Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de asistență socială

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 5358
Mărime: 33.79KB (arhivat)
Publicat de: Cornelia B.
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Tinerii care împlinesc vârsta de ieșire din sistemul de protecție reprezintă unul din grupurile cele mai problematice și vulnerabile din România. Realitatea atestă faptul că nu există încă suficiente soluții la îndemâna specialiștilor pentru a oferi o protecție reală acestui grup. În esență, grupul rămâne o problemă dificilă, în primul rând datorită insuficienței măsurilor de sprijin real în momentul părăsirii instituției, acest lucru cumulându-se problemelor deja create de instituționalizare și vulnerabilităților membrilor săi. Vulnerabilitatea grupului crește o dată cu ieșirea din instituție, dată fiind lipsa de soluții viabile pentru tinerii instituționalizați. Grupul are o rată mare de eșec în ceea ce privește inserția socială. Din această cauză, grupul generează probleme sociale crescânde, furnizând clienți sistemului de îngrijire a adulților, penitenciarelor, rețelelor de trafic și prostituție.

Una din principalele și cele mai importante probleme pe care tinerii care părăsesc sistemul de asistență socială le au sunt legate de nivelul ridicat de dependență pe care aceștia îl au față de sistemul de protecție socială. Acest grup țintă s-a dovedit a fi mai mereu în căutarea unui ajutor exterior, fie că este vorba de instituțiile statului, fie că este vorba de organizații non-profit de profil, negășindu-și resursele interne necesare pentru o integrare sănătoasă și de durată în sistemul social. Alte probleme, pe care tinerii, care sunt externați din centrele de plasament sau cele rezidențiale le au, sunt legate de lipsa de perseverență și continuitate în procesul de integrare socială, aceștia manifestând o toleranță foarte mică la stres și la efortul îndelungat pe care trebuie să îl facă pentru a se integra social, pentru a-și găsi și păstra un loc de muncă care să le aducă venituri permanente devenind independenți în traiul de zi cu zi. Însă, nu numai lipsa lor de continuitate în căutarea și păstrarea unui loc de muncă plătit este o problemă ci intervine și problema tipului de locuri de muncă obținute de către aceștia, fiind lipsiți de experiență și neavând o calificare anume, acest aspect fiind din nou o piedică în câștigarea independenței dorite.

Este o etapă a vieții dificilă pentru orice tânăr, dar cu atât mai dificilă pentru cei care au beneficiat până la aceasta vârsta de o protecție și rămân fără nici un sprijin. Sunt mai multe motive pentru care sunt expuși marginalizării, și anume:

- întâmpină greutăți la angajare, fiind expuși șomajului;

- sunt expuși vagabondajului și delincvenței;

- nu au o locuință și nici posibilități de închiriere sau de cumpărare;

- cad adesea victime ale criminalității, consumului de droguri, exploatării sexuale;

- nu au familie care să îi sprijine și nici mijloace proprii de subzistență.

Cea mai mare problemă pe care o întâmpină acești tineri este găsirea unei locuințe și a unui loc de muncă care să le permită începutul unui trai independent.

Cadrul legislativ

În ceea ce privește tinerii care părăsesc centrele de plasament și sunt in dificultate, au fost adoptate o serie de acte normative care în mod direct sau indirect fac referire la modul în care statul, prin instituțiile sale poate interveni sau sprijini integrarea socio- profesională.

Astfel, conform legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor, protecția specială se acordă la cerere, tânărului care își continuă studiile într-o formă de învățământ la zi, până la vârsta de 26 de ani (prin Hotărârea emisă de Comisia pentru Protecția Copilului sau Sentință Civilă după caz). Tânărul care a dobândit capacitatea deplină de exercițiu și a beneficiat de o măsură de protecție specială, dar care nu își continuă studiile, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecție specială, în scopul facilitării integrării sale în societate. În cazul în care se face dovada că tânărului i s-au oferit un loc de muncă și/sau locuință, iar acesta le-a refuzat ori le-a pierdut din motive imputabile lui, cele prezentate mai sus nu mai sunt aplicabile.

Bibliografie

- ,,Manual de bune practici în asistența socială comunitară”, Material elaborat de către World Vision România - Biroul Iași în cadrul proiectului “ Formarea lucrătorilor sociali din mediul rural“, 2012

- ,,Manual de proceduri privind inserția socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului”, Hope and Homes for Children România, Salvați Copiii, România- București: Europrint, 2006

- Comisia Europeană, Europa 2020 - ,,O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii”, 2010, disponibil online la http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm.

- Ghebuță, A., Tuduri, R., 2010, ,,Abilități de viață - resurse active- ghid pentru formatori”, Casa de Editură Venus, Iași, p.13-21

- Hotărârea nr. 669/2006 privind aprobarea Strategiei naționale de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului

- postinstitutionalizati-pe-piata-muncii/

- Muga, M.(coord.), 2005, ,,Studiu privind situația tinerilor ce părăsesc sistemul de protecție a copilului’’, Editura Institutul Național de cercetare științifică în domeniul muncii și protecției sociale, București

- Onica-Chipea, Lavinia, Stanciu, Simona și Chipea, Floare, ,,Efectele instituționalizării asupra copiilor din România”, Universitatea din Oradea, România

- Tănase, I., Suciu, A.M., Iosifescu, A., ,,Tinerii în România: demersuri de incluziune socială. Perspective asupra politicilor de ocupare pentru tineri”, București, 2011

Preview document

Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de asistență socială - Pagina 1
Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de asistență socială - Pagina 2
Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de asistență socială - Pagina 3
Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de asistență socială - Pagina 4
Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de asistență socială - Pagina 5
Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de asistență socială - Pagina 6
Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de asistență socială - Pagina 7
Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de asistență socială - Pagina 8
Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de asistență socială - Pagina 9
Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de asistență socială - Pagina 10
Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de asistență socială - Pagina 11
Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de asistență socială - Pagina 12
Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de asistență socială - Pagina 13
Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de asistență socială - Pagina 14
Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de asistență socială - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Integrarea socio-profesionala a tinerilor care parasesc sistemul de asistenta sociala.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea resurselor umane, creșterea gradului de ocupare și combaterea excluziunii sociale

Asigurarea calitatii si managementul calitatii în educatie si formare initiala constituie un domeniu de interventie care necesita cu precadere...

Asistența socială, psihologică și juridică a copiilor rămași singuri acasă ca urmare a plecării părinților la muncă în străinătate

I. Aspecte Generale 170.000 elevi de clasele V-VIII au cel putin un parinte la munca in strainatate. Dintre acestia, aproximativ 35.000 au ambii...

Asistența socială a copiilor străzii

INTRODUCERE Conflictul este un fenomen omniprezent al vieţii noastre. Ne întâlnim cu el zi de zi, în diversele noastre interacţiuni cu mediul...

Politici sociale de protecție a copilului în situații de risc - alternative la instituționalizare - asistenții maternali

Alternative la institutionalizare Asistentii maternali De-a lungul istoriei, copilul a fost privit ca fiind proprietatea parintilor si a...

Program social

I.Descrierea companiei Întreprinderea comercială “SERGO PLUS” SRL, a fost fondată pe 18 martie 2013, în satul Todirești, raionul Anenii...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Relația dintre nevoi și resurse în Asistența Socială

Asistenta sociala este definita drept ,,un ansamblu de institutii, programe, masuri, activitati profesionalizate, servicii specializate de...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Te-ar putea interesa și

Managementul Serviciilor Sociale Destinate Familiilor Monoparentale

Argument Interesul pentru această temă a apărut observând că în ultima perioadă familia a suferit foarte multe schimbări la nivelul structurii şi...

Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați

ARGUMENT În contextul finalizării studiilor universitare în domeniul asistenţei sociale, alegerea ca temă de licenţă referirea la tinerii de 18...

Integrarea socio-profesională a Tinerilor ce Părăsesc Centrele de Plasament

“Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne” Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm! VICTOR HUGO Acest...

Impactul și efectele instituționalizării asupra copiilor

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales să abordez această temă este aducerea în atenție a impactului pe care care-l are instituționalizarea...

Rolul POS DRU în dezvoltarea economiei sociale

I N T R O D U C E R E Începând mai ales din anii ’90, România a intrat într-un proces de sărăcire a populaţiei, accentuat în perioada tranziţiei...

Cunoașterea Convenției cu Privire la Drepturile Copilului ca Document Juridic

Introducere Perioada cuprinsa între 1997 şi 2004 a reprezentat timpul reformei radicale în domeniul protecţiei drepturilor copilului în România....

Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

1. Prezentarea instituţiei publice în care se desfăşoară practica 1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională Direcţia...

Proiect de practică - Primăria Sector 4 București

Secţiunea I –a – Prezentarea instituţiei de practică 1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională Municipiul Bucureşti...

Ai nevoie de altceva?