Audit intern

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 12527
Mărime: 286.56KB (arhivat)
Publicat de: Geolina R.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. Dr. Boghean Fl
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Extras din proiect

INTRODUCERE

Primăria orașului Dolhasca: Orașul Dolhasca se localizeză în extremitatea sud-estică a județului Suceava.

Primăria orașului Dolhasca este unul din centrele de execuție bugetară subordonate Primăriei Municipiului Suceava.

În subordinea Primăriei Dolhasca există următoarele unități bugetare:

- Spitalul Dolhasca;

- Șscoala cu claasele I-IV Dolhasca;

- Liceul Oltea Doamna Dolhasca;

- Alte școli din satele aflate în comuna Dolhasca.

Ca și principală sursă de finanțare a centrului bugetar menționăm bugetul local, dar și finanțarea din propriile venituri realizate de instituții (sponsorizări, donații, impozite, prestări servicii, activități de comerț etc.), dar și bugetul de stat.

Primăria orașului Dolhasca își organizează și își conduce propria contabilitate, în conformitate cu normale legale intrate în vigoare, în ceea ce privește contabilitatea instituțiilor publice.

Normele contabile în vigoare atribuie răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității la instituțiile publice ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării organizației respective. Conducătorul instituției Primaria orasului Dolhasca este ordonator secundar de credite, ordonatorii superiori fiind Primăria Municipiului Suceava (ordonator principal).

Potrivit legii contabilității, contabilitatea se poate ține în limba română și în moneda națională.

Principalele documente utilizate de instituția publică sunt: facturi, registru de magazie, foaie de parcurs. Instituția publică utilizează sisteme de prelucrare automată a informațiilor contabile, care sunt stocate pe suporți magnetici și permit în orice moment reconstituirea elementelor și conținuturilor conturilor, a listelor și a conținuturilor supuse verificării. Instituția utilizează un program de prelucrare automată a datelor din contabilitatea sintetică, un program de evidență a stocurilor și unul de evidență a obiectelor de inventar și mijloacelor fixe și de calcul al amortizării.

Inventarierea patrimoniului se efectuează, în conformitate cu legea contabilității nr.82/1991 și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1753/2004, de către comisiile de inventariere numite prin decizie scrisă, emisă de ordonatorul de credite. Aceste comisii răspund de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere potrivit prevederilor legale.

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Compartimentul de Audit Public Intern

Nr. 189 /05.05.2019

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile art. 8, litera c. din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, a OMFP nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea activității de audit intern, cu modificările si completările ulterioare și a Planului de audit intern pentru anul 2019, se va efectua misiunea de audit intern privind Activitatea de comerț, în perioada 05.05.2019 - 30.05.2019.

Scopul misiunii de audit este de a oferi asigurări asupra modului în care sunt desfășurate activititățile de comerț, în conformitate cu cadrul normativ și legislativ, iar obiectivele acestuia au în vedere următoarele:

1. Comercializarea și depozitarea bunurilor

2. Livrarea bunurilor

Menționăm că se va efectua un audit de conformitate al modului de organizare a sistemului privind activitatea de comert.

Preview document

Audit intern - Pagina 1
Audit intern - Pagina 2
Audit intern - Pagina 3
Audit intern - Pagina 4
Audit intern - Pagina 5
Audit intern - Pagina 6
Audit intern - Pagina 7
Audit intern - Pagina 8
Audit intern - Pagina 9
Audit intern - Pagina 10
Audit intern - Pagina 11
Audit intern - Pagina 12
Audit intern - Pagina 13
Audit intern - Pagina 14
Audit intern - Pagina 15
Audit intern - Pagina 16
Audit intern - Pagina 17
Audit intern - Pagina 18
Audit intern - Pagina 19
Audit intern - Pagina 20
Audit intern - Pagina 21
Audit intern - Pagina 22
Audit intern - Pagina 23
Audit intern - Pagina 24
Audit intern - Pagina 25
Audit intern - Pagina 26
Audit intern - Pagina 27
Audit intern - Pagina 28
Audit intern - Pagina 29
Audit intern - Pagina 30
Audit intern - Pagina 31
Audit intern - Pagina 32
Audit intern - Pagina 33
Audit intern - Pagina 34
Audit intern - Pagina 35
Audit intern - Pagina 36
Audit intern - Pagina 37
Audit intern - Pagina 38
Audit intern - Pagina 39
Audit intern - Pagina 40
Audit intern - Pagina 41
Audit intern - Pagina 42
Audit intern - Pagina 43
Audit intern - Pagina 44
Audit intern - Pagina 45
Audit intern - Pagina 46
Audit intern - Pagina 47
Audit intern - Pagina 48
Audit intern - Pagina 49
Audit intern - Pagina 50
Audit intern - Pagina 51
Audit intern - Pagina 52
Audit intern - Pagina 53
Audit intern - Pagina 54
Audit intern - Pagina 55
Audit intern - Pagina 56
Audit intern - Pagina 57
Audit intern - Pagina 58
Audit intern - Pagina 59
Audit intern - Pagina 60
Audit intern - Pagina 61
Audit intern - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Audit intern.docx

Alții au mai descărcat și

Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X

Procedura - P01: Ordinul de serviciu Primăria X (Entitate Publică) Compartimentul Audit Public Intern Nr. 3449 / 31.01.2016 ORDIN DE SERVICIU...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Auditul intern al activității de creditare în contextul crizei economice

În prezent, sistemul bancar este în plină schimbare. Principalul motiv al acestui proces îl reprezintă criza economică actuală, însă există și o...

Auditul Intern și Valoarea Adăugată

INTRODUCERE Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se...

Managementul Activității de Audit Intern la Nivelul unei Instituții Publice

Capitolul I Caracterizarea activităţii de audit intern la nivelul unei instituţii publice 1.1. Conceptul de audit intern si rolul său in cadrul...

Planificarea Misiunii de Audit Intern

Capitolul I - Audit intern 1.1. Scurt istoric al auditului intern „Auditul, înseamnă examinarea de către o persoana competentă si independentă a...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Auditul intern în activitatea de creditare bancară

CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Consideratii etimologice si evolutioniste privind auditul 1.2 Definitii 1.1 . Consideratii etimologice...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Ai nevoie de altceva?