană, Cluj-Napoca.

17. Consiliul Județean Hunedoara, http://www.cjhunedoara.ro/index.php/ prezentare

18. Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, Hotărârea nr.25/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi și în regim de închiriere, http://www.primariahd.ro/fisiere/hcl/08-025H.pdf

19. Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, Hotărârea nr.31/2010 privinfd aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local în Municipiul Hunedoara, http://www.primariahd.ro/fisiere/hcl/HCL%2031-2010.pdf

20. Cosmescu, I. (1998), Economia turismului, Serviciile turistice, Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu.

Preview document

Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 1
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 2
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 3
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 4
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 5
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 6
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 7
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 8
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 9
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 10
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 11
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 12
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 13
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 14
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 15
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 16
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 17
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 18
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 19
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 20
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 21
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 22
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 23
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 24
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 25
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 26
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 27
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 28
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 29
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 30
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 31
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 32
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 33
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 34
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 35
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 36
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 37
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 38
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 39
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 40
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 41
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 42
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 43
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 44
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 45
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 46
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 47
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 48
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 49
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 50
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 51
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 52
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 53
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 54
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 55
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 56
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 57
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 58
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 59
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 60
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 61
Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Resurselor si destinatiilor turistice ale Judetului Hunedoara.docx

Alții au mai descărcat și

Posibilități de Dezvoltare a Turismului în Valea Jiului

CAPITOLUL I 1. Turismul- aspecte generale Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte...

Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov

Introducere Turismul este la ora actuală, un domeniu de activitate diferit, o componentă de dimensiuni considerabile a pieței economice și...

Turism internațional - Republica India

(I) INDIA 1. AŞEZARE ŞI ISTORIE India, oficial Republica India, este o ţară în sudul Asiei. India se află pe locul 7 în ierarhia ţărilor după...

Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca

INTRODUCERE Cluj-Napoca nu este recunoscut pentru atracții turistice naturale importante, din simplul motiv că nu a fost înzestrat, cum este spre...

Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare

ABSTRACT Studiul de față își propune să analizeze potențialul cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu prin prezentarea principalelor obiective...

Stațiuni Montane din Județul Hunedoara

ARGUMENT Natura îşi oferă lumii întregi în permanenţă din frumuseţea, varietatea şi unicitatea ei. Ţine doar de noi oamenii să o înţelegem, să o...

Program de Valorificare a Potențialului Turistic al Județului Maramureș

1. Localizarea şi caracterizarea judeţului 1.1. Scurt istoric al judeţului Maramureş Străveche vatră românească, cu o civilizaţie originală, cu o...

Analiza Capacității de Cazare a Județului Hunedoara

1. Localizarea şi caracterizarea zonei 1.1. Localizare geografică Situat în partea central-vestică a României, în provincia istorică...

Te-ar putea interesa și

Caracteristicile Ofertei și Cererii Turistice - Turismul Balnear

INTRODUCERE In ţările europene dar şi în diferite ţări ale lumii, problemele referitoare la organizarea stiintifica a spatiului, la valorificarea...

Program de prezentare și valorificare a resurselor și destinațiilor turistice din Județul Hunedoara

INTRODUCERE Spațiul geografic al Hunedoarei , constituie o fericită îmbinare între varietatea solului ,bogăția subsolului și necontenita...

Studiu Privind Modalități de Valorificare a Județului Hunedoara prin Prisma Turismului Rural și a Agroturismului

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales această temă , pentru lucrarea de disertaţie este potențialul turistic bogat al zonei ( relieful , clima ,...

Potențialul turistic al județului Alba

Teritoriul judetului Alba are o pozitie centrala in cadrul Romaniei, ocupand o parte din zona centrala si sud – estica a Muntilor Apuseni, o parte...

Program de prezentare și valorificare a resurselor și destinațiilor turistice din Italia

Introducere Ofertarea și prestarea de servicii cât mai complexe devin elemente esențiale ale competitivității internaționale și își pun din ce în...

Ai nevoie de altceva?