Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 19833
Mărime: 37.03MB (arhivat)
Publicat de: Gelu Boboc
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. dr. Nae Mirela
Universitatea din Bucureşti Facultatea de Geografie Specializarea Geografia Turismului

Cuprins

 1. ARGUMENT 4
 2. ISTORICUL CERCETĂRILOR 6
 3. CAPITOLUL I. NOŢIUNI ŞI CONCEPTE 8
 4. 1.1. Conceptul de turism în literatura universală de specialitate 8
 5. 1.2. Conceptele de turism cultural, turism religios şi de pelerinaj 9
 6. 1.2.2. Turismul religios şi de pelerinaj la nivel internaţional 10
 7. 1.2.3.Turismul religios şi de pelerinaj în România 11
 8. CAPITOLUL II. RESURSE TURISTICE NATURALE ŞI ANTROPICE 13
 9. 2.1. Introducere 13
 10. 2.2. Zona turistică a Văii Argeşului, element de influenţă în activitatea de turism a Municipiului Curtea de Argeş 13
 11. 2.2.1.Poziţia geografică şi accesibilitatea 13
 12. 2.2.2. Resurse şi atracţii turistice ale cadrului natural de pe Valea Argeşului 15
 13. 2.2.3. Resurse şi atracţii turistice antropice de pe Valea Argeşului, care completează oferta turistică a Municipiului Curtea de Argeş 18
 14. CAPITOLUL III. POTENŢIALUL TURISTIC CULTURAL EFECTIV AL ORAŞULUI CURTEA DE ARGEŞ 25
 15. 3.1. Aşezare geografică 25
 16. 3.2. Scurt istoric al oraşului 26
 17. 3.3. Situl urban ,,Oraşul istoric Curtea de Argeş” 27
 18. 3.4. Edificiile ecleziastico-istorice, suportul dezvoltării turismului cultural - religios şi de pelerinaj în Curtea de Argeş 28
 19. 3.5. Obiective turistice de natură arheologică 38
 20. 3.6. Alte edificii culturale 40
 21. 3.6.1. Muzee 40
 22. 3.6.2. Case memoriale 43
 23. 3.6.3.Monumente şi statui 45
 24. CAPITOLUL IV. INFRASTRUCTURĂ TURISTICĂ 48
 25. 4.1. Capacităţile de cazare şi alimentaţie publică 48
 26. 4.1.1.Baze de cazare principale 49
 27. 4.1.2 Baze de cazare secundare (complementare) 52
 28. 4.2. Căi şi mijloace de transport turistic 52
 29. 4.3. Dotări pentru agrement 53
 30. 4.4. Dotări auxiliare şi complementare 54
 31. CAPITOLUL V. CIRCULAŢIA TURISTICĂ 55
 32. CAPITOLUL VI . TURISMUL DE PELERINAJ LA MĂNĂSTIREA CURTEA DE ARGEŞ 58
 33. 6.1. Scurtă prezentare 58
 34. 6.2. Metodologia de cercetare 58
 35. 6.3. Rezultatele chestionarului şi interpretarea lor 60
 36. 6.4. Alte sărbători religioase, suportul desfăşurării pelerinajelor 69
 37. 6.5. Impactul economic şi social al Pelerinajului la Mănăstirea Curtea de Argeş 74
 38. CONCLUZII GENERALE 77
 39. ANEXA I 79
 40. ANEXA II 82
 41. BIBLIOGRAFIE 83

Extras din licență

ARGUMENT

Turismul este o activitate umană aflată într-o permanentă dezvoltare, care a luat naştere şi a evoluat în interacţiune atât cu mediul geografic natural cât şi cu elementele antropice inserate sau nu în cadrul acestuia.

Cadrul de desfăşurarea a activităţilor din domeniul turismului trebuie să dispună de anumite valenţe turistice foarte bine conturate, care prin valoarea lor calitativă şi cantitativă să genereze un potenţial turistic în măsură să determine, în funcţie de capacitatea sa, un anumit flux de turişti.

Potenţialul turistic al unui teritoriu este rezultatul acţiunii de modelare a factorilor naturali şi a celor antropici asupra mediului înconjurător, în urma căreia spaţiul respectiv devine suport de dezvoltare al unor activităţi uman – economice specifice turismului.

Un astfel de exemplu, un cumul de diversitate, valoare cantitativă şi calitativă a resurselor turistice antropice şi deopotrivă naturale, prin influenţa regiunilor limitrofe, este oraşul Curtea de Argeş. Acest teritoriu urban are o importanţă majoră în strategiile de dezvolare turistică atât a oraşului propriu-zis cât şi a Zonei turistice a Văii Argeşului.

Unicitatea sa derivă din existanţa unor prestigioase monumente culturale, istorice şi religioase încadrate într-un mediu natural deosebit de deal cu influnţe montane. Îmbinarea acestor caracteristici asigură favorabilitatea necesară pentru stabilirea şi implementarea unor strategii de dezvoltarea durabilă a turismului cultural, religios şi mai ales a celui de pelerinaj datorită existenţei Mănăstirii Curtea de Argeş, cel mai renumit lăcaş de cult al Judeţului Argeş.

Acest oraş are drept simbol capodopera arhitecturală a Meşterului Manole şi se bucură de asemenea de ocrotirea spirituală a Sfintei Muceniţe Filofteia, care prin povestea şi puterea ei de vindecare sufletească adună cu diferite ocazii zeci de mii de credincioşi, generându-se astfel mai multe cicluri de pelerinaje de-a lungul unui an calendaristic ortodox.

Lucrarea de faţă ,,Valenţe ale turismului cultural în oraşul Curtea de Argeş”, vizează următoarele obiective:

• definirea şi exemplificarea conceptelor de turism cultural, turism religios şi de pelerinaj.

• analiza complexă a fondului turistic natural şi antropic, în special a celui antropic, cu numeroase vestigii istorice, edificii religioase, edificii culturale şi a unor activităţi umane care se îndreaptă spre acest domeniu: hramurile şi pelerinajele religioase, mai întâi a teritorilor limitrofe şi ulterior a oraşului propriu – zis.

• evaluarea valorilor resurselor turistice naturale şi antropice, a infrastructurii generale şi specifice turismului, a circulaţiei turistice şi dotărilor pentru agrement, auxiliare şi complementare.

• studiul asupra organizării şi desfăşurării pelerinajelor la Mănăstirea Curtea de Argeş, în special al celui din 15 august, ziua serbării Hramului ,,Adormirea Maicii Domnului”.

• impactului economic şi social al pelerinajului asupra oraşului.

Lucrarea de licenţă este structurată în 6 capitole, în cadrul cărora sunt susţinute obiectivele prezentate mai sus şi probate prin prezentarea unor hărţi, schiţe de hărţi, grafice, tabele, poze şi anexe.

Prin atingerea obiectivelor lucrării îmi propun să contribui la fluxul celor mai recente publicaţii din domeniile prezentate în stadiul cunoaşterii actuale a turismului în Curtea de Argeş, iar rezultatele acestor cercetări sunt concretizate în materiale cartografice şi grafice.

Acest demers de cercetare a literaturii geografice, istorice, religioase, de artă şi arhitectură, româneşti şi străine, a fost completat cu identificarea pe teren a elementelor noi care au intervenit în structura spaţială şi funcţională a oraşului, cu numeroase vizite de documentare în căutarea de noi informaţii, documente şi poze, completate cu o serie de date obţinute de la instituţii de specialitate: Primăria Municipiului Curtea de Argeş, Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană Argeş, Agenţii de turism, Mănăstirea Curtea de Argeş împreună cu celelalte obiective turistice, Hoteluri, Pensiuni şi Vile.

Principalele metode utilizate în lucrare sunt metode specifice geografiei sau metode aplicate şi de alte ştiinţe, metode GIS.

Din cadrul metodelor specifice geografiei cele mai uzitate au fost: metoda sintezei, metoda analizei, metoda observaţiei, metoda comparativă, metoda statistico – matemaică, metoda cartării geografice, etc. Instrumentele de bază pentru aplicarea acestor metode au fost Microsoft Office (Word şi Excel) 2007, GIS.

ISTORICUL CERCETĂRILOR

Lucrări în care oraşul Curtea de Argeş să fie analizat din punct de vedere ştiinţific ca întreg din perspective geografice nu există, însă oraşul este meţionat într-o mulţime de lucrări din domenii conexe precum istoria, arta, religia dar şi din sfera geografiei şi a turismului. Cercetările din domeniul geografiei turismului , în general, au început abia în prima parte a secolului XX, iar printre oamenii de ştiinţă care au adus contribuţii la dezvoltarea acestei discipline se numără E.Guy Treuler (1905), E. Picard (1910), Hunyiker şi Krapf (1959) sau M.A. Ananiev (1968). În literatura naţională de specialitate există numeroase studii de potenţial turistic şi de amenajare turistică a spaţiului, însă majoritatea sunt realizate la scară naţională şi sunt foarte teoretizate. Primele studii de potenţial turistic al României sunt realizate de M Ielenicz (1974), M. Ielenicz şi M. Ghincea (2003), G. Erdeli şi I. Istrate (1996), M. Cândea şi G. Erdeli (2003) ,,Potenţialul turistic al României şi amenajarea turistică a spaţiului”. În acest domeniu al geografiei turismului, una din cele mai importante lucrări care prezintă detaliat potenţialul turistic al cadrului natural al Văii Argeşului este ,,România – Potenţial turistic” (2006), scrisă de M. Ielenicz şi L. Comănescu (p. 251). Turismul cultural este de asemenea puternic teoretizat la toate nivelurile, sub paleta sa conceptuală intrând o mulţime de alte tipuri de turism: turism muzeal, turism religios şi de pelerinaj, etc. În literatura naţională de specialitate mai mulţi specialişti în domeniu s-au ocupat de studiul acestui concept. Dintre aceştia enumerăm lucrarea ,,Turism cultural” a lui P. Cocean, 2006 (pag.88, 89) în care este definit turismul cultural, sunt prezentate principalele însuşiri şi sunt analizate formele acestuia, ,, Tipologii şi destinaţii”, 2007, Ionica Soare, lucrare care analizează diferitele tipologii ale turismului, în special cel cultural - religios şi de pelerinaj (pag.229 - 412) şi de asemenea lucrarea ,, Turism rural – Turism urban”, 2008, elaborată de către Simion Tamara, Cândea Melinda, Tătaru Alexandra, Bogan Elena care conţine concepte ale turismului cultural - religios şi de pelerinaj. Majoritatea lucrărilor care definesc aspectele cultural - istorice ale oraşului Curtea de Argeş sunt scrise la general pentru întreaga Românie, sau pentru judeţul Argeş. Este cazul lucrării ,,ROMÂNIA, ghid –atlas al monumentelor istorice, elaborată de către V. Cucu şi M. Ştefan, 1979 în care este prezentată o mică incursiune în istorie a oraşului Curtea de Argeş (pag.79) şi sunt analizate detaliat principalele monumente istorice ale oraşului (pag. 80,81). Alte lucrări similare sunt şi cele ale lui Dumitru Almaş şi Ioan Scurtu, apărută în 1973 şi intitulată ,,Turism cu manualul de istorie” (pag. 68,69,70), sau ,,20 de zone turistice din România”, (1969) lucrare scrisă Al. Puiu şi I. Istrate (pag. 39, 40,41), care urmăresc aceeaşi structură, punând accent pe latura istorică a oraşului şi a monumentelor sale. În ceea ce priveşte inventarierea recentă a monumentelor istorice din Judeţul Argeş şi scurta lor prezentare din punct de vedere turistic, este realizată de către Constantin Augustus Bărbulescu şi Ştefan Dănăilă în anul 2011 pentru întocmirea ,,Catalogului Monumentelor Istorice din Judeţul Argeş”, lucrare editată de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Argeş (pag. 46-55).

Bibliografie

ALMAŞ D., SCURTU I., (1973), Turism cu manualul de istorie, Editura Sport –Turism.

ANDRONESCU Ş. C., (2002), Biserica lui Neagoe din Curtea de Argeş, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.

BARON P., (1999), România – Schituri, Mănăstiri , Biserici, Editura Royal Company, Bucureşti

BĂRBULESCU C. A., DĂNĂILĂ Ş., (2011), Catalogul Monumentelor Istorice din Judeţul Argeş, Editura Tiparg.

BLEAHU M., (1982), Relief carstic, Editura Albatros.

CÂNDEA MELINDA, SIMION TAMARA, BOGAN ELENA, (2012), Patrioniul turistic al României, Editura Universitară, Bucureşti.

COCEAN P., (2004), Geografia turismului, Editura Focul viu, Cluj-Napoca.

COCEAN P., (2006), Turismul cultural, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj – Napoca.

CUCU V., ŞTEFAN M., (1979), România – Ghid atlas al monumentelor istorice, Editura Sport - Turism, Bucureşti.

DIMITRIE B., GHINEA A., (1933), Călăuza Drumeţului, Editura Tiparul Impr. Fundaţiei Culturale Principele Carol, Bucureşti

ELIADE M., (1988), Istoria Religiilor, vol. III, Bucureşti.

GHEORGHILAŞ A., (2008), Geografia Turismului, Editura Universitară, Bucureşti.

GHEORGHILAŞ A., (2004), Turism urban şi turism cultural, Editura Credis, Bucureşti.

IELENICZ M., COMĂNESCU LAURA, (2006), România – Potenţial turistic, Editura Universitară, Bucureşti.

IONESCU G., (1940), Istoria oraşului prin monumentele lui, Editura Fundaţia pentru literatură şi artă ,,Regele Carol II”, Bucureşti.

MOISESCU N., (1980), Muzeul Municipal Curtea de Argeş, Editura Sport –Turism, Bucureşti.

MUSICESCU MARIA –ANA, (1967), Biserica Domnească din Curtea de Argeş, Editura Meridiane, Bucureşti.

NEAGOE M., (1968), Curtea de Argeş, Editura Tineretului, Bucureşti.

PUIU AL., ISTRATE I., (1969) 20 de zone turistice din România, Editura Meridiane.

SIMION TAMARA, CÂNDEA MELINDA, TĂTARU ALEXANDRA, BOGAN ELENA (2008), Turism rural – Turism urban, Editura Transversal, Târgovişte.

SOARE IONICA (2007), Turism - Tipologii şi destinaţii, Editura Transversal, Târgovişte.

ŞERBAN C., MOISESCU N., (1980), Curtea de Argeş în documente, Editura Sport –Turism, Bucureşti.

TATOMIR E. (2010), Dezvoltarea turismului cultural, cu deosebire a celui religios şi de pelerinaj în Ţara Făgăraşului , Bucureşti.

Instituţii

Institutul Naţional de Statistică al Judeţului Argeş.

Ghid turistic – Curtea Domnească de Argeş, capitală a turismului românesc, (2011),

Primăria Municipiului Curtea de Argeş.

Surse web

•http://www.eparhiaargesului.ro/arhiepiscopiaargesuluisimuscelului/index.php

•http://www.crestinortodox.ro

•http://www.cimec.ro/

•http://www.infopensiuni.ro/cazare-curtea-de-arges/obiective-turistice-curtea-de-arges/biserica-san nicoara_342

•http://www.cazari.ro/hotel_posada_curtea_de_arges_arges/

•http://www.turistinfo.ro/curtea_de_arges/cazare-hoteluri-vile-pensiuni-curtea_de_arges.html

•http://www.imas-inc.com/cercetare-cantitativa/

•http://www.infomass.ro/metode-de-cercetare/ancheta/

•http://stirileprotv.ro/stiri/social/sfanta-maria-sarbatorita-cu-mici-si-bere-la-manastirea-curtea-de-arges.html

Preview document

Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 1
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 2
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 3
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 4
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 5
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 6
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 7
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 8
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 9
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 10
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 11
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 12
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 13
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 14
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 15
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 16
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 17
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 18
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 19
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 20
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 21
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 22
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 23
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 24
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 25
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 26
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 27
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 28
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 29
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 30
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 31
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 32
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 33
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 34
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 35
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 36
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 37
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 38
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 39
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 40
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 41
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 42
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 43
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 44
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 45
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 46
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 47
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 48
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 49
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 50
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 51
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 52
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 53
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 54
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 55
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 56
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 57
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 58
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 59
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 60
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 61
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 62
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 63
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 64
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 65
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 66
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 67
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 68
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 69
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 70
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 71
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 72
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 73
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 74
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 75
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 76
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 77
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 78
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 79
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 80
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 81
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 82
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 83
Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Valente ale Turismului Cultural in Orasul Curtea de Arges.doc

Alții au mai descărcat și

Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș

INTRODUCERE Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte sectoare-chei din economia...

Studiu privind destinația turistică Băile Herculane

INTRODUCERE Potenţialul turistic al unei zone este un ansamblu de elemente naturale, economice şi cultural-istorice de interes turistic, care...

Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei

Introducere Turismul reprezintă o activitate permanentă a omului modern, având implicații pe multiple planuri, de la cel economic la cel politic,...

Agenția de turism - Componentă a distribuției turistice

INTRODUCERE Turismul face parte din sectorul serviciilor și își pune amprenta hotărâtoer asupra economiei mondiale prin efectele considerabile pe...

Valorificarea potențialului turistic în Județul Argeș

Introducere Alegerea judeţului Argeș pentru o cercetare vizând valorificarea potenţialului turistic este justificată deoarece este un judeţ...

Turismul în Regatul Unit al Marii Britanii

Introducere Schimbările din economia mondială a dus, în ani 1970, la o evoluție rapidă a numărului călătoriilor și a țărilor participante la...

Aspecte privind activitatea turistică la SC Posada SA

Turismul reprezintă un domeniu distinct de activitate cu o prezenţă tot mai activă în viaţa economică şi socială cu o participare semnificativă la...

Turism religios și premizele dezvoltării lui

CAP. 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Originea numelui In mai toate dictionarele aparute pana acum se precizeaza ca din unct de vedere...

Ai nevoie de altceva?