Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 26211
Mărime: 189.29KB (arhivat)
Publicat de: Victoria S.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Ionescu Mircea
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "George Baritiu", Brasov

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul 1. Evoluția turismului 4
 3. 1.1. Turismul din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre ... 4
 4. 1.2. Componentele fenomenului turistic ... 7
 5. 1.3. Evoluția turismului montan din Valea Prahovei ... 18
 6. 1.4. Implicarea turismului din Valea Prahovei în activitatea economică ... .27
 7. Capitolul 2. Valea Prahovei - importantă destinație turistică din România 34
 8. 2.1. Dezvoltarea durabilă a turismului din Valea Prahovei . 34
 9. 2.2. Resurse naturale ... 53
 10. 2.3. Resurse antropice .. 55
 11. 2.4. Structuri de primire si agrement ... 60
 12. Capitolul 3. Posibilități și resurse de valorificare a potențialului turistic din Valea
 13. Prahovei 66
 14. 3.1. Tendințe în oferta turistică pe Valea Prahovei . 66
 15. 3.2. Proiecte și programe de dezvoltare a turismului .. 67
 16. 3.3. Fundamentarea necesității și oportunității investițiilor în Valea Prahovei 70
 17. 3.4. Analiza potentialului turistic 72
 18. Concluzii . 81
 19. Propuneri 85
 20. Bibliografie . 87

Extras din licență

Introducere

Turismul reprezintă o activitate permanentă a omului modern, având implicații pe multiple planuri, de la cel economic la cel politic, social, cultural și natural.

Zona Valea Prahovei reprezintă un important centru turistic, fiind una dintre cele mai căutate destinații turistice din țara noastră. Acest fapt se datorează în primul rând resurselor naturale și antropice, dar și accesibilității zonei. Pe Valea Prahovei întâlnim stațiuni ce funcționează în tot timpul anului, ceea ce sporește rolul turismului în economie.

Deși potențialul turistic, natural și antropic, al zonei este extrem de valoros, în foarte puține locuri este exploatat la maximum.

De aceea, lucrarea de față prezintă evoluția turismului din această zonă în perioada 2004-2007 și un număr de concluzii în ceea ce privește dezvoltarea rapidă și durabilă a sa.

Am ales această temă pentru a vedea care este stadiul de dezvoltare al turismului în Valea Prahovei și care au fost măsurile luate în perioada 2004-2007 de către autoritățile locale pentru a ridica stațiunile din această zonă la standarde internaționale.

În lucrare sunt analizate atât resursele turistice ale județului, naturale și antropice, baza materială, cât și circulația turistică în această perioadă.

Ultima parte a lucrării conține analiza de potențial a turismului din Valea Prahovei, posibilități de valorificare a potențialului turistic și concluziile la care am ajuns în urma analizei efectuate.

CAPITOLUL 1

Evolutia turismului

1.1. Turismul din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre.

Călătoria a apărut cu mult înaintea erei noastre, când oamenii se deplasau din diferite motive prîntre care: comerțul, aventură, politică, religie și sănătate.

De atunci și până astăzi scopurile călătoriei nu s-au schimbat prea mult, în prezent adăugându-se călătoriile de afaceri și deplasările la târguri, expoziții, simpozioane și sesiuni.

În perioada Imperiului Roman călătoriile s-au dezvoltat foarte mult deoarece aceștia aveau o monedă universală care era acceptată în tot imperiul, precum și o rețea de drumuri foarte bine dezvoltată pentru acea perioadă.

Stabilitatea politică, prosperitatea economică, moneda universală, sistemul eficient de transport și timpul liber au favorizat călătoriile în timpul Imperiului Roman.

Începând cu anul 400 e.n., acești factori au dispărut, călătoria cunoscând o perioadă de stagnare, deoarece devenise periculoasă și dificilă.

Comerțul, dorința de a cunoaște alte civilizații și de a vizita locuri noi face ca în secolul al XVI-lea călătoria să capete noi dimensiuni, astfel apare un nou sector specializat destinat primirii și găzduirii vizitatorilor.

În secolul al XVII-lea apar orașele balneare, ceea ce marchează o nouă etapă în dezvoltarea turismului.

Revoluția industrială de la începutul secolului al XIX-lea a transformat călătoria într-un fenomen accesibil maselor datorită dezvoltării clasei de mijloc și schimbărilor sociale substanțiale.

Totodată s-au modernizat și diversificat mijloacele de transport și căile de comunicare ceea ce a facilitat călătoriile și dezvoltarea turismului modern.

În paralel cu dezvoltarea transporturilor și căilor de comunicare s-au dezvoltat și cele mai diferite forme de cazare: hanurile, hotelurile, motelurile, cabanele, vilele și bungalourile.

Turismul a progresat cu diferențe evidente de la o țară la alta, de la o zonă la alta în funcție de: stabilitatea politică, dezvoltarea economică, stabilitatea monedei, eficiența transporturilor și bineînțeles timpul liber și puterea financiară a oamenilor. Astfel putem constata că turismul a fost și este influențat de o serie de factori. Aceștia sunt:

- Factori economici: veniturile, tarifele, oferta turistică;

- Factori psihologici: setea de cultură, dorința de cunoaștere, sănătatea;

- Factori demografici: creșterea longevității;

- Factori tehnici: performanțele mijloacelor de transport;

- Factori sociali: evoluția numerică a populației, structura pe vârste și pe categorii socio-profesionale;

- Factori naturali: așezarea geografică, poziția față de principalele căi de comunicație, relieful, clima;

- Factori organizatorici și politici: formalitățile de frontieră, regimul vizelor, conflicte sociale, etnice, religioase.

În prezent, călătoria îmbracă mai multe forme, prîntre care:

- Călătoria religioasă: cea mai frecventă formă de călătorie religioasă o constituie pelerinajul;

- Călătoria pentru sănătate: datorită dezvoltării stațiunilor balneo-climaterice și descoperirilor în domeniul medicinei, călătoria pentru sănătate a căpătat o extindere fără precedent;

- Călătoria de afaceri: îmbracă o mare varietate de forme de manifestare - târguri, expoziții, congrese științifice, simpozioane, sesiuni etc.;

- Comerțul internațional: este cel mai mare generator de turism internațional;

- Călătoria pentru cunoașterea artei și istoriei: este generată de rguri, expoziții, congrese științifice, simpozioane, sesiuni etc.;

- Comerțul internațional: este cel mai mare generator de turism internațional;

- Călătoria pentru cunoașterea artei și istoriei: este generată de „setea de cultură“ a turiștilor;

- Turismul social: reprezintă călătorii internaționale facilitate de către guvern, patronii unor firme sau organizații și sindicate organizate în acest scop.

Bibliografie

1. Luminița Marin Basarab „Geografia României“, Editura Mondan, București, 1993

2. Nicolae Ciangă „România. Geografia turismului“, Presa Universitară Clujeană, 2002

3. Ion Coman „Alpinism odinioară și azi“, Editura Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, București, 1982

4. Emilian Cristea „Bucegi: turism-alpinism“, Editura Sport-Turism, București 1978

5. Daniela Firoiu „Economia turismului și amenajarea turistică a teritoriului“, Editura Sylvi, , București, 2003

6. Daniela Firoiu „Resursele umane în turism“, Editura Lumina Lex, București, 2003

7. Walter Kargel „Drumul spre culmi“, Editura Sport-Turism, București, 1988

8. Milton F. Lehrer „Sinaia“, Editura Meridiane, București, 1967

9. Vasile Neagu „Servicii și turism“, Editura Expert, București, 2000

10. N. Petcu „Statistică în turism - teorie și aplicații“, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2000

11. I. Velcea, „Ghid turistic al județului Prahova“, Editura Sport- Gheorghe Niculescu Turism, București, 1979

www.rotur.ro

www.alpinet.org

www.infosinaia.ro

www.infotravelromania.ro

www.romaniantourism.ro

www.insse.ro

www.cjph.ro

www.turism-romania.ofertacazare.ro

www.predeal.ro

www.valea-prahovei.com

Preview document

Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 1
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 2
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 3
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 4
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 5
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 6
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 7
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 8
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 9
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 10
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 11
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 12
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 13
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 14
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 15
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 16
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 17
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 18
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 19
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 20
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 21
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 22
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 23
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 24
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 25
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 26
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 27
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 28
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 29
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 30
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 31
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 32
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 33
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 34
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 35
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 36
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 37
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 38
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 39
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 40
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 41
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 42
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 43
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 44
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 45
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 46
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 47
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 48
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 49
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 50
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 51
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 52
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 53
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 54
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 55
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 56
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 57
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 58
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 59
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 60
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 61
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 62
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 63
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 64
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 65
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 66
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 67
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 68
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 69
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 70
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 71
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 72
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 73
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 74
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 75
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 76
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 77
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 78
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 79
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 80
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 81
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 82
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 83
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 84
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 85
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 86
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 87
Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei - Pagina 88

Conținut arhivă zip

 • Posibilitati si resurse de punere in valoare a potentialului turistic din Valea Prahovei.docx

Alții au mai descărcat și

Posibilități de Relansare pe Piață a Hotelurilor de pe Litoral

INTRODUCERE Subiectul pe care această lucrare îşi propune să-l trateze în cele ce urmează îl constituie competitivitatea redusă a majorităţii...

Diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Poiana Brașov

INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen economico – social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii. Prin caracterul...

Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov

Introducere Turismul este la ora actuală, un domeniu de activitate diferit, o componentă de dimensiuni considerabile a pieței economice și...

Studiu privind destinația turistică Băile Herculane

INTRODUCERE Potenţialul turistic al unei zone este un ansamblu de elemente naturale, economice şi cultural-istorice de interes turistic, care...

Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș

ARGUMENT Turismul este o activitate umană aflată într-o permanentă dezvoltare, care a luat naştere şi a evoluat în interacţiune atât cu mediul...

Teren de Tenis - Agrement în Turism

Introducere Istoria tenisului datează de mii de ani. Jocul a fost creat pentru prima dată de către călugării europeni pentru a fi jucat în scopuri...

Piața turistică a Austriei

CAP I: ELEMENTE DE CADRU GENERAL Austria sau in germană: Republik Österreich, este o ţară fără ieşire la mare cu aproximativ 8.3 milioane de...

Viena - prezentare generală

Viena 1.Prezentare generala Introducere Viena (sau Wien,ca sa-i spunem pe numele sau austriac),un sipet plin de comori hasburgice si arhitectura...

Te-ar putea interesa și

Valea Prahovei - Cea mai Importanta Destinație Turistică din România

ARGUMENT Turismul reprezintă o activitate permanentă a omului modern, având implicaţii pe multiple planuri, de la cel economic la cel politic,...

Principalele tipuri de strategii de marketing folosite în dezvoltarea turismului rural

Introducere Atât în practica turistică internaţională, cât şi în literatura de specialitate, se con¬sta¬tă o îndreptare a populaţiei oraşelor spre...

Poziția Județului Argeș în cadrul Regiunii Muntenia

CARACTERISTICI GENERALE Situat in partea central-sudica a Romaniei, judetul Arges, cu o suprafata de 682631 ha (6826,3 kmp), reprezinta 2,9% din...

Ai nevoie de altceva?