Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 32252
Mărime: 209.15KB (arhivat)
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rabontu Cecilia
prezentata la fse din cadrul ucb tg-jiu

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. CAPITOLUL 1ECONOMIE CONTEMPORANĂ ŞI SERVICIILE 6
 3. 1.1. Impactul societăţii cunoaşterii şi al noii economii asupra serviciilor 6
 4. 1.2.. Dematerializarea activităţilor şi noul tip de creştere şi dezvoltare economică 13
 5. 1.3. Diversificarea serviciilor şi interdependenţa lor cu celelalte activităţi din economie şi societate 19
 6. CAPITOLUL 2CRESTEREA ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 25
 7. 2.1.Esenţa, clasificarea şi indicatorii creşterii economice 27
 8. 2.2.Principalele modele de creştere economică 29
 9. 2.3. Indicatorii Creşterii Economice. 31
 10. 2.4. Factorii şi tipurile creşterii economice 34
 11. 2.5 Creşterea economică şi dezvoltarea economică 36
 12. 2.6 Limitele creşterii economice în perioada de tranziţie 38
 13. 2.7.Instrumente concrete de influenţare a creşterii economice 2.8.Modele de creştere economică 39
 14. 2.8.1. Modele utilizate în ţările europene 39
 15. 2.8.2. Modele utilizate de organismele internaţionale 44
 16. CAPITOLUL 3 INTERNAŢIONALIZAREA SEVICIILOR SI ROLUL LOR IN CRESTREA SI DEZVOLATREA ECONOMIEI CONTEMPORANE 47
 17. 3.1 Comerţul internaţional şi creşterea economică 47
 18. 3.1.1 Efectele creşterii economice asupra comerţului exterior 47
 19. 3.1.2.Creşterea economică, consumul şi comerţul internaţional. 49
 20. 3.1.3. Creşterea economică, producţia şi comerţul internaţional. 49
 21. 3.2.Efectele comerţului exterior asupra creşterii economice 49
 22. 3.3.Serviciile culturale şi creşterea economică 54
 23. 3.4.Serviciile turistice şi creşterea economică 55
 24. 3.5. Servicii emergente cu potenţial ridicat 62
 25. 3.6.- Cercetarea si dezvoltarea, inovarea si transferul tehnologic în favoarea creşterii economice 65
 26. CONCLUZII 68
 27. BIBLIOGRAFIE 72

Extras din proiect

Introducere

Creşterea rolului serviciilor în viata economica si sociala pe plan mondial, în special pentru tarile dezvoltate, a fost interpretata de sociologi ca o înlocuire a “civilizaţiei primare” cu “civilizaţia terţiara”, deoarece societatea în care predomina serviciile au ocupat, treptat, locul celei în care domina agricultura.

Procesul de diversificare si extindere a serviciilor este rezultatul amplificării activităţilor de informatizare a societarii, de ocrotire a mediului ambiant sau a extinderii accentuate a urbanizării (gospodărie locativa, distribuţia energiei si a apei, transport, telecomunicaţii), a celor privind creşterea timpului liber al individului (spălătorii, curăţătorii, forme moderne de comerţ, întreţinerea aparatelor de uz casnic si gospodăresc), precum si a serviciilor legate de utilizarea timpului liber (turism, cultură, sport).

Creşterea economică, în fond, este problema-cheie a vieţii tuturor popoarelor şi ţărilor, însă un progres economic nu poate fi calificat ca o creştere, dacă nu este însoţit de un progres spiritual şi social general.

Economia globală creată prin complexele interdependenţe ale economiilor naţionale este în prezent un spaţiu turbulent, generând oportunităţi economice în rapidă succesiune, dar şi riscuri.

Creşterea vijelioasă a schimburilor este însoţită de frecvente dezechilibre, care sunt în mod necesar compensate prin fluxuri financiare formate între pieţele naţionale de capital.

La baza procesului de concepere şi structurare a lucrării a stat ideea că, în condiţiile trecerii la o economie competitivă, marea majoritate a agenţilor economici sunt orientaţi spre contracte cu lumea exterioară; în plus, într-o economie mondială caracterizată de o continuă accentuare a interdependenţelor dintre state, nici o economie naţională nu poate exista în stare de izolare economică.

Lucrarea este structurată în trei capitole în care sunt prezentate, într-un mod sistematic, o serie de aspecte de bază referitoare la internaţionalizarea serviciilor si rolul său în creşterea şi dezvoltarea economică. Astfel, primul capitol al lucrării se doreşte a fi o scurtă introducerea în problematica importanţei serviciilor în orice activitate economică, a dematerializării activităţilor, definind noţiunile de dematerializare, internalizare si externalizare internaţională a serviciilor. În următorul capitol sunt definite cele mai importante noţiuni cu care se operează în practica relaţiilor economice internaţionale şi sunt prezentate teoriile care stau la baza derulării schimburilor comerciale internaţionale. Conceptul de cooperare economică internaţională în diversele sale variante, de la forma cea mai simplă de alianţă competitivă, până la forma instituţională de societate mixtă, este abordată în capitolul doi. Următoarea parte a lucrării este consacrată internaţionalizării sectorului serviciilor cu rolul său in creşterea economică, defalcată pe principalele activităţi de servicii: comerţ, turism, transporturi, cultură, servicii IT, etc. O altă parte abordează o serie de probleme legate de investiţiile străine, rolul, evoluţia şi efectul investiţiilor străine directe asupra creşterii economiei.

Baza documentară a lucrării cuprinde cărţi de referinţă şi lucrări de specialitate atât în limba română, cât şi în limbi străine. Notele bibliografice au rolul de a indica sursele folosite în elaborarea lucrării.

Comerţul internaţional cea mai importantă parte a sectorului terţiar este avantajos – chiar dacă nu în egală măsură – tuturor ţărilor participante la schimburi. Permite ţărilor ca, prin specializarea în producerea unei game mai înguste de mărfuri să utilizeze mai intens resursele abundente şi ieftine şi să beneficieze de avantajele economiilor de scară.

Beneficiile comerţului internaţional nu se limitează doar la schimburile de bunuri şi servicii. Apar avantaje şi din compensarea unor fluxuri de mărfuri şi servicii cu fluxuri ale forţei de muncă şi de capitaluri, acest din urmă caz reprezentând schimbul de bunuri curente pentru bunuri viitoare.

Schimburile internaţionale de active (participări la capital sau titluri de credit) oferă posibilitatea diversificării avuţiei fiecărei ţări şi reducerii variabilităţii venitului.

Deşi, în general, toate ţările câştigă din comerţul internaţional, nu toate grupurile din aceste ţări au mereu de câştigat: apar efecte asupra distribuirii veniturilor. De obicei sunt dezavantajaţi producătorii de mărfuri concurate de importuri şi câştigă consumatorii acestor mărfuri. Adesea acest fenomen face obiectul unor prelungi dezbateri politice.

CAPITOLUL 1

ECONOMIE CONTEMPORANĂ ŞI SERVICIILE

În zilele noastre, informaţia devine o resursă esenţială în dezvoltarea societăţilor moderne, evoluate în plan politic, economic şi social. Dinamismul şi complexitatea noului tip de societate, care antrenează o creştere continuă a volumului şi diversităţii informaţiilor prelucrate şi care utilizează pe scară largă tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), au condus la conceptul de societate informaţională.

1.1. Impactul societăţii cunoaşterii şi al noii economii asupra serviciilor

Societatea informaţională reprezintă o nouă etapă a civilizaţiei umane, un nou mod de viaţă, calitativ superior, care implică folosirea intensivă a informaţiei în toate sferele activităţii şi existenţei umane, cu un impact economic şi social semnificativ. Societatea informaţională permite accesul larg la informaţie al membrilor săi, un nou mod de lucru şi de cunoaştere, amplifică posibilitatea globalizării economice şi creşterea coeziunii sociale.

Suportul tehnologic al noii societăţi se bazează pe trei sectoare, din ce în ce mai convergente: tehnologia informaţiei, tehnologia comunicaţiilor, producţia de conţinut (informaţional) multimedia,.

Preview document

Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 1
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 2
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 3
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 4
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 5
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 6
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 7
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 8
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 9
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 10
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 11
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 12
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 13
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 14
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 15
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 16
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 17
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 18
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 19
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 20
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 21
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 22
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 23
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 24
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 25
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 26
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 27
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 28
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 29
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 30
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 31
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 32
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 33
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 34
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 35
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 36
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 37
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 38
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 39
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 40
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 41
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 42
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 43
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 44
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 45
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 46
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 47
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 48
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 49
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 50
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 51
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 52
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 53
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 54
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 55
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 56
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 57
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 58
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 59
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 60
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 61
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 62
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 63
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 64
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 65
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 66
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 67
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 68
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 69
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 70
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 71
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 72
Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • Internationalizarea Sectorului Serviciilor-Factor al Cresterii si Dezvoltarii Economice Contemporane.doc

Alții au mai descărcat și

Comerțul Internațional

2 Capitolul I. Comerţul internaţional şi politica comercială în perioada contemporană 1.1 Comerţul internaţional contemporan Participarea tuturor...

Studiu privind comerțul exterior al României înainte și după 1989

CAPITOLUL I. COMERŢUL EXTERIOR ŞI ROLUL LUI ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ Tranzacţiile de comerţ exterior reprezintă o componentă a sferei afacerilor sau...

Creșterea economică în România

Introducere Creşterea economică, în fond, este problema-cheie a vieţii tuturor popoarelor şi ţărilor, însă un progres economic nu poate fi...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Comerț Internațional

1. Abordari teoretice conceptuale 2. Trasaturi si tendinte în evolutia fluxurilor comerciale internationale 3. Instrumentele de politica...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Teoria Comerțului Internațional

economistilor clasici englezi. În Avutia natiunilor scrisa de Adam Smith în 1776 si în Principiile economiei politice si impunerii fiscale,...

Economie Internațională

1 INTRODUCERE Economia internationala studiaza ansamblul legaturilor dintre economiile nationale, realizate prin comertul cu bunuri si servicii,...

Te-ar putea interesa și

Impactul globalizării serviciilor turistice asupra economiei mondiale - studiu de caz

INTRODUCERE În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Analiza Ofertei Turistice pe Piața Spaniei

INTRODUCERE SPANIA: Pentru vechii greci, reprezenta tărâmul unde creşteau merele de aur ale lui Hercule; pentru arabi, era întruchiparea Raiului...

Serviciile și Dezvoltarea

Introducere In 1776 Adam Smith a definit serviciile ca activitati neproductive. Acest lucru este golit de sens in prezent, inainte de toate din...

Ai nevoie de altceva?