Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Statistică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 14719
Mărime: 237.03KB (arhivat)
Publicat de: Severin Savu
Puncte necesare: 10
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA FINANŢE ŞI BǍNCI

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAP I. Noţiuni fundamentale privind calitatea şi preţul produselor şi serviciilor 5
 3. 1.1. Calitatea produselor şi serviciilor în economia de piaţă 5
 4. 1.2. Preţul produselor şi serviciilor în e economia de piaţă 9
 5. 1.3. Analiza corelaţiei dintre calitate şi preţ 10
 6. CAP II. Metode de analiză statistică a variaţiei fenomenelor 14
 7. 2.1. Metoda indicilor statistici 14
 8. 2.1.1. Clasificarea indicilor 14
 9. 2.1.2. Indicii preţurilor de consum 18
 10. 2.1.3. Indicii preţurilor producţiei industriale 20
 11. 2.2. Legătura statistică dintre fenomene 22
 12. 2.2.1. Metode elementare de studiere a legăturilor dintre fenomene 22
 13. 2.2.2. Metode analitice de studiere a legăturilor dintre fenomene 23
 14. CAP. III. Analiza statistică a corelaţiei dintre preţurile şi calitatea principalelor
 15. produse alimentare în perioada 2003-2006 26
 16. 3.1. Evoluţia preţurilor 26
 17. 3.1.1. Analiza statistică a evoluţiei preţurilor principalelor produse
 18. alimentare în perioada 2003-2006 26
 19. 3.1.2. Analiza grafică a evoluţiei preţurilor principalelor produse
 20. alimentare în perioada 2003-2006 30
 21. 3.1.3. Modificarea preţurilor principalelor produse faţă de oraşul
 22. Piteşti în anul 2006 34
 23. 3.2. Analiza statistică a evoluţiei calităţii principalelor produse alimentare
 24. în perioada 2003-2006 37
 25. 3.3. Analiza statistică a corelaţiei dintre indicele preţurilor şi indicele coeficientului
 26. mediu de calitate pentru principalele produse alimentare în anul 2006 40
 27. CONCLUZII 43
 28. BIBLIOGRAFIE 44
 29. ANEXA 45

Extras din proiect

INTRODUCERE

În domeniul fenomenelor şi proceselor economice, iau naştere o serie de legături, de interdependenţe, determinate de acţiunea unor cauze şi condiţii diferite, care influenţează mai mult sau mai puţin fenomenele existente.

Complexitatea fenomenelor economice şi sociale, caracterizarea lor cantitativă şi calitativă determină folosirea combinată a diferitelor ştiinţe în investigarea relaţiilor de cauzalitate, care stau la baza apariţiei şi dezvoltării lor.

Printre metodele şi modelele care s-au impus în studiul interdependenţei cele care se folosesc cel mai frecvent sunt corelaţia şi regresia statistică.

Utilizarea acestor metode este justificată de necesitatea crescândă a reflectării într-o formă numerică adecvată a interdependenţei obiective dintre fenomenele social-economice în ceea ce priveşte natura, direcţia şi gradul de intensitate a legăturilor, care se manifestă într-o anumită perioadă de timp sau în dinamică.

Între calitatea şi preţul produselor şi serviciilor există o strânsă legătură de interdependenţă. Această legătură este studiată în lucrarea de faţă.

Lucrarea este structurată în trei capitole.

Primul capitol prezintă noţiuni fundamentale privind calitatea şi preţul produselor şi serviciilor în economia de piaţă. În prima parte a capitolului sunt introduse noţiuni despre calitatea produselor şi serviciilor. Sunt prezentate caracteristicile de calitate precum şi indicatorii de calitate şi determinarea şi interpretarea economică a acestora.

În partea a doua a capitolului sunt prezentate noţiuni fundamentale despre preţul produselor şi serviciilor în economia de piaţă, precum şi tipologia şi funcţiile preţului. În ultima parte a capitolului întâi este prezentată corelaţia dintre preţ şi calitate, precum şi efectele produse de această legătură pe piaţă econoimică.

Capitolul al doilea prezintă analiza statistică a variaţiei fenomenelor. În prima parte a capitolului este prezentată metoda indicilor statistici. Aceasta se utilizează pentru a caracteriza variaţia medie relativă a fenomenelor în timp, pentru a compara manifestările lor în spaţiu, pentru a măsura influenţa diferiţilor factori asupra nivelului şi structurii fenomenelor complexe. Pe parcursul acestui capitol sunt definiţi şi calculaţi principalii indici ce intră în componenţa acestei metode.

În analiza preţului cei mai importanţi indici sunt indicii preţurilor de consum şi indicii preţurilor producţiei industriale.

În ultima parte a capitolului doi este prezentată legătura statistică dintre fenomene. Sunt prezentate principalele metode elementare de studiere a legăturilor dintre fenomene şi anume: metoda seriilor paralele interdependente, metoda grupărilor statistice, metoda grafică. Cercetarea concretă a legăturii dintre fenomene numai pe baza metodelor elementare este insuficientă. Informaţiile obţinute pe baza lor se completează cu metodele analitice. Metodele analitice permit exprimarea matematică a formei legăturii şi măsurarea numerică a intensităţii legăturii. Sunt cunoscute sub denumirea de metode de regresie şi corelaţie, iar cele mai cunoscute sunt: regresie şi corelaţie liniară, regresie şi corelaţie curbilinie, regresie şi corelaţie multiplă

Ultimul capitol prezintă analiza statistică a corelaţiei dintre preţurile şi calitate. Acest capitol are drept scop analiza statistică a evoluţiei preţurilor şi calităţii principalelor produse alimentare în perioada 2003-2006, precum şi corelaţia dintre acestea la nivelul economiei naţionale a României.

În prima parte a capitolului este efectuată analiza statistică a evoluţiei preţurilor principalelor produse alimentare în perioada 2003-2006 cu ajutorul dinamicii şi sporului, precum şi folosind metoda grafică.

În partea a doua a capitolului este efectuată analiza statistică a evoluţiei calităţii principalelor produse alimentare în perioada 2003-2006 pe baza indicelui coeficientului mediu de calitate, folosind metoda grafică.

În ultima parte a capitolului se analizează legătura dintre calitate şi preţ pentru anul 2006 pe baza indicilor preţurilor şi a indicelui coeficientului mediu de calitate pentru produsele a căror evoluţie am analizat-o în subcapitolele anterioare.

Această lucrare furnizează informaţii cu privire evoluţia preţului şi calităţii produselor şi serviciilor din România, elemente ce influenţează major cererea şi oferta de bunuri şi servicii.

Lucrarea se încheie cu o bibliografie ce conţine cărţi care au constituit suportul de lucru pentru realizarea acesteia.

CAPITOLUL I

Noţiuni fundamentale privind calitatea şi preţul

produselor şi serviciilor

Calitatea şi preţul reprezintă caracteristicile cele mai importante care interesează pe producători şi consumatori atunci când este vorba de produse şi servicii. Aceste două caracteristici influenţează cererea şi oferta de bunuri şi servicii în economia de piaţă.

1.1. Calitatea produselor şi serviciilor în economia de piaţă

Calitatea este o noţiune complexă, fapt care derivă din caracterul dinamic al necesităţilor şi al utilităţilor. Caracterul dinamic este influenţat de progresul tehnic, exigenţele crescânde ale consumatorilor şi competitivitatea tehnică.

Standardul ISO 8402 defineşte calitatea ca reprezentând „ansamblul caracteristicilor unei entităţi, care îi conferă aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite”

Conform acestei definiţii:

- calitatea nu este exprimată printr-o singură caracteristică ci printr-un ansamblu de caracteristici;

- calitatea nu este de sine stătătoare, ea există numai în relaţia cu nevoile clienţilor;

- calitatea este o variabilă continuă şi nu discretă;

- prin calitate trebuie satisfăcute nu numai nevoile exprimate,dar şi cele implicite.

Importanţa creşterii calităţii producţiei în economia naţională constă în faptul că în orice condiţii identice producţia de o calitate mai înaltă în primul rând mai bine satisface cerinţele cantitative şi în al doilea rând mai bine satisface şi cerinţele care nu pot fi măsurate şi apreciate cantitativ.

Creşterea în continuu a calităţii producţiei este o necesitate obiectivă. Există unele premise care determină această necesitate şi anume:

- creşterea volumului producţiei ce duce la creşterea satisfacerii cerinţelor sociale de prima necesitate;

- obiectivizarea procesului de producţie, care se asigură prin nivelul tehnic şi organizatoric mai superior

- mărirea numărului de proprietăţi, care se cuvine necesare în produsul fabricat.

- procesul de adâncire a diviziunii internaţionale a muncii, dezvoltarea comerţului exterior cu toate cerinţele lui de calitate.

Calitatea unui produs sau serviciu este determinată de ansamblul însuşirilor sau caracteristicilor sale utile care se pot observa, măsura, încerca sau cel puţin compara cu un etalon. Calitatea se poate studia şi sub aspecte pur teoretice, pe unele baze ipotetice care ne pot fi foarte folositoare în estimarea ei. Astfel, putem spune despre calitate că este un aspect inerent al mărfii în sine, indiferent dacă, acum, putem să-l măsurăm sau nu. Calitatea este şi o funcţie a caracteristicilor fizice ale unui produs, iar dacă este vorba de un serviciu, aspectele psihice legate de el (aceasta nu înseamnă că, în cazul produselor, nu avem în vedere şi aspectele psihice).

Un aspect deosebit de important care a determinat multe confuzii în problema calităţii este lipsa posibilităţii de a face distincţie între calitate în sine şi posibilităţile de a o măsura, precum şi de măsurătorile în sine. Considerând aceste moduri de a aborda calitatea (precum şi din punctul de vedere al economiei politice), ca pe unele din cele mai actuale (mai ales în literatura de specialitate anglo-americană), unii ar putea fi de acord cu ultimele două accepţiuni care sunt bazate pe costuri şi nu ar fi de acord cu celelalte în condiţiile existenţei unei concurenţe economice.

Indicatorii calităţii produselor constituie expresii cantitative ale caracteristicilor acestuia, stabiliţi prin măsurători sau calcule. Se poate face o clasificare a indicatorilor de calitate după mai multe criterii astfel:

Preview document

Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 1
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 2
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 3
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 4
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 5
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 6
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 7
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 8
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 9
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 10
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 11
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 12
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 13
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 14
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 15
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 16
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 17
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 18
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 19
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 20
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 21
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 22
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 23
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 24
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 25
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 26
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 27
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 28
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 29
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 30
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 31
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 32
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 33
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 34
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 35
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 36
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 37
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 38
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 39
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 40
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 41
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 42
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 43
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 44
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 45
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 46
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 47
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 48
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 49
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 50
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 51
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 52
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 53
Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor - Pagina 54

Conținut arhivă zip

 • Analiza Statistico-Economica a Corelatiei dintre Pretul si Calitatea Bunurilor si Serviciilor.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004

CAPITOLUL 1. PARTICULARITĂŢI ALE COMERŢULUI ROMÂNESC 1.1 O succintă abordare istorică Privită în contextul său istoric, se remarcă faptul că...

Analiza statistică a seriilor cronologice

DEFINITIE: SERIA CRONOLOGICA este un sir ordonat de valori ale unei variabile aferente unor momente sau perioade de timp succesive. Exista...

Cercetare Asupra Vopselei Lavabile Superweiss

Düfa ROMÂNIA SRL este una dintre cele mai dinamice companii ce opereaza pe piata de lacuri si vopsele din România. Compania a fost fondata în anul...

Program de Reabilitare

Spitalul de Boli Infectioase „Sf.Cuvioasa Parascheva „ este situat in partea de nord a orasului Galati pe strada Traian nr.393 ,în cartierul numit...

Centralizarea și Analiza Datelor

Q1+Q2. La aceste intrebari filtru, nici unul dintre cei 1000 de respondenti nu a fost eliminat Valoarea modala (Mo – cea mai mare frecventa de...

Statistică Economică

Obiectul principal în evolutia repartitiei bidimensionale îl reprezinta determinarea legaturii statistice dintre aceste doua variabile. În orice...

Ai nevoie de altceva?