Aspecte practice privind auditul calității

Disertație
10/10 (10 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 14748
Mărime: 216.10KB (arhivat)
Publicat de: Avram Radu
Puncte necesare: 8
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti Facultatea: Ingineria Sistemelor Biotehnice Master: Ingineria si Managementul Sistemelor Biotehnice

Extras din disertație

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii

Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si furnizeaza linii directoare pentru planificarea, efectuarea si documentarea auditului sistemelor calitatii.

De asemenea, prevede criteriile minime cerute pentru calificarea auditorilor si liniile directoare pentru managementui programelor de audit.

Acest standard a fost adoptat si de tara noastra ca standard national. Potrivit prevederilor sale, efectuarea unui audit al sistemului calitatii presupune parcurgerea urmatoarelor etape: declansarea, pregatirea si realizarea auditului, elaborarea documentelor acestuia, încheierea auditului si urmarirea implementarii actiunilor corective.

a) Declansarea auditului presupune stabilirea obiectului auditului, frecventei acestuia si examinarea preliminara (prin auditul de preevaluare).

Obiectul auditului este stabilit de client. Clientui stabileste, standardele sau documentele de referinta pentru efectuarea auditului sistemului calitatii.

Frecventa auditurilor este stabilita tot de catre client. În functie de eventualele modificari importante intervenite in managementul intreprinderii, , de modificarile aduse în mod direct sistemului etc

Examinarea preliminara (auditul de preevaluare) consta in analiza documentatiei referitoare la metodele utilizate de catre cel auditat pentru satisfacerea cerintelor sistemului calitatii. Principalul document analizat este manualul calitatii, sau un document echivalent cu acesta.

b)Pregatirea auditului presupune elaborarea unui plan de audit, organizarea echipei de audit si stabilirea documentelor de lucru, care vor fi utilizate pe parcursul desfasur arii auditului.

Planul de audit trebuie aprobat de client si comunicat auditorilor si celui auditat.

Organizarea echipei de audit. Responsabilitatea generala a auditului revine responsabilului de audit ("lead auditor").Responsabilul de audit stabileste atributiile fiecarui auditor din cadrul echipei de audit, pe elemente ale sistemului calitatii, sau pe compartimentele intreprinderii. Echipa de audit poate cuprinde si experti, specialisti in domeniul respectiv, auditori in curs de formare sau observatori.

Stabilirea documentelor de lucru. Pentru facilitarea desfasurarii auditului si pentru consemnarea si raportarea concluziilor pot fi utilizate urmatoarele tipuri de documente: liste de verificare, pentru evaluarea fiecarui element al sistemului calitatii (elaborate, de regula, de auditorul desemnat pentru auditarea acestor elemente); formulare pentru raportarea observatiilor auditorului; formulare pentru documentarea dovezilor care vor servi la fundamentarea concluziilor finale ale auditorilor etc.

c) Efectuarea auditului presupune parcurgerea a trei etape: reuniunea de deschidere, examinarea propriu-zisa a elementelor sistemului calitatii si reuni¬unea de incheiere a auditului,

Reuniunea de deschidere are loc in urmatoarele scopuri: prezentarea membrilor echipei de audit conducerii intreprinderii auditate, discutarea obiectivelor si domeniului de aplicare al auditului, prezentarea succinta a metodelor si procedurilor care vor fi utilizate pentru efectuarea auditului, determinarea sistemului oficial de comunicare între echipa de audit si cel auditat, confirmarea asigurarii mijioacelor si facilitatilor necesare efectuarii auditului, confirmarea datei la care va avea loc reuniunea de încheiere, precum si reuniunile intermediare ale echipei de audit cu conducerea intreprinderii, clarificarea detaliilor planului de audit.

Preview document

Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 1
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 2
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 3
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 4
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 5
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 6
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 7
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 8
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 9
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 10
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 11
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 12
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 13
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 14
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 15
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 16
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 17
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 18
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 19
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 20
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 21
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 22
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 23
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 24
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 25
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 26
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 27
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 28
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 29
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 30
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 31
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 32
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 33
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 34
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 35
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 36
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 37
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 38
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 39
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 40
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 41
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 42
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 43
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 44
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 45
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 46
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 47
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 48
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 49
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 50
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 51
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 52
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 53
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 54
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 55
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 56
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 57
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 58
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 59
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 60
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 61
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 62
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 63
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 64
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 65
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 66
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 67
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 68
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 69
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 70
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 71
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 72
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 73
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 74
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 75
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 76
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 77
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 78
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 79
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 80
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 81
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 82
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 83
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 84
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 85
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 86
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 87
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 88
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 89
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 90
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 91
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 92
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 93
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 94
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 95
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 96
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 97
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 98
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 99
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 100
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 101
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 102
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 103
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 104
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 105
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 106
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 107
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 108
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 109
Aspecte practice privind auditul calității - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Calității

1.1. Fundamentele teoretice ale Managementului Calităţii „Management” este un termen anglo-saxon, cu o semantică foarte complexă, care provine de...

Comunicarea managerială în administrația publică

ARGUMENT Logica lucrurilor afirmă că pentru a putea stăpâni o stare de fapt ai nevoie - pe lângă aptitudinile cu care natura te-a înzestrat - de...

Mangementul calității în firmă

SR EN ISO 14001:2005 este un standard de larga recunoastere internationala care contine cerinte obligatorii referitoare la respectarea legislatiei...

Introducerea managementului calității totale în cadrul firmei SC Kota Konstruct SA

Capitolul 1. Managementul Calităţii Totale 1.1 Managementul calităţii În contextul actual, în care nevoile consumatorilor cresc şi se diversifică...

Gestionarea Calității într-o Întreprindere

INTRODUCERE O analiză succintă a tabloului economic mondial al anilor 90 prmite evidentierea unor trăsături definitorii incontestabile precum...

Managementul Calității

Introducere În lucrarea dată se analizează şi se creează modelul Sistemului Managementului Calităţii. Realizarea unei cotituri radicale în...

Management și ingineria sistemelor de producție

ETAPA 1 LANSAREA ÎN FABRICATIE 1.1 PREZENTAREA PRODUSULUI Descoperirea fibrelor chimice și realizarea unor mari unități industriale producătoare...

Implementarea standardelor de control intern managerial

SECȚIUNEA I PREZENTARE CAP. 1. UNIVERSITATEA “DIDACTICA PLUS“ 1.1. SCURT ISTORIC Universitatea “DIDACTICA PLUS“ (UDP), cu sediul in București,...

Te-ar putea interesa și

Managementul calității totale cu aplicație în serviciile bancare

Managementul calitatii reprezinta un ansamblu de activitati având ca scop realizarea unor obiective, prin utilizarea optima a resurselor. Acest...

Audit - modul de organizare a activității de tehnologia informației din Primăria Municipiului Fălticeni

Primăria Municipiului Fălticeni Compartimentul de Audit Public Intern Nr. 315 /15.09.2010 ORDIN DE SERVICIU În conformitate cu prevederile...

Misiune de Audit Intern

Primaria municipiului Radauti Compartimentul de Audit Public Intern ORDIN DE SERVICIU În conformitate cu prevederile art. 8, litera c. din...

Calitatea Produselor și Serviciilor Bancare

Introducere Calitatea produselor şi serviciilor financiar-bancare reprezintă o problemă de cultură organizaţională şi de etică, care ţin de o...

Misiune de audit intern - Edy Internațional Spedition

Istoric Descriere edy Group este de doua decenii pe piata transportului rutier de marfa din Romania. In cei 20 de existenta, edy Group a evoluat...

Aspecte Practice privind Auditul Sistemelor Calității

ASPECTE PRACTICE PRIVIND AUDITUL SISTEMELOR CALITATII In contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calitatii, potrivit...

Audit intern

INTRODUCERE Primăria orașului Dolhasca: Orașul Dolhasca se localizeză în extremitatea sud-estică a județului Suceava. Primăria orașului...

Dobândirea Calității de Auditor în România

1. NOTIUNI GENERALE Auditul reprezinta activitatea de examinare de catre auditori a unei opinii asupra situatiilor financiare, în conformitate cu...

Ai nevoie de altceva?