Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 14375
Mărime: 161.06KB (arhivat)
Publicat de: Leontin Costin
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Boghean Florin

Cuprins

 1. ETAPA I. PREGĂTIREA MISIUNII
 2. 1.1 Iniţierea auditului intern
 3. 1.1.1 Ordinul de serviciu – P01 2
 4. 1.1.2 Declaraţia de independenţă - P02 3
 5. 1.1.3 Notificare privind declanşarea misiunii de audit public intern al resurselor umane- P 03 6
 6. 1.2 Şedinţa de deschidere
 7. 1.2.1 Minuta şedinţei de deschidere – P04 8
 8. 1.3 Colectare şi preluarea informaţiilor
 9. 1.3.1 Chestionarul de luare la cunoştinţă – P05 9
 10. 1.3.2 Studiu preliminar – P 06 13
 11. 1.4 Analiza riscurilor şi evaluarea controlului intern
 12. 1.4.1 Evaluarea riscurilor – P07 19
 13. 1.4.2 Evaluarea controlului intern Chestionar de control intern –P08 21
 14. Evaluarea gradului de încredere în controlul intern – P08 23
 15. 1.5 Elaborarea Programului misiunii de audit public intern al gestiunii resurselor umane
 16. 1.5.1 Programul misiunii de audit public intern al gestiunii resurselor umane – P09 26
 17. ETAPA II. Intervenţia la faţa locului
 18. 2.1 Colectarea şi analiza probelor de audit
 19. 2.1.1 Efectuarea testărilor şi formularea constatărilor Teste – P10 28
 20. Chestionar listă de verificare - CLV; foi de lucru; interviuri; chestionare – P10
 21. 2.1.2 Analiza problemelor şi
 22. formularea recomandărilor Fişă de Identificare şi Analiză a
 23. Problemei – FIAP – P11 34
 24. 2.1.3 Analiza şi raportarea
 25. iregularităţilor Formular de Constatare şi Raportare a
 26. Iregularităţilor – FCRI – P12 36
 27. 2.2 Revizuirea documentelor şi constituirea dosarului de audit
 28. 2.2.1 Nota centralizatoare a documentelor de Lucru –P13 37
 29. 2.3 Şedinţe de închidere
 30. 2.3.1 Minuta şedinţei de închidere – P14 38
 31. ETAPA III. Raportarea rezultatelor misiunii
 32. 3.1 Elaborarea proiectului Raportului de audit public intern
 33. 3.1.1 Elaborarea proiectului Raportului de audit public intern Proiectul Raportului de audit public intern – P15
 34. 3.1.2 Transmiterea proiectului Raportului de audit public intern - P16 -
 35. 3.1.3 Reuniunea de conciliere Minuta Reuniunii de conciliere – P17 38
 36. 3.2 Elaborarea Raportului de audit public intern
 37. 3.2.1 Raportul de audit public intern – P18
 38. 3.2.2 Difuzarea Raportului de audit public intern – P19
 39. ETAPA IV. URMĂRIREA RECOMANDĂRILOR
 40. 4.1 Urmărirea implementării recomandărilor Fişa de urmărire a recomandărilor – P21

Extras din proiect

Procedura - P01: Ordinul de serviciu

Primăria X (Entitate Publică)

Compartimentul Audit Public Intern

Nr. 3449 / 31.01.2016

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile art. 13, lit. c) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern şi ale Planului anual de audit public intern, în perioada 15.02 - 15.03.2016 se va efectua o misiune de audit public intern de conformitate la departamentul resurse umane, cu tema „Modul de organizare a activităţii de gestiune a timpului de muncă şi timpului de odihnă”.

Perioada cuprinsă în auditare: 01.01.2015 – 31.12.2015.

Scopul misiunii de audit este de a da asigurări asupra modului de organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane din entitatea publică şi a conformităţii cu cadrul legislativ şi normativ aplicabil.

Obiectivele generale ale misiunii sunt:

 Evaluarea respectării normelor şi prevederilor legale referitoare la modul de evidenţă a prezenţei, învoirilor şi concediilor;

 Verificarea întocmirii corespunzătoare a foilor colective de prezenţă.

 Verificarea evidenţei concediilor de odihnă medicale şi de studii;

Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate.

Echipa de audit este formată din:

Roman Constantin, auditor intern, coordonator echipă de audit intern;

Popescu Mihai, auditor intern

Supervizorul misiunii este Enache Marius, având funcţia de auditor intern.

Enache Marius,

Şeful Compartimentului de audit public intern

Procedura - P02: Iniţierea auditului

Primăria X (Entitate Publică)

Compartimentul de Audit Public Intern

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

Nume şi prenume: Enache Marius Data: 31.01.2016

Misiunea de audit: „„Modul de organizare a activităţii de gestiune a timpului de muncă şi timpului de odihnă”

Nr. crt. Declararea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor Da Nu

1. Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu persoane din cadrul entităţii/structurii ce va fi auditată care ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să interveniţi şi să constataţi deficienţe de orice fel cu privire la misiunea de audit public intern de sistem? - X

2. Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, activităţi, procese, programe, grupuri, care au legătura cu structura ce va fi auditată şi care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit public intern de sistem? - X

3. Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată? - X

4. Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană? - X

5. Aţi fost implicat(ă) în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale entităţii/structurii ce va fi auditată? - X

6. Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entităţii/structurii ce va fi auditată? - X

7. Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de redevenţe de la vreun grup, organizaţie sau nivel guvernamental, care are legătură cu entitatea/structura ce va fi auditată? - X

8. Aţi aprobat înainte documente, ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru entitatea/structura ce va fi auditată? - X

9. Aţi fost/sunteţi implicat în ţinerea evidenţei contabile la entitatea/structura ce va fi auditată? - X

10. Aţi avut/aveţi vreun interes personal care influenţează sau pare să influenţeze îndeplinirea atribuţiilor de serviciu cu imparţialitate şi obiectivitate faţă de entitatea/structura ce va fi auditată? - X

11. Puteţi evalua eficacitatea proceselor şi sistemelor în raport cu cerinţele specificate şi conformitatea obiectivelor cu politica entităţii? X -

12. Dacă în timpul misiunii de audit public intern de performanţă apar incompatibilităţi personale, externe sau organizaţionale care afectează obiectivitatea dvs. de a lucra şi a elabora rapoarte de audit imparţiale, le notificaţi şefului compartimentului de audit public intern? X -

1. Incompatibilităţi personale: Nu este cazul.

2. Pot fi eliminate incompatibilităţile: Nu este cazul.

3. Dacă da, explicaţi cum anume: Nu este cazul.

Întocmit: Enache Marius Verificat: Popescu Mihai

Auditor intern, Auditor intern,

Bibliografie

1. HOTĂRÂRE Nr. 1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;

2. ORDIN NR. 757 pentru aprobarea Ghidului general privind metodologia specifică de derulare a misiunilor de audit public intern de regularitate/conformitate;

3. ROF al Primăriei Mun. X

4. ROI al Primăriei Mun. X

5. Organigrama Primărie Mun. X

6. Îndrumar – Evaluarea controlului intern în scopul realiyării misiunilor de audit public intern(2014);

Preview document

Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 1
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 2
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 3
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 4
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 5
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 6
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 7
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 8
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 9
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 10
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 11
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 12
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 13
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 14
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 15
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 16
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 17
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 18
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 19
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 20
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 21
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 22
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 23
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 24
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 25
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 26
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 27
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 28
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 29
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 30
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 31
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 32
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 33
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 34
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 35
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 36
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 37
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 38
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 39
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 40
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 41
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 42
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 43
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 44
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 45
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 46
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 47
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 48
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 49
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 50
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 51
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 52
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 53
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 54
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 55
Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Misiune de audit intern privind prezenta, invoirile si concediile in cadrul primariei X.doc
 • STUDIU DE CAZ I tabel si sume explicate.doc

Alții au mai descărcat și

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Raportul de audit cu privire la situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2005

5.1. Auditul stocurilor Obiectivele de audit s-au bazat pe: - Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost...

Particularitățile auditului intern la DSVSA Arad

AUDITUL – SCURT ISTORIC Auditul a început să fie cunoscut la începuturile secolului al XVIII-lea. Istoria economică delimitează mai multe etape...

Evaluarea Controlului Intern

CONCEPTUL DE SISTEM DE CONTROL INTERN Controlul intern este organizat la nivelul entității, intră în atribuțiile conducerii acesteia și se...

Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani

INTRODUCERE Evaluarea reprezintă o parte integrantă a analizei economice şi este practic legată de formarea unei opinii asupra valorii pachetului...

Auditul Intern și Auditul Financiar - Asemănări și Deosebiri

1. Auditul –Noţiuni introductive Timpul pe care îl traim este caracterizat de ample procese de reforma economică si financiară, ale căror...

Audit intern

INTRODUCERE Primăria orașului Dolhasca: Orașul Dolhasca se localizeză în extremitatea sud-estică a județului Suceava. Primăria orașului...

Te-ar putea interesa și

Auditul Intern și Valoarea Adăugată

INTRODUCERE Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se...

Derularea Misiunii de Audit

Pentru stabilirea misiunii de audit intern ce urmeaza a se desfasura se analizeaza planul anual al compartimentului de audit intern unde pentru...

Misiunea de Audit Intern

INTRODUCERE Auditul intern - un element esential pentru succesul unei companii Timpul pe care îl trăim este caracterizat de ample procese de...

Ai nevoie de altceva?