Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 27467
Mărime: 954.58KB (arhivat)
Publicat de: Vladimir Marinescu
Puncte necesare: 11

Extras din proiect

1. Prezentarea instituţiei publice în care se desfăşoară practica

1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 este o instituţie publică cu personalitate juridică ce funcţionează în subordinea Consiliului Local Sector 5.

In conformitate cu legislaţia in vigoare Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 5 a fost reacreditată ca şi furnizor de servicii sociale prin Hot. Nr.250/08.10.2009 emisă de Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale a Municipiului Bucureşti.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului aplică, la nivelul comunitatii locale a sectorului 5, politicile şi strategiile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în dificultate.

Instituţia promovează respectarea drepturilor copilului, şi în egală măsură, drepturile persoanelor adulte.

1.2. Baza legală de înfiinţare

Hotărârea nr. 1434/2004 din 02/09/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 869 din 23/09/2004. Actul a intrat in vigoare la data de 01 ianuarie 2005 În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 105 alin. (5) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, denumită în continuare Direcţia generală, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. - Direcţia generală este instituţia publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, prin comasarea serviciului public de asistenţă socială şi a serviciului public specializat pentru protecţia copilului de la nivelul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti, prin preluarea, în mod corespunzător, a atribuţiilor şi funcţiilor acestora. Art. 3. - Direcţia generală realizează la nivel judeţean, respectiv la nivelul local al sectoarelor municipiului Bucureşti, măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. Art. 4. - (1) Prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, se înfiinţează Direcţia generală şi se aprobă structura organizatorică, numărul de personal, precum şi finanţarea acestei direcţii. (2) Consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale, pe baza prevederilor regulamentului cadru aprobat prin prezenta hotărâre. (3) Atribuţiile Direcţiei generale, prevăzute în regulamentul-cadru, se completează cu alte atribuţii, în funcţie de caracteristicile sociale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti. Art. 5. - (1) Consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, înfiinţează Direcţia generală prin reorganizarea serviciilor publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, aflate în subordine, şi, după caz, a compartimentelor din aparatul propriu existent în cadrul acestora. (2) Personalul serviciilor publice reorganizate potrivit alin. (1) se preia de către Direcţia generală şi se consideră transferat, în condiţiile legii. Art. 6. - (1) Patrimoniul serviciilor publice reorganizate potrivit art. 5 alin. (1), stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2004, se preia, pe bază de protocol de predare-preluare, de către Direcţia generală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) În condiţiile legii, Direcţia generală va prelua toate drepturile şi va respecta toate obligaţiile serviciilor publice reorganizate potrivit art. 5 alin. (1), potrivit reglementărilor legale sau contractuale. (3) Direcţia generală asigură, în condiţiile legii, continuitatea proiectelor în derulare iniţiate de serviciile publice reorganizate conform art. 5 alin. (1). Art. 7. - (1) În termen de cel mult un an de la reorganizarea Direcţiei generale, se va asigura încadrarea în totalitate a acesteia cu personal de specialitate cu diverse calificări, care are competenţe, responsabilităţi şi atribuţii specifice domeniului de activitate. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) conducătorul Direcţiei generale întocmeşte necesarul de personal de specialitate şi solicită instituţiilor şi organizaţiilor specializate formarea şi perfecţionarea personalului existent, în condiţiile legii. Art. 8. - Finanţarea Direcţiei generale se asigură din bugetele locale ale judeţelor, respectiv din bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) prevederile art. 1 referitoare la serviciul public de asistenţă socială de la nivelul judeţelor, cuprinse în Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 7 februarie 2003, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 117/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice şi a măsurilor tranzitorii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, precum şi a Metodologiei de coordonare a activităţilor de protecţie şi de promovare a drepturilor copilului la nivel naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 12 martie 1999, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Art. 10. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

Preview document

Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 1
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 2
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 3
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 4
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 5
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 6
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 7
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 8
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 9
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 10
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 11
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 12
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 13
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 14
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 15
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 16
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 17
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 18
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 19
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 20
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 21
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 22
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 23
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 24
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 25
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 26
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 27
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 28
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 29
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 30
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 31
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 32
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 33
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 34
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 35
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 36
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 37
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 38
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 39
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 40
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 41
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 42
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 43
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 44
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 45
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 46
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 47
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 48
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 49
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 50
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 51
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 52
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 53
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 54
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 55
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 56
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 57
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 58
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 59
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 60
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 61
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 62
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 63
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 64
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 65
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 66
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 67
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 68
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 69
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 70
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 71
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 72
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 73
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 74
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 75
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 76
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 77
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 78
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 79
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 80
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 81
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 82
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 83
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 84
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 85
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 86
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 87
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 88
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 89
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 90
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 91
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 92
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 93
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 94
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 95
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 96
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 97
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 98
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 99
Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Pagina 100

Conținut arhivă zip

  • Proiect de Practica - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați

ARGUMENT În contextul finalizării studiilor universitare în domeniul asistenţei sociale, alegerea ca temă de licenţă referirea la tinerii de 18...

Managementul strategic al DGASPC Vâlcea

1. Analiza capabilităţii strategice a organizaţiei 1.1. Diagnosticul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului...

Integrarea socio - profesională a persoanelor cu dizabilități

INTRODUCERE Integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi este o temă de mare actualitate, foarte sensibilă şi foarte controversată...

Practică în Primăria Sectorului 2

1. Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1 Denumirea institutiei, profil, obiectul de activitate profesionala...

Practică Consiliul Județean Botoșani

Prezentul raport de practică a fost realizat la Consiliului Judeţean Botoşani (CJB), în cadrul Serviciului Strategii, Parteneriate şi Cooperare...

Raport de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

I. Prezentarea stagiului de practica Identificarea institutiei si a departamentului Stagiul de practica desfasurat pe parcursul a 10 saptamani a...

Metodologia elaborării proiectelor de intervenție - mamele adolescente

Rezumat În zona Iaşi, mai ales din cauza realităţilor sociale existente, adolescentele îşi încep viaţa sexuală fără să conştientizeze...

Organizarea taberei de formare și îndrumare pentru adolescenții din Centre de Plasament din județul Prahova

1. Prezentarea succintă a proiectului propus Obiectivul proiectului este acela de a crește rata de angajare în rândul adolescenților cu vârsta de...

Ai nevoie de altceva?