Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 18939
Mărime: 105.44KB (arhivat)
Publicat de: Viorica Timofte
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE.4
 2. CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND TURISMUL RURAL ÎN ROMÂNIA SI OLTENIA DE NORD
 3. 1.1.Turismul rural în România.7
 4. 1.2.Specificitatea turismului rural românesc.13
 5. 1.3.Directii de impulsionare a turismului rural în România.16
 6. 1.4.Turismul rural la nivel european.19
 7. CAPITOLUL 2 MODALITATI DE VALORIFICARE A RESURSELOR TURISTICE DIN LOCALITATEA POLOVRAGI
 8. 2.1. Contextul geografic al localitatii .21
 9. 2.2. Patrimoniul natural .22
 10. 2.2.1. Resurse turistice naturale .22
 11. 2.2.2. Resurse turistice naturale cu regim protectiv .24
 12. 2.3. Patrimoniul cultural .24
 13. 2.3.1. Monumente cultural - istorice .24
 14. 2.3.2. Elemente de patrimoniu etnocultural .24
 15. 2.4. Oferta de petrecere a timpului liber .25
 16. 2.5. Calificarea fortei de munca din turism .28
 17. 2.6. Evaluarea ofertei actuale - probleme, disfunctionalitati .28
 18. 2.7. Competitia si tendintele pietei.29
 19. 2.8.Recomandari pentru agentii economici din turism .30
 20. CAPITOLUL 3 STRATEGII DE PROMOVARE A TURISMULUI RURAL PE PIATA MONDIALA
 21. 3.1.Serviciile turistice. Serviciile de cazare .36
 22. 3.2.Strategiile de dezvoltare ale produsului turistic românesc.37
 23. 3.2.1. Politici si strategii aplicate la nivel regional.40
 24. 3.2.2. Analiza SWOT a produsului turistic oltenesc.41
 25. 3.3.Turismul României în contextul integrarii în Uniunea Europeana.44
 26. 3.4.Marketingul turistic rural.47
 27. 3.4.1. Analiza mediului intern si extern de marketing în turismul rural românesc.49
 28. 3.4.2.Proiectarea imaginii în turismu5 | Pagel rural.53
 29. 3.4.3.Principalele particularitati ale marketingului în turismul rural.55
 30. 3.5. Promovarea si distributia produsului turistic rural în tarile Uniunii Europene.57
 31. 3.5.1Strategii de promovare prin internet.59
 32. 3.5.2. Promovarea turistica rurala a României la nivel national si international.60
 33. CAPITOLUL4 LANSAREA ÎN CIRCUITUL INTERNATIONAL A TRUISMULUI RURAL DIN POLOVRAGI
 34. 4.1. Polovragi - sat turistic european.63
 35. 4.2. Amenajarea turistica a satului Polovragi.65 4.3. Oferta turistica pentru satul polovragi.66
 36. 4.4. Analiza activitatii de turism rural in zona.72
 37. CONCLUZII.74
 38. BIBLIOGRAFIE .77

Extras din licență

INTRODUCERE

Turismul în zone rurale, complementar altor f 616d311g orme de turism, contri¬buie la sustinerea acestuia, oferindu-i conditiile necesare transformarii turismului de circuit în turism de sejur. Aceasta zona poate si trebuie sa devina zona turistica de sejur, o destinatie pentru petrecerea concediului tot timpul anului, caci ea raspunde, nu numai motivatiei turismului cultural si de cunoastere, ci si altei cerinte moderne: aceea de petrecere a timpului liber în natura, fapt de altfel constatat si în alte tari: anchetele facute printre vizitatorii monumentelor istorice demonstreaza ca atentia se în¬dreapta nu numai asupra monumentelor, ci si asupra mediului lor încon¬jurator.

Turismul rural, ca parte integranta a întregului angrenaj al turismului, implica o activitate turistica. Mediul înconjurator si comunitatile locale sunt elementele sale de baza si, de aceea, sunt direct implicate în receptarea de beneficii si costuri.

Turismul rural poate fi considerat un raspuns la necesitatile micii exploatari agrare, cu probleme de continuitate, care permite familiilor de agricultori sa ajunga la un nivel de viata care compenseaza dificultatile vietii rurale si aduce o anumita autonomie fata de sectorul agroindustrial.

Exista o multitudine de argumente în favoarea dezvoltarii turismului rural, constând în efectele imediate sau pe termen lung, de natura economica, sociala, culturala etc. induse de organizarea rationala a spatiilor rurale.

Necesitatea turismului rural raspunde unei triple perspective: cea a operatorilor, în masura în care diversificarea ofertei poate modifica cresterea competitivitatii sectorului; cea a turistilor, pentru ca se ofera raspunsuri oportune privind satisfacerea noilor necesitati de relaxare si, în sfârsit, cea a autoritatilor publice, deoarece aplica strategii de îmbunatatire calitativa a turismului, atât în timp, cât si în spatiu.

Turismul rural este expresia orientarii unei parti însemnate din turistii contemporani catre natura ca urmare a implicatiilor civilizatiei post industriale. Astari natura devine pretext de reflectie, petru descoperire, pentru educatie, dar si pentru tratament, performante sportive si implicit pentru o viata noua.

Actiunile promotionale trebuie sa sigure o imagine sugestiva a turismului rural românesc, atât sub aspectul potentialului turistic, cât si a caracteristicilor sociale, culturale, psihologice specifice poporului nostru.

Prin aceasta lucrare s-a urmarit prezentarea potentialului turistic rural al tarii noastre în contextul alinierii la exigentele turismului european precum si depistarea celor mai bune cai de dezvoltare si promovare în corelatie cu resursele existente.

Lucrarea este structurata în patru capitole, astfel:

- În capitolul I se urmareste evidentierea principalelor trasaturi privind turismul rural în România si Oltenia de Nord, prezentându-se succint câteva elemente referitoare la Turismul rural în România,Turismul rural la nivel european directii de impulsionare a turismului rural în România.

- in capitolul al II lea, denumit "Modalitati de valorificare a resurselor turistice din localitatea Polovragi'', se urmareste evidentierea principalelor trasaturi definitorii ale localitatii Polovragi, prezentându-se succint câteva elemente referitoare la asezarea geografica , patrimoniul natural si cultural precum si evaluarea ofertei actuale.

- În capitolul al III-lea se încearca prezentarea unor strategii de promovare a turismului rural pe piata mondiala. Sunt urmarite: politici si strategii aplicate la nivel regional,analiza SWOT a produsului turistic oltenesc,precum si turismul României în contextul integrarii în Uniunea Europeana .

- capitolul al IV-lea denumit "Lansarea în circuitul international a turismului rural din Polovragi'' se evidentiaza cateva aspecte specifice localitatii precum: Polovragi - sat turistic european, amenajarea turistica si analiza activitatii de turism rural in zona.

CAPITOLUL I

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND TURISMUL RURAL ÎN ROMÂNIA SI OLTENIA DE NORD

1.1.Turismul rural în România

Turismul rural, ca parte integranta a întregului angrenaj al turismului, implica o activitate turistica. Mediul înconjurator si comunitatile locale sunt elementele sale de baza si, de aceea, sunt direct implicate în receptarea de beneficii si costuri.

Motivatiile specifice turismului rural sunt urmatoarele:

- reîntoarcerea la natura nemodificata, motivatie valabila pentru toate categoriile de vârsta, sex, socio-profesionale, statut social, rezultat al trebuintei de conservare, sanatate, confort fizic si spiritual, ce demonstreaza ca, omul modern nu se poate rupe de cadrul originar de viata, iar contactul lui cu mediul rustic are ecouri largi în mecanismul echilibrului functional;

- cunoasterea si adeziunea temporara la grupurile de apartenenta specifice zonelor rurale, dintre care se desprind familia de tip patriarhal, comunitatea locativa, grupul de munca, grupul folcloric. în acest cadru, turistul îsi recapata conditia de membru al comunitatii, reputatia, prestigiul, consideratia celorlalti, precum si posibilitatea de a participa la actiuni comune creatoare;

- cunoasterea, întelegerea, inventarea si elaborarea contactului nemij¬locit cu piese ale tezaurului istoriei nationale, ale folclorului, ocupatiilor traditionale si obiceiurilor populare transforma vacantele rustice într-un veritabil proces de asimilare a unor noi si numeroase cunostinte si de dobândire a unor deprinderi ce dau turistilor satisfactii personale si senti-mentul utilitatii. în acelasi timp, prin initierea în mestesuguri si ocupatii traditionale locale, turistii îsi pot manifesta din plin aptitudinile creative personale, iesind din monotonia si rutina activitatilor cotidiene;- motivatii estetice ce decurg din nevoia de frumos, ordine, puritate, armonie, naturalete, ce îndeamna pe majoritatea turistilor sa se considere privilegiati pentru posibilitatea de a vizita locuri atractive prin pitorescul si farmecul lor;

Preview document

Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 1
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 2
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 3
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 4
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 5
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 6
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 7
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 8
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 9
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 10
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 11
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 12
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 13
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 14
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 15
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 16
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 17
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 18
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 19
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 20
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 21
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 22
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 23
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 24
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 25
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 26
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 27
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 28
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 29
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 30
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 31
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 32
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 33
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 34
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 35
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 36
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 37
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 38
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 39
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 40
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 41
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 42
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 43
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 44
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 45
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 46
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 47
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 48
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 49
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 50
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 51
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 52
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 53
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 54
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 55
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 56
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 57
Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Turismul Cultural in Romania si Oltenia de Nord.doc

Alții au mai descărcat și

Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest

Introducere Ca alternativă a turismului clasic, turismul cultural sau turismul de cunoaştere reprezintă un subiect amplu promovat şi de mare...

Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei

INTRODUCERE Actualitatea temei. Actualitatea acesteia teme reiese din necesitatea de a cunoşate în totalitate potenţialul turistic al Moldova...

Delta Dunării

Această lucrare face referire la situaţia şi perspectivele turismului românesc în dinamica turismului european, analizând în mod direct zona Deltei...

Valorificare potențialului turistic în Județul Maramureș

Cap.I Localizarea si caracterizarea judetului. 1.1 Asezarea geografica a judetului. Judetul Maramures este asezat in extremitatea nord vestica a...

Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș

INTRODUCERE Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte sectoare-chei din economia...

Turismul Cultural și de Afaceri în Sibiu

Introducere Turismul reprezintă călătoriile de plăcere, pentru recreere. Aceasta a fost extinsă în ultimii ani pentru a include orice călătorie în...

Castelele din Județul Satu Mare

CAPITOLUL 1 RAŢIONAMENTELE APARIŢIEI CASTELELOR DIN JUDEŢUL SATU MARE “Castelele fascinează! Desigur, dacă sunt cunoscute şi înţelese.” Anne...

Turismul Religios în Oradea

Introducere Am hotărât sa fac această lucrare de licenţa despre turism religios in Oradea deoarece cred ca Oradea este un oraş cu un potenţial...

Te-ar putea interesa și

Promovarea Județului Gorj pe Piața Turistică a Europei

INTRODUCERE Activităţile promoţionale în turism necesită investiţii importante din cauza întinderii geografice mari a pieţelor turistice,...

Strategie ANT

România a reprezentat o destinatie turistica importanta pentru piata zonala, promovând, cu precadere, produsele turistice de litoral, statiunile...

Muntele Sfintei Treimi de la Nușfalău

Argument Am ales ca temă pentru lucrarea de licenţă „Muntele Sfintei Treimi de la Nuşfalău.Tu- rismul de pelerinaj” din mai multe motive. Trăim...

Județul Vâlcea

Judetul Valcea are o suprafata de 5.765 km2, reprezentand 2,43% din suprafata Romaniei . Este situat in partea central sudica a Romaniei, in...

Premise de dezvoltare a turismului în zona Balș, județul Olt

INTRODUCERE În viziunea Organizației Mondiale a Turismului(WTO), turismul este definit ca fiind ,,ansamblul activităților persoanelor aflate în...

Strategii de Relansare a Turismului Internațional al României

I. TURISMUL INTERNAŢIONAL – parametri economici şi starea de fapt Nu se poate realiza o analiză a turismului românesc fără a se urmări evoluţiile...

Branding - Promovarea Olteniei

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să schiţeze un program de promovare a unei zone turistice cu un potenţial turistic de netăgăduit, din...

Așezarea Geografică a Județului Gorj

Teritoriul judeţului Gorj este situat in partea de sud-vest a României, in nordul Olteniei pe cursul mijlociu al Jiului, fiind limitat la nord de...

Ai nevoie de altceva?